ม.6

ข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ม.6 k

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: MB613469

จำนวนข้อ

: 90 ข้อ

วิชา

: O-NET

ระดับชั้น

: ม.6

สร้างเมื่อ

: 2 ม.ค. 61 เวลา 13:17 น.

ผู้สร้าง : -

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ให้คะแนน


00:00

1

ข้อที่ 1/90
คำถาม :

เมื่อเกิดแผ่นดินไหว คลื่นชนิดใดที่ทำให้พื้นผิวถนน สั่นในแนวขึ้นลงมีลักษณะเหมือนลูกระนาด

2

ข้อที่ 2/90
คำถาม :

คลื่นไหวสะเทือนในข้อใดที่สามารถเคลื่อนที่ผ่านตัวกลางได้ทุกสถานะ

3

ข้อที่ 3/90
คำถาม :

ข้อใดกล่าวถูกต้อง เกี่ยวกับชั้นธรณีภาค

4

ข้อที่ 4/90
คำถาม :

สาเหตุที่ทำให้แผ่นเปลือกโลกมหาสมุทรมีความหนาแน่นมากกว่าแผ่นเปลือกโลกทวีป คือข้อใด

5

ข้อที่ 5/90
คำถาม :

ต้นกำเนิดของหินหนืดหรือแมกมา อยู่ในโครงสร้างโลกชั้นใด

6

ข้อที่ 6/90
คำถาม :

ข้อใดไม่ได้รวมอยู่ในแผ่นทวีป “กอนด์วานา”

7

ข้อที่ 7/90
คำถาม :

สาเหตุที่ทำให้แผ่นธรณีเกิดการเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลา คือข้อใด

8

ข้อที่ 8/90
คำถาม :

นักธรณีวิทยาค้นพบซากดึกดำบรรพ์ของสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันในบริเวณทวีปที่อยู่ไกลกัน ข้อใดสรุปได้ถูกต้อง

9

ข้อที่ 9/90
คำถาม :

จากการสำรวจทางธรณีวิทยาเกี่ยวกับอายุหินบนแผ่นทวีปและกลางมหาสมุทร ข้อใดถูกต้อง

10

ข้อที่ 10/90
คำถาม :

ข้อใดเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นลำดับแรก เมื่อเกิดการขยายตัวของพื้นสมุทร

11

ข้อที่ 11/90
คำถาม :

การเคลื่อนที่ของแผ่นธรณี มีสาเหตุจากข้อใด

12

ข้อที่ 12/90
คำถาม :

ข้อใดถูกต้องที่สุด เกี่ยวกับทฤษฎีการแปรสัณฐานของแผ่นธรณี

13

ข้อที่ 13/90
คำถาม :

ข้อใดเป็นหลักฐานที่สนับสนุนทฤษฎีการแปรสัณฐานแผ่นธรณีภาค  ได้ถูกต้องที่สุด

14

ข้อที่ 14/90
คำถาม :

ข้อใดเป็นหลักฐานที่สนับสนุนการแปรสัณฐานของแผ่นธรณีในประเทศไทย

15

ข้อที่ 15/90
คำถาม :

บริเวณหุบเขาทรุดตัวตามแนวสันเขากลางมหาสมุทรแอตแลนติก เป็นหลักฐานที่แสดงการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณีในลักษณะใด

16

ข้อที่ 16/90
คำถาม :

การเคลื่อนที่ของแผ่นธรณี แบบแยกออกจากกันทำให้เกิดลักษณะทางธรณีวิทยาตามข้อใด

17

ข้อที่ 17/90
คำถาม :

เมื่อเกิดการชนกันของแผ่นธรณี เพราะเหตุใดแผ่นธรณีมหาสมุทรจึงมุดใต้แผ่นธรณีทวีป

18

ข้อที่ 18/90
คำถาม :

การเกิดชั้นหินคดโค้งบนเปลือกโลก มีสาเหตุมาจากข้อใด

19

ข้อที่ 19/90
คำถาม :

ข้อใดเป็นหลักฐานทางธรณีวิทยาที่เกิดจากการเคลื่อนที่เข้าหากันของแผ่นธรณีมหาสมุทร

20

ข้อที่ 20/90
คำถาม :

ระยะเวลาครบรอบของแผ่นดินไหวที่เคยเกิดขึ้น ณ ที่เดิมเรียกว่าอะไร

21

ข้อที่ 21/90
คำถาม :

ศูนย์เกิดแผ่นดินไหว หมายถึงข้อใด

22

ข้อที่ 22/90
คำถาม :

“เกิดแผ่นดินไหวรุนแรงวัดได้ 6.2 ริคเตอร์ ในเขตภูมิภาคปาปัวของอินโดนีเซีย เมื่อเวลา 02.56 น.ของวันที่ 21 มี.ค.57 ตามเวลาท้องถิ่น โดยมีจุดศูนย์กลางอยู่ลึก 66.9 กม.และห่างจากจังหวัดอิเรียนจายาไปทางตะวันตกเฉียงใต้ 154 กม. ไม่มีประกาศเตือนภัยสึนามิแต่อย่างใด”  จากข้อความที่ขีดเส้นใต้ จุดศูนย์กลางเกิดแผ่นดินไหวอยู่ในโครงสร้างชั้นใดของโลก

23

ข้อที่ 23/90
คำถาม :

“เมื่อ 5 พ.ค. 2557 เวลา 18.08 น. เกิดแผ่นดินไหว 6.3 ริกเตอร์ ที่ อ.พาน จ.เชียงราย โดยมีศูนย์กลางลึกลงไปใต้ดินประมาณ 7 กิโลเมตร ทำให้เกิดความเสียหายแก่สิ่งก่อสร้างจำนวนมาก”  ข้อความที่ขีดเส้นใต้หมายถึงข้อใด

24

ข้อที่ 24/90
คำถาม :

ในการแบ่งเขตพื้นที่เสี่ยงภัยจากแผ่นดินไหวในประเทศไทย  พื้นที่ของกรุงเทพจัดอยู่ในเขตใด

25

ข้อที่ 25/90
คำถาม :

“รอยเลื่อนมีพลัง”  หมายถึงข้อใด

26

ข้อที่ 26/90
คำถาม :

เมื่อเกิดแผ่นดินไหว ข้อใดเป็นวิธีการปฏิบัติตนที่ถูกต้องที่สุด

27

ข้อที่ 27/90
คำถาม :

แผ่นดินไหวที่เกิดในภาคเหนือและภาคตะวันตกของไทย ได้รับผลมาจากแผ่นธรณีภาคคู่ใดมากที่สุด  

28

ข้อที่ 28/90
คำถาม :

หากเกิดแผ่นดินไหวบริเวณรอยเลื่อนศรีสวัสดิ์ อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่พื้นที่จังหวัดใด

29

ข้อที่ 29/90
คำถาม :

“เมื่อเวลา 02.22 น. วันที่ 12 ก.ค. 57 สำนักงานสำรวจธรณีวิทยาสหรัฐฯ รายงานว่า เกิดแผ่นดินไหว 6.8 ริกเตอร์ มีศูนย์กลางอยู่ห่างจากเมืองนามิเอะ ประเทศญี่ปุ่น ไปทางตะวันออกเฉียงใต้ ค่อนไปทางตะวันออกราว 129 กิโลเมตร และเกิดคลื่นสึนามิ สูงกว่า 1 เมตร” จากข้อความข้างต้นคลื่นสึนามิ เกิดจากการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณีในลักษณะใด

30

ข้อที่ 30/90
คำถาม :

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2547 เกิดแผ่นดินไหว 9.3 ริกเตอร์และเกิดสึนามิ โดยมีศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ทางตอนเหนือเกาะสุมาตรา  เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดจากการชนกันของแผ่นธรณีในข้อใด

31

ข้อที่ 31/90
คำถาม :

เมื่อมีการแจ้งเตือนภัยเกิดสึนามิ วิธีปฏิบัติของบุคคลใดจะปลอดภัยที่สุด

32

ข้อที่ 32/90
คำถาม :

หลักฐานทางธรณีวิทยาที่แสดงว่าในอดีตประเทศไทยเคยมีภูเขาไฟคือข้อใด

33

ข้อที่ 33/90
คำถาม :

เพราะเหตุใดประเทศญี่ปุ่น จึงได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิดอยู่บ่อยครั้ง

34

ข้อที่ 34/90
คำถาม :

ข้อใดเป็นลักษณะทางธรณีวิทยาที่สำคัญที่สุดของพื้นที่ในเขตวงแหวนแห่งไฟ

35

ข้อที่ 35/90
คำถาม :

อายุสัมบูรณ์หมายถึงอะไร

36

ข้อที่ 36/90
คำถาม :

ข้อใดอธิบายวิธีการหาอายุทางธรณีวิทยาโดยใช้อายุเปรียบเทียบและซากดึกดำบรรพ์ดัชนีได้ถูกต้อง

37

ข้อที่ 37/90
คำถาม :

นักธรณีวิทยาใช้วิธีการใดในการวิเคราะห์อายุของซากดึกดำบรรพ์ของไดโนเสาร์

38

ข้อที่ 38/90
คำถาม :

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เริ่มมีการเพิ่มจำนวนวงศ์ (Family) อย่างรวดเร็วในยุคใด

39

ข้อที่ 39/90
คำถาม :

ซากดึกดำบรรพ์ของไดโนเสาร์ พบมากในยุคใดของมาตรธรณีกาล

40

ข้อที่ 40/90
คำถาม :

สามารถศึกษาซากดึกดำบรรพ์ ได้จากหินชนิดใด

41

ข้อที่ 41/90
คำถาม :

ซากดึกดำบรรพ์ไดโนเสาร์ที่ถูกค้นพบ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย  พบในหินชนิดใด

42

ข้อที่ 42/90
คำถาม :

ซากดึกดำบรรพ์ที่พบในทะเลมีความสมบูรณ์คงรูปได้ดี เนื่องจากสาเหตุข้อใด

43

ข้อที่ 43/90
คำถาม :

ข้อใดเป็นซากดึกดำบรรพ์ดัชนี

44

ข้อที่ 44/90
คำถาม :

ซากดึกดำบรรพ์ดัชนี หมายถึงอะไร

45

ข้อที่ 45/90
คำถาม :

หินหนืดที่พ่นออกมาจากปล่องภูเขาไฟ เมื่อเย็นตัวลงแล้วเกิดเป็นหินชนิดใด

46

ข้อที่ 46/90
คำถาม :

แมกมาที่ปะทุขึ้นมาบนผิวเปลือกโลก เมื่อเย็นตัวลงอย่างรวดเร็วจะกลายเป็นหินที่มีลักษณะอย่างไร

47

ข้อที่ 47/90
คำถาม :

บริเวณที่มีภูเขาไฟระเบิดและเกิดการเย็นตัวเป็นหินบะซอลต์ จะเป็นแหล่งที่พบแร่รัตนชาติอะไร

48

ข้อที่ 48/90
คำถาม :

หินที่เกิดจากภูเขาไฟระเบิดชนิดใดที่มีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ำ

49

ข้อที่ 49/90
คำถาม :

“ปัจจุบันคือกุญแจไขไปสู่อดีต”  ข้อความดังกล่าวสอดคล้องกับข้อใดมากที่สุด

50

ข้อที่ 50/90
คำถาม :

“เทือกเขาสูงในจังหวัดทางภาคเหนือ เป็นภูเขาหินปูน”  จากข้อมูลดังกล่าวบอกให้ทราบเกี่ยวกับลักษณะทางธรณีวิทยาของพื้นที่สอดคล้องกับข้อใด

51

ข้อที่ 51/90
คำถาม :

ดาวอังคารถูกจัดเป็นดาวเคราะห์ชนิดใด เพราะเหตุใด

52

ข้อที่ 52/90
คำถาม :

ข้อใดเรียงลำดับการกำเนิดดวงอาทิตย์ได้ถูกต้อง A. เกิดดวงอาทิตย์ก่อนเกิด B. มวลส่วนใหญ่อยู่ที่ศูนย์กลาง C. แก่นกลางเกิดปฏิกิริยาเทอร์โมนิวเคลียร์ D. เนบิวลาสุริยะมีความดันและอุณหภูมิสูงขึ้น E. เนบิวลาสุริยะได้รับแรงรบกวนจากภายนอก F. เนบิวลาสุริยะยุบตัวลงด้วยแรงโน้มถ่วงของเนบิวลาเองและเริ่มหมุนรอบตัวเอง G. ศูนย์กลางกลายเป็นดวงอาทิตย์ เนบิวลาใกล้ดวงอาทิตย์รวมกันเป็นของแข็ง ส่วนไฮโดรเจน ฮีเลียม และสารระเหยง่ายถูกผลักไปไกลจากดวงอาทิตย์

53

ข้อที่ 53/90
คำถาม :

เขตพื้นที่รอบดวงอาทิตย์ในระบบสุริยะแบ่งออกเป็นกี่เขต อะไรบ้าง ตามลำดับ

54

ข้อที่ 54/90
คำถาม :

ดาวเคราะห์ดวงใดที่มีฤดูใกล้เคียงกับฤดูบนโลกมากที่สุด

55

ข้อที่ 55/90
คำถาม :

ดาวเคราะห์น้อยจึงไม่สามารถรวมเป็นดาวเคราะห์ได้เพราะถูกรบกวนด้วยแรงโน้มถ่วงของดาวดวงใด

56

ข้อที่ 56/90
คำถาม :

ข้อใดอธิบายการเกิดดาวเคราะห์ในระบบสุริยะได้ถูกต้อง

57

ข้อที่ 57/90
คำถาม :

ดาวเนปจูนอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์ 4497 ล้านกิโลเมตร ใช้เวลา 163.7 ปีในการโคจรครบ 1 รอบ ดาวยูเรนัสโคจรด้วยอัตราเร็วกี่กิโลเมตรต่อชั่วโมง

58

ข้อที่ 58/90
คำถาม :

จากข้อมูลต่อไปนี้ ข้อใดสรุปได้ถูกต้อง 1. ดาวเคราะห์ที่อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มีคาบการโคจรสั้นกว่าดาวเคราะห์ที่อยู่ไกล 2. ดาวเคราะห์ที่อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มีอัตราเร็วในการโคจรรอบดวงอาทิตย์น้อยกว่าดาวเคราะห์ที่อยู่ไกล 3. ดาวเคราะห์หินมีอัตราเร็วในการโคจรรอบดวงอาทิตย์มากกว่าดาวเคราะห์แก๊ส

59

ข้อที่ 59/90
คำถาม :

เมื่อดวงอาทิตย์เกิดการลุกจ้า จะเกิดอนุภาคใดขึ้นหรือไม่ ถ้าเกิดจะเกิดอนุภาคใด และเราจะสามารถเตรียมป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นได้อย่างไร

60

ข้อที่ 60/90
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่ผลของพายุสุริยะที่มีต่อโลก

61

ข้อที่ 61/90
คำถาม :

ข้อใดกล่าวถึงสิ่งประดิษฐ์ต่อไปนี้ ไม่ถูกต้อง

62

ข้อที่ 62/90
คำถาม :

ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ผลจากเทคโนโลยีอวกาศ

63

ข้อที่ 63/90
คำถาม :

ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วของจรวดกับความสูงและความเร็วในวงโคจรของดาวเทียม ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วของจรวดกับความสูงและความเร็วในวงโคจรของดาวเทียม

64

ข้อที่ 64/90
คำถาม :

65

ข้อที่ 65/90
คำถาม :

ดาวเทียมอินเทลแซต มีประโยชน์อย่างไร

66

ข้อที่ 66/90
คำถาม :

ข้อใดกล่าวถึงกล้องโทรทรรศน์อวกาศของฮับเบิลไม่ถูกต้อง

67

ข้อที่ 67/90
คำถาม :

ดาวเทียมสำรวจทรัพยากรธรรมชาติ ดวงแรกของไทย ที่ถูกส่งขึ้นสู่วงโคจร มีชื่ออะไร

68

ข้อที่ 68/90
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่ส่วนประกอบของระบบยานขนส่งอวกาศ

69

ข้อที่ 69/90
คำถาม :

ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับสถานีอวกาศนานาชาติ (International Space Station; ISS)

70

ข้อที่ 70/90
คำถาม :

เมื่อมนุษย์อวกาศต้องไปอยู่ในอวกาศเป็นเวลานานร่างกายจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร และจะต้องเตรียมตัวอย่างไร

71

ข้อที่ 71/90
คำถาม :

ข้อใดเรียงลำดับ จากระบบใหญ่ไปสู่ระบบเล็กได้ถูกต้อง

72

ข้อที่ 72/90
คำถาม :

จากข้อสรุปที่ว่าเอกภพเกิดจากการระเบิดครั้งใหญ่ภายใต้สภาวะที่อุณหภูมิสูงมาก ข้อใดต่อไปนี้ที่สนับสนุนทฤษฎีการกำเนิดเอกภพดังกล่าว

73

ข้อที่ 73/90
คำถาม :

ข้อใดต่อไปนี้ เป็นอนุภาคพื้นฐานที่เกิดขึ้นมาในขณะที่เกิดบิกแบง

74

ข้อที่ 74/90
คำถาม :

หลังจากเกิดบิกแบงอุณหภูมิของเอกภพทำให้ควาร์กรวมตัวกันเกิดเป็นอนุภาคในข้อใด

75

ข้อที่ 75/90
คำถาม :

ข้อใดอธิบายถึงเหตุการณ์เอกภพกำลังขยายตัว ได้ถูกต้อง

76

ข้อที่ 76/90
คำถาม :

ข้อใดเป็นหลักฐานที่สนับสนุนทฤษฎีบิกแบง

77

ข้อที่ 77/90
คำถาม :

ข้อใดกล่าวถึงกาแล็กซีถูกต้องที่สุด

78

ข้อที่ 78/90
คำถาม :

ทางช้างเผือก ที่สังเกตเห็นเป็นทางขาวพาดไปบนท้องฟ้า คือข้อใด

79

ข้อที่ 79/90
คำถาม :

กลุ่มดาวในข้อใดที่สามารถสังเกตเห็นได้ในแนวทางช้างเผือก

80

ข้อที่ 80/90
คำถาม :

แกแลกซีทางช้างเผือก มีรูปร่างเป็นแบบใด

81

ข้อที่ 81/90
คำถาม :

ข้อใดต่อไปนี้ไม่จัดเป็นกาแล็กซี่เพื่อนบ้าน

82

ข้อที่ 82/90
คำถาม :

ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับแกแลกซีเพื่อนบ้าน

83

ข้อที่ 83/90
คำถาม :

ดาวฤกษ์ทุกดวง มีสมบัติในข้อใดเหมือนกัน

84

ข้อที่ 84/90
คำถาม :

ตามวิวัฒนาการของการเกิดดาวฤกษ์ข้อใดเกิดขึ้นเป็นขั้นตอนแรก

85

ข้อที่ 85/90
คำถาม :

ข้อใดถูกต้อง เกี่ยวกับความสว่างสัมบูรณ์ของดาวฤกษ์

86

ข้อที่ 86/90
คำถาม :

จากข้อมูลต่อไปนี้  ดาวฤกษ์ A  มีค่าอันดับความสว่างปรากฏ -4.5 ดาวฤกษ์ B  มีค่าอันดับความสว่างปรากฏ -1.5 ดาวฤกษ์ C  มีค่าอันดับความสว่างปรากฏ  2 ดาวฤกษ์ D  มีค่าอันดับความสว่างปรากฏ   6 ดาวฤกษ์ใดที่มีความสว่างปรากฏมากที่สุด

87

ข้อที่ 87/90
คำถาม :

ข้อใดกล่าวถูกต้อง เกี่ยวกับโชติมาตรปรากฏของดาว

88

ข้อที่ 88/90
คำถาม :

ดาวซีรีอัส มีค่าโชติมาตรปรากฏ -1.5  ดาวศุกร์เมื่อสว่างที่สุด มีค่าโชติมาตรปรากฏ -4.5 ดาวทั้งสองดวงนี้ ดาวดวงใดที่สว่างกว่าและมีค่าความสว่างปรากฏต่างกันกี่เท่า

89

ข้อที่ 89/90
คำถาม :

ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับหลักการของแพรัลแลกซ์

90

ข้อที่ 90/90
คำถาม :

ถ้าวัดมุมแพรัลแลกซ์ของดาวฤกษ์ A มีค่าเท่ากับ 0.85 ฟิลิบดา ระยะทางระหว่างโลกกับดาวฤกษ์ A มีค่าเท่าใด

ระบบกำลังประมวลผล

  • ข้อปัจจุบัน
  • ข้อที่ทำแล้ว
  • ข้อที่ยังไม่ได้ทำ
  • ข้อที่ยังไม่ได้เปิด

กรุณาเลือกคำตอบ ก่อนกดปุ่มข้อถัดไป

ข้อแนะนำ : ท่านสามารถดูเฉลยของข้อสอบแต่ละข้อได้ เมื่อทำข้อสอบเสร็จและส่งข้อสอบแล้ว

ข้อความ..

ข้อความเตือน..

ส่งข้อสอบให้เพื่อน..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน