ม.6

ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาไทย(2543) ชุดที่1

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: THMB602351

จำนวนข้อ

: 40 ข้อ

วิชา

: ภาษาไทย

ระดับชั้น

: ม.6

สร้างเมื่อ

: 9 เม.ย. 53 เวลา 15:51 น.

ผู้สร้าง : PingPong

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ให้คะแนน


00:00

1

ข้อที่ 1/40
คำถาม :

เสียงควบกล้ำในข้อใดไม่ปรากฏในระบบเสียงภาษาไทย

2

ข้อที่ 2/40
คำถาม :

ข้อความต่อไปนี้มีพยางค์ที่ปรากฏเสียงพยัญชนะท้ายกี่พยางค์ “มัวแต่พูดว่า ‘จะ จะ’ อยู่นั่นเอง ทำไมไม่ลงมือเสียที”

3

ข้อที่ 3/40
คำถาม :

ข้อใดมีเสียงวรรณยุกต์ครบทั้ง 5 เสียง

4

ข้อที่ 4/40
คำถาม :

ข้อความในข้อใดไม่ถูกต้อง

5

ข้อที่ 5/40
คำถาม :

ข้อใดมีคำซ้ำที่แสดงความหมายต่างจากข้ออื่น

6

ข้อที่ 6/40
คำถาม :

ข้อใดมีคำซ้อนมากที่สุด

7

ข้อที่ 7/40
คำถาม :

ข้อใดมีคำประสม

8

ข้อที่ 8/40
คำถาม :

ข้อใดไม่มีคำสมาส

9

ข้อที่ 9/40
คำถาม :

ข้อใดไม่มีคำพ้องความหมาย

10

ข้อที่ 10/40
คำถาม :

ข้อใดใช้ภาษาต่างประเทศโดยไม่จำเป็น

11

ข้อที่ 11/40
คำถาม :

ข้อใดไม่มีคำที่มาจากภาษาเขมร

12

ข้อที่ 12/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่สำนวนต่างประเทศ

13

ข้อที่ 13/40
คำถาม :

ข้อใดมีคำที่ไม่ได้ใช้ในความหมายเชิงอุปมา

14

ข้อที่ 14/40
คำถาม :

ข้อใดมีคำที่ใช้ผิดความหมาย

15

ข้อที่ 15/40
คำถาม :

ข้อใดสื่อความไม่ชัดเจน

16

ข้อที่ 16/40
คำถาม :

ข้อใดมีความหมายกำกวม

17

ข้อที่ 17/40
คำถาม :

ข้อความต่อไปนี้ตรงกับสำนวนในข้อใด “ข่าวความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนตัวบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีแทนนายเชี่ยวชาญนั้น น่าจะเป็นการปล่อยข่าวเพื่อต้องการทราบว่าจะมีปฏิกิริยาอย่างไร”

18

ข้อที่ 18/40
คำถาม :

ข้อใดใช้สำนวนได้ถูกต้อง

19

ข้อที่ 19/40
คำถาม :

ข้อใดใช้คำได้ถูกต้อง

20

ข้อที่ 20/40
คำถาม :

ข้อใดใช้คำเชื่อมไม่ถูกต้อง

21

ข้อที่ 21/40
คำถาม :

เสียงควบกล้ำในข้อใดไม่ปรากฏในระบบเสียงภาษาไทย

22

ข้อที่ 22/40
คำถาม :

ข้อความต่อไปนี้มีพยางค์ที่ปรากฏเสียงพยัญชนะท้ายกี่พยางค์ “มัวแต่พูดว่า ‘จะ จะ’ อยู่นั่นเอง ทำไมไม่ลงมือเสียที”

23

ข้อที่ 23/40
คำถาม :

ข้อใดมีเสียงวรรณยุกต์ครบทั้ง 5 เสียง

24

ข้อที่ 24/40
คำถาม :

ข้อความในข้อใดไม่ถูกต้อง

25

ข้อที่ 25/40
คำถาม :

ข้อใดมีคำซ้ำที่แสดงความหมายต่างจากข้ออื่น

26

ข้อที่ 26/40
คำถาม :

ข้อใดมีคำซ้อนมากที่สุด

27

ข้อที่ 27/40
คำถาม :

ข้อใดมีคำประสม

28

ข้อที่ 28/40
คำถาม :

ข้อใดไม่มีคำสมาส

29

ข้อที่ 29/40
คำถาม :

ข้อใดไม่มีคำพ้องความหมาย

30

ข้อที่ 30/40
คำถาม :

ข้อใดใช้ภาษาต่างประเทศโดยไม่จำเป็น

31

ข้อที่ 31/40
คำถาม :

ข้อใดไม่มีคำที่มาจากภาษาเขมร

32

ข้อที่ 32/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่สำนวนต่างประเทศ

33

ข้อที่ 33/40
คำถาม :

ข้อใดมีคำที่ไม่ได้ใช้ในความหมายเชิงอุปมา

34

ข้อที่ 34/40
คำถาม :

ข้อใดมีคำที่ใช้ผิดความหมาย

35

ข้อที่ 35/40
คำถาม :

ข้อใดสื่อความไม่ชัดเจน

36

ข้อที่ 36/40
คำถาม :

ข้อใดมีความหมายกำกวม

37

ข้อที่ 37/40
คำถาม :

ข้อความต่อไปนี้ตรงกับสำนวนในข้อใด “ข่าวความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนตัวบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีแทนนายเชี่ยวชาญนั้น น่าจะเป็นการปล่อยข่าวเพื่อต้องการทราบว่าจะมีปฏิกิริยาอย่างไร”

38

ข้อที่ 38/40
คำถาม :

ข้อใดใช้สำนวนได้ถูกต้อง

39

ข้อที่ 39/40
คำถาม :

ข้อใดใช้คำได้ถูกต้อง

40

ข้อที่ 40/40
คำถาม :

ข้อใดใช้คำเชื่อมไม่ถูกต้อง

ระบบกำลังประมวลผล

  • ข้อปัจจุบัน
  • ข้อที่ทำแล้ว
  • ข้อที่ยังไม่ได้ทำ
  • ข้อที่ยังไม่ได้เปิด

กรุณาเลือกคำตอบ ก่อนกดปุ่มข้อถัดไป

ข้อแนะนำ : ท่านสามารถดูเฉลยของข้อสอบแต่ละข้อได้ เมื่อทำข้อสอบเสร็จและส่งข้อสอบแล้ว

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

วันที่สร้าง รหัสข้อสอบ ชื่อข้อสอบ จำนวน ระดับชั้น เข้าชม เพิ่มรายการโปรด
18 ก.ย. 2552 THMA100501 วิชาภาษาไทยม.1 ชุดที่6 15 ข้อ 30,764 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
18 ส.ค. 2552 THPB400071 วิชาภาษาไทยป.4 ชุดที่4 10 ข้อ 355,308 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
18 ส.ค. 2552 THPB400075 วิชาภาษาไทยป.4 ชุดที่7 10 ข้อ 16,893 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
29 ก.ย. 2552 THMA200609 วิชาภาษาไทยม.2 ชุดที่10 8 ข้อ 35,336 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
18 ส.ค. 2552 THPB400074 วิชาภาษาไทยป.4 ชุดที่6 10 ข้อ 17,433 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
16 มี.ค. 2553 THPB501973 ภาษาไทย ป.5 ชุดที่4 16 ข้อ 17,236 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
21 ส.ค. 2552 THPB500284 วิชาภาษาไทยป.5 ชุดที่13 10 ข้อ 22,767 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
29 ก.ย. 2552 THMA300612 วิชาภาษาไทยม.3 ชุดที่6 20 ข้อ 29,725 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
29 ก.ย. 2552 THMA300610 วิชาภาษาไทยม.3 ชุดที่4 15 ข้อ 38,247 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
11 มี.ค. 2553 THPB401881 ภาษาไทย ป.4 ชุดที่13 20 ข้อ 17,125 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อความ..

ข้อความเตือน..

ส่งข้อสอบให้เพื่อน..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน