ป.6

ข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ป.6

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: PB613502

จำนวนข้อ

: 40 ข้อ

วิชา

: O-NET

ระดับชั้น

: ป.6

สร้างเมื่อ

: 18 มี.ค. 61 เวลา 14:37 น.

ผู้สร้าง : -

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ให้คะแนน


00:00

1

ข้อที่ 1/40
คำถาม :

จำนวนในรูปกระจายข้อใดมากที่สุด

2

ข้อที่ 2/40
คำถาม :

ติ๊ดตี่กับคุณแม่ชวนกันปั่นจักรยานเพื่อออกกำลังกายรอบหมู่บ้าน ซึ่งมีแผนที่ดังนี้ ติ๊ดตี่กับคุณแม่ออกจากบ้านพร้อมกันและกลับมาถึงพร้อมกัน คุณแม่และติ๊ดตี่คุยกัน ดังนี้ คุณแม่: แม่ขี่จักรยานรอบหมู่บ้านได้ 2 รอบ โดยผ่านทุกสถานที่ในหมู่บ้านของเรา ติ๊ดตี่: หนูขี่จักรยานรอบเล็กได้ 2  รอบ โดยหนูไม่ได้ผ่านวัด ข้อใดกล่าวถูกต้อง

3

ข้อที่ 3/40
คำถาม :

รูปสี่เหลี่ยม ABCD ในข้อใดเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน

4

ข้อที่ 4/40
คำถาม :

หมู่บ้านพอเพียงได้วางแผนขุดบ่อเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้หน้าแล้ง โดยจะขุดบนพื้นที่สี่เหลี่ยมมุมฉากขนาดกว้าง 250 เมตร ยาว 400 เมตร และจะขุดลึกลงไป 3.5 เมตร ถ้าขณะนี้มีน้ำอยู่สามในห้าของบ่อ ชาวบ้านมีน้ำใช้กี่ลูกบาศก์เมตร

5

ข้อที่ 5/40
คำถาม :

ขิงและเข้มร่วมกันออมเงินเพื่อซื้อของวันเกิดให้คุณพ่อเป็นเงิน 85 บาท ขิงเก็บเงินได้น้อยกว่าเข้ม 15 บาท ถ้าให้ x แทนจำนวนเงินที่เข้มเก็บได้ สมการในข้อใดถูกต้อง

6

ข้อที่ 6/40
คำถาม :

กำหนดให้รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส  มีพื้นที่ 9 ตารางหน่วย รูปต่อไปนี้มีความยาวรอบรูปเท่ากับเท่าไร

7

ข้อที่ 7/40
คำถาม :

หมู่บ้านรักสงบได้จัดทำพื้นที่สำหรับการออกกำลังกายให้กับสมาชิกในหมู่บ้าน มีลักษณะดังรูป สนามนี้มีพื้นที่กี่ตารางเมตร

8

ข้อที่ 8/40
คำถาม :

ณภัทรเล่นเกมหมุนวงล้อ ถ้าหมุนวงล้อแล้วลูกศรชี้ที่ สีเหลืองได้  100     คะแนน สีแดงได้      50      คะแนน สีน้ำเงินได้   20      คะแนน สีเขียวได้      1       คะแนน ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง เมื่อณภัทรหมุนวงล้อ 1 ครั้ง

9

ข้อที่ 9/40
คำถาม :

ถ้าต่อรูปที่ระบายสีในตารางเป็นรูปสมมาตรพื้นที่ของรูปสมมาตรคิดกี่ตารางหน่วย กำหนดให้   แทน 1 ตารางหน่วย

10

ข้อที่ 10/40
คำถาม :

ในงานประจำปีของโรงเรียน ร้าน ป.6 ชวนชิมขายข้าวมันไก่ได้เงินทั้งหมด 5,500 บาท ปรากฏว่าได้กำไร 25% ร้าน ป.6 ชวนชิม ลงทุนซื้อข้าวมันไก่มากี่บาท

11

ข้อที่ 11/40
คำถาม :

ร้านป๋อมแป๋มผลไม้ มะม่วงราคาผลละ  15     บาท ฝรั่งราคาผลละ    20      บาท นิชาซื้อมะม่วง 5 ผล และซื้อฝรั่งอีกจำนวนหนึ่ง ให้เงินพ่อค้าไป 200 บาท ได้เงินทอน 65 บาท นิชาซื้อฝรั่งกี่ผล

12

ข้อที่ 12/40
คำถาม :

จำนวนในข้อใดมีจำนวนตัวประกอบเท่ากันทุกตัว

13

ข้อที่ 13/40
คำถาม :

นิชาภัทรคำนวณเกรดเฉลี่ยของตนเองได้ 2.9955 ถ้าในใบเกรดจะปรากฏจำนวนที่มีทศนิยมสองตำแหน่ง ใบเกรดจะปรากฏจำนวนใด

14

ข้อที่ 14/40
คำถาม :

แผนภูมิแท่งแสดงจำนวนคนเข้าใช้สวนสาธารณะของหมู่บ้านในการออกกำลังกายในช่วงเช้าและช่วงเย็นในวันจันทร์ที่ 20 – วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

15

ข้อที่ 15/40
คำถาม :

ในการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำท่าฟรีสไตล์ 100 เมตร ของนักกีฬา 5 คน ทำเวลาได้ดังนี้ นักกีฬาสามคนแรกที่ทำเวลาได้น้อยที่สุด จะได้รับเหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดงตามลำดับ จงเรียงลำดับผู้ที่ได้รับเหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง

16

ข้อที่ 16/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่รูปคลี่ของกล่อง

17

ข้อที่ 17/40
คำถาม :

น้ำตาลซื้อเสื้อยืดมา 100 ตัว ในราคา 5,000 บาท จากนั้นนำมาจำหน่ายไปตัวละ 80 บาท เมื่อขายเสื้อไปได้ 60 ตัว น้ำตาลตัดสินใจลดราคาเสื้อที่เหลือ โดยขายเพียงตัวละ 50 บาท ถ้าน้ำตาลขายเสื้อได้ทั้งหมด น้ำตาลจะได้กำไรกี่เปอร์เซ็นต์

18

ข้อที่ 18/40
คำถาม :

กำหนดให้รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนมีความยาวรอบรูป 36 เซนติเมตร ถ้ารูปเหล่านี้เรียงกันอย่างมีความสัมพันธ์แบบนี้ไปเรื่อยๆ รูปที่ 4  มีความยาวรอบรูปกี่เซนติเมตร

19

ข้อที่ 19/40
คำถาม :

ลานน้ำพุแห่งหนึ่งตั้งเวลาในการเปิดน้ำไว้ดังนี้           เครื่องที่ 1 เปิดน้ำทุกๆ  3  วินาที           เครื่องที่ 2 เปิดน้ำทุกๆ  4  วินาที           เครื่องที่ 3 เปิดน้ำทุกๆ  5  วินาที ถ้าเริ่มเปิดน้ำพุพร้อมกันเวลา 8.00 น. เวลาผ่านไปกี่นาทีเครื่องทั้งสามจึงจะเปิดพร้อมกัน

20

ข้อที่ 20/40
คำถาม :

นิพนธ์ต้องการเปลี่ยนน้ำในตู้ปลาทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากขนาดกว้าง 20 นิ้ว ยาว 60 นิ้ว สูง 20 นิ้ว ขณะนี้มีน้ำแล้วหนึ่งในสี่ของความจุตู้ปลา นิพนธ์ต้องเปิดน้ำใส่อีกกี่ลิตรจึงจะมีน้ำอยู่ในตู้ปลาสี่ในห้าของความจุตู้ปลา

21

ข้อที่ 21/40
คำถาม :

จำนวนในรูปกระจายข้อใดมากที่สุด

22

ข้อที่ 22/40
คำถาม :

ติ๊ดตี่กับคุณแม่ชวนกันปั่นจักรยานเพื่อออกกำลังกายรอบหมู่บ้าน ซึ่งมีแผนที่ดังนี้ ติ๊ดตี่กับคุณแม่ออกจากบ้านพร้อมกันและกลับมาถึงพร้อมกัน คุณแม่และติ๊ดตี่คุยกัน ดังนี้ คุณแม่: แม่ขี่จักรยานรอบหมู่บ้านได้ 2 รอบ โดยผ่านทุกสถานที่ในหมู่บ้านของเรา ติ๊ดตี่: หนูขี่จักรยานรอบเล็กได้ 2  รอบ โดยหนูไม่ได้ผ่านวัด ข้อใดกล่าวถูกต้อง

23

ข้อที่ 23/40
คำถาม :

รูปสี่เหลี่ยม ABCD ในข้อใดเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน

24

ข้อที่ 24/40
คำถาม :

หมู่บ้านพอเพียงได้วางแผนขุดบ่อเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้หน้าแล้ง โดยจะขุดบนพื้นที่สี่เหลี่ยมมุมฉากขนาดกว้าง 250 เมตร ยาว 400 เมตร และจะขุดลึกลงไป 3.5 เมตร ถ้าขณะนี้มีน้ำอยู่สามในห้าของบ่อ ชาวบ้านมีน้ำใช้กี่ลูกบาศก์เมตร

25

ข้อที่ 25/40
คำถาม :

ขิงและเข้มร่วมกันออมเงินเพื่อซื้อของวันเกิดให้คุณพ่อเป็นเงิน 85 บาท ขิงเก็บเงินได้น้อยกว่าเข้ม 15 บาท ถ้าให้ x แทนจำนวนเงินที่เข้มเก็บได้ สมการในข้อใดถูกต้อง

26

ข้อที่ 26/40
คำถาม :

กำหนดให้รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส  มีพื้นที่ 9 ตารางหน่วย รูปต่อไปนี้มีความยาวรอบรูปเท่ากับเท่าไร

27

ข้อที่ 27/40
คำถาม :

หมู่บ้านรักสงบได้จัดทำพื้นที่สำหรับการออกกำลังกายให้กับสมาชิกในหมู่บ้าน มีลักษณะดังรูป สนามนี้มีพื้นที่กี่ตารางเมตร

28

ข้อที่ 28/40
คำถาม :

ณภัทรเล่นเกมหมุนวงล้อ ถ้าหมุนวงล้อแล้วลูกศรชี้ที่ สีเหลืองได้  100     คะแนน สีแดงได้      50      คะแนน สีน้ำเงินได้   20      คะแนน สีเขียวได้      1       คะแนน ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง เมื่อณภัทรหมุนวงล้อ 1 ครั้ง

29

ข้อที่ 29/40
คำถาม :

ถ้าต่อรูปที่ระบายสีในตารางเป็นรูปสมมาตรพื้นที่ของรูปสมมาตรคิดกี่ตารางหน่วย กำหนดให้   แทน 1 ตารางหน่วย

30

ข้อที่ 30/40
คำถาม :

ในงานประจำปีของโรงเรียน ร้าน ป.6 ชวนชิมขายข้าวมันไก่ได้เงินทั้งหมด 5,500 บาท ปรากฏว่าได้กำไร 25% ร้าน ป.6 ชวนชิม ลงทุนซื้อข้าวมันไก่มากี่บาท

31

ข้อที่ 31/40
คำถาม :

ร้านป๋อมแป๋มผลไม้ มะม่วงราคาผลละ  15     บาท ฝรั่งราคาผลละ    20      บาท นิชาซื้อมะม่วง 5 ผล และซื้อฝรั่งอีกจำนวนหนึ่ง ให้เงินพ่อค้าไป 200 บาท ได้เงินทอน 65 บาท นิชาซื้อฝรั่งกี่ผล

32

ข้อที่ 32/40
คำถาม :

จำนวนในข้อใดมีจำนวนตัวประกอบเท่ากันทุกตัว

33

ข้อที่ 33/40
คำถาม :

นิชาภัทรคำนวณเกรดเฉลี่ยของตนเองได้ 2.9955 ถ้าในใบเกรดจะปรากฏจำนวนที่มีทศนิยมสองตำแหน่ง ใบเกรดจะปรากฏจำนวนใด

34

ข้อที่ 34/40
คำถาม :

แผนภูมิแท่งแสดงจำนวนคนเข้าใช้สวนสาธารณะของหมู่บ้านในการออกกำลังกายในช่วงเช้าและช่วงเย็นในวันจันทร์ที่ 20 – วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

35

ข้อที่ 35/40
คำถาม :

ในการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำท่าฟรีสไตล์ 100 เมตร ของนักกีฬา 5 คน ทำเวลาได้ดังนี้ นักกีฬาสามคนแรกที่ทำเวลาได้น้อยที่สุด จะได้รับเหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดงตามลำดับ จงเรียงลำดับผู้ที่ได้รับเหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง

36

ข้อที่ 36/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่รูปคลี่ของกล่อง

37

ข้อที่ 37/40
คำถาม :

น้ำตาลซื้อเสื้อยืดมา 100 ตัว ในราคา 5,000 บาท จากนั้นนำมาจำหน่ายไปตัวละ 80 บาท เมื่อขายเสื้อไปได้ 60 ตัว น้ำตาลตัดสินใจลดราคาเสื้อที่เหลือ โดยขายเพียงตัวละ 50 บาท ถ้าน้ำตาลขายเสื้อได้ทั้งหมด น้ำตาลจะได้กำไรกี่เปอร์เซ็นต์

38

ข้อที่ 38/40
คำถาม :

กำหนดให้รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนมีความยาวรอบรูป 36 เซนติเมตร ถ้ารูปเหล่านี้เรียงกันอย่างมีความสัมพันธ์แบบนี้ไปเรื่อยๆ รูปที่ 4  มีความยาวรอบรูปกี่เซนติเมตร

39

ข้อที่ 39/40
คำถาม :

ลานน้ำพุแห่งหนึ่งตั้งเวลาในการเปิดน้ำไว้ดังนี้           เครื่องที่ 1 เปิดน้ำทุกๆ  3  วินาที           เครื่องที่ 2 เปิดน้ำทุกๆ  4  วินาที           เครื่องที่ 3 เปิดน้ำทุกๆ  5  วินาที ถ้าเริ่มเปิดน้ำพุพร้อมกันเวลา 8.00 น. เวลาผ่านไปกี่นาทีเครื่องทั้งสามจึงจะเปิดพร้อมกัน

40

ข้อที่ 40/40
คำถาม :

นิพนธ์ต้องการเปลี่ยนน้ำในตู้ปลาทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากขนาดกว้าง 20 นิ้ว ยาว 60 นิ้ว สูง 20 นิ้ว ขณะนี้มีน้ำแล้วหนึ่งในสี่ของความจุตู้ปลา นิพนธ์ต้องเปิดน้ำใส่อีกกี่ลิตรจึงจะมีน้ำอยู่ในตู้ปลาสี่ในห้าของความจุตู้ปลา

ระบบกำลังประมวลผล

  • ข้อปัจจุบัน
  • ข้อที่ทำแล้ว
  • ข้อที่ยังไม่ได้ทำ
  • ข้อที่ยังไม่ได้เปิด

กรุณาเลือกคำตอบ ก่อนกดปุ่มข้อถัดไป

ข้อแนะนำ : ท่านสามารถดูเฉลยของข้อสอบแต่ละข้อได้ เมื่อทำข้อสอบเสร็จและส่งข้อสอบแล้ว

ข้อความ..

ข้อความเตือน..

ส่งข้อสอบให้เพื่อน..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน