ม.6

ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาไทย(2545) ชุดที่4

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: THMB603774

จำนวนข้อ

: 40 ข้อ

วิชา

: ภาษาไทย

ระดับชั้น

: ม.6

สร้างเมื่อ

: 11 พ.ค. 54 เวลา 17:31 น.

ตัวชี้ชัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง

การแต่งคำประพันธ์ , วรรณกรรมและวรรณคดี

ผู้สร้าง : Noo_Wow

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ให้คะแนน


00:00

1

ข้อที่ 1/40
คำถาม :

ข้อใดไม่มีการแสดงเหตุผล

2

ข้อที่ 2/40
คำถาม :

ข้อใดโน้มน้าวใจให้ต่อสู่กับความยากลำบากได้ดีที่สุด

3

ข้อที่ 3/40
คำถาม :

ข้อความโฆษณาผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผมต่อไปนี้มีข้อบกพร่องในการใช้ภาษาโน้มน้าวใจตามข้อใด “เธอดูแลผลของเธอได้งดงาม เธอก็น่าจะดูแลผมได้ดี”

4

ข้อที่ 4/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นการแสดงทรรศนะที่ประกอบด้วยเหตุผล

5

ข้อที่ 5/40
คำถาม :

คำประพันธ์ต่อไปนี้ข้อใดเป็นการแสดงทรรศนะ ก.ครั้งค่อยวายกำสรดสลดจิต ขุนแผนคิดตรองตรึกแล้วปรึกษา ได้ยินข่าวเล่าลืออกชื่อมา ว่าพระพิจิตรบุษบานั้นใจดี ข.ใครขัดสนจนไปก็ได้พึง ถ้าโทษถึงชีวิตจะเป็นผี ท่านก็มักเมตตาปราณี อันตัวพี่กับเจ้าจะเข้าไป ค.เราก็เป็นคนดีมีวิชา พี่คิดว่าทาเป็นกระไรไม่ แก้วตาอย่าประหวั่นพรั่นใจ ถึงจะส่งลงไปในอยุธยา ง.พระองค์ก็คงรับสั่งถาม ความเก่าเรายังดีอยู่หนักหนา ทั้งพอหวังด้วยกำลังวิทยา ว่าแล้วผูกม้าเรียกภูตพราย

6

ข้อที่ 6/40
คำถาม :

ข้อใดมีคุณค่าด้านวรรณศิลป์เด่นที่สุด

7

ข้อที่ 7/40
คำถาม :

ข้อความต่อไปนี้เรียงลำดับตามข้อใด จึงจะเป็นคำประพันธ์ประเภทกาพย์ ก.จะหาผู้ใด ข.เดินโดยวิถี ค.ศรัทธามั่นมุ่งทำดี ง.ทั่วแสนโกฏิจักรวาลไกล จ.เสมอเหมือนนั้นไซร้ไป๋มี ฉ.อันพระพุทธองค์ทรงแสดง

8

ข้อที่ 8/40
คำถาม :

ข้อใดมีเนื้อความไม่เหมาะสมที่จะเติมลงในวรรคสุดท้ายของคำประพันธ์ต่อไปนี้ “วันวานวันนี้พรุ่งนี้ ความมีความเป็นเห็นอยู่ เวลาวารีคือครู ______________”

9

ข้อที่ 9/40
คำถาม :

ข้อใดใช้ฉันทลักษณ์แบบเดียวกันกับคำประพันธ์ต่อไปนี้ “พันลึกล่มลั่นฟ้า เฉกอสุนีผ่าหล้า แหล่งเพี้ยงพกพัง แลนา

10

ข้อที่ 10/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นศิลปะการประพันธ์ที่ไม่ปรากฏในคำประพันธ์ต่อไปนี้ “บางระมาดมาดหมายสวาท ว่าสมมาดเหมือนใจแล้วไม่เหมือน แสนสวาทมาดหมายมาหลายเดือน มีแต่เคลื่อนแคล้วคลาดประหลาดใจ”

11

ข้อที่ 11/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่ภาพเคลื่อนไหว

12

ข้อที่ 12/40
คำถาม :

ข้อใดใช้กลวิธีการประพันธ์ต่างจากข้ออื่น

13

ข้อที่ 13/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่ภาพพจน์

14

ข้อที่ 14/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช้ภาพพจน์

15

ข้อที่ 15/40
คำถาม :

ข้อใดใช้ภาพพจน์แบบบุคคลวัต

16

ข้อที่ 16/40
คำถาม :

ข้อความต่อไปนี้แฝงข้อคิดตามข้อใด “ก่อนที่ทุกคนจะหันไปกินอาหารเม็ดเหมือนนักบินอวกาศ เรื่องความทุกข์ของชาวนาก็คงยังจะเป็นแรงสร้างความสะเทือนใจแก่กวียุคคอมพิวเตอร์สืบต่อไป”

17

ข้อที่ 17/40
คำถาม :

ข้อใดมีความหมายตรงกับคำประพันธ์ต่อไปนี้ “เผยพระยศยินแยง ย่านแกล้ว”

18

ข้อที่ 18/40
คำถาม :

ข้อใดสะท้อนความคิดเกี่ยวกับความกตัญญูกตเวที

19

ข้อที่ 19/40
คำถาม :

จากข้อความต่อไปนี้ ข้อใดเป็นเหตุผลที่ทำให้ชูชกเฆี่ยนตีพระกุมาร “กุมารหญิงชายนี่แน่แล้วสิหว่า ทีจะเป็นพ่อชาลีแม่กัณหา ทั้งถ้อยคำวาจาฉลาดเหลือเจ้าเล่ห์ ถ้าแม้ขอได้สมคะเนจะใช้ต่างทาส จะฉลาดเฉโกโกงเอากู”

20

ข้อที่ 20/40
คำถาม :

ข้อความต่อไปนี้มีสาระสำคัญที่สุดตามข้อใด “พ่อมีลูกมากด้วยกัน การซึ่งมีโอกาสและให้ทุนทรัพย์ ซึ่งจะได้เล่าเรียนวิชานี้เป็นทรัพย์มรดกอันประเสริฐ ดีกว่าทรัพย์สินเงินทองอื่นๆ ด้วยเป็นของติดตัวอยู่ได้ ไม่มีอันตรายที่จะเสื่อมสูญ”

21

ข้อที่ 21/40
คำถาม :

ข้อใดไม่มีการแสดงเหตุผล

22

ข้อที่ 22/40
คำถาม :

ข้อใดโน้มน้าวใจให้ต่อสู่กับความยากลำบากได้ดีที่สุด

23

ข้อที่ 23/40
คำถาม :

ข้อความโฆษณาผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผมต่อไปนี้มีข้อบกพร่องในการใช้ภาษาโน้มน้าวใจตามข้อใด “เธอดูแลผลของเธอได้งดงาม เธอก็น่าจะดูแลผมได้ดี”

24

ข้อที่ 24/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นการแสดงทรรศนะที่ประกอบด้วยเหตุผล

25

ข้อที่ 25/40
คำถาม :

คำประพันธ์ต่อไปนี้ข้อใดเป็นการแสดงทรรศนะ ก.ครั้งค่อยวายกำสรดสลดจิต ขุนแผนคิดตรองตรึกแล้วปรึกษา ได้ยินข่าวเล่าลืออกชื่อมา ว่าพระพิจิตรบุษบานั้นใจดี ข.ใครขัดสนจนไปก็ได้พึง ถ้าโทษถึงชีวิตจะเป็นผี ท่านก็มักเมตตาปราณี อันตัวพี่กับเจ้าจะเข้าไป ค.เราก็เป็นคนดีมีวิชา พี่คิดว่าทาเป็นกระไรไม่ แก้วตาอย่าประหวั่นพรั่นใจ ถึงจะส่งลงไปในอยุธยา ง.พระองค์ก็คงรับสั่งถาม ความเก่าเรายังดีอยู่หนักหนา ทั้งพอหวังด้วยกำลังวิทยา ว่าแล้วผูกม้าเรียกภูตพราย

26

ข้อที่ 26/40
คำถาม :

ข้อใดมีคุณค่าด้านวรรณศิลป์เด่นที่สุด

27

ข้อที่ 27/40
คำถาม :

ข้อความต่อไปนี้เรียงลำดับตามข้อใด จึงจะเป็นคำประพันธ์ประเภทกาพย์ ก.จะหาผู้ใด ข.เดินโดยวิถี ค.ศรัทธามั่นมุ่งทำดี ง.ทั่วแสนโกฏิจักรวาลไกล จ.เสมอเหมือนนั้นไซร้ไป๋มี ฉ.อันพระพุทธองค์ทรงแสดง

28

ข้อที่ 28/40
คำถาม :

ข้อใดมีเนื้อความไม่เหมาะสมที่จะเติมลงในวรรคสุดท้ายของคำประพันธ์ต่อไปนี้ “วันวานวันนี้พรุ่งนี้ ความมีความเป็นเห็นอยู่ เวลาวารีคือครู ______________”

29

ข้อที่ 29/40
คำถาม :

ข้อใดใช้ฉันทลักษณ์แบบเดียวกันกับคำประพันธ์ต่อไปนี้ “พันลึกล่มลั่นฟ้า เฉกอสุนีผ่าหล้า แหล่งเพี้ยงพกพัง แลนา

30

ข้อที่ 30/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นศิลปะการประพันธ์ที่ไม่ปรากฏในคำประพันธ์ต่อไปนี้ “บางระมาดมาดหมายสวาท ว่าสมมาดเหมือนใจแล้วไม่เหมือน แสนสวาทมาดหมายมาหลายเดือน มีแต่เคลื่อนแคล้วคลาดประหลาดใจ”

31

ข้อที่ 31/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่ภาพเคลื่อนไหว

32

ข้อที่ 32/40
คำถาม :

ข้อใดใช้กลวิธีการประพันธ์ต่างจากข้ออื่น

33

ข้อที่ 33/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่ภาพพจน์

34

ข้อที่ 34/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช้ภาพพจน์

35

ข้อที่ 35/40
คำถาม :

ข้อใดใช้ภาพพจน์แบบบุคคลวัต

36

ข้อที่ 36/40
คำถาม :

ข้อความต่อไปนี้แฝงข้อคิดตามข้อใด “ก่อนที่ทุกคนจะหันไปกินอาหารเม็ดเหมือนนักบินอวกาศ เรื่องความทุกข์ของชาวนาก็คงยังจะเป็นแรงสร้างความสะเทือนใจแก่กวียุคคอมพิวเตอร์สืบต่อไป”

37

ข้อที่ 37/40
คำถาม :

ข้อใดมีความหมายตรงกับคำประพันธ์ต่อไปนี้ “เผยพระยศยินแยง ย่านแกล้ว”

38

ข้อที่ 38/40
คำถาม :

ข้อใดสะท้อนความคิดเกี่ยวกับความกตัญญูกตเวที

39

ข้อที่ 39/40
คำถาม :

จากข้อความต่อไปนี้ ข้อใดเป็นเหตุผลที่ทำให้ชูชกเฆี่ยนตีพระกุมาร “กุมารหญิงชายนี่แน่แล้วสิหว่า ทีจะเป็นพ่อชาลีแม่กัณหา ทั้งถ้อยคำวาจาฉลาดเหลือเจ้าเล่ห์ ถ้าแม้ขอได้สมคะเนจะใช้ต่างทาส จะฉลาดเฉโกโกงเอากู”

40

ข้อที่ 40/40
คำถาม :

ข้อความต่อไปนี้มีสาระสำคัญที่สุดตามข้อใด “พ่อมีลูกมากด้วยกัน การซึ่งมีโอกาสและให้ทุนทรัพย์ ซึ่งจะได้เล่าเรียนวิชานี้เป็นทรัพย์มรดกอันประเสริฐ ดีกว่าทรัพย์สินเงินทองอื่นๆ ด้วยเป็นของติดตัวอยู่ได้ ไม่มีอันตรายที่จะเสื่อมสูญ”

ระบบกำลังประมวลผล

  • ข้อปัจจุบัน
  • ข้อที่ทำแล้ว
  • ข้อที่ยังไม่ได้ทำ
  • ข้อที่ยังไม่ได้เปิด

กรุณาเลือกคำตอบ ก่อนกดปุ่มข้อถัดไป

ข้อแนะนำ : ท่านสามารถดูเฉลยของข้อสอบแต่ละข้อได้ เมื่อทำข้อสอบเสร็จและส่งข้อสอบแล้ว

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

วันที่สร้าง รหัสข้อสอบ ชื่อข้อสอบ จำนวน ระดับชั้น เข้าชม เพิ่มรายการโปรด
18 ก.ย. 2552 THMA100497 วิชาภาษาไทยม.1 ชุดที่2 20 ข้อ 21,343 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
30 มิ.ย. 2553 THPB003027 ภาษาไทย ช่วงชั้นที่2 ชุดที่25 20 ข้อ 42,980 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
29 มิ.ย. 2553 THPB002997 ภาษาไทย ช่วงชั้นที่2 ชุดที่13 19 ข้อ 11,852 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
25 มิ.ย. 2553 THPB002971 ภาษาไทย ช่วงชั้นที่2 ชุดที่4 20 ข้อ 10,202 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
19 ส.ค. 2552 THPB500134 วิชาภาษาไทยป.5 ชุดที่10 10 ข้อ 23,765 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
28 มิ.ย. 2553 THPB002985 ภาษาไทย ช่วงชั้นที่2 ชุดที่8 20 ข้อ 13,759 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
18 ม.ค. 2555 THPB406183 การอ่านบทร้อยกรอง ร้อยแก้ว อาขยาน ป.4 15 ข้อ 42,346 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
13 พ.ค. 2554 THMB603798 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาไทย(2545) ชุดที่10 20 ข้อ 9,858 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
13 พ.ค. 2554 THMB603797 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาไทย(2545) ชุดที่9 20 ข้อ 7,762 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
16 มี.ค. 2553 THPB501991 ภาษาไทย ป.5 ชุดที่13 20 ข้อ 21,752 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อความ..

ข้อความเตือน..

ส่งข้อสอบให้เพื่อน..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน