ป.5

เรื่อง การละครเบื้องต้น ป.5

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: ARPB501517

จำนวนข้อ

: 40 ข้อ

วิชา

: ศิลปะ

ระดับชั้น

: ป.5

สร้างเมื่อ

: 16 ก.พ. 53 เวลา 16:38 น.

ตัวชี้ชัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง

นาฏศิลป์และการละคร

ผู้สร้าง : Noo_Wow

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ให้คะแนน


00:00

1

ข้อที่ 1/40
คำถาม :

ข้อใดจัดเป็นละครรำแบบดั้งเดิม

2

ข้อที่ 2/40
คำถาม :

ละครเสภา เป็นละครประเภทใด

3

ข้อที่ 3/40
คำถาม :

ละครสังคีต จัดอยู่ในละครประเภทใด

4

ข้อที่ 4/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของละครชาตรีในสมัยก่อน

5

ข้อที่ 5/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นละครที่ใช้ผู้หญิงแสดงล้วน

6

ข้อที่ 6/40
คำถาม :

ละครในและละครนอก เหมือนกันในข้อใด

7

ข้อที่ 7/40
คำถาม :

การแต่งกายแบบยืนเครื่อง หมายถึงข้อใด

8

ข้อที่ 8/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นละครที่ดัดแปลงมาจากละครของชาวตะวันตก

9

ข้อที่ 9/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นละครที่ผู้แสดงต้องแต่งกายตามลักษณะเชื้อชาติ

10

ข้อที่ 10/40
คำถาม :

เรื่องสามก๊ก เป็นเรื่องของชนชาติใด

11

ข้อที่ 11/40
คำถาม :

ละครพันทาง ไม่แสดงเรื่องใด

12

ข้อที่ 12/40
คำถาม :

เรื่องที่ละครเสภานำมาแสดง มักเป็นเรื่องใด

13

ข้อที่ 13/40
คำถาม :

ละครใดที่แสดงโดยเน้นการปลุกใจให้เกิดความรักชาติ

14

ข้อที่ 14/40
คำถาม :

ละครเสภา นอกจากจะใช้วงปี่พาทย์เครื่องห้าบรรเลงประกอบแล้ว ยังเพิ่มเครื่องดนตรีชิ้นใด

15

ข้อที่ 15/40
คำถาม :

ละครสังคีตแตกต่างจากละครร้องสลับพูด อย่างไร

16

ข้อที่ 16/40
คำถาม :

ผู้แสดงละครร้องล้วนๆ ต้องแต่งกายคล้ายกับผู้แสดงละครประเภทใด

17

ข้อที่ 17/40
คำถาม :

การชมการแสดงนาฏศิลป์ ควรเตรียมตัวอย่างไร

18

ข้อที่ 18/40
คำถาม :

ขณะชมการแสดง ควรปฏิบัติตนอย่างไร

19

ข้อที่ 19/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่จุดมุ่งหมายของการชมการแสดงนาฏศิลป์

20

ข้อที่ 20/40
คำถาม :

ผู้แสดงที่ดี ต้องปฏิบัติตนอย่างไร

21

ข้อที่ 21/40
คำถาม :

ข้อใดจัดเป็นละครรำแบบดั้งเดิม

22

ข้อที่ 22/40
คำถาม :

ละครเสภา เป็นละครประเภทใด

23

ข้อที่ 23/40
คำถาม :

ละครสังคีต จัดอยู่ในละครประเภทใด

24

ข้อที่ 24/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของละครชาตรีในสมัยก่อน

25

ข้อที่ 25/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นละครที่ใช้ผู้หญิงแสดงล้วน

26

ข้อที่ 26/40
คำถาม :

ละครในและละครนอก เหมือนกันในข้อใด

27

ข้อที่ 27/40
คำถาม :

การแต่งกายแบบยืนเครื่อง หมายถึงข้อใด

28

ข้อที่ 28/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นละครที่ดัดแปลงมาจากละครของชาวตะวันตก

29

ข้อที่ 29/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นละครที่ผู้แสดงต้องแต่งกายตามลักษณะเชื้อชาติ

30

ข้อที่ 30/40
คำถาม :

เรื่องสามก๊ก เป็นเรื่องของชนชาติใด

31

ข้อที่ 31/40
คำถาม :

ละครพันทาง ไม่แสดงเรื่องใด

32

ข้อที่ 32/40
คำถาม :

เรื่องที่ละครเสภานำมาแสดง มักเป็นเรื่องใด

33

ข้อที่ 33/40
คำถาม :

ละครใดที่แสดงโดยเน้นการปลุกใจให้เกิดความรักชาติ

34

ข้อที่ 34/40
คำถาม :

ละครเสภา นอกจากจะใช้วงปี่พาทย์เครื่องห้าบรรเลงประกอบแล้ว ยังเพิ่มเครื่องดนตรีชิ้นใด

35

ข้อที่ 35/40
คำถาม :

ละครสังคีตแตกต่างจากละครร้องสลับพูด อย่างไร

36

ข้อที่ 36/40
คำถาม :

ผู้แสดงละครร้องล้วนๆ ต้องแต่งกายคล้ายกับผู้แสดงละครประเภทใด

37

ข้อที่ 37/40
คำถาม :

การชมการแสดงนาฏศิลป์ ควรเตรียมตัวอย่างไร

38

ข้อที่ 38/40
คำถาม :

ขณะชมการแสดง ควรปฏิบัติตนอย่างไร

39

ข้อที่ 39/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่จุดมุ่งหมายของการชมการแสดงนาฏศิลป์

40

ข้อที่ 40/40
คำถาม :

ผู้แสดงที่ดี ต้องปฏิบัติตนอย่างไร

ระบบกำลังประมวลผล

  • ข้อปัจจุบัน
  • ข้อที่ทำแล้ว
  • ข้อที่ยังไม่ได้ทำ
  • ข้อที่ยังไม่ได้เปิด

กรุณาเลือกคำตอบ ก่อนกดปุ่มข้อถัดไป

ข้อแนะนำ : ท่านสามารถดูเฉลยของข้อสอบแต่ละข้อได้ เมื่อทำข้อสอบเสร็จและส่งข้อสอบแล้ว

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

วันที่สร้าง รหัสข้อสอบ ชื่อข้อสอบ จำนวน ระดับชั้น เข้าชม เพิ่มรายการโปรด
21 ส.ค. 2552 ARPB600274 วิชาศิลปะ ป.6 ชุดที่ 4 15 ข้อ 16,344 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
11 ต.ค. 2558 ARMB012818 แนวข้อสอบ O-NET วิชาศิลปะ(2553) ชุดที่2 16 ข้อ 15,782 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
5 ก.พ. 2553 ARPA301359 เรื่อง นาฏศิลป์ไทยทรงคุณค่า ป.3 20 ข้อ 37,852 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
3 มี.ค. 2553 ARPA101707 แนวข้อสอบนาฏศิลป์ 9 ข้อ 9,391 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
20 ส.ค. 2552 ARPA100198 วิชาศิลปะ ป.1 ชุดที่7 18 ข้อ 7,860 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
20 ธ.ค. 2556 ARMA311184 แนวข้อสอบ O-NET นาฏศิลป์(ปี2550-2553) ชุดที่1 15 ข้อ 55,800 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
22 ม.ค. 2557 ARPB611351 แนวข้อสอบ O-NET วิชาศิลปะ(ปี2550-2553) ชุดที่4 20 ข้อ 47,746 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
16 ก.พ. 2553 ARPB501515 เรื่อง นาฏศิลป์ไทยทรงคุณค่า ป.5 20 ข้อ 36,374 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
22 ม.ค. 2553 ARPA201212 เรื่อง ละครสร้างสรรค์ ป.2 20 ข้อ 18,981 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
16 ก.พ. 2553 ARPB501517 เรื่อง การละครเบื้องต้น ป.5 20 ข้อ 35,802 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อความ..

ข้อความเตือน..

ส่งข้อสอบให้เพื่อน..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน