ม.6

ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาไทย(2544) ชุดที่7

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: THMB603752

จำนวนข้อ

: 40 ข้อ

วิชา

: ภาษาไทย

ระดับชั้น

: ม.6

สร้างเมื่อ

: 4 พ.ค. 54 เวลา 11:56 น.

ผู้สร้าง : ON_LEE

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ให้คะแนน


00:00

1

ข้อที่ 1/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่ประโยคความซ้อน

2

ข้อที่ 2/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นประโยคต่างชนิดกับข้ออื่น

3

ข้อที่ 3/40
คำถาม :

ข้อใดมีโครงสร้างประโยคเหมือนประโยค “คนขนขยะออกจากบ้านแต่เช้ามืด”

4

ข้อที่ 4/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นประโยคกรรม

5

ข้อที่ 5/40
คำถาม :

ข้อใดมีส่วนขยายของบทกรรม

6

ข้อที่ 6/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ถูกต้องตามสถานการณ์ต่อไปนี้ “ผู้สอนเดินเข้ามาในชั้นเรียน นางสาวสุภายิ้มให้ผู้สอนและยืนขึ้นไหว้เพื่อแสดงความเคารพ ผู้สอนยิ้มตอบแล้วผงกศีรษะรับความเคารพจากนางสาวสุภา”

7

ข้อที่ 7/40
คำถาม :

ข้อใดใช้ภาษาระดับทางการ

8

ข้อที่ 8/40
คำถาม :

ข้อความใดใช้ราชาศัพท์ผิด (1) สมเด็กพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธียกช่อฟ้า ณ วัดสีมาราม (2) หลังจากเสด็จพระราชดำเนินกลับจากการแปรพระราชฐาน ณ พระราชวังไกลกังวง (3) จากนั้นเสด็จออกให้ลูกเสือชาวบ้านจากทั่วประเทศเฝ้าฯ (4) และทรงพระดำเนินชมนิทรรศการ “หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์”

9

ข้อที่ 9/40
คำถาม :

ข้อใดใช้ราชาศัพท์ได้ถูกต้อง

10

ข้อที่ 10/40
คำถาม :

ข้อความต่อไปนี้เรียงลำดับได้เหมาะสมที่สุดตามข้อใด ก. บางคนไม่น่าเชื่อก็ต้องเชื่อว่าจบแค่มัธยม 6 สมัยก่อน สามารถเป็นครูสอนเด็กให้เก่งเลขคณิตเก่งภาษาอังกฤษและภาษาไทย ข. ไม่ว่าจะจบแค่มัธยม 1 มัธยม 3 หรือมัธยม 6 หรือมัธยม 8 ความรู้ทั้งอ่านและเขียนใช้การได้ไม่ตกหล่น ค. คนไทยรุ่นเก่าหรือค่อนข้างเก่ามักจะใช้ภาษาทั้งพูดและเขียนได้ค่อนข้างดีถึงดีมาก ง. จนเติบใหญ่ขึ้นมาเป็นคนไทยที่มีคุณภาพได้ไม่น้อยหน้าครูปริญญาตรีสมัยนี้

11

ข้อที่ 11/40
คำถาม :

ข้อความใดมีความหมายต่างจากข้ออื่น

12

ข้อที่ 12/40
คำถาม :

ข้อใดวางส่วนขยายผิดที่

13

ข้อที่ 13/40
คำถาม :

ข้อความต่อไปนี้ใช้โวหารชนิดใดตามลำดับ “พวกเรามาถึงอัมพวาตอนสาย แวะชมสวนส้มโอและชมการเคี่ยวน้ำตาลมะพร้าว การทำน้ำตาลมะพร้าวน่าสนใจมาก เมื่อได้น้ำตาลมาแล้วก็เทใส่กระทะใบบัว เคี่ยวจนงวดเป็นสีเหลืองและมีฟองเดือดปุดๆ ใช้สุ่มน้ำตาลกระแทกอย่างรวดเร็วจนน้ำตาลข้นแข็งก็จะได้น้ำตาลแท้”

14

ข้อที่ 14/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช้พรรณนาโวหาร

15

ข้อที่ 15/40
คำถาม :

ถ้าจะเขียนเรียงความเรื่อง “โรงเรียนของฉัน” ข้อใดมีโครงเรื่องที่เหมาะสมที่สุด

16

ข้อที่ 16/40
คำถาม :

ข้อใดใช้ภาษาในงานเขียนทางวิชาการได้เหมาะสมที่สุด

17

ข้อที่ 17/40
คำถาม :

ข้อใดใช้คำฟุ่มเฟือย

18

ข้อที่ 18/40
คำถาม :

ข้อใดใช้ภาษาได้กระชับที่สุด

19

ข้อที่ 19/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นคำตอบที่เหมาะสมที่สุดของคำสัมภาษณ์ต่อไปนี้ “คุณคิดว่าคุณเหมาะสมอย่างไรที่เราจะต้องเลือกคุณเข้าร่วมโครงการเรือเยาวชน”

20

ข้อที่ 20/40
คำถาม :

ข้อใดผู้สัมภาษณ์ไม่ควรปฏิบัติขณะกำลังสัมภาษณ์

21

ข้อที่ 21/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่ประโยคความซ้อน

22

ข้อที่ 22/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นประโยคต่างชนิดกับข้ออื่น

23

ข้อที่ 23/40
คำถาม :

ข้อใดมีโครงสร้างประโยคเหมือนประโยค “คนขนขยะออกจากบ้านแต่เช้ามืด”

24

ข้อที่ 24/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นประโยคกรรม

25

ข้อที่ 25/40
คำถาม :

ข้อใดมีส่วนขยายของบทกรรม

26

ข้อที่ 26/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ถูกต้องตามสถานการณ์ต่อไปนี้ “ผู้สอนเดินเข้ามาในชั้นเรียน นางสาวสุภายิ้มให้ผู้สอนและยืนขึ้นไหว้เพื่อแสดงความเคารพ ผู้สอนยิ้มตอบแล้วผงกศีรษะรับความเคารพจากนางสาวสุภา”

27

ข้อที่ 27/40
คำถาม :

ข้อใดใช้ภาษาระดับทางการ

28

ข้อที่ 28/40
คำถาม :

ข้อความใดใช้ราชาศัพท์ผิด (1) สมเด็กพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธียกช่อฟ้า ณ วัดสีมาราม (2) หลังจากเสด็จพระราชดำเนินกลับจากการแปรพระราชฐาน ณ พระราชวังไกลกังวง (3) จากนั้นเสด็จออกให้ลูกเสือชาวบ้านจากทั่วประเทศเฝ้าฯ (4) และทรงพระดำเนินชมนิทรรศการ “หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์”

29

ข้อที่ 29/40
คำถาม :

ข้อใดใช้ราชาศัพท์ได้ถูกต้อง

30

ข้อที่ 30/40
คำถาม :

ข้อความต่อไปนี้เรียงลำดับได้เหมาะสมที่สุดตามข้อใด ก. บางคนไม่น่าเชื่อก็ต้องเชื่อว่าจบแค่มัธยม 6 สมัยก่อน สามารถเป็นครูสอนเด็กให้เก่งเลขคณิตเก่งภาษาอังกฤษและภาษาไทย ข. ไม่ว่าจะจบแค่มัธยม 1 มัธยม 3 หรือมัธยม 6 หรือมัธยม 8 ความรู้ทั้งอ่านและเขียนใช้การได้ไม่ตกหล่น ค. คนไทยรุ่นเก่าหรือค่อนข้างเก่ามักจะใช้ภาษาทั้งพูดและเขียนได้ค่อนข้างดีถึงดีมาก ง. จนเติบใหญ่ขึ้นมาเป็นคนไทยที่มีคุณภาพได้ไม่น้อยหน้าครูปริญญาตรีสมัยนี้

31

ข้อที่ 31/40
คำถาม :

ข้อความใดมีความหมายต่างจากข้ออื่น

32

ข้อที่ 32/40
คำถาม :

ข้อใดวางส่วนขยายผิดที่

33

ข้อที่ 33/40
คำถาม :

ข้อความต่อไปนี้ใช้โวหารชนิดใดตามลำดับ “พวกเรามาถึงอัมพวาตอนสาย แวะชมสวนส้มโอและชมการเคี่ยวน้ำตาลมะพร้าว การทำน้ำตาลมะพร้าวน่าสนใจมาก เมื่อได้น้ำตาลมาแล้วก็เทใส่กระทะใบบัว เคี่ยวจนงวดเป็นสีเหลืองและมีฟองเดือดปุดๆ ใช้สุ่มน้ำตาลกระแทกอย่างรวดเร็วจนน้ำตาลข้นแข็งก็จะได้น้ำตาลแท้”

34

ข้อที่ 34/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช้พรรณนาโวหาร

35

ข้อที่ 35/40
คำถาม :

ถ้าจะเขียนเรียงความเรื่อง “โรงเรียนของฉัน” ข้อใดมีโครงเรื่องที่เหมาะสมที่สุด

36

ข้อที่ 36/40
คำถาม :

ข้อใดใช้ภาษาในงานเขียนทางวิชาการได้เหมาะสมที่สุด

37

ข้อที่ 37/40
คำถาม :

ข้อใดใช้คำฟุ่มเฟือย

38

ข้อที่ 38/40
คำถาม :

ข้อใดใช้ภาษาได้กระชับที่สุด

39

ข้อที่ 39/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นคำตอบที่เหมาะสมที่สุดของคำสัมภาษณ์ต่อไปนี้ “คุณคิดว่าคุณเหมาะสมอย่างไรที่เราจะต้องเลือกคุณเข้าร่วมโครงการเรือเยาวชน”

40

ข้อที่ 40/40
คำถาม :

ข้อใดผู้สัมภาษณ์ไม่ควรปฏิบัติขณะกำลังสัมภาษณ์

ระบบกำลังประมวลผล

  • ข้อปัจจุบัน
  • ข้อที่ทำแล้ว
  • ข้อที่ยังไม่ได้ทำ
  • ข้อที่ยังไม่ได้เปิด

กรุณาเลือกคำตอบ ก่อนกดปุ่มข้อถัดไป

ข้อแนะนำ : ท่านสามารถดูเฉลยของข้อสอบแต่ละข้อได้ เมื่อทำข้อสอบเสร็จและส่งข้อสอบแล้ว

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

วันที่สร้าง รหัสข้อสอบ ชื่อข้อสอบ จำนวน ระดับชั้น เข้าชม เพิ่มรายการโปรด
29 ก.ย. 2552 THMA200609 วิชาภาษาไทยม.2 ชุดที่10 8 ข้อ 35,336 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
20 ส.ค. 2552 THPB600144 วิชาภาษาไทยป.6 ชุดที่3 10 ข้อ 29,884 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
18 ส.ค. 2552 THPA300053 วิชาภาษาไทยป.3 ชุดที่1 20 ข้อ 80,097 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
29 ก.ย. 2552 THMA300611 วิชาภาษาไทยม.3 ชุดที่5 12 ข้อ 98,009 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
18 ส.ค. 2552 THPA100048 วิชาภาษาไทยป.1 ชุดที่3 20 ข้อ 22,044 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
26 ก.พ. 2553 THPA301659 ภาษาไทย ป.3 ชุดที่8 20 ข้อ 29,581 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
29 ก.ย. 2552 THMA300613 วิชาภาษาไทยม.3 ชุดที่7 20 ข้อ 40,420 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
20 ส.ค. 2552 THPB000217 วิชาภาษาไทย เรื่องมาตราแม่เกอว 15 ข้อ 11,318 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
19 ส.ค. 2552 THPB500117 วิชาภาษาไทยป.5 ชุดที่4 10 ข้อ 30,068 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
18 ส.ค. 2552 THPA300059 วิชาภาษาไทยป.3 ชุดที่4 10 ข้อ 14,487 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อความ..

ข้อความเตือน..

ส่งข้อสอบให้เพื่อน..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน