ม.6

ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาไทย(2544) ชุดที่9

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: THMB603754

จำนวนข้อ

: 40 ข้อ

วิชา

: ภาษาไทย

ระดับชั้น

: ม.6

สร้างเมื่อ

: 4 พ.ค. 54 เวลา 12:52 น.

ตัวชี้ชัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง

การเขียน , หลักการใช้ภาษาไทย , การแต่งคำประพันธ์

ผู้สร้าง : ON_LEE

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ให้คะแนน


00:00

1

ข้อที่ 1/40
คำถาม :

ข้อใดแสดงทรรศนะที่ประกอบด้วยเหตุผลสอดคล้องกัน

2

ข้อที่ 2/40
คำถาม :

ข้อความต่อไปนี้เป็นข้อโต้แย้งของข้อใด “การตัดต่อพันธุกรรมพืชมีปัญหาอยู่ไม่น้อย ทั้งปัญหาด้านสุขภาพและปัญหาด้านเศรษฐกิจ ถึงแม้ว่ามีข้อบ่งชี้ไม่ชัดทั้งหมด แต่ก็สร้างความหวาดระแวงได้มาก”

3

ข้อที่ 3/40
คำถาม :

ข้อใดแสดงความคิดที่ต่อเนื่องจากข้อความต่อไปนี้ได้ตรงประเด็นที่สุด “ความริษยา เบียดเบียน ขุ่นแค้น พยาบาท จัดเป็นเครื่องจองจำภายใน”

4

ข้อที่ 4/40
คำถาม :

คำประพันธ์ต่อไปนี้ใช้วิธีเขียนแบบใด “ทำดีก็ย่อมได้ ผลดี ประพฤติชอบนั้นมี ประโยชน์แท้ อย่าคอยฤกษ์ราศี ดาวเคราะห์ โชคนา ดาวมิอาจช่วยแก้ สิ่งร้ายเป็นคุณ”

5

ข้อที่ 5/40
คำถาม :

ข้อใดไม่โน้มน้าวใจให้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ธรรมชาติ

6

ข้อที่ 6/40
คำถาม :

ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง

7

ข้อที่ 7/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่การกล่าวเชิงเปรียบเทียบ

8

ข้อที่ 8/40
คำถาม :

คำประพันธ์ต่อไปนี้มีลักษณะเด่นในด้านใด “พาทีมีสติรั้ง รอคิด รอบคอบชอบแลผิด ก่อนพร้อง คำพูดพ่างลิขิต เขียนร่าง เรียงแฮ ฟังเพราะเสนาะต้อง โสตทั้งห่างภัย”

9

ข้อที่ 9/40
คำถาม :

กลวิธีในข้อใดไม่ปรากฏในคำประพันธ์ต่อไปนี้ “นวลจันทร์เป็นนวลจริง เจ้างามพริ้มยิ่งนวลปลา คางเบือนเบือนหน้ามา ไม่งามเท่าเจ้าเบือนชาย เพียนทองงามดั่งทอง ไม่เหมือนน้องห่มตาดพราย กระแหแหห่างชาย ดังสายสวาทคลาดจากสม”

10

ข้อที่ 10/40
คำถาม :

ข้อใดผิดฉันทลักษณ์ของโคลงสี่สุภาพบาทที่ 1

11

ข้อที่ 11/40
คำถาม :

ข้อใดใช้ภาพพจน์

12

ข้อที่ 12/40
คำถาม :

ข้อความต่อไปนี้ถ้าเขียนแยกวรรคให้ถูกต้องจะเป็นคำประพันธ์ชนิดใด “เบื้องหน้าชีวิตมนุษย์นั้นคิดเปรียบได้ดุจดังสถานรกเรียวหนามหรือความมืดฟังดูเถิดเรายังต้องไต่เต้าไป”

13

ข้อที่ 13/40
คำถาม :

ข้อใดมีการเล่นคำพ้องเสียง

14

ข้อที่ 14/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่ภาพพจน์

15

ข้อที่ 15/40
คำถาม :

คำประพันธ์ต่อไปนี้มีลักษณะเด่นในด้านใด “เดือนดาวในหาวห้วง คือโคมดวงแห่งสรวงศิลป์ ส่องฟ้าลงมาดิน ทุกค่ำคืนชื่นแสงพราว”

16

ข้อที่ 16/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นลักษณะเด่นที่สุดของคำประพันธ์ต่อไปนี้ “เคว้งคว้างใบไม่ปลิว ละลิ่วหล่นลงบนดิน เอื่อยเอื่อยธารไหลริน มิรู้สิ้น ณ หนใด เปรียบดังชีวิตนี้ มิมีที่จะพักใจ อ้างว้างร้างฤทัย กว่าชีวิตดับลงสูญ”

17

ข้อที่ 17/40
คำถาม :

ใช้คำประพันธ์ต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ 17-18 “ยามแม่คิดถึงลูกยา จงมองท้องฟ้า แม่จักเห็นดาวไกลลิบ นั่นแหละคือตาลูกกะพริบ อยู่ในแดนทิพย์ เพ่งจ้องมองแม่ไม่วาย ยามแม่นอนหลับผ่อนคลาย จงหลับให้สบาย ลูกรักมาอยู่ด้วยเสมอ” คำประพันธ์ข้างต้นมีกลวิธรการแต่งที่เด่นที่สุดตามข้อใด

18

ข้อที่ 18/40
คำถาม :

ใช้คำประพันธ์ต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ 17-18 “ยามแม่คิดถึงลูกยา จงมองท้องฟ้า แม่จักเห็นดาวไกลลิบ นั่นแหละคือตาลูกกะพริบ อยู่ในแดนทิพย์ เพ่งจ้องมองแม่ไม่วาย ยามแม่นอนหลับผ่อนคลาย จงหลับให้สบาย ลูกรักมาอยู่ด้วยเสมอ” ข้อใดเป็นแนวคิดสำคัญของคำประพันธ์ข้างต้น

19

ข้อที่ 19/40
คำถาม :

การกระทำข้อใดไม่เกี่ยวกับความเชื่อ

20

ข้อที่ 20/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่แนวคิดที่ปรากฏในข้อความต่อไปนี้ “ถ้าคนประพฤติอย่างเช่นสัตว์ดิรัจฉานแล้วจะไม่มีประโยชน์อันใดยิ่งกว่าสัตว์ดิรัจฉานบางพวกไปอีกเพราะฉะนั้นจงอุตสาหะที่จะเรียนวิชาเข้ามาเป็นกำลังที่จะทำตัวให้ดีกว่าสัตว์ดิรัจฉานให้จงได้”

21

ข้อที่ 21/40
คำถาม :

ข้อใดแสดงทรรศนะที่ประกอบด้วยเหตุผลสอดคล้องกัน

22

ข้อที่ 22/40
คำถาม :

ข้อความต่อไปนี้เป็นข้อโต้แย้งของข้อใด “การตัดต่อพันธุกรรมพืชมีปัญหาอยู่ไม่น้อย ทั้งปัญหาด้านสุขภาพและปัญหาด้านเศรษฐกิจ ถึงแม้ว่ามีข้อบ่งชี้ไม่ชัดทั้งหมด แต่ก็สร้างความหวาดระแวงได้มาก”

23

ข้อที่ 23/40
คำถาม :

ข้อใดแสดงความคิดที่ต่อเนื่องจากข้อความต่อไปนี้ได้ตรงประเด็นที่สุด “ความริษยา เบียดเบียน ขุ่นแค้น พยาบาท จัดเป็นเครื่องจองจำภายใน”

24

ข้อที่ 24/40
คำถาม :

คำประพันธ์ต่อไปนี้ใช้วิธีเขียนแบบใด “ทำดีก็ย่อมได้ ผลดี ประพฤติชอบนั้นมี ประโยชน์แท้ อย่าคอยฤกษ์ราศี ดาวเคราะห์ โชคนา ดาวมิอาจช่วยแก้ สิ่งร้ายเป็นคุณ”

25

ข้อที่ 25/40
คำถาม :

ข้อใดไม่โน้มน้าวใจให้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ธรรมชาติ

26

ข้อที่ 26/40
คำถาม :

ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง

27

ข้อที่ 27/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่การกล่าวเชิงเปรียบเทียบ

28

ข้อที่ 28/40
คำถาม :

คำประพันธ์ต่อไปนี้มีลักษณะเด่นในด้านใด “พาทีมีสติรั้ง รอคิด รอบคอบชอบแลผิด ก่อนพร้อง คำพูดพ่างลิขิต เขียนร่าง เรียงแฮ ฟังเพราะเสนาะต้อง โสตทั้งห่างภัย”

29

ข้อที่ 29/40
คำถาม :

กลวิธีในข้อใดไม่ปรากฏในคำประพันธ์ต่อไปนี้ “นวลจันทร์เป็นนวลจริง เจ้างามพริ้มยิ่งนวลปลา คางเบือนเบือนหน้ามา ไม่งามเท่าเจ้าเบือนชาย เพียนทองงามดั่งทอง ไม่เหมือนน้องห่มตาดพราย กระแหแหห่างชาย ดังสายสวาทคลาดจากสม”

30

ข้อที่ 30/40
คำถาม :

ข้อใดผิดฉันทลักษณ์ของโคลงสี่สุภาพบาทที่ 1

31

ข้อที่ 31/40
คำถาม :

ข้อใดใช้ภาพพจน์

32

ข้อที่ 32/40
คำถาม :

ข้อความต่อไปนี้ถ้าเขียนแยกวรรคให้ถูกต้องจะเป็นคำประพันธ์ชนิดใด “เบื้องหน้าชีวิตมนุษย์นั้นคิดเปรียบได้ดุจดังสถานรกเรียวหนามหรือความมืดฟังดูเถิดเรายังต้องไต่เต้าไป”

33

ข้อที่ 33/40
คำถาม :

ข้อใดมีการเล่นคำพ้องเสียง

34

ข้อที่ 34/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่ภาพพจน์

35

ข้อที่ 35/40
คำถาม :

คำประพันธ์ต่อไปนี้มีลักษณะเด่นในด้านใด “เดือนดาวในหาวห้วง คือโคมดวงแห่งสรวงศิลป์ ส่องฟ้าลงมาดิน ทุกค่ำคืนชื่นแสงพราว”

36

ข้อที่ 36/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นลักษณะเด่นที่สุดของคำประพันธ์ต่อไปนี้ “เคว้งคว้างใบไม่ปลิว ละลิ่วหล่นลงบนดิน เอื่อยเอื่อยธารไหลริน มิรู้สิ้น ณ หนใด เปรียบดังชีวิตนี้ มิมีที่จะพักใจ อ้างว้างร้างฤทัย กว่าชีวิตดับลงสูญ”

37

ข้อที่ 37/40
คำถาม :

ใช้คำประพันธ์ต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ 17-18 “ยามแม่คิดถึงลูกยา จงมองท้องฟ้า แม่จักเห็นดาวไกลลิบ นั่นแหละคือตาลูกกะพริบ อยู่ในแดนทิพย์ เพ่งจ้องมองแม่ไม่วาย ยามแม่นอนหลับผ่อนคลาย จงหลับให้สบาย ลูกรักมาอยู่ด้วยเสมอ” คำประพันธ์ข้างต้นมีกลวิธรการแต่งที่เด่นที่สุดตามข้อใด

38

ข้อที่ 38/40
คำถาม :

ใช้คำประพันธ์ต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ 17-18 “ยามแม่คิดถึงลูกยา จงมองท้องฟ้า แม่จักเห็นดาวไกลลิบ นั่นแหละคือตาลูกกะพริบ อยู่ในแดนทิพย์ เพ่งจ้องมองแม่ไม่วาย ยามแม่นอนหลับผ่อนคลาย จงหลับให้สบาย ลูกรักมาอยู่ด้วยเสมอ” ข้อใดเป็นแนวคิดสำคัญของคำประพันธ์ข้างต้น

39

ข้อที่ 39/40
คำถาม :

การกระทำข้อใดไม่เกี่ยวกับความเชื่อ

40

ข้อที่ 40/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่แนวคิดที่ปรากฏในข้อความต่อไปนี้ “ถ้าคนประพฤติอย่างเช่นสัตว์ดิรัจฉานแล้วจะไม่มีประโยชน์อันใดยิ่งกว่าสัตว์ดิรัจฉานบางพวกไปอีกเพราะฉะนั้นจงอุตสาหะที่จะเรียนวิชาเข้ามาเป็นกำลังที่จะทำตัวให้ดีกว่าสัตว์ดิรัจฉานให้จงได้”

ระบบกำลังประมวลผล

  • ข้อปัจจุบัน
  • ข้อที่ทำแล้ว
  • ข้อที่ยังไม่ได้ทำ
  • ข้อที่ยังไม่ได้เปิด

กรุณาเลือกคำตอบ ก่อนกดปุ่มข้อถัดไป

ข้อแนะนำ : ท่านสามารถดูเฉลยของข้อสอบแต่ละข้อได้ เมื่อทำข้อสอบเสร็จและส่งข้อสอบแล้ว

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

วันที่สร้าง รหัสข้อสอบ ชื่อข้อสอบ จำนวน ระดับชั้น เข้าชม เพิ่มรายการโปรด
18 ก.ย. 2552 THMA100496 วิชาภาษาไทยม.1 ชุดที่1 18 ข้อ 30,756 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
11 มี.ค. 2553 THPB401885 ภาษาไทย ป.4 ชุดที่15 17 ข้อ 17,086 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
21 ส.ค. 2552 THPB000293 วิชาภาษาไทย เรื่องมาตราตัวสะกด ชุดที่2 10 ข้อ 19,076 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
2 มี.ค. 2553 THPA301679 ภาษาไทย ป.3 ชุดที่16 12 ข้อ 66,707 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
18 ก.ย. 2552 THMA100499 วิชาภาษาไทยม.1 ชุดที่4 20 ข้อ 24,696 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
25 ก.ย. 2552 THMA200562 วิชาภาษาไทยม.2 ชุดที่2 20 ข้อ 22,913 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
26 ก.พ. 2553 THPA301645 ภาษาไทย ป.3 ชุดที่1 20 ข้อ 74,966 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
26 ก.พ. 2553 THPA301645 ภาษาไทย ป.3 ชุดที่1 20 ข้อ 74,966 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
11 มี.ค. 2553 THPB401883 ภาษาไทย ป.4 ชุดที่14 20 ข้อ 25,099 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
25 ก.ย. 2552 THMA200563 วิชาภาษาไทยม.2 ชุดที่3 15 ข้อ 14,586 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อความ..

ข้อความเตือน..

ส่งข้อสอบให้เพื่อน..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน