เรื่อง การปั้น การแกะสลัก ป.4
ศิลปะ | 33.3K views

วิชา
ศิลปะ
ระดับชั้น
ป.4
จำนวน
16 ข้อ
เวลา
25 นาที
ผู้ออกข้อสอบ
ทรูปลูกปัญญา
ประวัติการทำแบบทดสอบ
การทดสอบ วันที่ทำแบบทดสอบ ผลการทดสอบ เวลาที่ใช้
กรุณา เพื่อบันทึกข้อมูลการทำแบบทดสอบ