เรื่อง พื้นฐานงานศิลป์ ป.6
ศิลปะ | 18.6K views

วิชา
ศิลปะ
ระดับชั้น
ป.6
จำนวน
20 ข้อ
เวลา
25 นาที
ผู้ออกข้อสอบ
ทรูปลูกปัญญา
ประวัติการทำแบบทดสอบ
การทดสอบ วันที่ทำแบบทดสอบ ผลการทดสอบ เวลาที่ใช้
กรุณา เพื่อบันทึกข้อมูลการทำแบบทดสอบ