ม.3

ข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ม.3

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: MA313510

จำนวนข้อ

: 100 ข้อ

วิชา

: O-NET

ระดับชั้น

: ม.3

สร้างเมื่อ

: 10 เม.ย. 61 เวลา 15:21 น.

ผู้สร้าง : -

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ให้คะแนน


00:00

1

ข้อที่ 1/100
คำถาม :

ข้อใดมีการใช้ภาษาโฆษณาที่ผู้บริโภคสามารถรับสารได้รวดเร็ว จดจำง่าย

2

ข้อที่ 2/100
คำถาม :

ข้อความใดกล่าวไม่ถูกต้อง

3

ข้อที่ 3/100
คำถาม :

การพูดในประเด็นใดจัดเป็นการพูดการอภิปราย

4

ข้อที่ 4/100
คำถาม :

ใจความสำคัญที่สุดของบทร้อยกรองนี้ คือข้อใด

5

ข้อที่ 5/100
คำถาม :

ข้อความต่อไปนี้ผู้เขียนมีจุดมุ่งหมายสื่อสารเรื่องใดชัดเจน "คุณพ่อคุณแม่ส่วนใหญ่คงไม่ปฏิเสธว่ามีปัญหาเรื่องลูกๆที่บ้านเอาแต่ดูโทรทัศน์แม้จะชี้แจงแสดงเหตุผลอย่างไรก็ไม่สามารถเอาชนะลูกได้ บางท่านก็ปล่อยเลยตามเลย การดูโทรทัศน์เป็นเวลาหลายชั่วโมงจนติดจะไม่ได้ใช้สมองแสดงความคิดและมีข้อเสียเด่นชัด ๓ประการ คือ ๑. ทำให้พัฒนาทักษะทางภาษาด้อยลงเพราะได้แต่ฟังและดู ๒. เด็กที่อ่านหนังสือไม่ออกเขาได้ดูโทรทัศน์แทนการอ่านทำให้ไม่เห็นความจำเป็นในการอ่าน ๓. เด็กที่ดูโทรทัศน์ จะไม่มีเวลาพูดคุยหรือสัมพันธ์กับบุคคลในครอบครัว"

6

ข้อที่ 6/100
คำถาม :

กลวิธีใดที่ผู้เขียนไม่ได้ใช้ในข้อความต่อไปนี้ จากการทำงานเป็นจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นอุปสรรคสำคัญ ที่ทำให้กระบวนการการดูแลรักษาเด็กไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรมาจากพ่อแม่ ยังไม่สามารถดูแลลูกซึ่งมีความต้องการพิเศษได้อย่างเต็มทีสิ่งที่พ่อแม่มักจะพูดเสมอคือ...ไม่มีเวลาแล้วเด็กๆที่ปกติดีล่ะ พ่อแม่ที่ไม่มีเวลา จะทำให้ลูกมีปัญหาหรือไม่เข้าใจได้ว่าสภาพสังคมในปัจจุบัน ที่พ่อแม่ต้องทำงานนอกบ้านกันมากขึ้นหน้าที่ในการเลี้ยงลูก จึงกลายเป็นของปู่ย่าตายาย พี่เลี้ยง หรือสถานรับเลี้ยงเด็กจน พ่อแม่หลายคนให้น้ำหนักที่ “งาน” มากกว่า “ลูก” อย่าลืมว่า “งาน” ไม่มีความรู้สึก แต่ “ลูก” มีชีวิตจิตใจบทบาทหน้าที่เรื่อง “งาน” ไม่มีเรา ก็มีคนทำแทนได้ แต่บทบาทพ่อแม่ของ “ลูก” ไม่มีใครทำแทนเราได้พ่อแม่มักบอกว่า ที่ทำงานหนักทุกวันนี้ ก็เพื่อลูก จะได้อยู่อย่างสุขสบาย   แต่เคยถามลูกไหม ว่าลูกต้องการหรือเปล่า ถ้ามีบ้านหลังโต มีเงินจับจ่าย แต่พ่อแม่ไม่มีเวลาอยู่กับเขาลูกไม่ได้ต้องการเวลามากมาย ที่ต้องนับได้ว่าต้องอยู่กับเขากี่ชั่วโมงต่อวันถึงมีเวลาน้อย แต่เป็นช่วง “เวลาคุณภาพ” ที่ได้คุย เล่น หยอกล้อ ด้วยกัน ก็ดีมากกว่าที่มีเวลามากๆ แต่พ่ออ่านหนังสือ ลูกนั่งเล่นเกมแต่ไม่ได้คุยกันเสียอีก พ่อแม่ทุกคน มี “ความรัก” ให้ลูก แต่หลายคน ลืมตระหนักเรื่อง “ใส่ใจ” ความรู้สึกลูก ลองจัดสรรเรื่องเวลางานกับครอบครัว ให้ลงตัวกว่านี้ คุณจะพบความสุขที่ได้เห็นลูกเติบโตขึ้น ดีกว่าที่ต้องมานึกเสียดาย  เพราะถ้ารู้สึกตัวอีกที ตอนลูกโต คุณก็จะไม่สามารถเรียกย้อนวันเวลาดีๆเหล่านั้นกลับมาได้อีกแล้ว.....

7

ข้อที่ 7/100
คำถาม :

ข้อความต่อไปนี้ตอนใดเป็นข้อความแสดงความคิดเห็น ๑)สมองมีหน้าที่จำกับคิด  ๒)แต่เมื่อใช้ความคิดมาก หรือมีความคิดฟุ้งซ่านเกิดความเครียดทางสมอง  ๓)ควรแก้ด้วยสมาธิคือทำจิตให้เป็นสมาธิ  ๔) เมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วก็จดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพียงสิ่งเดียวหรือหยุดการใช้สมองไปชั่วคราวก็ผ่อนคลายความเครียดทางสมองได้

8

ข้อที่ 8/100
คำถาม :

ข้อใดไม่ได้กล่าวสนับสนุนข้อความต่อไปนี้ การคิดทำให้มนุษย์มีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างมั่นใจ มนุษย์สามารถที่จะควบคุมการกระทำและการดำเนินชีวิตของตนเองให้สอดคล้องกับเหตุการณ์หรือสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นในแต่ละขณะได้ เช่น การที่มนุษย์ในสมัยดึกดำบรรพ์พยายามสร้างคำอธิบายต่อปรากฏการณ์ธรรมชาติที่ตนประสบอยู่ และต่อมากลายเป็นระบบความคิดที่เชื่อถือในเรื่องอำนาจของธรรมชาติหรือวิญญาณ ที่นำไปสู่พิธีกรรมการเซ่นไหว้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในธรรมชาติที่ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

9

ข้อที่ 9/100
คำถาม :

บทประพันธ์ต่อไปนี้ ข้อใดมีความสำคัญที่ทำให้ชีวิตอยู่รอดได้อย่างชัดเจน

10

ข้อที่ 10/100
คำถาม :

ข้อใดมีลักษณะกล่าวโต้แย้งกับข้อความต่อไปนี้ ผู้ประสงค์จะเติบโตขึ้นเป็นคนเข้มแข็งควรกำหนดอุดมคติพึ่งตนเองให้มาก ทั้งนี้โดยสร้างความสามารถของตนจากการเรียนรู้และฝึกฝนตนเอง เริ่มต้นจากมีความตั้งใจแน่วแน่ที่จะเผชิญปัญหาอย่างอดกลั้น ไม่หวั่นไหวต่อความลำบากยอมทนความทุกข์ยากไม่ หลบหนี ไม่ร้องขอความช่วยเหลือโดยไม่จำเป็น เชื่อมั่นตนเองโดยไม่เย่อหยิ่งอวดดี พร้อมที่จะรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น

11

ข้อที่ 11/100
คำถาม :

ข้อใดเรียงลำดับข้อความต่อไปนี้ได้ถูกต้องสมบูรณ์ ๑. ศิลปะในการดำเนินชีวิตครอบครัวมีความยากลำบากมากขึ้น ๒. จะเป็นช่วงที่คู่สมรสปรับตัวเข้าหากัน พยายามศึกษาอุปนิสัยของกันและกัน ๓. คู่สมรสควรจะได้อยู่ด้วยกันอย่างถ้อยทีถ้อยอาศัย ศึกษาหาวิธีการมีชีวิตคู่ที่ดี ๔. การดำเนินชีวิตช่วงแรกของการสมรส ๕. ระยะสร้างครอบครัวเริ่มจากการที่ชายหญิงสมรสตามกฎหมายที่สังคมกำหนดไว้

12

ข้อที่ 12/100
คำถาม :

ข้อใดสรุปความจากเรื่องพระอภัยมณี ตามบทประพันธ์ต่อไปนี้ไม่ถูกต้องตามหลักการสรุปความ

13

ข้อที่ 13/100
คำถาม :

ใช้ข้อความต่อไปนี้ตอบคำถาม ประเทศที่เจริญแล้วหรือคนที่เจริญแล้วอย่างในประเทศทางทวีปยุโรป  ผู้คนพลเมืองของเขามีการสนใจวิชาประวัติศาสตร์และโบราณคดีเป็นอย่างมาก ต่างกับประเทศด้อยพัฒนา( หรือจะเรียกให้โก้ว่าประเทศที่กำลังพัฒนา)อย่างประเทศไทยเราซึ่งผู้คนพลเมืองมองเห็นว่า เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ หรือเรื่องราวที่มีสาระควรแก่การรับรู้เป็นเรื่องที่น่าเบื่อหน่าย มองเห็นเป็นยาหม้อใหญ่ ซึ่งอันที่จริงวิชาประวัติศาสตร์เป็นวิชาที่ทำให้เราเข้าใจในสภาพจิตใจของคนในชาตินั้นๆได้มากทีเดียว คนที่เข้าใจสภาพสังคมได้ดีจึงต้องศึกษาเรื่องราวในอดีตให้มาก ปัจจุบันกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายให้เด็กไทยสนใจประวัติศาสตร์ไทยให้มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้คนไทยรู้จักตัวเองให้มากกว่าที่แล้วมา สาระสำคัญของข้อความข้างต้นกล่าวถึงเรื่องใด

14

ข้อที่ 14/100
คำถาม :

สถานการณ์ใดคือยาหม้อใหญ่

15

ข้อที่ 15/100
คำถาม :

บทประพันธ์ต่อไปนี้ให้ความสำคัญในเรื่องใดอย่างชัดเจน

16

ข้อที่ 16/100
คำถาม :

ข้อใดเป็นการใช้ภาษาที่มีใจความจดหมายกิจธุระ

17

ข้อที่ 17/100
คำถาม :

ข้อความต่อไปนี้ ส่วนใดใช้ภาษาไม่เหมาะสมในการเขียนจดหมายกิจธุระ ๑) เนื่องด้วยชมรม  โรงเรียนนครราชสีมา  จะจัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ   ณ   บริเวณสวนป่าด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา ๒)โดยมีนักเรียนเข้าร่วมโครงการนี้จำนวน  ๓๐๐  คน  โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนเห็นความสำคัญของป่าไม้ซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติและรู้จักใช้เวลาว่างบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่สังคม  ๓) การปลูกป่าครั้งนี้ต้องใช้พันธุ์กล้าไม้เป็นจำนวนมาก  ซึ่งส่วนหนึ่งทางชมรมได้เพาะขึ้นเอง  แต่ก็ยังไม่เพียงพอ  ๔) ฉะนั้นทางชมรมจึงใคร่ขอความอนุเคราะห์พันธุ์กล้าไม้ยืนต้นเพื่อนำไปใช้ปลูกป่าในครั้งนี้ โดย ทางชมรมจะส่งผู้แทนมารับตามวันและเวลา ซึ่งจะได้ติดต่อกับท่านทางโทรศัพท์ในภายหลัง

18

ข้อที่ 18/100
คำถาม :

ข้อใดเป็นข้อมูลสำคัญที่สุดที่ทางบริษัทจะรับพัชราเข้าทำงาน

19

ข้อที่ 19/100
คำถาม :

จงใช้คำประพันธ์ต่อไปนี้ตอบคำถาม จากบทประพันธ์ข้อใดกล่าวสรุปได้ถูกต้อง

20

ข้อที่ 20/100
คำถาม :

จงใช้คำประพันธ์ต่อไปนี้ตอบคำถาม ข้อใดคือ น้ำเสียงของกวี

21

ข้อที่ 21/100
คำถาม :

จงใช้คำประพันธ์ต่อไปนี้ตอบคำถาม สำนวนใดต่อไปนี้เป็นข้อสรุปของคำประพันธ์ข้างต้นได้ดีที่สุด

22

ข้อที่ 22/100
คำถาม :

จงใช้คำประพันธ์ต่อไปนี้ตอบคำถาม หากนักเรียนต้องการนำคำประพันธ์ข้างต้นไปเป็นส่วนนำของการพูดโน้มน้าวใจ ควรตั้งชื่อในการพูดครั้งนี้ว่าอย่างไร

23

ข้อที่ 23/100
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่ ข้อมูลหลักในการเขียนเรียงความ เรื่องสุนทรภู่ กวีเอกของโลก

24

ข้อที่ 24/100
คำถาม :

ข้อความตอนใดใช้พรรณนาโวหาร

25

ข้อที่ 25/100
คำถาม :

ข้อใดมีจุดประสงค์ในการเขียนต่างกับข้ออื่น  

26

ข้อที่ 26/100
คำถาม :

พฤติกรรมของผู้บริโภคข้อใดที่ไม่ควรนำผลจากการฟังไปใช้ สื่อที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค พบว่า การรีวิว และโซเชียลมีเดียเป็นสื่อที่ทรงพลังมากที่สุด โดยเฉพาะสินค้าในกลุ่มท่องเที่ยว ร้านอาหาร สินค้าเพื่อความงาม และบริการเสริมความงาม จากการสำรวจพบว่า ผู้บริโภคกว่า ๕๐% มักเชื่อรีวิว และข้อมูลที่มีการแชร์บนโลกออนไลน์มากกว่าสื่ออื่นๆ เนื่องจากเป็นช่องทางที่ทำให้ผู้บริโภคได้รับรู้กระแสและความคิดเห็นเกี่ยวกับสินค้าจากผู้คนทั่วทุกมุมโลกสื่อดั้งเดิมอย่างทีวี ยังทีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าในชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากเป็นกลุ่มสินค้าที่ไม่ต้องใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจมากนัก

27

ข้อที่ 27/100
คำถาม :

ข้อใดพูดโน้มน้าวใจให้เห็นถึง  "ความรัก ความห่วงใยของพ่อที่มีต่อลูกซึ่งหลงผิด"

28

ข้อที่ 28/100
คำถาม :

จากบทสนทนาต่อไปนี้ บุคคลในข้อใดใช้สำนวนที่มีความหมายสอดคล้องกันตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณลุงพรชัย

29

ข้อที่ 29/100
คำถาม :

ข้อปฏิบัติการเข้าอ่านหนังสือในห้องสมุด ข้อใดนำมาใช้อย่างไม่สมเหตุสมผล ป้ายประกาศข้อควรปฏิบัติการเข้าอ่านหนังสือในห้องสมุด  มีข้อความดังนี้ ข้อปฏิบัติการเข้าอ่านหนังสือในห้องสมุด

๑. เมื่อลุกจากเก้าอี้ควรเลื่อนเก้าอี้เก็บเข้าที่ให้เรียบร้อย
๒. วางกระเป๋าหนังสือหรือสัมภาระต่าง ๆ ไว้ในล็อคเกอร์ที่ทางห้องสมุดจัดเตรียมไว้
๓. เมื่ออ่านหนังสือเสร็จแล้วให้นักเรียนวางหนังสือเหล่านั้น ไว้ในที่พักหนังสือที่ทางห้องสมุดจัดเตรียมไว้
๔. เมื่อมีปัญหาในการใช้ห้องสมุด สามารถสอบถามได้ที่คุณครูบรรณารักษ์

30

ข้อที่ 30/100
คำถาม :

จากภาพที่กำหนดให้ควรเรียก ว่าอย่างไร

31

ข้อที่ 31/100
คำถาม :

ข้อใดใช้ภาษาเหมาะสมแก่กาลเทศะ

32

ข้อที่ 32/100
คำถาม :

ข้อใดที่ผู้พูดให้ข้อมูลไม่ชัดเจน ถ้าศิลปิน คือผู้สร้างศิลปะ จิตรกรคือผู้สร้างจิตรกรรม เฉลิมชัย  โฆษิตพิพัฒน์เป็นยิ่งกว่าศิลปินและยิ่งกว่าจิตรกร คำกล่าวของผมคงไม่เกินความจริง ถ้าทุกคนได้เคยพบเคยเห็นได้รู้จักเฉลิมชัยและผลงานของเขา เพราะเราจะพบว่างานทุกชิ้นที่ถูกสร้างขึ้นมานั้นยึดถือและสะท้อนถึงวิถีชีวิตของสังคมไทย เป็นศิลปะที่ได้ร้อยเรียงอดีตเข้ากับปัจจุบันอย่างกลมกลืน ทำให้ผู้ชมมองเห็นอดีตที่พัฒนาจนถึงปัจจุบันของสังคมไทยอย่างเด่นชัด จนสามารถใช้อ้างอิงให้เป็นศิลปะประจำชาติ เป็นมรดกของคนไทยของชาติไทย อันจะเป็นประโยชน์ต่อคนรุ่นหลังที่จะใช้ค้นคว้าในเชิงวิชาการต่อไป

33

ข้อที่ 33/100
คำถาม :

ข้อใดเป็นใจความสำคัญของข้อความต่อไปนี้ ความรู้ทั่วไปเป็นรากฐานอันจำเป็นอย่างหนึ่งของการสนทนา ผู้ที่มีความรู้ทั่วไปดีจะสนทนาได้อย่างสนุกสนานยิ่งขึ้น กล่าวได้ว่าการสนทนากับผู้ที่มีความรู้ทั่วไปดีนั้นก็เสมือนหนึ่งการไปเดินเล่นในหมู่บ้านหรือจังหวัดกับผู้ที่มีความช่ำชองในท้องถิ่นนั้น ๆ ดี  ซึ่งทำให้การเที่ยวเตร่ของเราเป็นไปอย่างสนุกและได้รับความรู้สมกับความเหน็ดเหนื่อย และบุคคลที่มีความรู้ทั่วไปดีจะใช้ถ้อยคำที่สื่อความหมายได้ชัดเจน มีอรรถรสน่าฟัง  ซึ่งเป็นเครื่องช่วยปลุกความสนใจของผู้สนทนาได้เป็นอย่างดี

34

ข้อที่ 34/100
คำถาม :

คำสอนในข้อใดไม่สะท้อนค่านิยมของคนไทย

35

ข้อที่ 35/100
คำถาม :

ข้อใดกล่าวไม่สอดคล้องกับคำประพันธ์ต่อไปนี้

36

ข้อที่ 36/100
คำถาม :

บทประพันธ์ต่อไปนี้ ไม่สอดคล้องกับเรื่องใด

37

ข้อที่ 37/100
คำถาม :

ข้อใดเป็นแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับบทประพันธ์ต่อไปนี้

38

ข้อที่ 38/100
คำถาม :

ข้อคิดจากคำประพันธ์ต่อไปนี้ไม่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในเรื่องใด

39

ข้อที่ 39/100
คำถาม :

บทประพันธ์ต่อไปนี้กล่าวถึงคุณค่าสำคัญซึ่งนำไปใช้ในชีวิตจริงได้ตามข้อใด

40

ข้อที่ 40/100
คำถาม :

ข้อใดมีคำทับศัพท์ที่ใช้คำไทยแทนได้

41

ข้อที่ 41/100
คำถาม :

ข้อใดใช้คำราชาศัพท์ถูกต้อง ๑.หม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคลพระราชสมภพเมื่อวันที่  ๒๒  มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๐ ๒.เรื่องลิลิตตะเลงพ่าย เป็นพระราชนิพนธ์ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส ๓.วันที่ ๑๓  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐เป็นวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครบ ๑ ปี ๔.สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงมีพระราชบัณฑูรสั่ง สถาปนาสมเด็จพระมหามุนีวงศ์ (อัมพร อมฺพโร) เจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร เป็น สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ ๒๐แห่งกรุงรัตนโกสินทร์  ๕.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรความก้าวหน้าการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ จังหวัดสุรินทร์ ตำบลสำโรงทาบ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์

42

ข้อที่ 42/100
คำถาม :

ข้อใดไม่มีคำภาษาไทยใช้แทนคำทับศัพท์ภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย ๑. เธอควรนำเอกสารสำคัญนี้ไปนำเสนอในรูปของกราฟจะทำให้เข้าใจง่ายขึ้น ๒. วันหยุดช่วงปีใหม่ครอบครัวของต้อยติ่งจะไปพักผ่อนที่บังกะโลชายทะเลหัวหิน ๓. ขณะที่วีระกำลังขับรถในซอยแต่ต้องเบรกรถกะทันหันเมื่อมีคนกลุ่มหนึ่งข้ามถนน ๔. สวนลุมพินี หรือนิยมเรียกสั้น ๆ ว่าสวนลุมเป็นปาร์คแห่งแรกของประเทศไทย เปิดให้บริการตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๖๘ ๕. บัลเล่ต์ เป็นการเต้นรูปแบบหนึ่งที่มีเทคนิคเฉพาะโดยควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกายผ่านท่าทางให้พลิ้วไหวไปตามเสียงดนตรีเพลงคลาสสิคและเครื่องแต่งกายที่มีความเฉพาะตัว

43

ข้อที่ 43/100
คำถาม :

ข้อความต่อไปนี้ตอนใดใช้ภาษาพูด ๑) ในถนนหลวงโดยเฉพาะตามย่านชุมชนคับคั่ง ๒) แม้ว่าผู้ขับรถจะได้ปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนดีเพียงไร ๓) หากผู้เดินเหินบนถนนไม่ร่วมมือในการรักษาระเบียบอุบัติเหตุก็เกิดขึ้นได้ ๔) ไม่จำเป็นต้องกล่าวก็ได้ว่าผู้เดินถนนควรเดินตามทางเท้า ๕) จริง ๆแล้วถ้าไม่มีทางเท้าควรเดินชิดขอบถนนให้มาก ๆ ๑. ตอนที่ ๑) ๒. ตอนที่ ๒) ๓. ตอนที่ ๓) ๔. ตอนที่ ๔) ๕. ตอนที่ ๕)

44

ข้อที่ 44/100
คำถาม :

ข้อความตอนใดมีคำที่มาจากภาษาจีน ๑ ) เครื่องจักสานพื้นบ้านภาคกลางมีรูปแบบเฉพาะถิ่นที่แตกต่างกันไป  ๒ ) เช่นเครื่องจักสานที่ใช้เป็นภาชนะมีกระบุง ตะกร้า ปุ้งกี๋ เป็นต้น ๓ ) เครื่องจักสานที่ใช้ดักจับสัตว์น้ำสานด้วยไม้ไผ่ใช้ลอยในแม่น้ำลำคลองเรียกว่า กระชัง ๔ ) โดยมีแพลูกบวบไม้ไผ่เป็นทุ่นขนาบไม่ให้กระชังจม ซึ่งกระชังพวกนี้ใช้เลี้ยงปลาสวาย ปลาเทโพ  ๕ ) ถ้าเป็นกระชังขนาดเล็กจะใช้ขังปลาที่จับได้เอาไว้ขายหรือเก็บไว้บริโภคนาน ๆ ถ้ามีจำนวนมากจะมีเรือเอี้ยมจุ๊นมาขนถ่ายปลาเพื่อนำไปขายที่ตลาด ๑. ตอนที่ ๑ ) ๒. ตอนที่ ๒ ) ๓. ตอนที่ ๓ ) ๔. ตอนที่ ๔ ) ๕. ตอนที่ ๕ )

45

ข้อที่ 45/100
คำถาม :

คำต่างประเทศภาษาใดไม่ปรากฏในคำประพันธ์ต่อไปนี้ ๑. คำจีน ๒. คำบาลี ๓. คำเขมร ๔. คำสันสกฤต ๕. คำชวามลายู

46

ข้อที่ 46/100
คำถาม :

ข้อใดใช้ภาษาเขียนได้ถูกต้อง ๑. เพื่อบังคับตัวเองให้มีระเบียบวินัยในการกระทำทุกสิ่งทุกอย่างเรารักษาศีล ๒. โรงพยาบาลรัฐแทบทุกแห่งมีผู้มาใช้บริการจำนวนมากในช่วงปิดภาคเรียน ๓. ผักที่ขายตามท้องตลาดส่วนใหญ่ชาวเกษตรกรมักจะใช้สารกำจัดศัตรูพืชจำนวนมาก ๔. ทำให้การทำงานภายในร่างกายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพพบว่าเมื่อมีการรับประทานอาหารเช้า         ๕. ชีวิตของคนเมืองหลวงในปัจจุบันมีแต่ความเคร่งเครียด วุ่นวาย และเร่งรีบในการปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ

47

ข้อที่ 47/100
คำถาม :

ข้อความตอนใดใช้ภาษาระดับทางการ ๑ ) ภาษาถิ่นเป็นเครื่องบ่งบอกถึงขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม และสภาพสังคมของท้องถิ่นนั้น ๆ ๒ ) เดี๋ยวนี้คนท้องถิ่นพูดคุยภาษาถิ่นกันค่อนข้างน้อย หันไปพูดภาษากลางกันมากขึ้น ๓ ) และเมื่อพูดภาษาถิ่นก็เพียงแต่พูดสำเนียงท้องถิ่นแต่ใช้คำภาษากลาง ทำให้คำท้องถิ่นในภาคต่าง ๆคำบางคำเริ่มสูญหายเป็นที่น่าเสียดาย  ๔ ) ภาษาถิ่นหรือ สำเนียง คือ ภาษาเฉพาะของท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่งที่มีรูปลักษณะเฉพาะตัวทั้ง ถ้อยคำและสำเนียงในแต่ละภาคของประเทศไทยมีภาษาถิ่นประจำภาคนั้น ๕ ) ภาษาถิ่นจึงมีความสำคัญมากมาย เป็นภาษาประจำถิ่นของกลุ่มชนที่ได้สร้างสรรค์และสืบทอด โดยผ่านวัฒนธรรมทางภาษาซึ่งเป็นข้อมูลทางประวัติศาสตร์และวรรณกรรมท้องถิ่น ๑. ตอนที่ ๑ ) ๒. ตอนที่ ๒ ) ๓. ตอนที่ ๓ ) ๔. ตอนที่ ๔ ) ๕. ตอนที่ ๕ )

48

ข้อที่ 48/100
คำถาม :

ข้อความต่อไปนี้ ตอนใดไม่มีคำที่มาจากภาษาบาลีสันสกฤต ตอนที่ ๑  มีฆราวาสกลุ่มหนึ่งกำลังบำเพ็ญบารมีด้วยการนั่งสมาธิอย่างขะมักเขม้น ตอนที่ ๒ กรุณาให้ความร่วมมือในการเดินทางไปศึกษาหาความรู้ที่ประเทศไต้หวัน ตอนที่ ๓  นิสิตเตรียมตัวเข้ารับฟังการปฐมนิเทศที่หอประชุมใหญ่ของมหาวิทยาลัย ตอนที่ ๔  ผัดมักกะโรนีกุ้ง เมนูอร่อยยอดฮิตทำได้ง่ายและ กินได้ตั้งแต่เด็กถึงผู้ใหญ่  ตอนที่ ๕  ผ้าสักหลาดตัดเป็นชิ้น ๆ แล้วขอบจะไม่รุ่ยจากนั้นรีดให้เรียบด้วยเตารีดได้

49

ข้อที่ 49/100
คำถาม :

ข้อใดใช้เติมลงในช่องว่าง ( ก ) และ ( ข )ได้ใจความสมบูรณ์และถูกต้องตามฉันทลักษณ์ ๑. อาลัย ๒. มารศรี ๓. ดวงจันทร์ ๔. ชวดเคล้า ๕. หลอกล่อ

50

ข้อที่ 50/100
คำถาม :

ข้อใดใช้เติมในช่องว่าง ( ก ) และ ( ข ) ได้ใจความสมบูรณ์และถูกต้องตามฉันทลักษณ์ ๑. กลิ่นหอมรวยริน ๒. พร้อมด้วยแสร้งว่า ๓. ประจักษ์ชัดศรัทธา ๔. เชิญชวนลิ้มรสทัศนา ๕. อนุรักษ์อาหารของไทย

51

ข้อที่ 51/100
คำถาม :

ข้อใดมีการใช้ภาษาโฆษณาที่ผู้บริโภคสามารถรับสารได้รวดเร็ว จดจำง่าย

52

ข้อที่ 52/100
คำถาม :

ข้อความใดกล่าวไม่ถูกต้อง

53

ข้อที่ 53/100
คำถาม :

การพูดในประเด็นใดจัดเป็นการพูดการอภิปราย

54

ข้อที่ 54/100
คำถาม :

ใจความสำคัญที่สุดของบทร้อยกรองนี้ คือข้อใด

55

ข้อที่ 55/100
คำถาม :

ข้อความต่อไปนี้ผู้เขียนมีจุดมุ่งหมายสื่อสารเรื่องใดชัดเจน "คุณพ่อคุณแม่ส่วนใหญ่คงไม่ปฏิเสธว่ามีปัญหาเรื่องลูกๆที่บ้านเอาแต่ดูโทรทัศน์แม้จะชี้แจงแสดงเหตุผลอย่างไรก็ไม่สามารถเอาชนะลูกได้ บางท่านก็ปล่อยเลยตามเลย การดูโทรทัศน์เป็นเวลาหลายชั่วโมงจนติดจะไม่ได้ใช้สมองแสดงความคิดและมีข้อเสียเด่นชัด ๓ประการ คือ ๑. ทำให้พัฒนาทักษะทางภาษาด้อยลงเพราะได้แต่ฟังและดู ๒. เด็กที่อ่านหนังสือไม่ออกเขาได้ดูโทรทัศน์แทนการอ่านทำให้ไม่เห็นความจำเป็นในการอ่าน ๓. เด็กที่ดูโทรทัศน์ จะไม่มีเวลาพูดคุยหรือสัมพันธ์กับบุคคลในครอบครัว"

56

ข้อที่ 56/100
คำถาม :

กลวิธีใดที่ผู้เขียนไม่ได้ใช้ในข้อความต่อไปนี้ จากการทำงานเป็นจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นอุปสรรคสำคัญ ที่ทำให้กระบวนการการดูแลรักษาเด็กไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรมาจากพ่อแม่ ยังไม่สามารถดูแลลูกซึ่งมีความต้องการพิเศษได้อย่างเต็มทีสิ่งที่พ่อแม่มักจะพูดเสมอคือ...ไม่มีเวลาแล้วเด็กๆที่ปกติดีล่ะ พ่อแม่ที่ไม่มีเวลา จะทำให้ลูกมีปัญหาหรือไม่เข้าใจได้ว่าสภาพสังคมในปัจจุบัน ที่พ่อแม่ต้องทำงานนอกบ้านกันมากขึ้นหน้าที่ในการเลี้ยงลูก จึงกลายเป็นของปู่ย่าตายาย พี่เลี้ยง หรือสถานรับเลี้ยงเด็กจน พ่อแม่หลายคนให้น้ำหนักที่ “งาน” มากกว่า “ลูก” อย่าลืมว่า “งาน” ไม่มีความรู้สึก แต่ “ลูก” มีชีวิตจิตใจบทบาทหน้าที่เรื่อง “งาน” ไม่มีเรา ก็มีคนทำแทนได้ แต่บทบาทพ่อแม่ของ “ลูก” ไม่มีใครทำแทนเราได้พ่อแม่มักบอกว่า ที่ทำงานหนักทุกวันนี้ ก็เพื่อลูก จะได้อยู่อย่างสุขสบาย   แต่เคยถามลูกไหม ว่าลูกต้องการหรือเปล่า ถ้ามีบ้านหลังโต มีเงินจับจ่าย แต่พ่อแม่ไม่มีเวลาอยู่กับเขาลูกไม่ได้ต้องการเวลามากมาย ที่ต้องนับได้ว่าต้องอยู่กับเขากี่ชั่วโมงต่อวันถึงมีเวลาน้อย แต่เป็นช่วง “เวลาคุณภาพ” ที่ได้คุย เล่น หยอกล้อ ด้วยกัน ก็ดีมากกว่าที่มีเวลามากๆ แต่พ่ออ่านหนังสือ ลูกนั่งเล่นเกมแต่ไม่ได้คุยกันเสียอีก พ่อแม่ทุกคน มี “ความรัก” ให้ลูก แต่หลายคน ลืมตระหนักเรื่อง “ใส่ใจ” ความรู้สึกลูก ลองจัดสรรเรื่องเวลางานกับครอบครัว ให้ลงตัวกว่านี้ คุณจะพบความสุขที่ได้เห็นลูกเติบโตขึ้น ดีกว่าที่ต้องมานึกเสียดาย  เพราะถ้ารู้สึกตัวอีกที ตอนลูกโต คุณก็จะไม่สามารถเรียกย้อนวันเวลาดีๆเหล่านั้นกลับมาได้อีกแล้ว.....

57

ข้อที่ 57/100
คำถาม :

ข้อความต่อไปนี้ตอนใดเป็นข้อความแสดงความคิดเห็น ๑)สมองมีหน้าที่จำกับคิด  ๒)แต่เมื่อใช้ความคิดมาก หรือมีความคิดฟุ้งซ่านเกิดความเครียดทางสมอง  ๓)ควรแก้ด้วยสมาธิคือทำจิตให้เป็นสมาธิ  ๔) เมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วก็จดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพียงสิ่งเดียวหรือหยุดการใช้สมองไปชั่วคราวก็ผ่อนคลายความเครียดทางสมองได้

58

ข้อที่ 58/100
คำถาม :

ข้อใดไม่ได้กล่าวสนับสนุนข้อความต่อไปนี้ การคิดทำให้มนุษย์มีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างมั่นใจ มนุษย์สามารถที่จะควบคุมการกระทำและการดำเนินชีวิตของตนเองให้สอดคล้องกับเหตุการณ์หรือสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นในแต่ละขณะได้ เช่น การที่มนุษย์ในสมัยดึกดำบรรพ์พยายามสร้างคำอธิบายต่อปรากฏการณ์ธรรมชาติที่ตนประสบอยู่ และต่อมากลายเป็นระบบความคิดที่เชื่อถือในเรื่องอำนาจของธรรมชาติหรือวิญญาณ ที่นำไปสู่พิธีกรรมการเซ่นไหว้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในธรรมชาติที่ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

59

ข้อที่ 59/100
คำถาม :

บทประพันธ์ต่อไปนี้ ข้อใดมีความสำคัญที่ทำให้ชีวิตอยู่รอดได้อย่างชัดเจน

60

ข้อที่ 60/100
คำถาม :

ข้อใดมีลักษณะกล่าวโต้แย้งกับข้อความต่อไปนี้ ผู้ประสงค์จะเติบโตขึ้นเป็นคนเข้มแข็งควรกำหนดอุดมคติพึ่งตนเองให้มาก ทั้งนี้โดยสร้างความสามารถของตนจากการเรียนรู้และฝึกฝนตนเอง เริ่มต้นจากมีความตั้งใจแน่วแน่ที่จะเผชิญปัญหาอย่างอดกลั้น ไม่หวั่นไหวต่อความลำบากยอมทนความทุกข์ยากไม่ หลบหนี ไม่ร้องขอความช่วยเหลือโดยไม่จำเป็น เชื่อมั่นตนเองโดยไม่เย่อหยิ่งอวดดี พร้อมที่จะรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น

61

ข้อที่ 61/100
คำถาม :

ข้อใดเรียงลำดับข้อความต่อไปนี้ได้ถูกต้องสมบูรณ์ ๑. ศิลปะในการดำเนินชีวิตครอบครัวมีความยากลำบากมากขึ้น ๒. จะเป็นช่วงที่คู่สมรสปรับตัวเข้าหากัน พยายามศึกษาอุปนิสัยของกันและกัน ๓. คู่สมรสควรจะได้อยู่ด้วยกันอย่างถ้อยทีถ้อยอาศัย ศึกษาหาวิธีการมีชีวิตคู่ที่ดี ๔. การดำเนินชีวิตช่วงแรกของการสมรส ๕. ระยะสร้างครอบครัวเริ่มจากการที่ชายหญิงสมรสตามกฎหมายที่สังคมกำหนดไว้

62

ข้อที่ 62/100
คำถาม :

ข้อใดสรุปความจากเรื่องพระอภัยมณี ตามบทประพันธ์ต่อไปนี้ไม่ถูกต้องตามหลักการสรุปความ

63

ข้อที่ 63/100
คำถาม :

ใช้ข้อความต่อไปนี้ตอบคำถาม ประเทศที่เจริญแล้วหรือคนที่เจริญแล้วอย่างในประเทศทางทวีปยุโรป  ผู้คนพลเมืองของเขามีการสนใจวิชาประวัติศาสตร์และโบราณคดีเป็นอย่างมาก ต่างกับประเทศด้อยพัฒนา( หรือจะเรียกให้โก้ว่าประเทศที่กำลังพัฒนา)อย่างประเทศไทยเราซึ่งผู้คนพลเมืองมองเห็นว่า เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ หรือเรื่องราวที่มีสาระควรแก่การรับรู้เป็นเรื่องที่น่าเบื่อหน่าย มองเห็นเป็นยาหม้อใหญ่ ซึ่งอันที่จริงวิชาประวัติศาสตร์เป็นวิชาที่ทำให้เราเข้าใจในสภาพจิตใจของคนในชาตินั้นๆได้มากทีเดียว คนที่เข้าใจสภาพสังคมได้ดีจึงต้องศึกษาเรื่องราวในอดีตให้มาก ปัจจุบันกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายให้เด็กไทยสนใจประวัติศาสตร์ไทยให้มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้คนไทยรู้จักตัวเองให้มากกว่าที่แล้วมา สาระสำคัญของข้อความข้างต้นกล่าวถึงเรื่องใด

64

ข้อที่ 64/100
คำถาม :

สถานการณ์ใดคือยาหม้อใหญ่

65

ข้อที่ 65/100
คำถาม :

บทประพันธ์ต่อไปนี้ให้ความสำคัญในเรื่องใดอย่างชัดเจน

66

ข้อที่ 66/100
คำถาม :

ข้อใดเป็นการใช้ภาษาที่มีใจความจดหมายกิจธุระ

67

ข้อที่ 67/100
คำถาม :

ข้อความต่อไปนี้ ส่วนใดใช้ภาษาไม่เหมาะสมในการเขียนจดหมายกิจธุระ ๑) เนื่องด้วยชมรม  โรงเรียนนครราชสีมา  จะจัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ   ณ   บริเวณสวนป่าด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา ๒)โดยมีนักเรียนเข้าร่วมโครงการนี้จำนวน  ๓๐๐  คน  โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนเห็นความสำคัญของป่าไม้ซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติและรู้จักใช้เวลาว่างบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่สังคม  ๓) การปลูกป่าครั้งนี้ต้องใช้พันธุ์กล้าไม้เป็นจำนวนมาก  ซึ่งส่วนหนึ่งทางชมรมได้เพาะขึ้นเอง  แต่ก็ยังไม่เพียงพอ  ๔) ฉะนั้นทางชมรมจึงใคร่ขอความอนุเคราะห์พันธุ์กล้าไม้ยืนต้นเพื่อนำไปใช้ปลูกป่าในครั้งนี้ โดย ทางชมรมจะส่งผู้แทนมารับตามวันและเวลา ซึ่งจะได้ติดต่อกับท่านทางโทรศัพท์ในภายหลัง

68

ข้อที่ 68/100
คำถาม :

ข้อใดเป็นข้อมูลสำคัญที่สุดที่ทางบริษัทจะรับพัชราเข้าทำงาน

69

ข้อที่ 69/100
คำถาม :

จงใช้คำประพันธ์ต่อไปนี้ตอบคำถาม จากบทประพันธ์ข้อใดกล่าวสรุปได้ถูกต้อง

70

ข้อที่ 70/100
คำถาม :

จงใช้คำประพันธ์ต่อไปนี้ตอบคำถาม ข้อใดคือ น้ำเสียงของกวี

71

ข้อที่ 71/100
คำถาม :

จงใช้คำประพันธ์ต่อไปนี้ตอบคำถาม สำนวนใดต่อไปนี้เป็นข้อสรุปของคำประพันธ์ข้างต้นได้ดีที่สุด

72

ข้อที่ 72/100
คำถาม :

จงใช้คำประพันธ์ต่อไปนี้ตอบคำถาม หากนักเรียนต้องการนำคำประพันธ์ข้างต้นไปเป็นส่วนนำของการพูดโน้มน้าวใจ ควรตั้งชื่อในการพูดครั้งนี้ว่าอย่างไร

73

ข้อที่ 73/100
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่ ข้อมูลหลักในการเขียนเรียงความ เรื่องสุนทรภู่ กวีเอกของโลก

74

ข้อที่ 74/100
คำถาม :

ข้อความตอนใดใช้พรรณนาโวหาร

75

ข้อที่ 75/100
คำถาม :

ข้อใดมีจุดประสงค์ในการเขียนต่างกับข้ออื่น  

76

ข้อที่ 76/100
คำถาม :

พฤติกรรมของผู้บริโภคข้อใดที่ไม่ควรนำผลจากการฟังไปใช้ สื่อที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค พบว่า การรีวิว และโซเชียลมีเดียเป็นสื่อที่ทรงพลังมากที่สุด โดยเฉพาะสินค้าในกลุ่มท่องเที่ยว ร้านอาหาร สินค้าเพื่อความงาม และบริการเสริมความงาม จากการสำรวจพบว่า ผู้บริโภคกว่า ๕๐% มักเชื่อรีวิว และข้อมูลที่มีการแชร์บนโลกออนไลน์มากกว่าสื่ออื่นๆ เนื่องจากเป็นช่องทางที่ทำให้ผู้บริโภคได้รับรู้กระแสและความคิดเห็นเกี่ยวกับสินค้าจากผู้คนทั่วทุกมุมโลกสื่อดั้งเดิมอย่างทีวี ยังทีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าในชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากเป็นกลุ่มสินค้าที่ไม่ต้องใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจมากนัก

77

ข้อที่ 77/100
คำถาม :

ข้อใดพูดโน้มน้าวใจให้เห็นถึง  "ความรัก ความห่วงใยของพ่อที่มีต่อลูกซึ่งหลงผิด"

78

ข้อที่ 78/100
คำถาม :

จากบทสนทนาต่อไปนี้ บุคคลในข้อใดใช้สำนวนที่มีความหมายสอดคล้องกันตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณลุงพรชัย

79

ข้อที่ 79/100
คำถาม :

ข้อปฏิบัติการเข้าอ่านหนังสือในห้องสมุด ข้อใดนำมาใช้อย่างไม่สมเหตุสมผล ป้ายประกาศข้อควรปฏิบัติการเข้าอ่านหนังสือในห้องสมุด  มีข้อความดังนี้ ข้อปฏิบัติการเข้าอ่านหนังสือในห้องสมุด

๑. เมื่อลุกจากเก้าอี้ควรเลื่อนเก้าอี้เก็บเข้าที่ให้เรียบร้อย
๒. วางกระเป๋าหนังสือหรือสัมภาระต่าง ๆ ไว้ในล็อคเกอร์ที่ทางห้องสมุดจัดเตรียมไว้
๓. เมื่ออ่านหนังสือเสร็จแล้วให้นักเรียนวางหนังสือเหล่านั้น ไว้ในที่พักหนังสือที่ทางห้องสมุดจัดเตรียมไว้
๔. เมื่อมีปัญหาในการใช้ห้องสมุด สามารถสอบถามได้ที่คุณครูบรรณารักษ์

80

ข้อที่ 80/100
คำถาม :

จากภาพที่กำหนดให้ควรเรียก ว่าอย่างไร

81

ข้อที่ 81/100
คำถาม :

ข้อใดใช้ภาษาเหมาะสมแก่กาลเทศะ

82

ข้อที่ 82/100
คำถาม :

ข้อใดที่ผู้พูดให้ข้อมูลไม่ชัดเจน ถ้าศิลปิน คือผู้สร้างศิลปะ จิตรกรคือผู้สร้างจิตรกรรม เฉลิมชัย  โฆษิตพิพัฒน์เป็นยิ่งกว่าศิลปินและยิ่งกว่าจิตรกร คำกล่าวของผมคงไม่เกินความจริง ถ้าทุกคนได้เคยพบเคยเห็นได้รู้จักเฉลิมชัยและผลงานของเขา เพราะเราจะพบว่างานทุกชิ้นที่ถูกสร้างขึ้นมานั้นยึดถือและสะท้อนถึงวิถีชีวิตของสังคมไทย เป็นศิลปะที่ได้ร้อยเรียงอดีตเข้ากับปัจจุบันอย่างกลมกลืน ทำให้ผู้ชมมองเห็นอดีตที่พัฒนาจนถึงปัจจุบันของสังคมไทยอย่างเด่นชัด จนสามารถใช้อ้างอิงให้เป็นศิลปะประจำชาติ เป็นมรดกของคนไทยของชาติไทย อันจะเป็นประโยชน์ต่อคนรุ่นหลังที่จะใช้ค้นคว้าในเชิงวิชาการต่อไป

83

ข้อที่ 83/100
คำถาม :

ข้อใดเป็นใจความสำคัญของข้อความต่อไปนี้ ความรู้ทั่วไปเป็นรากฐานอันจำเป็นอย่างหนึ่งของการสนทนา ผู้ที่มีความรู้ทั่วไปดีจะสนทนาได้อย่างสนุกสนานยิ่งขึ้น กล่าวได้ว่าการสนทนากับผู้ที่มีความรู้ทั่วไปดีนั้นก็เสมือนหนึ่งการไปเดินเล่นในหมู่บ้านหรือจังหวัดกับผู้ที่มีความช่ำชองในท้องถิ่นนั้น ๆ ดี  ซึ่งทำให้การเที่ยวเตร่ของเราเป็นไปอย่างสนุกและได้รับความรู้สมกับความเหน็ดเหนื่อย และบุคคลที่มีความรู้ทั่วไปดีจะใช้ถ้อยคำที่สื่อความหมายได้ชัดเจน มีอรรถรสน่าฟัง  ซึ่งเป็นเครื่องช่วยปลุกความสนใจของผู้สนทนาได้เป็นอย่างดี

84

ข้อที่ 84/100
คำถาม :

คำสอนในข้อใดไม่สะท้อนค่านิยมของคนไทย

85

ข้อที่ 85/100
คำถาม :

ข้อใดกล่าวไม่สอดคล้องกับคำประพันธ์ต่อไปนี้

86

ข้อที่ 86/100
คำถาม :

บทประพันธ์ต่อไปนี้ ไม่สอดคล้องกับเรื่องใด

87

ข้อที่ 87/100
คำถาม :

ข้อใดเป็นแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับบทประพันธ์ต่อไปนี้

88

ข้อที่ 88/100
คำถาม :

ข้อคิดจากคำประพันธ์ต่อไปนี้ไม่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในเรื่องใด

89

ข้อที่ 89/100
คำถาม :

บทประพันธ์ต่อไปนี้กล่าวถึงคุณค่าสำคัญซึ่งนำไปใช้ในชีวิตจริงได้ตามข้อใด

90

ข้อที่ 90/100
คำถาม :

ข้อใดมีคำทับศัพท์ที่ใช้คำไทยแทนได้

91

ข้อที่ 91/100
คำถาม :

ข้อใดใช้คำราชาศัพท์ถูกต้อง ๑.หม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคลพระราชสมภพเมื่อวันที่  ๒๒  มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๐ ๒.เรื่องลิลิตตะเลงพ่าย เป็นพระราชนิพนธ์ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส ๓.วันที่ ๑๓  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐เป็นวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครบ ๑ ปี ๔.สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงมีพระราชบัณฑูรสั่ง สถาปนาสมเด็จพระมหามุนีวงศ์ (อัมพร อมฺพโร) เจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร เป็น สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ ๒๐แห่งกรุงรัตนโกสินทร์  ๕.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรความก้าวหน้าการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ จังหวัดสุรินทร์ ตำบลสำโรงทาบ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์

92

ข้อที่ 92/100
คำถาม :

ข้อใดไม่มีคำภาษาไทยใช้แทนคำทับศัพท์ภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย ๑. เธอควรนำเอกสารสำคัญนี้ไปนำเสนอในรูปของกราฟจะทำให้เข้าใจง่ายขึ้น ๒. วันหยุดช่วงปีใหม่ครอบครัวของต้อยติ่งจะไปพักผ่อนที่บังกะโลชายทะเลหัวหิน ๓. ขณะที่วีระกำลังขับรถในซอยแต่ต้องเบรกรถกะทันหันเมื่อมีคนกลุ่มหนึ่งข้ามถนน ๔. สวนลุมพินี หรือนิยมเรียกสั้น ๆ ว่าสวนลุมเป็นปาร์คแห่งแรกของประเทศไทย เปิดให้บริการตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๖๘ ๕. บัลเล่ต์ เป็นการเต้นรูปแบบหนึ่งที่มีเทคนิคเฉพาะโดยควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกายผ่านท่าทางให้พลิ้วไหวไปตามเสียงดนตรีเพลงคลาสสิคและเครื่องแต่งกายที่มีความเฉพาะตัว

93

ข้อที่ 93/100
คำถาม :

ข้อความต่อไปนี้ตอนใดใช้ภาษาพูด ๑) ในถนนหลวงโดยเฉพาะตามย่านชุมชนคับคั่ง ๒) แม้ว่าผู้ขับรถจะได้ปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนดีเพียงไร ๓) หากผู้เดินเหินบนถนนไม่ร่วมมือในการรักษาระเบียบอุบัติเหตุก็เกิดขึ้นได้ ๔) ไม่จำเป็นต้องกล่าวก็ได้ว่าผู้เดินถนนควรเดินตามทางเท้า ๕) จริง ๆแล้วถ้าไม่มีทางเท้าควรเดินชิดขอบถนนให้มาก ๆ ๑. ตอนที่ ๑) ๒. ตอนที่ ๒) ๓. ตอนที่ ๓) ๔. ตอนที่ ๔) ๕. ตอนที่ ๕)

94

ข้อที่ 94/100
คำถาม :

ข้อความตอนใดมีคำที่มาจากภาษาจีน ๑ ) เครื่องจักสานพื้นบ้านภาคกลางมีรูปแบบเฉพาะถิ่นที่แตกต่างกันไป  ๒ ) เช่นเครื่องจักสานที่ใช้เป็นภาชนะมีกระบุง ตะกร้า ปุ้งกี๋ เป็นต้น ๓ ) เครื่องจักสานที่ใช้ดักจับสัตว์น้ำสานด้วยไม้ไผ่ใช้ลอยในแม่น้ำลำคลองเรียกว่า กระชัง ๔ ) โดยมีแพลูกบวบไม้ไผ่เป็นทุ่นขนาบไม่ให้กระชังจม ซึ่งกระชังพวกนี้ใช้เลี้ยงปลาสวาย ปลาเทโพ  ๕ ) ถ้าเป็นกระชังขนาดเล็กจะใช้ขังปลาที่จับได้เอาไว้ขายหรือเก็บไว้บริโภคนาน ๆ ถ้ามีจำนวนมากจะมีเรือเอี้ยมจุ๊นมาขนถ่ายปลาเพื่อนำไปขายที่ตลาด ๑. ตอนที่ ๑ ) ๒. ตอนที่ ๒ ) ๓. ตอนที่ ๓ ) ๔. ตอนที่ ๔ ) ๕. ตอนที่ ๕ )

95

ข้อที่ 95/100
คำถาม :

คำต่างประเทศภาษาใดไม่ปรากฏในคำประพันธ์ต่อไปนี้ ๑. คำจีน ๒. คำบาลี ๓. คำเขมร ๔. คำสันสกฤต ๕. คำชวามลายู

96

ข้อที่ 96/100
คำถาม :

ข้อใดใช้ภาษาเขียนได้ถูกต้อง ๑. เพื่อบังคับตัวเองให้มีระเบียบวินัยในการกระทำทุกสิ่งทุกอย่างเรารักษาศีล ๒. โรงพยาบาลรัฐแทบทุกแห่งมีผู้มาใช้บริการจำนวนมากในช่วงปิดภาคเรียน ๓. ผักที่ขายตามท้องตลาดส่วนใหญ่ชาวเกษตรกรมักจะใช้สารกำจัดศัตรูพืชจำนวนมาก ๔. ทำให้การทำงานภายในร่างกายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพพบว่าเมื่อมีการรับประทานอาหารเช้า         ๕. ชีวิตของคนเมืองหลวงในปัจจุบันมีแต่ความเคร่งเครียด วุ่นวาย และเร่งรีบในการปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ

97

ข้อที่ 97/100
คำถาม :

ข้อความตอนใดใช้ภาษาระดับทางการ ๑ ) ภาษาถิ่นเป็นเครื่องบ่งบอกถึงขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม และสภาพสังคมของท้องถิ่นนั้น ๆ ๒ ) เดี๋ยวนี้คนท้องถิ่นพูดคุยภาษาถิ่นกันค่อนข้างน้อย หันไปพูดภาษากลางกันมากขึ้น ๓ ) และเมื่อพูดภาษาถิ่นก็เพียงแต่พูดสำเนียงท้องถิ่นแต่ใช้คำภาษากลาง ทำให้คำท้องถิ่นในภาคต่าง ๆคำบางคำเริ่มสูญหายเป็นที่น่าเสียดาย  ๔ ) ภาษาถิ่นหรือ สำเนียง คือ ภาษาเฉพาะของท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่งที่มีรูปลักษณะเฉพาะตัวทั้ง ถ้อยคำและสำเนียงในแต่ละภาคของประเทศไทยมีภาษาถิ่นประจำภาคนั้น ๕ ) ภาษาถิ่นจึงมีความสำคัญมากมาย เป็นภาษาประจำถิ่นของกลุ่มชนที่ได้สร้างสรรค์และสืบทอด โดยผ่านวัฒนธรรมทางภาษาซึ่งเป็นข้อมูลทางประวัติศาสตร์และวรรณกรรมท้องถิ่น ๑. ตอนที่ ๑ ) ๒. ตอนที่ ๒ ) ๓. ตอนที่ ๓ ) ๔. ตอนที่ ๔ ) ๕. ตอนที่ ๕ )

98

ข้อที่ 98/100
คำถาม :

ข้อความต่อไปนี้ ตอนใดไม่มีคำที่มาจากภาษาบาลีสันสกฤต ตอนที่ ๑  มีฆราวาสกลุ่มหนึ่งกำลังบำเพ็ญบารมีด้วยการนั่งสมาธิอย่างขะมักเขม้น ตอนที่ ๒ กรุณาให้ความร่วมมือในการเดินทางไปศึกษาหาความรู้ที่ประเทศไต้หวัน ตอนที่ ๓  นิสิตเตรียมตัวเข้ารับฟังการปฐมนิเทศที่หอประชุมใหญ่ของมหาวิทยาลัย ตอนที่ ๔  ผัดมักกะโรนีกุ้ง เมนูอร่อยยอดฮิตทำได้ง่ายและ กินได้ตั้งแต่เด็กถึงผู้ใหญ่  ตอนที่ ๕  ผ้าสักหลาดตัดเป็นชิ้น ๆ แล้วขอบจะไม่รุ่ยจากนั้นรีดให้เรียบด้วยเตารีดได้

99

ข้อที่ 99/100
คำถาม :

ข้อใดใช้เติมลงในช่องว่าง ( ก ) และ ( ข )ได้ใจความสมบูรณ์และถูกต้องตามฉันทลักษณ์ ๑. อาลัย ๒. มารศรี ๓. ดวงจันทร์ ๔. ชวดเคล้า ๕. หลอกล่อ

100

ข้อที่ 100/100
คำถาม :

ข้อใดใช้เติมในช่องว่าง ( ก ) และ ( ข ) ได้ใจความสมบูรณ์และถูกต้องตามฉันทลักษณ์ ๑. กลิ่นหอมรวยริน ๒. พร้อมด้วยแสร้งว่า ๓. ประจักษ์ชัดศรัทธา ๔. เชิญชวนลิ้มรสทัศนา ๕. อนุรักษ์อาหารของไทย

ระบบกำลังประมวลผล

  • ข้อปัจจุบัน
  • ข้อที่ทำแล้ว
  • ข้อที่ยังไม่ได้ทำ
  • ข้อที่ยังไม่ได้เปิด

กรุณาเลือกคำตอบ ก่อนกดปุ่มข้อถัดไป

ข้อแนะนำ : ท่านสามารถดูเฉลยของข้อสอบแต่ละข้อได้ เมื่อทำข้อสอบเสร็จและส่งข้อสอบแล้ว

ข้อความ..

ข้อความเตือน..

ส่งข้อสอบให้เพื่อน..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน