ป.2

วิชาสังคม ชุดที่4 ป.2

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: SOPA200324

จำนวนข้อ

: 40 ข้อ

วิชา

: สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ระดับชั้น

: ป.2

สร้างเมื่อ

: 24 ส.ค. 52 เวลา 16:28 น.

ผู้สร้าง : ทีมงานทรูปลูกปัญญา

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ให้คะแนน


00:00

1

ข้อที่ 1/40
คำถาม :

พระพุทธเจ้าสอนให้คนไม่เบียดเบียนกันซึ่งตรงกับศีลข้อใด

2

ข้อที่ 2/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นการปฏิบัติตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนา

3

ข้อที่ 3/40
คำถาม :

สิ่งใดที่ชาวพุทธไม่ควรทำเป็นอย่างยิ่ง

4

ข้อที่ 4/40
คำถาม :

นักเรียนคิดว่าก่อนนอนทำไมเราจึงต้องสวดมนต์

5

ข้อที่ 5/40
คำถาม :

ตอนเช้าเราควรสวดมนต์ไหว้พระก่อนเข้าเรียนหรือไม่ เพราะอะไร

6

ข้อที่ 6/40
คำถาม :

กิจกรรมข้อใดคือศาสนพิธี

7

ข้อที่ 7/40
คำถาม :

การแผ่เมตตาส่งผลให้ผู้ปฏิบัติเป็นอย่างไร

8

ข้อที่ 8/40
คำถาม :

การทำท่าประกอบเพลงช่วยฝึกสติได้หรือไม่

9

ข้อที่ 9/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ

10

ข้อที่ 10/40
คำถาม :

นักเรียนควรเล่นอย่างไรจึงจะปลอดภัย

11

ข้อที่ 11/40
คำถาม :

ใครมีสติในการเล่น

12

ข้อที่ 12/40
คำถาม :

ข้อใดคือสาเหตุของการอ่านหนังสือแล้วไม่รู้เรื่อง

13

ข้อที่ 13/40
คำถาม :

ในวัยของนักเรียนสามารถช่วยพัฒนาวัดได้อย่างไร

14

ข้อที่ 14/40
คำถาม :

ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันใดที่มีเหตุการณ์สำคัญคือ พระสงฆ์จำนวน 1,250 รูป มาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย

15

ข้อที่ 15/40
คำถาม :

การทำความเคารพพระรัตนตรัยควรปฏิบัติอย่างไร

16

ข้อที่ 16/40
คำถาม :

การกระทำในข้อใดที่เรียกว่าเป็นคนมีศีล

17

ข้อที่ 17/40
คำถาม :

เราควรตั้งพระพุทธรูปไว้ที่ใด

18

ข้อที่ 18/40
คำถาม :

เมื่อพบพระพุทธรูปในสถานที่ต่างๆ เราควรทำอย่างไร

19

ข้อที่ 19/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นสถานที่ที่สำคัญของพระพุทธศาสนา

20

ข้อที่ 20/40
คำถาม :

การทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาเป็นหน้าที่ของใคร

21

ข้อที่ 21/40
คำถาม :

พระพุทธเจ้าสอนให้คนไม่เบียดเบียนกันซึ่งตรงกับศีลข้อใด

22

ข้อที่ 22/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นการปฏิบัติตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนา

23

ข้อที่ 23/40
คำถาม :

สิ่งใดที่ชาวพุทธไม่ควรทำเป็นอย่างยิ่ง

24

ข้อที่ 24/40
คำถาม :

นักเรียนคิดว่าก่อนนอนทำไมเราจึงต้องสวดมนต์

25

ข้อที่ 25/40
คำถาม :

ตอนเช้าเราควรสวดมนต์ไหว้พระก่อนเข้าเรียนหรือไม่ เพราะอะไร

26

ข้อที่ 26/40
คำถาม :

กิจกรรมข้อใดคือศาสนพิธี

27

ข้อที่ 27/40
คำถาม :

การแผ่เมตตาส่งผลให้ผู้ปฏิบัติเป็นอย่างไร

28

ข้อที่ 28/40
คำถาม :

การทำท่าประกอบเพลงช่วยฝึกสติได้หรือไม่

29

ข้อที่ 29/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ

30

ข้อที่ 30/40
คำถาม :

นักเรียนควรเล่นอย่างไรจึงจะปลอดภัย

31

ข้อที่ 31/40
คำถาม :

ใครมีสติในการเล่น

32

ข้อที่ 32/40
คำถาม :

ข้อใดคือสาเหตุของการอ่านหนังสือแล้วไม่รู้เรื่อง

33

ข้อที่ 33/40
คำถาม :

ในวัยของนักเรียนสามารถช่วยพัฒนาวัดได้อย่างไร

34

ข้อที่ 34/40
คำถาม :

ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันใดที่มีเหตุการณ์สำคัญคือ พระสงฆ์จำนวน 1,250 รูป มาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย

35

ข้อที่ 35/40
คำถาม :

การทำความเคารพพระรัตนตรัยควรปฏิบัติอย่างไร

36

ข้อที่ 36/40
คำถาม :

การกระทำในข้อใดที่เรียกว่าเป็นคนมีศีล

37

ข้อที่ 37/40
คำถาม :

เราควรตั้งพระพุทธรูปไว้ที่ใด

38

ข้อที่ 38/40
คำถาม :

เมื่อพบพระพุทธรูปในสถานที่ต่างๆ เราควรทำอย่างไร

39

ข้อที่ 39/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นสถานที่ที่สำคัญของพระพุทธศาสนา

40

ข้อที่ 40/40
คำถาม :

การทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาเป็นหน้าที่ของใคร

ระบบกำลังประมวลผล

  • ข้อปัจจุบัน
  • ข้อที่ทำแล้ว
  • ข้อที่ยังไม่ได้ทำ
  • ข้อที่ยังไม่ได้เปิด

กรุณาเลือกคำตอบ ก่อนกดปุ่มข้อถัดไป

ข้อแนะนำ : ท่านสามารถดูเฉลยของข้อสอบแต่ละข้อได้ เมื่อทำข้อสอบเสร็จและส่งข้อสอบแล้ว

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

วันที่สร้าง รหัสข้อสอบ ชื่อข้อสอบ จำนวน ระดับชั้น เข้าชม เพิ่มรายการโปรด
22 มี.ค. 2553 SOPB602125 เรื่อง จิตสงบ พบความสุข ป.6 20 ข้อ 4,233 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
5 ม.ค. 2553 SOPA201034 เรื่อง หลักธรรมของศาสนา ป.2 14 ข้อ 11,240 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
29 ธ.ค. 2552 SOPB501002 เรื่อง หลักธรรมค้ำจุนโลก ป.5 ชุดที่1 15 ข้อ 11,468 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
21 ส.ค. 2552 SOPA300292 วิชาสังคม ชุดที่3 ป.3 10 ข้อ 10,840 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
24 ส.ค. 2552 SOPB600308 วิชาสังคม ป.6 ชุดที่9 20 ข้อ 14,406 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
7 ม.ค. 2553 SOPB501057 เรื่อง ชาวพุทธตัวอย่าง ป.5 10 ข้อ 9,074 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
7 ม.ค. 2553 SOPB501056 เรื่อง หน้าที่ชาวพุทธ ป.5 10 ข้อ 10,156 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
5 ต.ค. 2552 SOMA300691 วิชาสังคมศึกษาม.3 ชุดที่17 20 ข้อ 15,372 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
13 ม.ค. 2553 SOPA101107 เรื่อง จิตสงบ พบความสุข ป.1 10 ข้อ 3,536 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
20 ส.ค. 2552 SOPA200145 วิชาสังคมศึกษา ป.2 20 ข้อ 169,608 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อความ..

ข้อความเตือน..

ส่งข้อสอบให้เพื่อน..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน