วิชาศิลปะ ป.1 ชุดที่3
ศิลปะ | 7.3K views

วิชา
ศิลปะ
ระดับชั้น
ป.1
จำนวน
7 ข้อ
เวลา
20 นาที
ผู้ออกข้อสอบ
ทรูปลูกปัญญา
ประวัติการทำแบบทดสอบ
การทดสอบ วันที่ทำแบบทดสอบ ผลการทดสอบ เวลาที่ใช้
กรุณา เพื่อบันทึกข้อมูลการทำแบบทดสอบ