วิชาศิลปะ ป.5 ชุดที่ 1
ศิลปะ | 51.6K views

วิชา
ศิลปะ
ระดับชั้น
ป.5
จำนวน
17 ข้อ
เวลา
20 นาที
ผู้ออกข้อสอบ
ทรูปลูกปัญญา
ประวัติการทำแบบทดสอบ
การทดสอบ วันที่ทำแบบทดสอบ ผลการทดสอบ เวลาที่ใช้
กรุณา เพื่อบันทึกข้อมูลการทำแบบทดสอบ