ม.6

ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาไทย(2545) ชุดที่2

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: THMB603772

จำนวนข้อ

: 40 ข้อ

วิชา

: ภาษาไทย

ระดับชั้น

: ม.6

สร้างเมื่อ

: 11 พ.ค. 54 เวลา 16:31 น.

ผู้สร้าง : Noo_Wow

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ให้คะแนน


00:00

1

ข้อที่ 1/40
คำถาม :

ข้อใดใช้คำบุพบทไม่ถูกต้อง

2

ข้อที่ 2/40
คำถาม :

ข้อใดใช้คำสันธานไม่ถูกต้อง

3

ข้อที่ 3/40
คำถาม :

ข้อความตอนใดเป็นประโยคต่างชนิดจากตอนอื่น (1) กฎหมายตราสามดวงเป็นเอกสารที่มีคุณค่ายิ่งในไทยคดีศึกษา/ (2) กฎหมายดังกล่าวสะท้อนแบบแผนประเพณี และวัฒนธรรมของชุมชนไทย-ลาวแต่โบราณ/ (3) รัชกาลที่1 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ชำระกฎหมายดังกล่าวซึ่งเป็นกำหมายที่มีมาแต่ครั้งโบราณ/ (4) นักวิชาการทีใช่กฎหมายโบราณเพื่อศึกษาเกี่ยวกับสังคมไทยยังมีไม่มากนัก

4

ข้อที่ 4/40
คำถาม :

ข้อใดไม่เป็นประโยคกรรม

5

ข้อที่ 5/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นประโยคกรรม

6

ข้อที่ 6/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่ประโยคความรวม

7

ข้อที่ 7/40
คำถาม :

ข้อใดใช้ราชาศัพท์ไม่ถูกต้อง

8

ข้อที่ 8/40
คำถาม :

ข้อใดใช้ภาษาระดับไม่เป็นทางการ

9

ข้อที่ 9/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นภาษาทางการ

10

ข้อที่ 10/40
คำถาม :

ข้อความต่อไปนี้เป็นโวหารชนิดใด “สารอาหารในข้าวกล้องจะช่วยให้ร่างกายแข็งแรง และช่วยป้องกันโรคอ้วน ข้าวกล้องมีสารเส้นใยมากกว่าข้าวข่าว 8 เท่า ข้าวกล่องจะช่วยดูดซับไขมัน และน้ำตาลในอาหารแล้วขับออกมาเป็นกากอาหาร ทำให้ไขมันและน้ำตาลซึมเข้ากระแสเลือดน้อยลง”

11

ข้อที่ 11/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นพรรณนาโวหาร

12

ข้อที่ 12/40
คำถาม :

ข้อความต่อไปนี้ใช้กลวิธีใดในการอธิบาย “ต้นคริสมาศมีช่วงเวลาที่จะผสมเกสรน้อยมาก เพราะเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียไม่บานพร้อมกัน เกสรตัวเมียจะบานช่วงสองโมงเศษๆ แล้วก็หมด ส่วนเกสรตัวผู้จะบานตั้งแต่สามโมงเย็นถึงเที่ยง เราจำต้องเก็บเกสรตัวผู้ไว้รอเกสรตัวเมียในวันใหม่”

13

ข้อที่ 13/40
คำถาม :

ข้อความต่อไปนี้เรียงลำดับได้เหมาะสมที่สุดตามข้อใด ก.ขยะพลาสติกย่อยสลายได้ยากมากในสภาพธรรมชาติ ข.จึงมิใช่ทางออกของการลดปริมาณขยะพลาสติกได้อย่างมีประสิทธิภาพนัก ค.แม้จะมีการนำพลาสติกที่ย่อยสลายได้มาใช้ ง.แต่พลาสติกประเภทดังกล่าวไม่สามารถย่อยสลายได้อย่างสมบูรณ์ทางชีวภาพ จ.เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า

14

ข้อที่ 14/40
คำถาม :

ข้อใดขาดสัมพันธภาพในการเขียน

15

ข้อที่ 15/40
คำถาม :

ข้อใดใช้ภาษาในการเขียนเชิงวิชาการได้เหมาะสมที่สุด

16

ข้อที่ 16/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นส่วนสรุปของเรียงความเรื่อง “การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ” ได้เหมาะสมที่สุด

17

ข้อที่ 17/40
คำถาม :

ข้อความใดต่อไปนี้ส่วนใดใช้ค่าฟุ่มเฟือย (1) ขึ้นชื่อว่าคนพลายย่อมคิด พูด และทำความชั่วอยู่เนืองๆ /(2) คนพาลไม่ทำความชั่วเฉพาะแก่คนอื่นเท่านั้น เพื่อนฝูง ญาติพี่น้อง หรือแม้แต่บิดามารดาของตน คนพาลก็ไม่ละเว้นที่จะเบียดเบียน /(3) เราคงเคยได้ยินข่าวคนที่พาเพื่อนมาปล้นบ้านญาติของตน /(4) หรือมักนำเพื่อนฝูงมากระทำความเสียหายให้บังเกิดแก่พี่สาวน้องสาวของตน

18

ข้อที่ 18/40
คำถาม :

ข้อใดใช้ภาษาได้กระชับที่สุด

19

ข้อที่ 19/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นประโยคที่สมบูรณ์

20

ข้อที่ 20/40
คำถาม :

ข้อความต่อไปนี้ผู้พูดต้องเสนอสาระสำคัญที่สุดตามข้อใด “การจะให้เด็กผู้ชายรู้จักทำกับข้าว หรือตัดเย็บเสื้อผ้า ไม่ได้ทำให้ชายกลายเป็นหญิง หรือถ้าจะให้เด็กหญิงรู้จักเครื่องยนต์กลไก ยิงปืน ฟันดาบ ก็ไม่ได้ทำให้หญิงกลายเป็นชาย การกระทำทั้งหมดเป็นกิจกรรมซึ่งต้องการความชอบ ความถนัดของแต่ละคน และในตัวคนปกติมีทั้งความเป็นหญิง และความเป็นชายอยู่แล้ว”

21

ข้อที่ 21/40
คำถาม :

ข้อใดใช้คำบุพบทไม่ถูกต้อง

22

ข้อที่ 22/40
คำถาม :

ข้อใดใช้คำสันธานไม่ถูกต้อง

23

ข้อที่ 23/40
คำถาม :

ข้อความตอนใดเป็นประโยคต่างชนิดจากตอนอื่น (1) กฎหมายตราสามดวงเป็นเอกสารที่มีคุณค่ายิ่งในไทยคดีศึกษา/ (2) กฎหมายดังกล่าวสะท้อนแบบแผนประเพณี และวัฒนธรรมของชุมชนไทย-ลาวแต่โบราณ/ (3) รัชกาลที่1 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ชำระกฎหมายดังกล่าวซึ่งเป็นกำหมายที่มีมาแต่ครั้งโบราณ/ (4) นักวิชาการทีใช่กฎหมายโบราณเพื่อศึกษาเกี่ยวกับสังคมไทยยังมีไม่มากนัก

24

ข้อที่ 24/40
คำถาม :

ข้อใดไม่เป็นประโยคกรรม

25

ข้อที่ 25/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นประโยคกรรม

26

ข้อที่ 26/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่ประโยคความรวม

27

ข้อที่ 27/40
คำถาม :

ข้อใดใช้ราชาศัพท์ไม่ถูกต้อง

28

ข้อที่ 28/40
คำถาม :

ข้อใดใช้ภาษาระดับไม่เป็นทางการ

29

ข้อที่ 29/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นภาษาทางการ

30

ข้อที่ 30/40
คำถาม :

ข้อความต่อไปนี้เป็นโวหารชนิดใด “สารอาหารในข้าวกล้องจะช่วยให้ร่างกายแข็งแรง และช่วยป้องกันโรคอ้วน ข้าวกล้องมีสารเส้นใยมากกว่าข้าวข่าว 8 เท่า ข้าวกล่องจะช่วยดูดซับไขมัน และน้ำตาลในอาหารแล้วขับออกมาเป็นกากอาหาร ทำให้ไขมันและน้ำตาลซึมเข้ากระแสเลือดน้อยลง”

31

ข้อที่ 31/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นพรรณนาโวหาร

32

ข้อที่ 32/40
คำถาม :

ข้อความต่อไปนี้ใช้กลวิธีใดในการอธิบาย “ต้นคริสมาศมีช่วงเวลาที่จะผสมเกสรน้อยมาก เพราะเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียไม่บานพร้อมกัน เกสรตัวเมียจะบานช่วงสองโมงเศษๆ แล้วก็หมด ส่วนเกสรตัวผู้จะบานตั้งแต่สามโมงเย็นถึงเที่ยง เราจำต้องเก็บเกสรตัวผู้ไว้รอเกสรตัวเมียในวันใหม่”

33

ข้อที่ 33/40
คำถาม :

ข้อความต่อไปนี้เรียงลำดับได้เหมาะสมที่สุดตามข้อใด ก.ขยะพลาสติกย่อยสลายได้ยากมากในสภาพธรรมชาติ ข.จึงมิใช่ทางออกของการลดปริมาณขยะพลาสติกได้อย่างมีประสิทธิภาพนัก ค.แม้จะมีการนำพลาสติกที่ย่อยสลายได้มาใช้ ง.แต่พลาสติกประเภทดังกล่าวไม่สามารถย่อยสลายได้อย่างสมบูรณ์ทางชีวภาพ จ.เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า

34

ข้อที่ 34/40
คำถาม :

ข้อใดขาดสัมพันธภาพในการเขียน

35

ข้อที่ 35/40
คำถาม :

ข้อใดใช้ภาษาในการเขียนเชิงวิชาการได้เหมาะสมที่สุด

36

ข้อที่ 36/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นส่วนสรุปของเรียงความเรื่อง “การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ” ได้เหมาะสมที่สุด

37

ข้อที่ 37/40
คำถาม :

ข้อความใดต่อไปนี้ส่วนใดใช้ค่าฟุ่มเฟือย (1) ขึ้นชื่อว่าคนพลายย่อมคิด พูด และทำความชั่วอยู่เนืองๆ /(2) คนพาลไม่ทำความชั่วเฉพาะแก่คนอื่นเท่านั้น เพื่อนฝูง ญาติพี่น้อง หรือแม้แต่บิดามารดาของตน คนพาลก็ไม่ละเว้นที่จะเบียดเบียน /(3) เราคงเคยได้ยินข่าวคนที่พาเพื่อนมาปล้นบ้านญาติของตน /(4) หรือมักนำเพื่อนฝูงมากระทำความเสียหายให้บังเกิดแก่พี่สาวน้องสาวของตน

38

ข้อที่ 38/40
คำถาม :

ข้อใดใช้ภาษาได้กระชับที่สุด

39

ข้อที่ 39/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นประโยคที่สมบูรณ์

40

ข้อที่ 40/40
คำถาม :

ข้อความต่อไปนี้ผู้พูดต้องเสนอสาระสำคัญที่สุดตามข้อใด “การจะให้เด็กผู้ชายรู้จักทำกับข้าว หรือตัดเย็บเสื้อผ้า ไม่ได้ทำให้ชายกลายเป็นหญิง หรือถ้าจะให้เด็กหญิงรู้จักเครื่องยนต์กลไก ยิงปืน ฟันดาบ ก็ไม่ได้ทำให้หญิงกลายเป็นชาย การกระทำทั้งหมดเป็นกิจกรรมซึ่งต้องการความชอบ ความถนัดของแต่ละคน และในตัวคนปกติมีทั้งความเป็นหญิง และความเป็นชายอยู่แล้ว”

ระบบกำลังประมวลผล

  • ข้อปัจจุบัน
  • ข้อที่ทำแล้ว
  • ข้อที่ยังไม่ได้ทำ
  • ข้อที่ยังไม่ได้เปิด

กรุณาเลือกคำตอบ ก่อนกดปุ่มข้อถัดไป

ข้อแนะนำ : ท่านสามารถดูเฉลยของข้อสอบแต่ละข้อได้ เมื่อทำข้อสอบเสร็จและส่งข้อสอบแล้ว

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

วันที่สร้าง รหัสข้อสอบ ชื่อข้อสอบ จำนวน ระดับชั้น เข้าชม เพิ่มรายการโปรด
20 ส.ค. 2552 THPB000186 วิชาภาษาไทย เรื่องมาตราแม่ก กา 15 ข้อ 15,635 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
18 ส.ค. 2552 THPA300059 วิชาภาษาไทยป.3 ชุดที่4 10 ข้อ 14,487 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
15 ม.ค. 2553 THPA101153 ภาษาไทย ป.1 ชุดที่5 20 ข้อ 19,265 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
18 ก.ย. 2552 THMA100499 วิชาภาษาไทยม.1 ชุดที่4 20 ข้อ 24,696 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
25 ก.ย. 2552 THMA200561 วิชาภาษาไทยม.2 ชุดที่1 20 ข้อ 32,023 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
25 ก.ย. 2552 THMA200568 วิชาภาษาไทยม.2 ชุดที่8 20 ข้อ 103,584 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
20 ส.ค. 2552 THPB000233 วิชาภาษาไทย เรื่องคำศัพท์ ชุดที่2 10 ข้อ 13,999 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
17 ก.พ. 2553 THPA201545 ภาษาไทย ป.2 ชุดที่2 20 ข้อ 28,170 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
15 ม.ค. 2553 THPA101156 ภาษาไทย ป.1 ชุดที่8 20 ข้อ 16,382 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
18 ก.ย. 2552 THMA100507 วิชาภาษาไทยม.1 ชุดที่9 15 ข้อ 35,024 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อความ..

ข้อความเตือน..

ส่งข้อสอบให้เพื่อน..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน