ม.6

ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาไทย(2544) ชุดที่3

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: THMB603546

จำนวนข้อ

: 40 ข้อ

วิชา

: ภาษาไทย

ระดับชั้น

: ม.6

สร้างเมื่อ

: 28 ก.พ. 54 เวลา 17:27 น.

ผู้สร้าง : ON_LEE

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ให้คะแนน


00:00

1

ข้อที่ 1/40
คำถาม :

ข้อใดไม่สมควรกล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน

2

ข้อที่ 2/40
คำถาม :

ข้อความต่อไปนี้แสดงแนวคิดใดเด่นชัดที่สุด “ในธรรมชาตินั้นน้ำจะเกิดได้เพราะมีความชุ่มชื้นของป่าไม้แห่งขุนเขาที่ให้กำเนิดต้นน้ำลำธาร ป่าไม้สามารถสร้างความสัมพันธ์อันซับซ้อนตั้งแต่ไม้เล็กจนไม้ใหญ่ได้ก็ด้วยมีพื้นดินสร้างธาตุอาหารไว้ให้ ทั้งป่าไม้ ดิน และน้ำจึงมีความผูกพันที่ต่างให้แก่กันและกัน และต่างไม่อาจอยู่ได้โดยลำพัง”

3

ข้อที่ 3/40
คำถาม :

อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ 3.-4. (1) ความรักทำให้เกิดความสุข/ (2) ความรักควรเริ่มจากรักตนเองให้เป็นก่อน แล้วจึงรักคนอื่น/ (3) ความดีทำให้ความรักและความสุขอยู่นาน/ (4) การทำความดีต่อคนรักและชักชวนคนรักให้ทำความดีต่อคนอื่นจะทำให้ลืมคิดถึงตนเอง หรือจับผิดกันเองซึ่งจะทำให้เกิดความทุกข์ ข้อความตอนใดเป็นใจความสำคัญของข้อความข้างต้น

4

ข้อที่ 4/40
คำถาม :

อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ 3.-4. (1) ความรักทำให้เกิดความสุข/ (2) ความรักควรเริ่มจากรักตนเองให้เป็นก่อน แล้วจึงรักคนอื่น/ (3) ความดีทำให้ความรักและความสุขอยู่นาน/ (4) การทำความดีต่อคนรักและชักชวนคนรักให้ทำความดีต่อคนอื่นจะทำให้ลืมคิดถึงตนเอง หรือจับผิดกันเองซึ่งจะทำให้เกิดความทุกข์ ข้อใดไม่อาจอนุมานได้จากข้อความนี้

5

ข้อที่ 5/40
คำถาม :

อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ 5.–6. “เราทุกคนปล่อยปละละเลยให้โลกตกลงสู่ที่ต่ำไม่ประคับประคองค้ำจุนไว้ด้วยพลังที่เข้มแข็ง พลังที่จะประคับประคองโลกได้ต้องเป็นพลังของความดีเท่านั้น ไม่ใช่พลังอื่นใดทั้งสิ้น ความดีมีมากมายหลายประการแต่อาจรวมลงได้ในจุดสำคัญที่สุดคือพลังของเมตตาที่จำค้ำจุนโลกได้โลกจะลอยเด่นเป็นสง่าสว่างไสวไกลทุกข์ไกลร้อนนานาประการด้วยพลังค้ำจุนของเมตตา” ข้อใดคือจุดมุ่งหมายของผู้เขียน

6

ข้อที่ 6/40
คำถาม :

อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ 5.–6. “เราทุกคนปล่อยปละละเลยให้โลกตกลงสู่ที่ต่ำไม่ประคับประคองค้ำจุนไว้ด้วยพลังที่เข้มแข็ง พลังที่จะประคับประคองโลกได้ต้องเป็นพลังของความดีเท่านั้น ไม่ใช่พลังอื่นใดทั้งสิ้น ความดีมีมากมายหลายประการแต่อาจรวมลงได้ในจุดสำคัญที่สุดคือพลังของเมตตาที่จำค้ำจุนโลกได้โลกจะลอยเด่นเป็นสง่าสว่างไสวไกลทุกข์ไกลร้อนนานาประการด้วยพลังค้ำจุนของเมตตา” ข้อความข้างต้นเป็นสารประเภทใด

7

ข้อที่ 7/40
คำถาม :

อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ 7.–8. “ถึงแม้ว่าชีวิตมนุษย์จะหนีความทุกข์ไม่พ้น เราก็ไม่ควรมีชีวิตอยู่อย่างสิ้นหวัง การดิ้นรนต่อสู้และเอาชนะความล้มเหลวทำให้ชีวิตมนุษย์มีคุณค่าขึ้น... ผู้ที่ไม่ต่อสู้ดิ้นรนเพราะมองไม่เห็นความสำเร็จอยู่ข้างหน้าและทำตัวเหมือนกรวดทรายที่ไหลไปตามกระแสน้ำนั้นเป็นผู้ที่ทำตัวไม่สมกับที่เกิดมาเป็นมนุษย์” ข้อใดเป็นสาระสำคัญของข้อความข้างต้น

8

ข้อที่ 8/40
คำถาม :

อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ 7.–8. “ถึงแม้ว่าชีวิตมนุษย์จะหนีความทุกข์ไม่พ้น เราก็ไม่ควรมีชีวิตอยู่อย่างสิ้นหวัง การดิ้นรนต่อสู้และเอาชนะความล้มเหลวทำให้ชีวิตมนุษย์มีคุณค่าขึ้น... ผู้ที่ไม่ต่อสู้ดิ้นรนเพราะมองไม่เห็นความสำเร็จอยู่ข้างหน้าและทำตัวเหมือนกรวดทรายที่ไหลไปตามกระแสน้ำนั้นเป็นผู้ที่ทำตัวไม่สมกับที่เกิดมาเป็นมนุษย์” ข้อความข้างต้นใช้วิธีการโน้มน้าวใจตามข้อใด

9

ข้อที่ 9/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่ทรรศนะของผู้ส่งสารในข้อความต่อไปนี้ “การศึกษาสมัยใหม่โดยมากได้ทำลายความมั่นใจในความเป็นมนุษย์ของผู้เรียน แยกผู้เรียนออกจากสภาพที่เป็นจริงในสังคม ออกจากภูมิปัญญาและวัฒนธรรมพื้นบ้านของบรรพชน และออกจากสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ ทำให้เกิดความเข้าใจอันมิชอบว่าคนเราจะต้องประสบความสำเร็จในชีวิตทางยศศักดิ์อัครฐาน โดยการแก่งแย่งแข่งดีกันเองในหมู่มนุษย์ การเอาชนะธรรมชาติและใช้ประโยชน์จากธรรมชาติให้มากที่สุด”

10

ข้อที่ 10/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นสาระสำคัญของคำประพันธ์ต่อไปนี้ “อันอำนาจใดใดในโลกนี้ ไม่เห็นมีเปรียบปานการศึกษา สร้างคนหาค่ามิได้ในโลกา ขึ้นจากผู้ที่หาค่าไม่มี”

11

ข้อที่ 11/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นทรรศนะของผู้เขียนข้อความต่อไปนี้ “ภาษาเขียนและภาษาพูดของวัยรุ่นปัจจุบันแปลกเปลี่ยนไปจากมาตรฐานของครูภาษาไทยจนเกือบจะพูดได้ว่าใช้ตำราไวยากรณ์กันคนละเล่มทีเดียว”

12

ข้อที่ 12/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นทรรศนะของผู้เขียนข้อความต่อไปนี้ “การมีส่วนร่วมของชาวบ้านในการส่งเสริมการท่องเที่ยวมีความหมายเพียงการขายส้มตำ การแสดงฟ้อนรำดนตรีประจำเผ่าหรือท้องถิ่น การจัดพิธีแต่งงานให้ชม หรือเป็นแรงงานในโรงแรมและรีสอร์ตหรูของนายทุนเท่านั้น”

13

ข้อที่ 13/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นสาระสำคัญของข้อความต่อไปนี้ “อลัชชีเหล่านี้มีชีวิตเหมือนปูเสฉวนคืออาศัยเครื่องนุ่งห่มของคนอื่นมาบังหน้าเพื่อสร้างสถานภาพใหม่และความชอบธรรมให้ตนเอง หลอกบริโภคลาภสักการะจากศรัทธาปสาทะของอุบาสกอุบาสิกา”

14

ข้อที่ 14/40
คำถาม :

อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ 14.-15. “การพัฒนาเกษตรธรรมชาติโดยหันกลับไปสู่วิทยาการดั้งเดิมที่ปู่ย่าตายายของเราเคยใช้มาในอดีตเป็นหนทางที่เกษตรกรของเราจะเรียนรู้ได้เร็ว อีกทั้งภาวะแวดล้อมทางธรรมชาติที่เอื้ออำนวยให้ปรับเปลี่ยนก็พร้อมที่จะส่งเสริมให้เราผลิตสินค้าเกษตรปลอดสารพิษสู่โลกก่อนคู่แข่งทั้งหลายได้ไม่ยากขอเพียงแต่มีแผนดำเนินการที่เร่งรัดและจริงจังเท่านั้น” ข้อใดคือทรรศนะของผู้เขียนเกี่ยวกับการพัฒนาเกษตรธรรมชาติ

15

ข้อที่ 15/40
คำถาม :

อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ 14.-15. “การพัฒนาเกษตรธรรมชาติโดยหันกลับไปสู่วิทยาการดั้งเดิมที่ปู่ย่าตายายของเราเคยใช้มาในอดีตเป็นหนทางที่เกษตรกรของเราจะเรียนรู้ได้เร็ว อีกทั้งภาวะแวดล้อมทางธรรมชาติที่เอื้ออำนวยให้ปรับเปลี่ยนก็พร้อมที่จะส่งเสริมให้เราผลิตสินค้าเกษตรปลอดสารพิษสู่โลกก่อนคู่แข่งทั้งหลายได้ไม่ยากขอเพียงแต่มีแผนดำเนินการที่เร่งรัดและจริงจังเท่านั้น” ข้อใดเป็นจุดมุ่งหมายของผู้เขียน

16

ข้อที่ 16/40
คำถาม :

ข้อใดคือแนวคิดที่อนุมานได้จากข้อความต่อไปนี้ “ป่าไม้กลับไปยืนสงบนิ่ง ทำหน้าที่อันสำคัญของตนต่อไปอย่างเงียบ ๆ จะมีแต่ประชาชนที่อยู่ในบริเวณเขตชายแดนนี้เท่านั้นที่สำนึกในบุญคุณของป่าไม้”

17

ข้อที่ 17/40
คำถาม :

อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ 17.-18. “เราต้องการให้เด็กไทยที่เกิดและเติบโตในสหรัฐอเมริการู้จักประเทศไทยและวัฒนธรรมไทยเราพาเขามาเพื่อให้รู้ว่าที่ได้ยินได้ฟังมานั้นจริงหรือไม่อย่างไร โดยเน้นการไปทัศนศึกษา” ข้อความคู่ใดมีความสัมพันธ์กันในลักษณะ “เหตุผล-ข้อสรุป” ตามข้อเท็จจริงข้างต้น

18

ข้อที่ 18/40
คำถาม :

อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ 17.-18. “เราต้องการให้เด็กไทยที่เกิดและเติบโตในสหรัฐอเมริการู้จักประเทศไทยและวัฒนธรรมไทยเราพาเขามาเพื่อให้รู้ว่าที่ได้ยินได้ฟังมานั้นจริงหรือไม่อย่างไร โดยเน้นการไปทัศนศึกษา” ข้อความข้างต้นแสดงทรรศนะประเภทใด

19

ข้อที่ 19/40
คำถาม :

ข้อใดเสนอข้อสรุปก่อนเหตุผล

20

ข้อที่ 20/40
คำถาม :

บทประพันธ์ต่อไปนี้ใช้วิธีโน้มน้าวใจตรงกับข้อใด “ชนใดไม่มีดนตรีการ ในสันดานเป็นคนชอบกลนัก อีกใครฟังดนตรีไม่เห็นเพราะ เขานั้นเหมาะคิดขบถอัปลักษณ์ หรืออุบายมุ่งร้ายฉมังนัก มโนหนักมืดมัวเหมือนราตรี และดวงใจย่อมดำสกปรก ราวนรกเช่นกล่าวมานี่ ไม่ควรใครไว้ใจในโลกนี้ เจ้าจงฟังดนตรีเถิดชื่นใจ”

21

ข้อที่ 21/40
คำถาม :

ข้อใดไม่สมควรกล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน

22

ข้อที่ 22/40
คำถาม :

ข้อความต่อไปนี้แสดงแนวคิดใดเด่นชัดที่สุด “ในธรรมชาตินั้นน้ำจะเกิดได้เพราะมีความชุ่มชื้นของป่าไม้แห่งขุนเขาที่ให้กำเนิดต้นน้ำลำธาร ป่าไม้สามารถสร้างความสัมพันธ์อันซับซ้อนตั้งแต่ไม้เล็กจนไม้ใหญ่ได้ก็ด้วยมีพื้นดินสร้างธาตุอาหารไว้ให้ ทั้งป่าไม้ ดิน และน้ำจึงมีความผูกพันที่ต่างให้แก่กันและกัน และต่างไม่อาจอยู่ได้โดยลำพัง”

23

ข้อที่ 23/40
คำถาม :

อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ 3.-4. (1) ความรักทำให้เกิดความสุข/ (2) ความรักควรเริ่มจากรักตนเองให้เป็นก่อน แล้วจึงรักคนอื่น/ (3) ความดีทำให้ความรักและความสุขอยู่นาน/ (4) การทำความดีต่อคนรักและชักชวนคนรักให้ทำความดีต่อคนอื่นจะทำให้ลืมคิดถึงตนเอง หรือจับผิดกันเองซึ่งจะทำให้เกิดความทุกข์ ข้อความตอนใดเป็นใจความสำคัญของข้อความข้างต้น

24

ข้อที่ 24/40
คำถาม :

อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ 3.-4. (1) ความรักทำให้เกิดความสุข/ (2) ความรักควรเริ่มจากรักตนเองให้เป็นก่อน แล้วจึงรักคนอื่น/ (3) ความดีทำให้ความรักและความสุขอยู่นาน/ (4) การทำความดีต่อคนรักและชักชวนคนรักให้ทำความดีต่อคนอื่นจะทำให้ลืมคิดถึงตนเอง หรือจับผิดกันเองซึ่งจะทำให้เกิดความทุกข์ ข้อใดไม่อาจอนุมานได้จากข้อความนี้

25

ข้อที่ 25/40
คำถาม :

อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ 5.–6. “เราทุกคนปล่อยปละละเลยให้โลกตกลงสู่ที่ต่ำไม่ประคับประคองค้ำจุนไว้ด้วยพลังที่เข้มแข็ง พลังที่จะประคับประคองโลกได้ต้องเป็นพลังของความดีเท่านั้น ไม่ใช่พลังอื่นใดทั้งสิ้น ความดีมีมากมายหลายประการแต่อาจรวมลงได้ในจุดสำคัญที่สุดคือพลังของเมตตาที่จำค้ำจุนโลกได้โลกจะลอยเด่นเป็นสง่าสว่างไสวไกลทุกข์ไกลร้อนนานาประการด้วยพลังค้ำจุนของเมตตา” ข้อใดคือจุดมุ่งหมายของผู้เขียน

26

ข้อที่ 26/40
คำถาม :

อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ 5.–6. “เราทุกคนปล่อยปละละเลยให้โลกตกลงสู่ที่ต่ำไม่ประคับประคองค้ำจุนไว้ด้วยพลังที่เข้มแข็ง พลังที่จะประคับประคองโลกได้ต้องเป็นพลังของความดีเท่านั้น ไม่ใช่พลังอื่นใดทั้งสิ้น ความดีมีมากมายหลายประการแต่อาจรวมลงได้ในจุดสำคัญที่สุดคือพลังของเมตตาที่จำค้ำจุนโลกได้โลกจะลอยเด่นเป็นสง่าสว่างไสวไกลทุกข์ไกลร้อนนานาประการด้วยพลังค้ำจุนของเมตตา” ข้อความข้างต้นเป็นสารประเภทใด

27

ข้อที่ 27/40
คำถาม :

อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ 7.–8. “ถึงแม้ว่าชีวิตมนุษย์จะหนีความทุกข์ไม่พ้น เราก็ไม่ควรมีชีวิตอยู่อย่างสิ้นหวัง การดิ้นรนต่อสู้และเอาชนะความล้มเหลวทำให้ชีวิตมนุษย์มีคุณค่าขึ้น... ผู้ที่ไม่ต่อสู้ดิ้นรนเพราะมองไม่เห็นความสำเร็จอยู่ข้างหน้าและทำตัวเหมือนกรวดทรายที่ไหลไปตามกระแสน้ำนั้นเป็นผู้ที่ทำตัวไม่สมกับที่เกิดมาเป็นมนุษย์” ข้อใดเป็นสาระสำคัญของข้อความข้างต้น

28

ข้อที่ 28/40
คำถาม :

อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ 7.–8. “ถึงแม้ว่าชีวิตมนุษย์จะหนีความทุกข์ไม่พ้น เราก็ไม่ควรมีชีวิตอยู่อย่างสิ้นหวัง การดิ้นรนต่อสู้และเอาชนะความล้มเหลวทำให้ชีวิตมนุษย์มีคุณค่าขึ้น... ผู้ที่ไม่ต่อสู้ดิ้นรนเพราะมองไม่เห็นความสำเร็จอยู่ข้างหน้าและทำตัวเหมือนกรวดทรายที่ไหลไปตามกระแสน้ำนั้นเป็นผู้ที่ทำตัวไม่สมกับที่เกิดมาเป็นมนุษย์” ข้อความข้างต้นใช้วิธีการโน้มน้าวใจตามข้อใด

29

ข้อที่ 29/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่ทรรศนะของผู้ส่งสารในข้อความต่อไปนี้ “การศึกษาสมัยใหม่โดยมากได้ทำลายความมั่นใจในความเป็นมนุษย์ของผู้เรียน แยกผู้เรียนออกจากสภาพที่เป็นจริงในสังคม ออกจากภูมิปัญญาและวัฒนธรรมพื้นบ้านของบรรพชน และออกจากสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ ทำให้เกิดความเข้าใจอันมิชอบว่าคนเราจะต้องประสบความสำเร็จในชีวิตทางยศศักดิ์อัครฐาน โดยการแก่งแย่งแข่งดีกันเองในหมู่มนุษย์ การเอาชนะธรรมชาติและใช้ประโยชน์จากธรรมชาติให้มากที่สุด”

30

ข้อที่ 30/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นสาระสำคัญของคำประพันธ์ต่อไปนี้ “อันอำนาจใดใดในโลกนี้ ไม่เห็นมีเปรียบปานการศึกษา สร้างคนหาค่ามิได้ในโลกา ขึ้นจากผู้ที่หาค่าไม่มี”

31

ข้อที่ 31/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นทรรศนะของผู้เขียนข้อความต่อไปนี้ “ภาษาเขียนและภาษาพูดของวัยรุ่นปัจจุบันแปลกเปลี่ยนไปจากมาตรฐานของครูภาษาไทยจนเกือบจะพูดได้ว่าใช้ตำราไวยากรณ์กันคนละเล่มทีเดียว”

32

ข้อที่ 32/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นทรรศนะของผู้เขียนข้อความต่อไปนี้ “การมีส่วนร่วมของชาวบ้านในการส่งเสริมการท่องเที่ยวมีความหมายเพียงการขายส้มตำ การแสดงฟ้อนรำดนตรีประจำเผ่าหรือท้องถิ่น การจัดพิธีแต่งงานให้ชม หรือเป็นแรงงานในโรงแรมและรีสอร์ตหรูของนายทุนเท่านั้น”

33

ข้อที่ 33/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นสาระสำคัญของข้อความต่อไปนี้ “อลัชชีเหล่านี้มีชีวิตเหมือนปูเสฉวนคืออาศัยเครื่องนุ่งห่มของคนอื่นมาบังหน้าเพื่อสร้างสถานภาพใหม่และความชอบธรรมให้ตนเอง หลอกบริโภคลาภสักการะจากศรัทธาปสาทะของอุบาสกอุบาสิกา”

34

ข้อที่ 34/40
คำถาม :

อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ 14.-15. “การพัฒนาเกษตรธรรมชาติโดยหันกลับไปสู่วิทยาการดั้งเดิมที่ปู่ย่าตายายของเราเคยใช้มาในอดีตเป็นหนทางที่เกษตรกรของเราจะเรียนรู้ได้เร็ว อีกทั้งภาวะแวดล้อมทางธรรมชาติที่เอื้ออำนวยให้ปรับเปลี่ยนก็พร้อมที่จะส่งเสริมให้เราผลิตสินค้าเกษตรปลอดสารพิษสู่โลกก่อนคู่แข่งทั้งหลายได้ไม่ยากขอเพียงแต่มีแผนดำเนินการที่เร่งรัดและจริงจังเท่านั้น” ข้อใดคือทรรศนะของผู้เขียนเกี่ยวกับการพัฒนาเกษตรธรรมชาติ

35

ข้อที่ 35/40
คำถาม :

อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ 14.-15. “การพัฒนาเกษตรธรรมชาติโดยหันกลับไปสู่วิทยาการดั้งเดิมที่ปู่ย่าตายายของเราเคยใช้มาในอดีตเป็นหนทางที่เกษตรกรของเราจะเรียนรู้ได้เร็ว อีกทั้งภาวะแวดล้อมทางธรรมชาติที่เอื้ออำนวยให้ปรับเปลี่ยนก็พร้อมที่จะส่งเสริมให้เราผลิตสินค้าเกษตรปลอดสารพิษสู่โลกก่อนคู่แข่งทั้งหลายได้ไม่ยากขอเพียงแต่มีแผนดำเนินการที่เร่งรัดและจริงจังเท่านั้น” ข้อใดเป็นจุดมุ่งหมายของผู้เขียน

36

ข้อที่ 36/40
คำถาม :

ข้อใดคือแนวคิดที่อนุมานได้จากข้อความต่อไปนี้ “ป่าไม้กลับไปยืนสงบนิ่ง ทำหน้าที่อันสำคัญของตนต่อไปอย่างเงียบ ๆ จะมีแต่ประชาชนที่อยู่ในบริเวณเขตชายแดนนี้เท่านั้นที่สำนึกในบุญคุณของป่าไม้”

37

ข้อที่ 37/40
คำถาม :

อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ 17.-18. “เราต้องการให้เด็กไทยที่เกิดและเติบโตในสหรัฐอเมริการู้จักประเทศไทยและวัฒนธรรมไทยเราพาเขามาเพื่อให้รู้ว่าที่ได้ยินได้ฟังมานั้นจริงหรือไม่อย่างไร โดยเน้นการไปทัศนศึกษา” ข้อความคู่ใดมีความสัมพันธ์กันในลักษณะ “เหตุผล-ข้อสรุป” ตามข้อเท็จจริงข้างต้น

38

ข้อที่ 38/40
คำถาม :

อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ 17.-18. “เราต้องการให้เด็กไทยที่เกิดและเติบโตในสหรัฐอเมริการู้จักประเทศไทยและวัฒนธรรมไทยเราพาเขามาเพื่อให้รู้ว่าที่ได้ยินได้ฟังมานั้นจริงหรือไม่อย่างไร โดยเน้นการไปทัศนศึกษา” ข้อความข้างต้นแสดงทรรศนะประเภทใด

39

ข้อที่ 39/40
คำถาม :

ข้อใดเสนอข้อสรุปก่อนเหตุผล

40

ข้อที่ 40/40
คำถาม :

บทประพันธ์ต่อไปนี้ใช้วิธีโน้มน้าวใจตรงกับข้อใด “ชนใดไม่มีดนตรีการ ในสันดานเป็นคนชอบกลนัก อีกใครฟังดนตรีไม่เห็นเพราะ เขานั้นเหมาะคิดขบถอัปลักษณ์ หรืออุบายมุ่งร้ายฉมังนัก มโนหนักมืดมัวเหมือนราตรี และดวงใจย่อมดำสกปรก ราวนรกเช่นกล่าวมานี่ ไม่ควรใครไว้ใจในโลกนี้ เจ้าจงฟังดนตรีเถิดชื่นใจ”

ระบบกำลังประมวลผล

  • ข้อปัจจุบัน
  • ข้อที่ทำแล้ว
  • ข้อที่ยังไม่ได้ทำ
  • ข้อที่ยังไม่ได้เปิด

กรุณาเลือกคำตอบ ก่อนกดปุ่มข้อถัดไป

ข้อแนะนำ : ท่านสามารถดูเฉลยของข้อสอบแต่ละข้อได้ เมื่อทำข้อสอบเสร็จและส่งข้อสอบแล้ว

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

วันที่สร้าง รหัสข้อสอบ ชื่อข้อสอบ จำนวน ระดับชั้น เข้าชม เพิ่มรายการโปรด
21 ส.ค. 2552 THPB000291 วิชาภาษาไทย เรื่องมาตราตัวสะกด ชุดที่1 9 ข้อ 29,779 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
18 ส.ค. 2552 THPA100050 วิชาภาษาไทยป.1 ชุดที่4 10 ข้อ 21,958 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
28 ก.ย. 2552 THMA300596 วิชาภาษาไทยม.3 ชุดที่1 20 ข้อ 44,126 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
15 ม.ค. 2553 THPA101160 ภาษาไทย ป.1 ชุดที่12 15 ข้อ 45,308 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
18 ส.ค. 2552 THPA300061 วิชาภาษาไทยป.3 ชุดที่5 10 ข้อ 14,051 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
26 ส.ค. 2552 THPB000430 มาตราตัวสะกด ช่วงชั้นที่ 2 10 ข้อ 18,426 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
21 ส.ค. 2552 THPA100241 วิชาภาษาไทยป.1 ชุดที่5 10 ข้อ 18,465 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
19 ส.ค. 2552 THPB500127 วิชาภาษาไทยป.5 ชุดที่8 10 ข้อ 22,032 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
21 ส.ค. 2552 THPB600289 วิชาภาษาไทยป.6 ชุดที่12 10 ข้อ 28,440 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
20 ส.ค. 2552 THPB600164 วิชาภาษาไทยป.6 ชุดที่8 10 ข้อ 39,284 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อความ..

ข้อความเตือน..

ส่งข้อสอบให้เพื่อน..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน