ม.6

ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาไทย(2544) ชุดที่10

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: THMB603755

จำนวนข้อ

: 40 ข้อ

วิชา

: ภาษาไทย

ระดับชั้น

: ม.6

สร้างเมื่อ

: 4 พ.ค. 54 เวลา 13:18 น.

ตัวชี้ชัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง

วรรณกรรมและวรรณคดี

ผู้สร้าง : ON_LEE

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ให้คะแนน


00:00

1

ข้อที่ 1/40
คำถาม :

ข้อใดแสดงเป็นพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ที่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน

2

ข้อที่ 2/40
คำถาม :

ข้อใดแสดงความเชื่อที่ต่างจากข้ออื่น

3

ข้อที่ 3/40
คำถาม :

คำประพันธ์ต่อไปนี้แสดงถึงอัจฉริยภาพของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชในฐานะผู้นำตามข้อใด “ฝ่ายเราแตกย่นยับ จักส่งทัพไปทาน พอพลอยฉานสองซ้ำ ค้ำบอยู่บหยุด ชอบถอยทรุดอย่ารั้ง ให้ศึกพลั้งเสียเชิง โดยละเลิงใจอาจ”

4

ข้อที่ 4/40
คำถาม :

การที่พระเจ้ากรุงสญชัยทรงกล่าวขอขมาต่อชาลีแสดงถึงค่านิยมที่สำคัญที่สุดตามข้อใด

5

ข้อที่ 5/40
คำถาม :

ผู้แต่งคำประพันธ์ต่อไปนี้แสดงความปรารถนาตามข้อใด “ผิววงว่ายวัฏเวิ้ง วารี โอฆฤา บลุโลกุตรโมลี เลิศล้น จงเจนจิตกวี วรวากย์ เฉลียวเอย ตราบล่วงบ่วงภพพ้น เผด็จเสี้ยนเบียนสมร”

6

ข้อที่ 6/40
คำถาม :

ในเรื่อง ขัตติยพันธกรณี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงกล่าวถึงคุณธรรมในข้อใดตรงกัน

7

ข้อที่ 7/40
คำถาม :

คำประพันธ์ต่อไปนี้สะท้อนค่านิยมด้านใดเด่นชัดที่สุด “นั่งบนหอกลางที่ข้างใน พระพิจิตรเรียกให้กินข้าวปลา”

8

ข้อที่ 8/40
คำถาม :

ข้อใดสะท้อนค่านิยมที่สร้างปัญหาให้แก่สังคมไทยน้อยที่สุด

9

ข้อที่ 9/40
คำถาม :

ข้อใดไม่แสดงคุณธรรมของผู้พูด

10

ข้อที่ 10/40
คำถาม :

คำประพันธ์ต่อไปนี้แสดงว่าผู้พูดมีทัศนคติต่อสตรีตามข้อใด “ธรรมดาว่าสตรีนี้เป็นเกาะแก่งกีดกระแสกุศลมีมัจฉริยะมืดมนคือตัวมาร ยามเมื่อสามีจะทำทานมักทำลายด้วยแยบคายคอยค้อนติงเข้าทักท้วงให้ทอดทิ้งศรัทธาผล”

11

ข้อที่ 11/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นต้นเหตุที่ทำให้อัวรามี “วิญญาณอันผิดเหล่ากอ”

12

ข้อที่ 12/40
คำถาม :

คำประพันธ์ต่อไปนี้แสดงความรู้สึกของกวีได้ตรงที่สุดตามข้อใด “ตะวันเที่ยงเสียงวิ่งแหร้ แซ่สนอง เสือตบขบภิกษุสอง รูปม้วย ต่อไก่ไล่นกคะนอง นามเทศ เกดแฮ เสือฟัดกัดกินด้วย บาปช้ำกรรมหนา”

13

ข้อที่ 13/40
คำถาม :

ข้อใดแสดงแนวคิดสำคัญของข้อความต่อไปนี้ “เอาทองตีเหล็กเป็นของ ไม่สามารถลอง เพราะเหตุว่าผิดธรรมดา แม้เราฆ่าท่ามรณา เหล็กก็จะน่า นิยมประดุจทองคำ”

14

ข้อที่ 14/40
คำถาม :

ข้อใดมีการพรรณนาต่างจากข้ออื่น

15

ข้อที่ 15/40
คำถาม :

ใช้คำประพันธ์ต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ 15-16 “เมื่อจะเอาโทษทัณฑ์ฉันใด ก็ตามใจด้วยเรานี้เป็นข้า ได้ถือน้ำพระพิพัฒน์สัจจา จะหลบลี้หนีหน้าไปทำไม จะถือคำตามโบราณท่านว่ามา ว่าว่ายน้ำเข้าหาจระเข้ใหญ่ ยากง่ายดายเป็นประการใด ให้เป็นไปตามกรรมที่ทำมา” “จระเข้ใหญ่” ในคำประพันธ์ข้างต้นมีความหมายตรงตามข้อใด

16

ข้อที่ 16/40
คำถาม :

ใช้คำประพันธ์ต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ 15-16 “เมื่อจะเอาโทษทัณฑ์ฉันใด ก็ตามใจด้วยเรานี้เป็นข้า ได้ถือน้ำพระพิพัฒน์สัจจา จะหลบลี้หนีหน้าไปทำไม จะถือคำตามโบราณท่านว่ามา ว่าว่ายน้ำเข้าหาจระเข้ใหญ่ ยากง่ายดายเป็นประการใด ให้เป็นไปตามกรรมที่ทำมา” ผู้กล่าวคำประพันธ์ข้างต้นมีบุคลิกภาพตรงกับข้อใด

17

ข้อที่ 17/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นแนวคิดสำคัญของประพันธ์ต่อไปนี้ “ก็จริงอยู่ผู้หญิงใช่ดอกไม้ และก็ใช่ผู้ชายใช่ผาหิน ต่างก็คือสิ่งที่มีชีวิน อยู่บนธรณีแผ่นดินเดียว”

18

ข้อที่ 18/40
คำถาม :

ใช้คำประพันธ์ต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ 18-19 “ศัพท์ว่า “ปัญญา” นั้น แปลและรู้กันก็คือ : ความ รอบรู้ จักรู้ตาม ควรจะรู้จากอะไรใด รู้ได้รู้ให้เด่น ใช้ก็ให้เป็นประโยชน์ไป ย่อมเป็นปัญญาใน ทุกสถานหมายเสมือนกัน สิ่งเช่นเห็นด้วยตา ยินกะหูมาประมวลสรรพ์ ทราบได้ด้วยใจอัน เกี่ยวกะอาจรู้เจริญไว” “ปัญญา” ตามความคิดของผู้แต่งตรงกับข้อใด

19

ข้อที่ 19/40
คำถาม :

ใช้คำประพันธ์ต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ 18-19 “ศัพท์ว่า “ปัญญา” นั้น แปลและรู้กันก็คือ : ความ รอบรู้ จักรู้ตาม ควรจะรู้จากอะไรใด รู้ได้รู้ให้เด่น ใช้ก็ให้เป็นประโยชน์ไป ย่อมเป็นปัญญาใน ทุกสถานหมายเสมือนกัน สิ่งเช่นเห็นด้วยตา ยินกะหูมาประมวลสรรพ์ ทราบได้ด้วยใจอัน เกี่ยวกะอาจรู้เจริญไว” ข้อใดเป็นจุดมุ่งหมายของผู้แต่ง

20

ข้อที่ 20/40
คำถาม :

ลักษณะการพรรณนาในข้อใดต่างจากข้ออื่น

21

ข้อที่ 21/40
คำถาม :

ข้อใดแสดงเป็นพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ที่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน

22

ข้อที่ 22/40
คำถาม :

ข้อใดแสดงความเชื่อที่ต่างจากข้ออื่น

23

ข้อที่ 23/40
คำถาม :

คำประพันธ์ต่อไปนี้แสดงถึงอัจฉริยภาพของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชในฐานะผู้นำตามข้อใด “ฝ่ายเราแตกย่นยับ จักส่งทัพไปทาน พอพลอยฉานสองซ้ำ ค้ำบอยู่บหยุด ชอบถอยทรุดอย่ารั้ง ให้ศึกพลั้งเสียเชิง โดยละเลิงใจอาจ”

24

ข้อที่ 24/40
คำถาม :

การที่พระเจ้ากรุงสญชัยทรงกล่าวขอขมาต่อชาลีแสดงถึงค่านิยมที่สำคัญที่สุดตามข้อใด

25

ข้อที่ 25/40
คำถาม :

ผู้แต่งคำประพันธ์ต่อไปนี้แสดงความปรารถนาตามข้อใด “ผิววงว่ายวัฏเวิ้ง วารี โอฆฤา บลุโลกุตรโมลี เลิศล้น จงเจนจิตกวี วรวากย์ เฉลียวเอย ตราบล่วงบ่วงภพพ้น เผด็จเสี้ยนเบียนสมร”

26

ข้อที่ 26/40
คำถาม :

ในเรื่อง ขัตติยพันธกรณี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงกล่าวถึงคุณธรรมในข้อใดตรงกัน

27

ข้อที่ 27/40
คำถาม :

คำประพันธ์ต่อไปนี้สะท้อนค่านิยมด้านใดเด่นชัดที่สุด “นั่งบนหอกลางที่ข้างใน พระพิจิตรเรียกให้กินข้าวปลา”

28

ข้อที่ 28/40
คำถาม :

ข้อใดสะท้อนค่านิยมที่สร้างปัญหาให้แก่สังคมไทยน้อยที่สุด

29

ข้อที่ 29/40
คำถาม :

ข้อใดไม่แสดงคุณธรรมของผู้พูด

30

ข้อที่ 30/40
คำถาม :

คำประพันธ์ต่อไปนี้แสดงว่าผู้พูดมีทัศนคติต่อสตรีตามข้อใด “ธรรมดาว่าสตรีนี้เป็นเกาะแก่งกีดกระแสกุศลมีมัจฉริยะมืดมนคือตัวมาร ยามเมื่อสามีจะทำทานมักทำลายด้วยแยบคายคอยค้อนติงเข้าทักท้วงให้ทอดทิ้งศรัทธาผล”

31

ข้อที่ 31/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นต้นเหตุที่ทำให้อัวรามี “วิญญาณอันผิดเหล่ากอ”

32

ข้อที่ 32/40
คำถาม :

คำประพันธ์ต่อไปนี้แสดงความรู้สึกของกวีได้ตรงที่สุดตามข้อใด “ตะวันเที่ยงเสียงวิ่งแหร้ แซ่สนอง เสือตบขบภิกษุสอง รูปม้วย ต่อไก่ไล่นกคะนอง นามเทศ เกดแฮ เสือฟัดกัดกินด้วย บาปช้ำกรรมหนา”

33

ข้อที่ 33/40
คำถาม :

ข้อใดแสดงแนวคิดสำคัญของข้อความต่อไปนี้ “เอาทองตีเหล็กเป็นของ ไม่สามารถลอง เพราะเหตุว่าผิดธรรมดา แม้เราฆ่าท่ามรณา เหล็กก็จะน่า นิยมประดุจทองคำ”

34

ข้อที่ 34/40
คำถาม :

ข้อใดมีการพรรณนาต่างจากข้ออื่น

35

ข้อที่ 35/40
คำถาม :

ใช้คำประพันธ์ต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ 15-16 “เมื่อจะเอาโทษทัณฑ์ฉันใด ก็ตามใจด้วยเรานี้เป็นข้า ได้ถือน้ำพระพิพัฒน์สัจจา จะหลบลี้หนีหน้าไปทำไม จะถือคำตามโบราณท่านว่ามา ว่าว่ายน้ำเข้าหาจระเข้ใหญ่ ยากง่ายดายเป็นประการใด ให้เป็นไปตามกรรมที่ทำมา” “จระเข้ใหญ่” ในคำประพันธ์ข้างต้นมีความหมายตรงตามข้อใด

36

ข้อที่ 36/40
คำถาม :

ใช้คำประพันธ์ต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ 15-16 “เมื่อจะเอาโทษทัณฑ์ฉันใด ก็ตามใจด้วยเรานี้เป็นข้า ได้ถือน้ำพระพิพัฒน์สัจจา จะหลบลี้หนีหน้าไปทำไม จะถือคำตามโบราณท่านว่ามา ว่าว่ายน้ำเข้าหาจระเข้ใหญ่ ยากง่ายดายเป็นประการใด ให้เป็นไปตามกรรมที่ทำมา” ผู้กล่าวคำประพันธ์ข้างต้นมีบุคลิกภาพตรงกับข้อใด

37

ข้อที่ 37/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นแนวคิดสำคัญของประพันธ์ต่อไปนี้ “ก็จริงอยู่ผู้หญิงใช่ดอกไม้ และก็ใช่ผู้ชายใช่ผาหิน ต่างก็คือสิ่งที่มีชีวิน อยู่บนธรณีแผ่นดินเดียว”

38

ข้อที่ 38/40
คำถาม :

ใช้คำประพันธ์ต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ 18-19 “ศัพท์ว่า “ปัญญา” นั้น แปลและรู้กันก็คือ : ความ รอบรู้ จักรู้ตาม ควรจะรู้จากอะไรใด รู้ได้รู้ให้เด่น ใช้ก็ให้เป็นประโยชน์ไป ย่อมเป็นปัญญาใน ทุกสถานหมายเสมือนกัน สิ่งเช่นเห็นด้วยตา ยินกะหูมาประมวลสรรพ์ ทราบได้ด้วยใจอัน เกี่ยวกะอาจรู้เจริญไว” “ปัญญา” ตามความคิดของผู้แต่งตรงกับข้อใด

39

ข้อที่ 39/40
คำถาม :

ใช้คำประพันธ์ต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ 18-19 “ศัพท์ว่า “ปัญญา” นั้น แปลและรู้กันก็คือ : ความ รอบรู้ จักรู้ตาม ควรจะรู้จากอะไรใด รู้ได้รู้ให้เด่น ใช้ก็ให้เป็นประโยชน์ไป ย่อมเป็นปัญญาใน ทุกสถานหมายเสมือนกัน สิ่งเช่นเห็นด้วยตา ยินกะหูมาประมวลสรรพ์ ทราบได้ด้วยใจอัน เกี่ยวกะอาจรู้เจริญไว” ข้อใดเป็นจุดมุ่งหมายของผู้แต่ง

40

ข้อที่ 40/40
คำถาม :

ลักษณะการพรรณนาในข้อใดต่างจากข้ออื่น

ระบบกำลังประมวลผล

  • ข้อปัจจุบัน
  • ข้อที่ทำแล้ว
  • ข้อที่ยังไม่ได้ทำ
  • ข้อที่ยังไม่ได้เปิด

กรุณาเลือกคำตอบ ก่อนกดปุ่มข้อถัดไป

ข้อแนะนำ : ท่านสามารถดูเฉลยของข้อสอบแต่ละข้อได้ เมื่อทำข้อสอบเสร็จและส่งข้อสอบแล้ว

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

วันที่สร้าง รหัสข้อสอบ ชื่อข้อสอบ จำนวน ระดับชั้น เข้าชม เพิ่มรายการโปรด
20 ส.ค. 2552 THPB600158 วิชาภาษาไทยป.6 ชุดที่7 10 ข้อ 26,037 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
11 พ.ค. 2554 THMB603775 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาไทย(2545) ชุดที่5 20 ข้อ 9,455 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
15 ส.ค. 2558 THMB612688 แนวข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ชุดที่5 20 ข้อ 6,481 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
16 มิ.ย. 2556 THMA209843 แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่9 20 ข้อ 36,067 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
17 มี.ค. 2553 THPB601997 ภาษาไทย ป.6 ชุดที่2 9 ข้อ 37,128 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
21 พ.ค. 2557 THMA111878 บทละครพูดเรื่องเห็นแก่ลูก 10 ข้อ 70,379 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
27 มี.ค. 2557 THMB611662 แนวข้อสอบ GAT ภาษาไทย ปี 2552 ชุดที่4 15 ข้อ 12,840 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
15 มิ.ย. 2556 THMA209832 แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่4 20 ข้อ 11,401 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
11 มี.ค. 2553 THPB401879 ภาษาไทย ป.4 ชุดที่12 15 ข้อ 17,085 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
29 มิ.ย. 2553 THPB002999 ภาษาไทย ช่วงชั้นที่2 ชุดที่14 20 ข้อ 10,702 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อความ..

ข้อความเตือน..

ส่งข้อสอบให้เพื่อน..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน