ป.5

วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.5 ชุดที่ 2

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: TEPB500331

จำนวนข้อ

: 40 ข้อ

วิชา

: การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ระดับชั้น

: ป.5

สร้างเมื่อ

: 24 ส.ค. 52 เวลา 17:48 น.

ผู้สร้าง : ทีมงานทรูปลูกปัญญา

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ให้คะแนน


00:00

1

ข้อที่ 1/40
คำถาม :

การเลี้ยงสัตว์ใหญ่ในฤดูใดที่ผู้เลี้ยงต้องระวังอันตรายจากสัตว์มากที่สุด

2

ข้อที่ 2/40
คำถาม :

การใช้เครื่องมือในการทำงานช่างควรคำนึงถึงข้อใดมากที่สุด

3

ข้อที่ 3/40
คำถาม :

ใครใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการทำงานช่างไม่เหมาะสม

4

ข้อที่ 4/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นงานช่างที่นักเรียนสามารถทำด้วยตนเองได้

5

ข้อที่ 5/40
คำถาม :

การทำงานประดิษฐ์ จะช่วยฝึกนักเรียนในเรื่องใดมากที่สุด

6

ข้อที่ 6/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่ความรู้พื้นฐานที่จะช่วยให้งานประดิษฐ์สำเร็จได้ด้วยดี

7

ข้อที่ 7/40
คำถาม :

การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ให้พร้อมก่อนลงมือประดิษฐ์งาน มีผลดีอย่างไร

8

ข้อที่ 8/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นการทำงานธุรกิจ

9

ข้อที่ 9/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นความต้องการสูงสุดของการทำงานธุรกิจ

10

ข้อที่ 10/40
คำถาม :

การแข่งขันกันทางธุรกิจ จะก่อให้เกิดผลดีต่อผู้บริโภคอย่างไร

11

ข้อที่ 11/40
คำถาม :

ในการผลิตสินค้า จะต้องคำนึงถึงสิ่งใดเป็นสำคัญ

12

ข้อที่ 12/40
คำถาม :

ข้อใดคือการแลกเปลี่ยนสิ่งของต่อสิ่งของ

13

ข้อที่ 13/40
คำถาม :

ข้อใดคือหน้าที่ของเงิน

14

ข้อที่ 14/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของกระบวนการทางเทคโนโลยี

15

ข้อที่ 15/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของภูมิปัญญาท้องถิ่น

16

ข้อที่ 16/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่ข้อมูล

17

ข้อที่ 17/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นการประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศที่ถูกต้อง

18

ข้อที่ 18/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นขั้นตอนการเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์

19

ข้อที่ 19/40
คำถาม :

ข้อใดปฏิบัติตามขั้นตอนการออกจากโปรแกรมได้ถูกต้อง

20

ข้อที่ 20/40
คำถาม :

ใครปฏิบัติตนไม่ถูกต้อง

21

ข้อที่ 21/40
คำถาม :

การเลี้ยงสัตว์ใหญ่ในฤดูใดที่ผู้เลี้ยงต้องระวังอันตรายจากสัตว์มากที่สุด

22

ข้อที่ 22/40
คำถาม :

การใช้เครื่องมือในการทำงานช่างควรคำนึงถึงข้อใดมากที่สุด

23

ข้อที่ 23/40
คำถาม :

ใครใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการทำงานช่างไม่เหมาะสม

24

ข้อที่ 24/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นงานช่างที่นักเรียนสามารถทำด้วยตนเองได้

25

ข้อที่ 25/40
คำถาม :

การทำงานประดิษฐ์ จะช่วยฝึกนักเรียนในเรื่องใดมากที่สุด

26

ข้อที่ 26/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่ความรู้พื้นฐานที่จะช่วยให้งานประดิษฐ์สำเร็จได้ด้วยดี

27

ข้อที่ 27/40
คำถาม :

การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ให้พร้อมก่อนลงมือประดิษฐ์งาน มีผลดีอย่างไร

28

ข้อที่ 28/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นการทำงานธุรกิจ

29

ข้อที่ 29/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นความต้องการสูงสุดของการทำงานธุรกิจ

30

ข้อที่ 30/40
คำถาม :

การแข่งขันกันทางธุรกิจ จะก่อให้เกิดผลดีต่อผู้บริโภคอย่างไร

31

ข้อที่ 31/40
คำถาม :

ในการผลิตสินค้า จะต้องคำนึงถึงสิ่งใดเป็นสำคัญ

32

ข้อที่ 32/40
คำถาม :

ข้อใดคือการแลกเปลี่ยนสิ่งของต่อสิ่งของ

33

ข้อที่ 33/40
คำถาม :

ข้อใดคือหน้าที่ของเงิน

34

ข้อที่ 34/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของกระบวนการทางเทคโนโลยี

35

ข้อที่ 35/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของภูมิปัญญาท้องถิ่น

36

ข้อที่ 36/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่ข้อมูล

37

ข้อที่ 37/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นการประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศที่ถูกต้อง

38

ข้อที่ 38/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นขั้นตอนการเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์

39

ข้อที่ 39/40
คำถาม :

ข้อใดปฏิบัติตามขั้นตอนการออกจากโปรแกรมได้ถูกต้อง

40

ข้อที่ 40/40
คำถาม :

ใครปฏิบัติตนไม่ถูกต้อง

ระบบกำลังประมวลผล

  • ข้อปัจจุบัน
  • ข้อที่ทำแล้ว
  • ข้อที่ยังไม่ได้ทำ
  • ข้อที่ยังไม่ได้เปิด

กรุณาเลือกคำตอบ ก่อนกดปุ่มข้อถัดไป

ข้อแนะนำ : ท่านสามารถดูเฉลยของข้อสอบแต่ละข้อได้ เมื่อทำข้อสอบเสร็จและส่งข้อสอบแล้ว

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

วันที่สร้าง รหัสข้อสอบ ชื่อข้อสอบ จำนวน ระดับชั้น เข้าชม เพิ่มรายการโปรด
30 พ.ย. 2552 TEPB500911 เรื่อง ระบบการแลกเปลี่ยน ป.5 16 ข้อ 7,105 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
30 พ.ย. 2552 TEPB500906 เรื่อง สัตว์เลี้ยงของฉัน ป.5 15 ข้อ 15,587 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
20 ส.ค. 2552 TEMA000201 การจัดการข้อมูลและการคำนวณในโปรแกรม EXCEL ชุดที่ 6 10 ข้อ 22,120 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
1 ธ.ค. 2552 TEPB600924 เรื่อง ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ ป.6 19 ข้อ 81,893 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
23 พ.ย. 2552 TEPA300865 เรื่อง สัตว์เลี้ยง ป.3 15 ข้อ 9,482 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
9 มี.ค. 2553 TEPB401847 งานเกษตรคู่บ้าน ป.4 ชุดที่2 15 ข้อ 33,213 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
20 ส.ค. 2552 TEMA000188 การจัดการข้อมูลและการคำนวณในโปรแกรม EXCEL ชุดที่ 1 10 ข้อ 32,539 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
24 ส.ค. 2552 TEPB400314 วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.4 ชุดที่ 4 20 ข้อ 39,077 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
24 ส.ค. 2552 TEPB500331 วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.5 ชุดที่ 2 20 ข้อ 46,072 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
20 ก.ค. 2553 TEPA103091 วิชางานช่างและงานประดิษฐ์ ป.1 ชุดที่2 17 ข้อ 17,197 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อความ..

ข้อความเตือน..

ส่งข้อสอบให้เพื่อน..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน