ม.6

ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาไทย(2544) ชุดที่1

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: THMB603544

จำนวนข้อ

: 40 ข้อ

วิชา

: ภาษาไทย

ระดับชั้น

: ม.6

สร้างเมื่อ

: 28 ก.พ. 54 เวลา 16:44 น.

ผู้สร้าง : ON_LEE

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ให้คะแนน


00:00

1

ข้อที่ 1/40
คำถาม :

ข้อใดมีโครงสร้างพยางค์เหมือนคำว่า “ชันษา”

2

ข้อที่ 2/40
คำถาม :

คำในข้อใดออกเสียงควบกล้ำทุกคำ

3

ข้อที่ 3/40
คำถาม :

ข้อใดพยางค์แรกไม่มีเสียงพยัญชนะสะกด

4

ข้อที่ 4/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ถูกต้อง

5

ข้อที่ 5/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นคำประสมทุกคำ

6

ข้อที่ 6/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นคำสมาสทุกคำ

7

ข้อที่ 7/40
คำถาม :

ข้อใดมีจำนวนคำพ้องความหมายน้อยที่สุด

8

ข้อที่ 8/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นคำซ้อนทุกคำ

9

ข้อที่ 9/40
คำถาม :

การใช้คำซ้ำในข้อใดต่างจากข้ออื่น

10

ข้อที่ 10/40
คำถาม :

ข้อใดจำเป็นต้องใช้คำทับศัพท์ภาษาต่างประเทศ

11

ข้อที่ 11/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่สำนวนต่างประเทศ

12

ข้อที่ 12/40
คำถาม :

ข้อใดไม่มีคำภาษาต่างประเทศ

13

ข้อที่ 13/40
คำถาม :

ข้อใดมีความหมายเหมือนกัน ก. การปลูกมันสำปะหลังในพื้นที่เดิมติดต่อกันเป็นระยะเวลานานหลายปีมีผลทำให้ดินเสื่อมสภาพ ข. การปลูกมันสำปะหลังในพื้นที่เดิมมีผลทำให้ดินเสื่อมสภาพติดต่อกันเป็นระยะเวลานานหลายปี ค. การปลูกมันสำปะหลังติดต่อกันเป็นระยะเวลานานหลายปีในพื้นที่เดิมมีผลทำให้ดินเสื่อมสภาพ ง. การปลูกมันสำปะหลังมีผลทำให้ดินเสื่อมสภาพติดต่อกันเป็นระยะเวลานานหลายปีในพื้นที่เดิม

14

ข้อที่ 14/40
คำถาม :

ข้อใดไม่มีข้อความที่แสดงความหมายถึงพระนิพพาน

15

ข้อที่ 15/40
คำถาม :

ข้อใดใช้คำถูกต้อง

16

ข้อที่ 16/40
คำถาม :

“ขัด” ในข้อใดมีความหมายต่างจากข้ออื่น

17

ข้อที่ 17/40
คำถาม :

ข้อความต่อไปนี้ตรงกับสำนวนในข้อใด “เขาโชคดีที่ได้รับจดหมายเรียกตัวเข้าทำงานทั้ง 2 แห่งพร้อมๆ กัน จึงตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเลือกทำที่ไหนดี”

18

ข้อที่ 18/40
คำถาม :

สำนวนในข้อใดนำมาเติมลงในช่องว่างได้เหมาะสมที่สุด “รายงานฉบับนี้วิชัยทำแบบ...........พอให้มีส่งอาจารย์ เพราะยังมีรายงานอีกหลายฉบับที่ยังไม่ได้ทำ ทิ้งไว้จนเข้าตำรา................”

19

ข้อที่ 19/40
คำถาม :

ข้อใดใช้คำถูกต้องตามหน้าที่ทุกคำ

20

ข้อที่ 20/40
คำถาม :

“ฉันจะซื้อหนังสือสามเล่ม” ข้อใดมีคำชนิดเดียวกับคำว่า “สาม”

21

ข้อที่ 21/40
คำถาม :

ข้อใดมีโครงสร้างพยางค์เหมือนคำว่า “ชันษา”

22

ข้อที่ 22/40
คำถาม :

คำในข้อใดออกเสียงควบกล้ำทุกคำ

23

ข้อที่ 23/40
คำถาม :

ข้อใดพยางค์แรกไม่มีเสียงพยัญชนะสะกด

24

ข้อที่ 24/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ถูกต้อง

25

ข้อที่ 25/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นคำประสมทุกคำ

26

ข้อที่ 26/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นคำสมาสทุกคำ

27

ข้อที่ 27/40
คำถาม :

ข้อใดมีจำนวนคำพ้องความหมายน้อยที่สุด

28

ข้อที่ 28/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นคำซ้อนทุกคำ

29

ข้อที่ 29/40
คำถาม :

การใช้คำซ้ำในข้อใดต่างจากข้ออื่น

30

ข้อที่ 30/40
คำถาม :

ข้อใดจำเป็นต้องใช้คำทับศัพท์ภาษาต่างประเทศ

31

ข้อที่ 31/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่สำนวนต่างประเทศ

32

ข้อที่ 32/40
คำถาม :

ข้อใดไม่มีคำภาษาต่างประเทศ

33

ข้อที่ 33/40
คำถาม :

ข้อใดมีความหมายเหมือนกัน ก. การปลูกมันสำปะหลังในพื้นที่เดิมติดต่อกันเป็นระยะเวลานานหลายปีมีผลทำให้ดินเสื่อมสภาพ ข. การปลูกมันสำปะหลังในพื้นที่เดิมมีผลทำให้ดินเสื่อมสภาพติดต่อกันเป็นระยะเวลานานหลายปี ค. การปลูกมันสำปะหลังติดต่อกันเป็นระยะเวลานานหลายปีในพื้นที่เดิมมีผลทำให้ดินเสื่อมสภาพ ง. การปลูกมันสำปะหลังมีผลทำให้ดินเสื่อมสภาพติดต่อกันเป็นระยะเวลานานหลายปีในพื้นที่เดิม

34

ข้อที่ 34/40
คำถาม :

ข้อใดไม่มีข้อความที่แสดงความหมายถึงพระนิพพาน

35

ข้อที่ 35/40
คำถาม :

ข้อใดใช้คำถูกต้อง

36

ข้อที่ 36/40
คำถาม :

“ขัด” ในข้อใดมีความหมายต่างจากข้ออื่น

37

ข้อที่ 37/40
คำถาม :

ข้อความต่อไปนี้ตรงกับสำนวนในข้อใด “เขาโชคดีที่ได้รับจดหมายเรียกตัวเข้าทำงานทั้ง 2 แห่งพร้อมๆ กัน จึงตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเลือกทำที่ไหนดี”

38

ข้อที่ 38/40
คำถาม :

สำนวนในข้อใดนำมาเติมลงในช่องว่างได้เหมาะสมที่สุด “รายงานฉบับนี้วิชัยทำแบบ...........พอให้มีส่งอาจารย์ เพราะยังมีรายงานอีกหลายฉบับที่ยังไม่ได้ทำ ทิ้งไว้จนเข้าตำรา................”

39

ข้อที่ 39/40
คำถาม :

ข้อใดใช้คำถูกต้องตามหน้าที่ทุกคำ

40

ข้อที่ 40/40
คำถาม :

“ฉันจะซื้อหนังสือสามเล่ม” ข้อใดมีคำชนิดเดียวกับคำว่า “สาม”

ระบบกำลังประมวลผล

  • ข้อปัจจุบัน
  • ข้อที่ทำแล้ว
  • ข้อที่ยังไม่ได้ทำ
  • ข้อที่ยังไม่ได้เปิด

กรุณาเลือกคำตอบ ก่อนกดปุ่มข้อถัดไป

ข้อแนะนำ : ท่านสามารถดูเฉลยของข้อสอบแต่ละข้อได้ เมื่อทำข้อสอบเสร็จและส่งข้อสอบแล้ว

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

วันที่สร้าง รหัสข้อสอบ ชื่อข้อสอบ จำนวน ระดับชั้น เข้าชม เพิ่มรายการโปรด
25 มิ.ย. 2553 THPB002965 ภาษาไทย ช่วงชั้นที่2 ชุดที่1 20 ข้อ 19,359 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
19 ส.ค. 2552 THPB400105 วิชาภาษาไทยป.4 ชุดที่8 10 ข้อ 24,813 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
28 มิ.ย. 2553 THPB002981 ภาษาไทย ช่วงชั้นที่2 ชุดที่6 20 ข้อ 17,180 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
18 ก.พ. 2553 THPA201547 ภาษาไทย ป.2 ชุดที่3 20 ข้อ 30,545 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
19 ส.ค. 2552 THPB500117 วิชาภาษาไทยป.5 ชุดที่4 10 ข้อ 30,068 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
22 มี.ค. 2553 THPB602097 ภาษาไทย ป.6 ชุดที่12 20 ข้อ 24,548 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
16 มี.ค. 2553 THPB501985 ภาษาไทย ป.5 ชุดที่10 20 ข้อ 33,171 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
22 มี.ค. 2553 THPB602099 ภาษาไทย ป.6 ชุดที่13 20 ข้อ 24,919 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
25 มิ.ย. 2553 THPB002967 ภาษาไทย ช่วงชั้นที่2 ชุดที่2 20 ข้อ 14,981 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
18 ก.ย. 2552 THMA100507 วิชาภาษาไทยม.1 ชุดที่9 15 ข้อ 35,024 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อความ..

ข้อความเตือน..

ส่งข้อสอบให้เพื่อน..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน