ม.6

ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาไทย(2543) ชุดที่3

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: THMB602355

จำนวนข้อ

: 40 ข้อ

วิชา

: ภาษาไทย

ระดับชั้น

: ม.6

สร้างเมื่อ

: 9 เม.ย. 53 เวลา 16:16 น.

ผู้สร้าง : PingPong

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ให้คะแนน


00:00

1

ข้อที่ 1/40
คำถาม :

ข้อใดใช้ภาษาได้เหมาะสมที่สุดเมื่อเกิดความขัดแย้งกันในที่ประชุม

2

ข้อที่ 2/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นคำพูดที่เหมาะสมที่สุดในการให้ข้อคิดแก่คนที่สิ้นหวัง

3

ข้อที่ 3/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นสถานการณ์ที่แสดงว่าการฟังไม่เกิดประสิทธิภาพ

4

ข้อที่ 4/40
คำถาม :

ข้อใดตีความคำพูดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง ผู้พูด : ผมเคยมีแฟนเป็นคนทรงเจ้า เจ้าทรงทีไรมาตามผมไปกินเหล้าทุกที คุยกันสนุกมาก ระยะหลังมานี้ผมสมาทานศีล เลิกกินเหล้าแล้ว เจ้าก็ชักอายๆ และเหินห่างไป

5

ข้อที่ 5/40
คำถาม :

“ระบบการศึกษาต้องการความหลากหลาย และต้องการพลังที่จะเติบโตอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเหมือนกับป่าไม้ที่มีต้นไม้นานาพันธุ์ขึ้นตามธรรมชาติตามอย่างที่ควรจะเป็น แต่ที่นี้เราเองไปกำจัดให้มันเหมือนกันหมด ขณะนี้ปัญหาคือการเปลี่ยนโลกทั้งโลกให้มีอารยธรรมเดียวกัน” ข้อใดเป็นสาระสำคัญของข้อความข้างต้น

6

ข้อที่ 6/40
คำถาม :

“ระบบการศึกษาต้องการความหลากหลาย และต้องการพลังที่จะเติบโตอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเหมือนกับป่าไม้ที่มีต้นไม้นานาพันธุ์ขึ้นตามธรรมชาติตามอย่างที่ควรจะเป็น แต่ที่นี้เราเองไปกำจัดให้มันเหมือนกันหมด ขณะนี้ปัญหาคือการเปลี่ยนโลกทั้งโลกให้มีอารยธรรมเดียวกัน” ข้อใดเป็นกลวิธีที่ผู้เขียนใช้แสดงความคิด

7

ข้อที่ 7/40
คำถาม :

“ความคิดที่ว่าผู้หญิงเป็นเพศที่ละเอียดอ่อนกว่าผู้ชาย รักสวยรักงาม ไม่ค่อยใช้เหตุผล แต่มีญาณหยั่งรู้อะไรบางอย่างที่ดีกว่าผู้ชาย ฯลฯ ล้วนเป็นความคิดที่ได้มาจากบทบาททางสังคมและเศรษฐกิจของผู้หญิงในสมัยก่อนเสียเป็นส่วนใหญ่ ฉะนั้น ‘ธาตุแท้’ ของผู้หญิงตามความเข้าใจของคนทั่วไปนั้นเอาจริงเอาจัง แล้วก็เป็นวัฒนธรรม นั่นก็คือเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเองจะมีในธรรมชาติความเป็นผู้หญิงจริงๆ หรือเปล่าก็ไม่ทราบได้” ข้อใดอนุมานได้ว่าเป็นความคิดของผู้เขียน

8

ข้อที่ 8/40
คำถาม :

“ความคิดที่ว่าผู้หญิงเป็นเพศที่ละเอียดอ่อนกว่าผู้ชาย รักสวยรักงาม ไม่ค่อยใช้เหตุผล แต่มีญาณหยั่งรู้อะไรบางอย่างที่ดีกว่าผู้ชาย ฯลฯ ล้วนเป็นความคิดที่ได้มาจากบทบาททางสังคมและเศรษฐกิจของผู้หญิงในสมัยก่อนเสียเป็นส่วนใหญ่ ฉะนั้น ‘ธาตุแท้’ ของผู้หญิงตามความเข้าใจของคนทั่วไปนั้นเอาจริงเอาจัง แล้วก็เป็นวัฒนธรรม นั่นก็คือเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเองจะมีในธรรมชาติความเป็นผู้หญิงจริงๆ หรือเปล่าก็ไม่ทราบได้” ข้อความข้างตนเสนอประเด็นถกเถียงในเรื่องใด

9

ข้อที่ 9/40
คำถาม :

“ความคิดที่ว่าผู้หญิงเป็นเพศที่ละเอียดอ่อนกว่าผู้ชาย รักสวยรักงาม ไม่ค่อยใช้เหตุผล แต่มีญาณหยั่งรู้อะไรบางอย่างที่ดีกว่าผู้ชาย ฯลฯ ล้วนเป็นความคิดที่ได้มาจากบทบาททางสังคมและเศรษฐกิจของผู้หญิงในสมัยก่อนเสียเป็นส่วนใหญ่ ฉะนั้น ‘ธาตุแท้’ ของผู้หญิงตามความเข้าใจของคนทั่วไปนั้นเอาจริงเอาจัง แล้วก็เป็นวัฒนธรรม นั่นก็คือเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเองจะมีในธรรมชาติความเป็นผู้หญิงจริงๆ หรือเปล่าก็ไม่ทราบได้” ข้อความข้างต้นใช้ภาษาระดับใด

10

ข้อที่ 10/40
คำถาม :

“ในอดีตพระสงฆ์เป็นแบบอย่างการดำรงชีวิตอันประเสริฐและเป็นผู้นำสติปัญญาของชุมชน ปัจจุบันพระสงฆ์จำนวนมากไม่มีบทบาทอื่นใดนอกเหนือจากเรื่องพิธีกรรม สร้างวัดวาอารามใหญ่โต มุ่งโภคทรัพย์มากกว่าเจริญไตรสิกขา ฆราวาสเองก็ไม่เกื้อหนุนค้ำจุนให้พระสงฆ์ประพฤติพรหมจรรย์ กลับไปส่งเสริมในทางวัตถุเพื่อยุกิเลส” ข้อความข้างต้นกล่าวเป็นสำนวนได้ตามข้อใด

11

ข้อที่ 11/40
คำถาม :

“ในอดีตพระสงฆ์เป็นแบบอย่างการดำรงชีวิตอันประเสริฐและเป็นผู้นำสติปัญญาของชุมชน ปัจจุบันพระสงฆ์จำนวนมากไม่มีบทบาทอื่นใดนอกเหนือจากเรื่องพิธีกรรม สร้างวัดวาอารามใหญ่โต มุ่งโภคทรัพย์มากกว่าเจริญไตรสิกขา ฆราวาสเองก็ไม่เกื้อหนุนค้ำจุนให้พระสงฆ์ประพฤติพรหมจรรย์ กลับไปส่งเสริมในทางวัตถุเพื่อยุกิเลส” ข้อใดเป็นสาระสำคัญของข้อความข้างต้น

12

ข้อที่ 12/40
คำถาม :

“ผู้มีตำแหน่งสูงต้องมีแผลให้น้อยที่สุด ไม่มีเลยยิ่งดี และต้องมีศัตรูให้น้อยที่สุด แต่ย่อมเป็นไปไม่ได้ เพราะกว่าจะขึ้นมาถึงที่สูง อาจสร้างศัตรูโดยไม่รู้ตัว ศัตรูที่น่ากลัวมากคือคนใกล้ชิด ดังมีคำกล่าวว่า คนที่ไว้ใจไม่ได้มากที่สุดคือคนใกล้ตัวเรามากที่สุด มหาบุรุษที่แท้จริงนอกจากจะรู้จักใช้คนแล้ว ยังต้องรู้จักเลือกไว้ใจคนอีกด้วย” ข้อเตือนใจในข้อความข้างต้นใกล้เคียงกับข้อใดมากที่สุด

13

ข้อที่ 13/40
คำถาม :

“ผู้มีตำแหน่งสูงต้องมีแผลให้น้อยที่สุด ไม่มีเลยยิ่งดี และต้องมีศัตรูให้น้อยที่สุด แต่ย่อมเป็นไปไม่ได้ เพราะกว่าจะขึ้นมาถึงที่สูง อาจสร้างศัตรูโดยไม่รู้ตัว ศัตรูที่น่ากลัวมากคือคนใกล้ชิด ดังมีคำกล่าวว่า คนที่ไว้ใจไม่ได้มากที่สุดคือคนใกล้ตัวเรามากที่สุด มหาบุรุษที่แท้จริงนอกจากจะรู้จักใช้คนแล้ว ยังต้องรู้จักเลือกไว้ใจคนอีกด้วย” จากข้อความข้างต้นอนุมานได้ว่าผู้เขียนเป็นคนอย่างไร

14

ข้อที่ 14/40
คำถาม :

(1)รัฐบาลได้พยายามจนสุดความสามารถที่จะตรึงราคาไฟฟ้าและน้ำประปาไว้จนไม่อาจฝืนต่อภาวะกดดันและจำเป็นต่อไปได้อีก/ (2)จึงจำเป็นต้องขึ้นราคาไฟฟ้าและน้ำประปา/ (3)เพราะรัฐบาลไม่มีเงินลงทุนที่จะนำมาจ่ายชดเชย อีกทั้งยังไม่เป็นธรรมต่อประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ/ (4)นอกจากนี้ยังทำให้การพัฒนาประเทศเพื่อสร้างความเจริญแก่ชาวชนบทต้องหยุดชะงักไปด้วยซึ่งขัดกับนโยบายสำคัญของรัฐบาล ข้อใดเป็นสาระสำคัญของข้อความข้างต้น

15

ข้อที่ 15/40
คำถาม :

(1)รัฐบาลได้พยายามจนสุดความสามารถที่จะตรึงราคาไฟฟ้าและน้ำประปาไว้จนไม่อาจฝืนต่อภาวะกดดันและจำเป็นต่อไปได้อีก/ (2)จึงจำเป็นต้องขึ้นราคาไฟฟ้าและน้ำประปา/ (3)เพราะรัฐบาลไม่มีเงินลงทุนที่จะนำมาจ่ายชดเชย อีกทั้งยังไม่เป็นธรรมต่อประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ/ (4)นอกจากนี้ยังทำให้การพัฒนาประเทศเพื่อสร้างความเจริญแก่ชาวชนบทต้องหยุดชะงักไปด้วยซึ่งขัดกับนโยบายสำคัญของรัฐบาล ข้อใดเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล

16

ข้อที่ 16/40
คำถาม :

จากข้อความต่อไปนี้ ข้อใดอนุมานได้ว่าเป็นจุดประสงค์ของผู้เขียน “คนเราจงใจใช้เวลามากมายเหลือเกินเพียงเพื่อจะหลอกตัวเองด้วยการสร้างข้อแก้ตัวขึ้นมาอำพรางความอ่อนแอโดยไม่จำเป็นต้องสร้างข้อแก้ตัวเลย”

17

ข้อที่ 17/40
คำถาม :

ข้อความต่อไปนี้ไม่ใช้กลวิธีในการเขียนตามข้อใด “คนไทยทุกคนควรจะภูมิใจที่พอเกิดมาก็ได้เป็นเจ้าของทรัพย์อันมหัศจรรย์ ก็ทรัพย์อะไรเล่าจะล้ำค่าน่าหวงแหนไปกว่าความสวยสดตระการตาของธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ทั้งภูเขาขจีน้ำตกใสสายธารใหญ่น้อยและทะเลสีมรกตรวมทั้งศิลปวัฒนธรรมที่ประณีตละเอียดอ่อน... ขอเชิญชวนคนไทยเที่ยวเมืองไทย”

18

ข้อที่ 18/40
คำถาม :

ข้อใดใช้ภาษาเพื่อแสดงทรรศนะ

19

ข้อที่ 19/40
คำถาม :

ข้อความต่อไปนี้สามารถประเมินได้ตรงตามข้อใด “ข้าพเจ้าเคยเตือนคนรุ่นหนุ่มสาวเสมอว่าอย่าทอดทิ้งของเก่าๆ ของไทยเราเสียอย่างไม่อาลัยใยดี เพราะของเก่าเป็นเครื่องชี้อายุของชาติ เป็นเครื่องแสดงวัฒนธรรมของชาติ ทั้งนี้มิได้หมายความว่าข้าพเจ้าไม่นิยมของใหม่เลย”

20

ข้อที่ 20/40
คำถาม :

“รัฐบาลได้พยายามประคับประคองภาวะเศรษฐกิจและค่าครองชีพให้ทรงตัวอยู่ได้พอดีพอควร แม้ว่าจะมีภาวะฝนแล้งตลอดปีและเกิดอุทกภัยที่สร้างความเดือดร้อนอย่างแสนสาหัสแก่ประชาชนเกือบทั้งประเทศ รัฐบาลก็ได้นำมาตรการต่างๆ มาช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนให้ผ่านพ้นวิกฤตไปได้ รัฐบาลจึงรู้สึกโล่งใจเป็นอันมากที่สามารถลดภาระอันหนักอึ้งนี้ลงไปได้” ข้อใดคือเจตนาสำคัญของผู้พูด

21

ข้อที่ 21/40
คำถาม :

ข้อใดใช้ภาษาได้เหมาะสมที่สุดเมื่อเกิดความขัดแย้งกันในที่ประชุม

22

ข้อที่ 22/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นคำพูดที่เหมาะสมที่สุดในการให้ข้อคิดแก่คนที่สิ้นหวัง

23

ข้อที่ 23/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นสถานการณ์ที่แสดงว่าการฟังไม่เกิดประสิทธิภาพ

24

ข้อที่ 24/40
คำถาม :

ข้อใดตีความคำพูดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง ผู้พูด : ผมเคยมีแฟนเป็นคนทรงเจ้า เจ้าทรงทีไรมาตามผมไปกินเหล้าทุกที คุยกันสนุกมาก ระยะหลังมานี้ผมสมาทานศีล เลิกกินเหล้าแล้ว เจ้าก็ชักอายๆ และเหินห่างไป

25

ข้อที่ 25/40
คำถาม :

“ระบบการศึกษาต้องการความหลากหลาย และต้องการพลังที่จะเติบโตอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเหมือนกับป่าไม้ที่มีต้นไม้นานาพันธุ์ขึ้นตามธรรมชาติตามอย่างที่ควรจะเป็น แต่ที่นี้เราเองไปกำจัดให้มันเหมือนกันหมด ขณะนี้ปัญหาคือการเปลี่ยนโลกทั้งโลกให้มีอารยธรรมเดียวกัน” ข้อใดเป็นสาระสำคัญของข้อความข้างต้น

26

ข้อที่ 26/40
คำถาม :

“ระบบการศึกษาต้องการความหลากหลาย และต้องการพลังที่จะเติบโตอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเหมือนกับป่าไม้ที่มีต้นไม้นานาพันธุ์ขึ้นตามธรรมชาติตามอย่างที่ควรจะเป็น แต่ที่นี้เราเองไปกำจัดให้มันเหมือนกันหมด ขณะนี้ปัญหาคือการเปลี่ยนโลกทั้งโลกให้มีอารยธรรมเดียวกัน” ข้อใดเป็นกลวิธีที่ผู้เขียนใช้แสดงความคิด

27

ข้อที่ 27/40
คำถาม :

“ความคิดที่ว่าผู้หญิงเป็นเพศที่ละเอียดอ่อนกว่าผู้ชาย รักสวยรักงาม ไม่ค่อยใช้เหตุผล แต่มีญาณหยั่งรู้อะไรบางอย่างที่ดีกว่าผู้ชาย ฯลฯ ล้วนเป็นความคิดที่ได้มาจากบทบาททางสังคมและเศรษฐกิจของผู้หญิงในสมัยก่อนเสียเป็นส่วนใหญ่ ฉะนั้น ‘ธาตุแท้’ ของผู้หญิงตามความเข้าใจของคนทั่วไปนั้นเอาจริงเอาจัง แล้วก็เป็นวัฒนธรรม นั่นก็คือเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเองจะมีในธรรมชาติความเป็นผู้หญิงจริงๆ หรือเปล่าก็ไม่ทราบได้” ข้อใดอนุมานได้ว่าเป็นความคิดของผู้เขียน

28

ข้อที่ 28/40
คำถาม :

“ความคิดที่ว่าผู้หญิงเป็นเพศที่ละเอียดอ่อนกว่าผู้ชาย รักสวยรักงาม ไม่ค่อยใช้เหตุผล แต่มีญาณหยั่งรู้อะไรบางอย่างที่ดีกว่าผู้ชาย ฯลฯ ล้วนเป็นความคิดที่ได้มาจากบทบาททางสังคมและเศรษฐกิจของผู้หญิงในสมัยก่อนเสียเป็นส่วนใหญ่ ฉะนั้น ‘ธาตุแท้’ ของผู้หญิงตามความเข้าใจของคนทั่วไปนั้นเอาจริงเอาจัง แล้วก็เป็นวัฒนธรรม นั่นก็คือเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเองจะมีในธรรมชาติความเป็นผู้หญิงจริงๆ หรือเปล่าก็ไม่ทราบได้” ข้อความข้างตนเสนอประเด็นถกเถียงในเรื่องใด

29

ข้อที่ 29/40
คำถาม :

“ความคิดที่ว่าผู้หญิงเป็นเพศที่ละเอียดอ่อนกว่าผู้ชาย รักสวยรักงาม ไม่ค่อยใช้เหตุผล แต่มีญาณหยั่งรู้อะไรบางอย่างที่ดีกว่าผู้ชาย ฯลฯ ล้วนเป็นความคิดที่ได้มาจากบทบาททางสังคมและเศรษฐกิจของผู้หญิงในสมัยก่อนเสียเป็นส่วนใหญ่ ฉะนั้น ‘ธาตุแท้’ ของผู้หญิงตามความเข้าใจของคนทั่วไปนั้นเอาจริงเอาจัง แล้วก็เป็นวัฒนธรรม นั่นก็คือเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเองจะมีในธรรมชาติความเป็นผู้หญิงจริงๆ หรือเปล่าก็ไม่ทราบได้” ข้อความข้างต้นใช้ภาษาระดับใด

30

ข้อที่ 30/40
คำถาม :

“ในอดีตพระสงฆ์เป็นแบบอย่างการดำรงชีวิตอันประเสริฐและเป็นผู้นำสติปัญญาของชุมชน ปัจจุบันพระสงฆ์จำนวนมากไม่มีบทบาทอื่นใดนอกเหนือจากเรื่องพิธีกรรม สร้างวัดวาอารามใหญ่โต มุ่งโภคทรัพย์มากกว่าเจริญไตรสิกขา ฆราวาสเองก็ไม่เกื้อหนุนค้ำจุนให้พระสงฆ์ประพฤติพรหมจรรย์ กลับไปส่งเสริมในทางวัตถุเพื่อยุกิเลส” ข้อความข้างต้นกล่าวเป็นสำนวนได้ตามข้อใด

31

ข้อที่ 31/40
คำถาม :

“ในอดีตพระสงฆ์เป็นแบบอย่างการดำรงชีวิตอันประเสริฐและเป็นผู้นำสติปัญญาของชุมชน ปัจจุบันพระสงฆ์จำนวนมากไม่มีบทบาทอื่นใดนอกเหนือจากเรื่องพิธีกรรม สร้างวัดวาอารามใหญ่โต มุ่งโภคทรัพย์มากกว่าเจริญไตรสิกขา ฆราวาสเองก็ไม่เกื้อหนุนค้ำจุนให้พระสงฆ์ประพฤติพรหมจรรย์ กลับไปส่งเสริมในทางวัตถุเพื่อยุกิเลส” ข้อใดเป็นสาระสำคัญของข้อความข้างต้น

32

ข้อที่ 32/40
คำถาม :

“ผู้มีตำแหน่งสูงต้องมีแผลให้น้อยที่สุด ไม่มีเลยยิ่งดี และต้องมีศัตรูให้น้อยที่สุด แต่ย่อมเป็นไปไม่ได้ เพราะกว่าจะขึ้นมาถึงที่สูง อาจสร้างศัตรูโดยไม่รู้ตัว ศัตรูที่น่ากลัวมากคือคนใกล้ชิด ดังมีคำกล่าวว่า คนที่ไว้ใจไม่ได้มากที่สุดคือคนใกล้ตัวเรามากที่สุด มหาบุรุษที่แท้จริงนอกจากจะรู้จักใช้คนแล้ว ยังต้องรู้จักเลือกไว้ใจคนอีกด้วย” ข้อเตือนใจในข้อความข้างต้นใกล้เคียงกับข้อใดมากที่สุด

33

ข้อที่ 33/40
คำถาม :

“ผู้มีตำแหน่งสูงต้องมีแผลให้น้อยที่สุด ไม่มีเลยยิ่งดี และต้องมีศัตรูให้น้อยที่สุด แต่ย่อมเป็นไปไม่ได้ เพราะกว่าจะขึ้นมาถึงที่สูง อาจสร้างศัตรูโดยไม่รู้ตัว ศัตรูที่น่ากลัวมากคือคนใกล้ชิด ดังมีคำกล่าวว่า คนที่ไว้ใจไม่ได้มากที่สุดคือคนใกล้ตัวเรามากที่สุด มหาบุรุษที่แท้จริงนอกจากจะรู้จักใช้คนแล้ว ยังต้องรู้จักเลือกไว้ใจคนอีกด้วย” จากข้อความข้างต้นอนุมานได้ว่าผู้เขียนเป็นคนอย่างไร

34

ข้อที่ 34/40
คำถาม :

(1)รัฐบาลได้พยายามจนสุดความสามารถที่จะตรึงราคาไฟฟ้าและน้ำประปาไว้จนไม่อาจฝืนต่อภาวะกดดันและจำเป็นต่อไปได้อีก/ (2)จึงจำเป็นต้องขึ้นราคาไฟฟ้าและน้ำประปา/ (3)เพราะรัฐบาลไม่มีเงินลงทุนที่จะนำมาจ่ายชดเชย อีกทั้งยังไม่เป็นธรรมต่อประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ/ (4)นอกจากนี้ยังทำให้การพัฒนาประเทศเพื่อสร้างความเจริญแก่ชาวชนบทต้องหยุดชะงักไปด้วยซึ่งขัดกับนโยบายสำคัญของรัฐบาล ข้อใดเป็นสาระสำคัญของข้อความข้างต้น

35

ข้อที่ 35/40
คำถาม :

(1)รัฐบาลได้พยายามจนสุดความสามารถที่จะตรึงราคาไฟฟ้าและน้ำประปาไว้จนไม่อาจฝืนต่อภาวะกดดันและจำเป็นต่อไปได้อีก/ (2)จึงจำเป็นต้องขึ้นราคาไฟฟ้าและน้ำประปา/ (3)เพราะรัฐบาลไม่มีเงินลงทุนที่จะนำมาจ่ายชดเชย อีกทั้งยังไม่เป็นธรรมต่อประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ/ (4)นอกจากนี้ยังทำให้การพัฒนาประเทศเพื่อสร้างความเจริญแก่ชาวชนบทต้องหยุดชะงักไปด้วยซึ่งขัดกับนโยบายสำคัญของรัฐบาล ข้อใดเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล

36

ข้อที่ 36/40
คำถาม :

จากข้อความต่อไปนี้ ข้อใดอนุมานได้ว่าเป็นจุดประสงค์ของผู้เขียน “คนเราจงใจใช้เวลามากมายเหลือเกินเพียงเพื่อจะหลอกตัวเองด้วยการสร้างข้อแก้ตัวขึ้นมาอำพรางความอ่อนแอโดยไม่จำเป็นต้องสร้างข้อแก้ตัวเลย”

37

ข้อที่ 37/40
คำถาม :

ข้อความต่อไปนี้ไม่ใช้กลวิธีในการเขียนตามข้อใด “คนไทยทุกคนควรจะภูมิใจที่พอเกิดมาก็ได้เป็นเจ้าของทรัพย์อันมหัศจรรย์ ก็ทรัพย์อะไรเล่าจะล้ำค่าน่าหวงแหนไปกว่าความสวยสดตระการตาของธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ทั้งภูเขาขจีน้ำตกใสสายธารใหญ่น้อยและทะเลสีมรกตรวมทั้งศิลปวัฒนธรรมที่ประณีตละเอียดอ่อน... ขอเชิญชวนคนไทยเที่ยวเมืองไทย”

38

ข้อที่ 38/40
คำถาม :

ข้อใดใช้ภาษาเพื่อแสดงทรรศนะ

39

ข้อที่ 39/40
คำถาม :

ข้อความต่อไปนี้สามารถประเมินได้ตรงตามข้อใด “ข้าพเจ้าเคยเตือนคนรุ่นหนุ่มสาวเสมอว่าอย่าทอดทิ้งของเก่าๆ ของไทยเราเสียอย่างไม่อาลัยใยดี เพราะของเก่าเป็นเครื่องชี้อายุของชาติ เป็นเครื่องแสดงวัฒนธรรมของชาติ ทั้งนี้มิได้หมายความว่าข้าพเจ้าไม่นิยมของใหม่เลย”

40

ข้อที่ 40/40
คำถาม :

“รัฐบาลได้พยายามประคับประคองภาวะเศรษฐกิจและค่าครองชีพให้ทรงตัวอยู่ได้พอดีพอควร แม้ว่าจะมีภาวะฝนแล้งตลอดปีและเกิดอุทกภัยที่สร้างความเดือดร้อนอย่างแสนสาหัสแก่ประชาชนเกือบทั้งประเทศ รัฐบาลก็ได้นำมาตรการต่างๆ มาช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนให้ผ่านพ้นวิกฤตไปได้ รัฐบาลจึงรู้สึกโล่งใจเป็นอันมากที่สามารถลดภาระอันหนักอึ้งนี้ลงไปได้” ข้อใดคือเจตนาสำคัญของผู้พูด

ระบบกำลังประมวลผล

  • ข้อปัจจุบัน
  • ข้อที่ทำแล้ว
  • ข้อที่ยังไม่ได้ทำ
  • ข้อที่ยังไม่ได้เปิด

กรุณาเลือกคำตอบ ก่อนกดปุ่มข้อถัดไป

ข้อแนะนำ : ท่านสามารถดูเฉลยของข้อสอบแต่ละข้อได้ เมื่อทำข้อสอบเสร็จและส่งข้อสอบแล้ว

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

วันที่สร้าง รหัสข้อสอบ ชื่อข้อสอบ จำนวน ระดับชั้น เข้าชม เพิ่มรายการโปรด
21 ส.ค. 2552 THPA300268 วิชาภาษาไทยป.3 ชุดที่10 10 ข้อ 22,695 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
10 มี.ค. 2553 THPB401873 ภาษาไทย ป.4 ชุดที่9 20 ข้อ 28,832 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
29 ก.ย. 2552 THMA100605 วิชาภาษาไทยม.1 ชุดที่10 13 ข้อ 68,946 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
26 ก.พ. 2553 THPA301647 ภาษาไทย ป.3 ชุดที่2 16 ข้อ 19,538 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
20 ส.ค. 2552 THPB600147 วิชาภาษาไทยป.6 ชุดที่4 10 ข้อ 25,100 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
19 ส.ค. 2552 THPB400105 วิชาภาษาไทยป.4 ชุดที่8 10 ข้อ 24,813 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
20 ส.ค. 2552 THPB000186 วิชาภาษาไทย เรื่องมาตราแม่ก กา 15 ข้อ 15,635 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
2 มี.ค. 2553 THPA301673 ภาษาไทย ป.3 ชุดที่13 13 ข้อ 32,044 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
29 ก.ย. 2552 THMA100606 วิชาภาษาไทยม.1 ชุดที่11 5 ข้อ 36,109 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
18 ส.ค. 2552 THPB400075 วิชาภาษาไทยป.4 ชุดที่7 10 ข้อ 16,893 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อความ..

ข้อความเตือน..

ส่งข้อสอบให้เพื่อน..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน