เรื่อง สร้างสรรค์งานศิลป์ ป.5 ชุดที่2
ศิลปะ | 45.2K views

วิชา
ศิลปะ
ระดับชั้น
ป.5
จำนวน
15 ข้อ
เวลา
20 นาที
ผู้ออกข้อสอบ
ทรูปลูกปัญญา
ประวัติการทำแบบทดสอบ
การทดสอบ วันที่ทำแบบทดสอบ ผลการทดสอบ เวลาที่ใช้
กรุณา เพื่อบันทึกข้อมูลการทำแบบทดสอบ