ม.4

ข้อสอบ คอมพิวเตอร์

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: TEMB403103

จำนวนข้อ

: 20 ข้อ

วิชา

: การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ระดับชั้น

: ม.4

สร้างเมื่อ

: 26 ก.ค. 53 เวลา 19:33 น.

ผู้สร้าง : drampra

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ให้คะแนน
00:00

1

ข้อที่ 1/20
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่ขั้นตอนหลักในการทำงานของคอมพิวเตอร์

2

ข้อที่ 2/20
คำถาม :

หน่วยข้อมูลที่เล็กที่สุดในระบบคอมพิวเตอร์เรียกว่า

3

ข้อที่ 3/20
คำถาม :

ข้อมูลเมื่อผ่านการประมวลผลแล้ว จะได้อะไร

4

ข้อที่ 4/20
คำถาม :

สัญญาณในคอมพิวเตอร์เป็นสัญญาณชนิดใด

5

ข้อที่ 5/20
คำถาม :

สิ่งใดที่หุ่นยนต์ไม่สามารถทำได้

6

ข้อที่ 6/20
คำถาม :

IP Address คือ

7

ข้อที่ 7/20
คำถาม :

ข้อใดกล่าวถึง Protocol ได้ถูกต้อง

8

ข้อที่ 8/20
คำถาม :

ส่วนประกอบใดของโปรแกรม Internet Explorer ที่ทำหน้าที่แสดงที่อยู่ของเว็ปไซด์

9

ข้อที่ 9/20
คำถาม :

s15550036@student.rit.ac.th ข้อความ “s1555036” หมายถึงข้อใด

10

ข้อที่ 10/20
คำถาม :

ไฟล์ที่ถูกบีบอัดด้วยโปรแกรม WinZip จะมีส่วนขยายหรือนามสกุลไฟล์ตามข้อใด

11

ข้อที่ 11/20
คำถาม :

ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการที่อินเตอร์เน็ตเป็นเครือข่ายสาธารณะไม่จำกัดผู้ใช้ ปัญหาดังกล่าวคือ

12

ข้อที่ 12/20
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของการประมวลผลแบบระบบฐานข้อมูล

13

ข้อที่ 13/20
คำถาม :

ข้อใดจัดเป็นโปรแกรม DBMS

14

ข้อที่ 14/20
คำถาม :

รายละเอียดข้อมูลที่แสดงถึงคุณสมบัติของเอ็นติตี้ คือ

15

ข้อที่ 15/20
คำถาม :

กรณีที่กำหนดว่า “นักศึกษาแต่ละคนสามารถลงทะเบียนได้หลายวิชา ในขณะที่แต่ละวิชานักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้หลายคน” ความสัมพันธ์ระหว่างรายวิชาและนักศึกษาเป็นความสัมพันธ์แบบใด

16

ข้อที่ 16/20
คำถาม :

“ความสัมพันธ์” ที่กล่าวถึงในข้อ 15. หมายถึง

17

ข้อที่ 17/20
คำถาม :

ชนิดความสัมพันธ์ใดต่อไปนี้ในข้อใดไม่ถูกต้อง

18

ข้อที่ 18/20
คำถาม :

ถ้าจะกำหนดความสัมพันธ์ข้อมูลของร้านอาหารแห่งหนึ่งระหว่างรายการอาหารกับลูกค้า ควรจะกำหนดความสัมพันธ์ในรูปแบบใด

19

ข้อที่ 19/20
คำถาม :

ผู้ที่ทำหน้าที่ควบคุมความปลอดภัยของข้อมูล เช่น กำหนดการเข้าถึงข้อมูลของแต่ละคน ตรงกับบุคคลต่อไปนี้

20

ข้อที่ 20/20
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่ผลเสียของการทำงานด้วยระบบไฟล์

ระบบกำลังประมวลผล

  • ข้อปัจจุบัน
  • ข้อที่ทำแล้ว
  • ข้อที่ยังไม่ได้ทำ
  • ข้อที่ยังไม่ได้เปิด

กรุณาเลือกคำตอบ ก่อนกดปุ่มข้อถัดไป

ข้อแนะนำ : ท่านสามารถดูเฉลยของข้อสอบแต่ละข้อได้ เมื่อทำข้อสอบเสร็จและส่งข้อสอบแล้ว

ข้อความ..

ข้อความเตือน..

ส่งข้อสอบให้เพื่อน..

คลังข้อสอบ,

 

ข้อสอบ,

 

รวมข้อสอบ,

 

ข้อสอบพร้อมเฉลย,

 

tu get,

 

เลข,

 

คณิต,

 

คณิตศาสตร์,

 

วิทย์,

 

วิทยาศาสตร์,

 

ฟิสิกส์,

 

เคมี,

 

ชีวะ,

 

ชีววิทยา,

 

สุขศึกษา,

 

พละ,

 

พลศึกษา,

 

สังคม,

 

สังคมศึกษา,

 

วิทย์ทั่วไป,

 

ข้อสอบวัดระดับ,

 

ศิลปะ,

 

การงาน,

 

การงานอาชีพ,

 

เทคโนโลยี,

 

ภาษาจีน,

 

ภาษาญี่ปุ่น,

 

ภาษาอังกฤษ,

 

pat,

 

gat,

 

ข้อสอบ reading ,

 

writing,

 

listening ,

 

ข้อสอบโอเน็ต,

 

ข้อสอบ Onet,

 

เซลล์,

 

แรง,

 

ปริมาตร,

 

ดาราศาสตร์,

 

ห่วงโซ่อาหาร,

 

การสืบพันธุ์,

 

พืช,

 

การลำเลียง,

 

จำนวนเต็ม,

 

ครน,

 

หรม,

 

คูณร่วมน้อย,

 

หารร่วมมาก,

 

บวก ลบ คูณ หาร,

 

ตัวสะกด,

 

ภาษาไทย,

 

คำควบกล้ำ,

 

เก็งข้อสอบ,

 

ติวสอบ,

 

แบบฝึกหัด,

 

เฉลย,

 

กฏหมาย,

 

ดนตรี,

 

ดนตรีไทย,

 

ดนตรีสากล,

 

เพลง,

 

เพลงชาติ,

 

พุทธประวัติ,

 

ศาสนา,

 

คำศัพท์,

 

ข้อสอบปฐมวัย,

 

ข้อสอบอนุบาล,

 

โตไปไม่โกง,

 

คณิตเบื้องต้น,

 

cu tep,

 

สอบเข้า ม.1,

 

รับตรง58,

 

สอบตรง58,

 

clearing house ,

 

เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ,

 

ONET,

 

GAT PAT,

 

ติว,

 

ติวGAT,

 

เชื่อมโยง,

 

ภาษาญี่ปุ่น,

 

ความถนัด,

 

ภาษาจีน,

 

เกษตร,

 

ข้อสอบ,

 

คลังข้อสอบ,

 

admission,

 

แอดมิชชั่น,

 

รับตรง,

 

โควต้า,

 

สอบตรง,

 

วิทยาศาสตร์,

 

คณิตศาสตร์,

 

สังคม,

 

ภาษาไทย,

 

กลอน,

 

ติวเข้ม,

 

สอบเข้า,

 

สอบเข้า เตรียม,

 

สอบเข้าสาธิต,

 

สอบเข้ามหิดล,

 

สอบเข้าสวนกุหลาบ