ป.3

วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.3 ชุดที่ 2

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: TEPA300256

จำนวนข้อ

: 40 ข้อ

วิชา

: การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ระดับชั้น

: ป.3

สร้างเมื่อ

: 21 ส.ค. 52 เวลา 11:48 น.

ผู้สร้าง : ทีมงานทรูปลูกปัญญา

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ให้คะแนน


00:00

1

ข้อที่ 1/40
คำถาม :

งานช่างประเภทใด ที่ทำงานเกี่ยวกับการซ่อมแซมวิทยุ

2

ข้อที่ 2/40
คำถาม :

ช่างเย็บผ้าใช้เครื่องมือชนิดใดในการวัดขนาดเสื้อผ้า

3

ข้อที่ 3/40
คำถาม :

ใครดูแลรักษาเครื่องมือช่างไม่ถูกต้อง

4

ข้อที่ 4/40
คำถาม :

วัสดุที่ใช้ในงานประดิษฐ์ข้อใดมีแหล่งที่มา ต่างจาก ข้ออื่นๆ

5

ข้อที่ 5/40
คำถาม :

นักเรียนควรใช้อุปกรณ์ในข้อใดตัดผ้า

6

ข้อที่ 6/40
คำถาม :

ถ้าด้ามไม้กวาดขนไก่หัก นักเรียนควรทำอย่างไร

7

ข้อที่ 7/40
คำถาม :

เศษวัสดุหมายถึงข้อใด

8

ข้อที่ 8/40
คำถาม :

กุ๊กกิ๊กใช้หนังจระเข้มาประดิษฐ์เป็นกระเป๋า แสดงว่ากุ๊กกิ๊กเลือกวัสดุตรงกับข้อใด

9

ข้อที่ 9/40
คำถาม :

การเก็บรักษาอุปกรณ์ในการเย็บอย่างถูกวิธีและเป็นระเบียบ มีประโยชน์หลายอย่างยกเว้นข้อใด

10

ข้อที่ 10/40
คำถาม :

ถ้านักเรียนต้องการประดิษฐ์ของขวัญให้เพื่อน ควรให้ในโอกาสต่อไปนี้ยกเว้น ข้อใด

11

ข้อที่ 11/40
คำถาม :

ข้อใดเกี่ยวข้องกับธุรกิจการเกษตร

12

ข้อที่ 12/40
คำถาม :

การออมทรัพย์ช่วยปลูกฝังนิสัยในข้อใด

13

ข้อที่ 13/40
คำถาม :

ข้อใดแสดงว่าสินค้ามีคุณภาพ

14

ข้อที่ 14/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นปัจจัยสำคัญในการเลือกซื้อสินค้าและบริการ

15

ข้อที่ 15/40
คำถาม :

ยุ้ยเลือกประดิษฐ์ถุงผ้าใส่ของแทนการซื้อถุงกระดาษ เป็นกระบวนการเทคโนโลยีในขั้นใด

16

ข้อที่ 16/40
คำถาม :

การออกแบบในข้อใด ควรเน้นเรื่องประโยชน์ใช้สอยมากที่สุด

17

ข้อที่ 17/40
คำถาม :

ข้อใดจัดเป็นข้อมูลตัวอักษร

18

ข้อที่ 18/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ

19

ข้อที่ 19/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นปุ่มที่ใช้ในการยกเลิกคำสั่ง

20

ข้อที่ 20/40
คำถาม :

เมื่อคอมพิวเตอร์รับข้อมูลแล้ว จะส่งข้อมูลต่อมาที่ส่วนใด

21

ข้อที่ 21/40
คำถาม :

งานช่างประเภทใด ที่ทำงานเกี่ยวกับการซ่อมแซมวิทยุ

22

ข้อที่ 22/40
คำถาม :

ช่างเย็บผ้าใช้เครื่องมือชนิดใดในการวัดขนาดเสื้อผ้า

23

ข้อที่ 23/40
คำถาม :

ใครดูแลรักษาเครื่องมือช่างไม่ถูกต้อง

24

ข้อที่ 24/40
คำถาม :

วัสดุที่ใช้ในงานประดิษฐ์ข้อใดมีแหล่งที่มา ต่างจาก ข้ออื่นๆ

25

ข้อที่ 25/40
คำถาม :

นักเรียนควรใช้อุปกรณ์ในข้อใดตัดผ้า

26

ข้อที่ 26/40
คำถาม :

ถ้าด้ามไม้กวาดขนไก่หัก นักเรียนควรทำอย่างไร

27

ข้อที่ 27/40
คำถาม :

เศษวัสดุหมายถึงข้อใด

28

ข้อที่ 28/40
คำถาม :

กุ๊กกิ๊กใช้หนังจระเข้มาประดิษฐ์เป็นกระเป๋า แสดงว่ากุ๊กกิ๊กเลือกวัสดุตรงกับข้อใด

29

ข้อที่ 29/40
คำถาม :

การเก็บรักษาอุปกรณ์ในการเย็บอย่างถูกวิธีและเป็นระเบียบ มีประโยชน์หลายอย่างยกเว้นข้อใด

30

ข้อที่ 30/40
คำถาม :

ถ้านักเรียนต้องการประดิษฐ์ของขวัญให้เพื่อน ควรให้ในโอกาสต่อไปนี้ยกเว้น ข้อใด

31

ข้อที่ 31/40
คำถาม :

ข้อใดเกี่ยวข้องกับธุรกิจการเกษตร

32

ข้อที่ 32/40
คำถาม :

การออมทรัพย์ช่วยปลูกฝังนิสัยในข้อใด

33

ข้อที่ 33/40
คำถาม :

ข้อใดแสดงว่าสินค้ามีคุณภาพ

34

ข้อที่ 34/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นปัจจัยสำคัญในการเลือกซื้อสินค้าและบริการ

35

ข้อที่ 35/40
คำถาม :

ยุ้ยเลือกประดิษฐ์ถุงผ้าใส่ของแทนการซื้อถุงกระดาษ เป็นกระบวนการเทคโนโลยีในขั้นใด

36

ข้อที่ 36/40
คำถาม :

การออกแบบในข้อใด ควรเน้นเรื่องประโยชน์ใช้สอยมากที่สุด

37

ข้อที่ 37/40
คำถาม :

ข้อใดจัดเป็นข้อมูลตัวอักษร

38

ข้อที่ 38/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ

39

ข้อที่ 39/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นปุ่มที่ใช้ในการยกเลิกคำสั่ง

40

ข้อที่ 40/40
คำถาม :

เมื่อคอมพิวเตอร์รับข้อมูลแล้ว จะส่งข้อมูลต่อมาที่ส่วนใด

ระบบกำลังประมวลผล

  • ข้อปัจจุบัน
  • ข้อที่ทำแล้ว
  • ข้อที่ยังไม่ได้ทำ
  • ข้อที่ยังไม่ได้เปิด

กรุณาเลือกคำตอบ ก่อนกดปุ่มข้อถัดไป

ข้อแนะนำ : ท่านสามารถดูเฉลยของข้อสอบแต่ละข้อได้ เมื่อทำข้อสอบเสร็จและส่งข้อสอบแล้ว

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

วันที่สร้าง รหัสข้อสอบ ชื่อข้อสอบ จำนวน ระดับชั้น เข้าชม เพิ่มรายการโปรด
21 ส.ค. 2552 TEPB400298 วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.4 ชุดที่ 2 20 ข้อ 22,644 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
30 พ.ย. 2552 TEPB500908 วิชางานประดิษฐ์ ป.5 14 ข้อ 31,891 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
22 มี.ค. 2553 TEPB602111 งานประดิษฐ์ งานช่าง ป.6 19 ข้อ 65,222 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
24 ส.ค. 2552 TEPB500331 วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.5 ชุดที่ 2 20 ข้อ 46,072 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
23 พ.ย. 2552 TEPA300860 วิชางานบ้าน ป.3 ชุดที่2 20 ข้อ 6,299 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
26 ส.ค. 2552 TEPA100415 วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.1 ชุดที่5 18 ข้อ 11,773 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
27 ม.ค. 2557 TEPB611374 แนวข้อสอบ O-NET วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี(ปี2550-2553) ชุดที่4 20 ข้อ 174,473 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
30 พ.ย. 2552 TEPB500907 เรื่อง ความรู้พื้นฐานงานช่าง ป.5 16 ข้อ 16,293 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
20 ส.ค. 2552 TEMA000188 การจัดการข้อมูลและการคำนวณในโปรแกรม EXCEL ชุดที่ 1 10 ข้อ 32,539 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
23 พ.ย. 2552 TEPA300866 วิชางานประดิษฐ์ ป.3 ชุดที่1 12 ข้อ 13,378 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อความ..

ข้อความเตือน..

ส่งข้อสอบให้เพื่อน..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน