ม.6

ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาไทย(2544) ชุดที่5

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: THMB603548

จำนวนข้อ

: 40 ข้อ

วิชา

: ภาษาไทย

ระดับชั้น

: ม.6

สร้างเมื่อ

: 28 ก.พ. 54 เวลา 18:03 น.

ตัวชี้ชัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง

การอ่าน , การอ่านทำนองเสนาะ และบทร้อยแก้ว , การแต่งคำประพันธ์

ผู้สร้าง : ON_LEE

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ให้คะแนน


00:00

1

ข้อที่ 1/40
คำถาม :

ข้อใดมีแนวคิดต่างกับ “สงสารใจใจเจ้าเอ๋ยไม่เคยนิ่ง วนและวิ่งคืนและวันหวั่นไหว”

2

ข้อที่ 2/40
คำถาม :

ข้อใดแสดงความเชื่อทางพระพุทธศาสนา

3

ข้อที่ 3/40
คำถาม :

ข้อใดแสดงภาพทื่ตื่นเต้นตกใจได้แจ่มชัดที่สุด

4

ข้อที่ 4/40
คำถาม :

ข้อใดไม่มีวัจนภาษา

5

ข้อที่ 5/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช้ภาพพจน์

6

ข้อที่ 6/40
คำถาม :

ข้อใดแสดงค่านิยมเชิงวัฒนธรรมในวรรณคดีไทย

7

ข้อที่ 7/40
คำถาม :

ข้อใดใช้ภาพพจน์ ก. เสมอเหมือนรูปทองทั้งแท่ง อันบุคคลแกล้งเหลาหล่อพึงพอเนตร ข. ทั้งสององค์ก็ทรงสุนทรลักษณ์ อันประเสริฐสิ้นทุกสิ่งสรรพ์สุดจะพรรณา ค. ทั้งกิริยามารยาทที่ผาดผายนี้ก็ดูอาจอง สมเป็นสกุลประยูรพงศ์กษัตริย์ ง. ถ้ามิฉะนั้นดวงพักตร์สองกุมาร ก็ปานประหนึ่งว่ากนกนิกขะเนื้อน้ำนพคุณวิบูล

8

ข้อที่ 8/40
คำถาม :

ข้อใดแสดงเดชานุภาพของพระมหากษัตริย์ได้เด่นชัดที่สุด

9

ข้อที่ 9/40
คำถาม :

ข้อใดแสดงแนวคิดหลักต่างจากคนข้ออื่น

10

ข้อที่ 10/40
คำถาม :

ข้อใดสะท้อนวิถีชีวิตไทยได้เด่นชัดที่สุด

11

ข้อที่ 11/40
คำถาม :

ข้อใดแสดงคุณธรรมในสังคมไทยที่น่ายกย่องที่สุด

12

ข้อที่ 12/40
คำถาม :

คำอธิษฐานในข้อใดสอดคล้องกับค่านิยมเชิงพระพุทธศาสนามากที่สุด

13

ข้อที่ 13/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นจุดประสงค์ของผู้แต่งคำประพันธ์ต่อไปนี้ “ศาสตร์ใดจะล้ำเท่า ธรรมาน ทรัพย์สิ่งใดใครทาน ที่ให้ รักใดจักปูนปาน รักสัจ ศีลนา สุขสิ่งใดจักได้ สุขเพี้ยงนฤพาน”

14

ข้อที่ 14/40
คำถาม :

ข้อใดแสดงความเชื่อที่ต่างจากข้ออื่น

15

ข้อที่ 15/40
คำถาม :

ข้อใดแสดงความเชื่อตามคำสอนในกาลามสูตร

16

ข้อที่ 16/40
คำถาม :

แนวคิดข้อใดไม่ปรากฏในข้อความต่อไปนี้ “รู้จักเพียงพอดีที่จะรับ ความเกิดดับธรรมดาอุทาหรณ์ พร้อมรู้สึกตามวิสัยไปทุกตอน เหมือนทุกก้อนกรวดทรายย่อมคล้ายกัน”

17

ข้อที่ 17/40
คำถาม :

ลักษณะการพูดของข้อความต่อไปนี้ตรงตามข้อใดที่สุด “พระพุทธเจ้าข้า ซึ่งทรงพระกระณาจะให้ชาลีนี้ออกไปรับเสด็จ เกลือกจะทรงเคลือบแคลงระแวงว่าเป็นความเท็จไม่เชื่อฟัง อันคำเด็กนี้หรือผู้ใหญ่ใครจะหวังเอาเป็นสัตย์จริง เห็นพระปิตุรงค์จะทรงเกรงกริ่งจะไม่คืนนคร”

18

ข้อที่ 18/40
คำถาม :

ข้อใดไม่มีนัยถึง “นางผู้เป็นที่รัก”

19

ข้อที่ 19/40
คำถาม :

ข้อใดมีลักษณะเนื้อหาต่างจากข้ออื่น

20

ข้อที่ 20/40
คำถาม :

ข้อใดใช้ภาพพจน์

21

ข้อที่ 21/40
คำถาม :

ข้อใดมีแนวคิดต่างกับ “สงสารใจใจเจ้าเอ๋ยไม่เคยนิ่ง วนและวิ่งคืนและวันหวั่นไหว”

22

ข้อที่ 22/40
คำถาม :

ข้อใดแสดงความเชื่อทางพระพุทธศาสนา

23

ข้อที่ 23/40
คำถาม :

ข้อใดแสดงภาพทื่ตื่นเต้นตกใจได้แจ่มชัดที่สุด

24

ข้อที่ 24/40
คำถาม :

ข้อใดไม่มีวัจนภาษา

25

ข้อที่ 25/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช้ภาพพจน์

26

ข้อที่ 26/40
คำถาม :

ข้อใดแสดงค่านิยมเชิงวัฒนธรรมในวรรณคดีไทย

27

ข้อที่ 27/40
คำถาม :

ข้อใดใช้ภาพพจน์ ก. เสมอเหมือนรูปทองทั้งแท่ง อันบุคคลแกล้งเหลาหล่อพึงพอเนตร ข. ทั้งสององค์ก็ทรงสุนทรลักษณ์ อันประเสริฐสิ้นทุกสิ่งสรรพ์สุดจะพรรณา ค. ทั้งกิริยามารยาทที่ผาดผายนี้ก็ดูอาจอง สมเป็นสกุลประยูรพงศ์กษัตริย์ ง. ถ้ามิฉะนั้นดวงพักตร์สองกุมาร ก็ปานประหนึ่งว่ากนกนิกขะเนื้อน้ำนพคุณวิบูล

28

ข้อที่ 28/40
คำถาม :

ข้อใดแสดงเดชานุภาพของพระมหากษัตริย์ได้เด่นชัดที่สุด

29

ข้อที่ 29/40
คำถาม :

ข้อใดแสดงแนวคิดหลักต่างจากคนข้ออื่น

30

ข้อที่ 30/40
คำถาม :

ข้อใดสะท้อนวิถีชีวิตไทยได้เด่นชัดที่สุด

31

ข้อที่ 31/40
คำถาม :

ข้อใดแสดงคุณธรรมในสังคมไทยที่น่ายกย่องที่สุด

32

ข้อที่ 32/40
คำถาม :

คำอธิษฐานในข้อใดสอดคล้องกับค่านิยมเชิงพระพุทธศาสนามากที่สุด

33

ข้อที่ 33/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นจุดประสงค์ของผู้แต่งคำประพันธ์ต่อไปนี้ “ศาสตร์ใดจะล้ำเท่า ธรรมาน ทรัพย์สิ่งใดใครทาน ที่ให้ รักใดจักปูนปาน รักสัจ ศีลนา สุขสิ่งใดจักได้ สุขเพี้ยงนฤพาน”

34

ข้อที่ 34/40
คำถาม :

ข้อใดแสดงความเชื่อที่ต่างจากข้ออื่น

35

ข้อที่ 35/40
คำถาม :

ข้อใดแสดงความเชื่อตามคำสอนในกาลามสูตร

36

ข้อที่ 36/40
คำถาม :

แนวคิดข้อใดไม่ปรากฏในข้อความต่อไปนี้ “รู้จักเพียงพอดีที่จะรับ ความเกิดดับธรรมดาอุทาหรณ์ พร้อมรู้สึกตามวิสัยไปทุกตอน เหมือนทุกก้อนกรวดทรายย่อมคล้ายกัน”

37

ข้อที่ 37/40
คำถาม :

ลักษณะการพูดของข้อความต่อไปนี้ตรงตามข้อใดที่สุด “พระพุทธเจ้าข้า ซึ่งทรงพระกระณาจะให้ชาลีนี้ออกไปรับเสด็จ เกลือกจะทรงเคลือบแคลงระแวงว่าเป็นความเท็จไม่เชื่อฟัง อันคำเด็กนี้หรือผู้ใหญ่ใครจะหวังเอาเป็นสัตย์จริง เห็นพระปิตุรงค์จะทรงเกรงกริ่งจะไม่คืนนคร”

38

ข้อที่ 38/40
คำถาม :

ข้อใดไม่มีนัยถึง “นางผู้เป็นที่รัก”

39

ข้อที่ 39/40
คำถาม :

ข้อใดมีลักษณะเนื้อหาต่างจากข้ออื่น

40

ข้อที่ 40/40
คำถาม :

ข้อใดใช้ภาพพจน์

ระบบกำลังประมวลผล

  • ข้อปัจจุบัน
  • ข้อที่ทำแล้ว
  • ข้อที่ยังไม่ได้ทำ
  • ข้อที่ยังไม่ได้เปิด

กรุณาเลือกคำตอบ ก่อนกดปุ่มข้อถัดไป

ข้อแนะนำ : ท่านสามารถดูเฉลยของข้อสอบแต่ละข้อได้ เมื่อทำข้อสอบเสร็จและส่งข้อสอบแล้ว

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

วันที่สร้าง รหัสข้อสอบ ชื่อข้อสอบ จำนวน ระดับชั้น เข้าชม เพิ่มรายการโปรด
19 ส.ค. 2552 THPB500110 วิชาภาษาไทยป.5 ชุดที่1 10 ข้อ 38,542 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
19 ส.ค. 2552 THPB500110 วิชาภาษาไทยป.5 ชุดที่1 10 ข้อ 38,542 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
20 ส.ค. 2552 THPB600169 วิชาภาษาไทยป.6 ชุดที่9 10 ข้อ 28,263 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
15 ม.ค. 2553 THPA101152 ภาษาไทย ป.1 ชุดที่4 20 ข้อ 16,238 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
18 ส.ค. 2552 THPA300055 วิชาภาษาไทยป.3 ชุดที่2 15 ข้อ 19,388 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
21 ส.ค. 2552 THPB500282 วิชาภาษาไทยป.5 ชุดที่12 10 ข้อ 17,949 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
25 ก.ย. 2552 THMA200562 วิชาภาษาไทยม.2 ชุดที่2 20 ข้อ 22,913 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
15 ม.ค. 2553 THPA101161 ภาษาไทย ป.1 ชุดที่13 15 ข้อ 21,102 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
26 ส.ค. 2552 THPB000430 มาตราตัวสะกด ช่วงชั้นที่ 2 10 ข้อ 18,426 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
18 ส.ค. 2552 THPA300053 วิชาภาษาไทยป.3 ชุดที่1 20 ข้อ 80,097 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อความ..

ข้อความเตือน..

ส่งข้อสอบให้เพื่อน..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน