เรื่อง พื้นฐานงานศิลปะ ป.5
ศิลปะ | 39.1K views

วิชา
ศิลปะ
ระดับชั้น
ป.5
จำนวน
20 ข้อ
เวลา
25 นาที
ผู้ออกข้อสอบ
ทรูปลูกปัญญา
ประวัติการทำแบบทดสอบ
การทดสอบ วันที่ทำแบบทดสอบ ผลการทดสอบ เวลาที่ใช้
กรุณา เพื่อบันทึกข้อมูลการทำแบบทดสอบ