ป.3

เรื่อง เราเป็นคนไทย ป.3

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: SOPA301741

จำนวนข้อ

: 40 ข้อ

วิชา

: สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ระดับชั้น

: ป.3

สร้างเมื่อ

: 4 มี.ค. 53 เวลา 17:25 น.

ผู้สร้าง : Ticc

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ให้คะแนน


00:00

1

ข้อที่ 1/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นหน้าที่ของนักเรียน เมื่อมาโรงเรียน

2

ข้อที่ 2/40
คำถาม :

สิ่งที่รัฐธรรมนูญกำหนดให้พลเมืองทุกคนต้องปฏิบัติ เรียกว่าอะไร

3

ข้อที่ 3/40
คำถาม :

เมื่อเกิดความขัดแย้งกันในห้องเรียน ควรแก้ปัญหาอย่างไร

4

ข้อที่ 4/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นวัฒนธรรมการแต่งกายในการไปร่วมประเพณีทางศาสนา

5

ข้อที่ 5/40
คำถาม :

เพราะเหตุใดเราจึงต้องเรียนรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ

6

ข้อที่ 6/40
คำถาม :

การปฏิบัติตนอย่างไร ทำให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว

7

ข้อที่ 7/40
คำถาม :

ประเพณีใดช่วยส่งเสริมให้ลูกหลานแสดงความกตัญญูแก่ญาติผู้ใหญ่

8

ข้อที่ 8/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นหน้าที่ของเด็กในวัยเรียน

9

ข้อที่ 9/40
คำถาม :

นักเรียนสามารถช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรในชุมชนได้โดยวิธีใดจึงจะเหมาะสม

10

ข้อที่ 10/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่ประเพณีเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา

11

ข้อที่ 11/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่ลักษณะที่แสดงความเป็นไทย

12

ข้อที่ 12/40
คำถาม :

สถานทูตไทยประจำต่างประเทศใช้สัญลักษณ์ใดที่แสดงความเป็นไทย

13

ข้อที่ 13/40
คำถาม :

ศาสนาใดที่มีวัฒนธรรมเกี่ยวกับการแต่งกายตามหลักการของศาสนาที่เป็นเอกลักษณ์

14

ข้อที่ 14/40
คำถาม :

เพราะเหตุใดในท้องถิ่นต่างๆ ของไทยจึงมีวัฒนธรรมประเพณีเกี่ยวกับการเพาะปลูก

15

ข้อที่ 15/40
คำถาม :

ภาษาใดถูกกำหนดให้เป็นภาษาทางราชการ

16

ข้อที่ 16/40
คำถาม :

คนในชุมชนควรมีส่วนร่วมในการบริหารงานในชุมชนในข้อใด

17

ข้อที่ 17/40
คำถาม :

เพราะเหตุใดคนที่อาศัยอยู่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำ จึงนิยมสร้างบ้านเรือนแพ

18

ข้อที่ 18/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล

19

ข้อที่ 19/40
คำถาม :

ข้อใดไม่จัดเป็นสมุนไพรไทย

20

ข้อที่ 20/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นหน้าที่ของเด็กในวัยเรียนตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ

21

ข้อที่ 21/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นหน้าที่ของนักเรียน เมื่อมาโรงเรียน

22

ข้อที่ 22/40
คำถาม :

สิ่งที่รัฐธรรมนูญกำหนดให้พลเมืองทุกคนต้องปฏิบัติ เรียกว่าอะไร

23

ข้อที่ 23/40
คำถาม :

เมื่อเกิดความขัดแย้งกันในห้องเรียน ควรแก้ปัญหาอย่างไร

24

ข้อที่ 24/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นวัฒนธรรมการแต่งกายในการไปร่วมประเพณีทางศาสนา

25

ข้อที่ 25/40
คำถาม :

เพราะเหตุใดเราจึงต้องเรียนรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ

26

ข้อที่ 26/40
คำถาม :

การปฏิบัติตนอย่างไร ทำให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว

27

ข้อที่ 27/40
คำถาม :

ประเพณีใดช่วยส่งเสริมให้ลูกหลานแสดงความกตัญญูแก่ญาติผู้ใหญ่

28

ข้อที่ 28/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นหน้าที่ของเด็กในวัยเรียน

29

ข้อที่ 29/40
คำถาม :

นักเรียนสามารถช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรในชุมชนได้โดยวิธีใดจึงจะเหมาะสม

30

ข้อที่ 30/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่ประเพณีเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา

31

ข้อที่ 31/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่ลักษณะที่แสดงความเป็นไทย

32

ข้อที่ 32/40
คำถาม :

สถานทูตไทยประจำต่างประเทศใช้สัญลักษณ์ใดที่แสดงความเป็นไทย

33

ข้อที่ 33/40
คำถาม :

ศาสนาใดที่มีวัฒนธรรมเกี่ยวกับการแต่งกายตามหลักการของศาสนาที่เป็นเอกลักษณ์

34

ข้อที่ 34/40
คำถาม :

เพราะเหตุใดในท้องถิ่นต่างๆ ของไทยจึงมีวัฒนธรรมประเพณีเกี่ยวกับการเพาะปลูก

35

ข้อที่ 35/40
คำถาม :

ภาษาใดถูกกำหนดให้เป็นภาษาทางราชการ

36

ข้อที่ 36/40
คำถาม :

คนในชุมชนควรมีส่วนร่วมในการบริหารงานในชุมชนในข้อใด

37

ข้อที่ 37/40
คำถาม :

เพราะเหตุใดคนที่อาศัยอยู่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำ จึงนิยมสร้างบ้านเรือนแพ

38

ข้อที่ 38/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล

39

ข้อที่ 39/40
คำถาม :

ข้อใดไม่จัดเป็นสมุนไพรไทย

40

ข้อที่ 40/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นหน้าที่ของเด็กในวัยเรียนตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ

ระบบกำลังประมวลผล

  • ข้อปัจจุบัน
  • ข้อที่ทำแล้ว
  • ข้อที่ยังไม่ได้ทำ
  • ข้อที่ยังไม่ได้เปิด

กรุณาเลือกคำตอบ ก่อนกดปุ่มข้อถัดไป

ข้อแนะนำ : ท่านสามารถดูเฉลยของข้อสอบแต่ละข้อได้ เมื่อทำข้อสอบเสร็จและส่งข้อสอบแล้ว

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

วันที่สร้าง รหัสข้อสอบ ชื่อข้อสอบ จำนวน ระดับชั้น เข้าชม เพิ่มรายการโปรด
30 ต.ค. 2552 SOMB000780 ประวัติศาสตร์สากล ม.ปลาย ชุดที่4 20 ข้อ 54,919 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
22 ก.ย. 2552 SOMA100532 วิชาสังคมศึกษาม.1 ชุดที่6 20 ข้อ 10,476 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
26 ส.ค. 2552 SOPB500390 วิชาสังคม ป.5 ชุดที่1 10 ข้อ 23,274 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
9 พ.ย. 2552 SOMA100804 วิชาสังคมศึกษาม.1 ชุดที่34 14 ข้อ 45,129 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
25 ส.ค. 2552 SOMA100385 วิชาสังคมศึกษาม.1 ชุดที่1 20 ข้อ 253,005 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
25 ส.ค. 2552 SOPA100369 วิชาสังคม ชุดที่4 ป.1 20 ข้อ 7,664 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
22 ก.ย. 2552 SOMA100533 วิชาสังคมศึกษาม.1 ชุดที่7 18 ข้อ 9,064 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
2 ต.ค. 2552 SOMA200674 วิชาสังคมศึกษาม.2 ชุดที่19 20 ข้อ 29,672 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
22 ต.ค. 2552 SOMA100767 วิชาสังคมศึกษาม.1 ชุดที่28 20 ข้อ 16,093 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
22 ก.ย. 2552 SOMA100539 วิชาสังคมศึกษาม.1 ชุดที่13 20 ข้อ 10,023 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อความ..

ข้อความเตือน..

ส่งข้อสอบให้เพื่อน..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน