ประถมปลาย

CP-Meiji Tensai Pre-Test : คณิตศาสตร์ สอบเข้า ม. 1

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: MAPB013448

จำนวนข้อ

: 40 ข้อ

วิชา

: คณิตศาสตร์

ระดับชั้น

: ประถมปลาย

สร้างเมื่อ

: 13 พ.ย. 60 เวลา 12:04 น.

ผู้สร้าง : Plook Teacher

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ให้คะแนน


00:00

1

ข้อที่ 1/40
คำถาม :

2

ข้อที่ 2/40
คำถาม :

3

ข้อที่ 3/40
คำถาม :

กำหนดให้  ปีนี้ คุณพ่ออายุ 66 ปี    บุตรชายอายุ 11 ปี ถามว่าอีกกี่ปี อายุของคุณพ่อจะเป็นเจ็ดในสองของอายุของบุตร
 

4

ข้อที่ 4/40
คำถาม :

กำหนดให้  ผลรวมของจำนวนเต็มเรียงต่อกันสิบจำนวน เท่ากับ 115   จงหาว่าจำนวนเฉพาะที่อยู่ในสิบจำนวนนั้นมีผลรวมเท่ากับเท่าใด
 

5

ข้อที่ 5/40
คำถาม :

เสื้อตัวหนึ่งราคา  375  บาท ถ้าซื้อ 5 ตัว    ลดราคาให้ตัวละ  10%   ถามว่า  ซื้อเสื้อ 5 ตัว     ต้องจ่ายเงินรวมทั้งหมดกี่บาท
 

6

ข้อที่ 6/40
คำถาม :

สินค้าชนิดหนึ่งขายได้กำไร 12 %  ถ้าลดราคาชิ้นละ 25 บาท จะทำให้ขาดทุน 8%    แล้วต้องขายในราคาชิ้นละกี่บาทจึงจะได้กำไร 20 %
 

7

ข้อที่ 7/40
คำถาม :

จงหาค่าของ   
 

8

ข้อที่ 8/40
คำถาม :

 

9

ข้อที่ 9/40
คำถาม :

10

ข้อที่ 10/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นค่าของ  
 

11

ข้อที่ 11/40
คำถาม :

จงสังเกตแบบรูปดังต่อไปนี้

12

ข้อที่ 12/40
คำถาม :

13

ข้อที่ 13/40
คำถาม :

ภาพนี้แสดงการพับกระดาษรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดของมุม BAC เท่ากับกี่องศา
 

14

ข้อที่ 14/40
คำถาม :

ถามว่า   เวลา 9:30 .   เข็มยาว กับ เข็มสั้น ทำมุมกี่องศา
 

15

ข้อที่ 15/40
คำถาม :

สี่เหลี่ยมจัตุรัสด้านยาวด้านละ 14 นิ้ว จงหาว่าพื้นที่ส่วนที่แรเงามีค่ากี่ตารางนิ้ว  
 

16

ข้อที่ 16/40
คำถาม :

  ABCD เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาวด้านละ 8  เซนติเมตร และมีครึ่งวงกลมวางทั้งหมด 8 รูป วางอยู่บนด้าน  ด้านละ 2 รูป  จงหาพื้นที่แรงเงา
 

17

ข้อที่ 17/40
คำถาม :

 จงหาปริมาตรของรูปทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก เมื่อมีสี่เหลี่ยมขนาด 5 X 5 เจาะทะลุถึงกัน  
 

18

ข้อที่ 18/40
คำถาม :

ในถุงใบหนึ่งมีลูกแก้ว 5 ลูก  มีหมายเลข 1 ถึง  5  กำกับไว้  ลูกละหนึ่งหมายเลขที่แตกต่างกัน  ถ้าหยิบลูกแก้วมาสองลูกแบบสุ่มออกจากถุง แล้ว โอกาสที่จะหยิบลูกแก้วได้ผลรวมของหมายเลขเป็น 5  มีค่าเท่าใด
 

19

ข้อที่ 19/40
คำถาม :

 

20

ข้อที่ 20/40
คำถาม :

จากแผนภูมิวงกลมที่กําหนดให้แสดงค่าใช้จ่ายประจําเดือนของครอบครัวหนึ่ง ดังนี้     ข้อใดกล่าวได้ไม่ถูกต้อง
 

21

ข้อที่ 21/40
คำถาม :

22

ข้อที่ 22/40
คำถาม :

23

ข้อที่ 23/40
คำถาม :

กำหนดให้  ปีนี้ คุณพ่ออายุ 66 ปี    บุตรชายอายุ 11 ปี ถามว่าอีกกี่ปี อายุของคุณพ่อจะเป็นเจ็ดในสองของอายุของบุตร
 

24

ข้อที่ 24/40
คำถาม :

กำหนดให้  ผลรวมของจำนวนเต็มเรียงต่อกันสิบจำนวน เท่ากับ 115   จงหาว่าจำนวนเฉพาะที่อยู่ในสิบจำนวนนั้นมีผลรวมเท่ากับเท่าใด
 

25

ข้อที่ 25/40
คำถาม :

เสื้อตัวหนึ่งราคา  375  บาท ถ้าซื้อ 5 ตัว    ลดราคาให้ตัวละ  10%   ถามว่า  ซื้อเสื้อ 5 ตัว     ต้องจ่ายเงินรวมทั้งหมดกี่บาท
 

26

ข้อที่ 26/40
คำถาม :

สินค้าชนิดหนึ่งขายได้กำไร 12 %  ถ้าลดราคาชิ้นละ 25 บาท จะทำให้ขาดทุน 8%    แล้วต้องขายในราคาชิ้นละกี่บาทจึงจะได้กำไร 20 %
 

27

ข้อที่ 27/40
คำถาม :

จงหาค่าของ   
 

28

ข้อที่ 28/40
คำถาม :

 

29

ข้อที่ 29/40
คำถาม :

30

ข้อที่ 30/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นค่าของ  
 

31

ข้อที่ 31/40
คำถาม :

จงสังเกตแบบรูปดังต่อไปนี้

32

ข้อที่ 32/40
คำถาม :

33

ข้อที่ 33/40
คำถาม :

ภาพนี้แสดงการพับกระดาษรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดของมุม BAC เท่ากับกี่องศา
 

34

ข้อที่ 34/40
คำถาม :

ถามว่า   เวลา 9:30 .   เข็มยาว กับ เข็มสั้น ทำมุมกี่องศา
 

35

ข้อที่ 35/40
คำถาม :

สี่เหลี่ยมจัตุรัสด้านยาวด้านละ 14 นิ้ว จงหาว่าพื้นที่ส่วนที่แรเงามีค่ากี่ตารางนิ้ว  
 

36

ข้อที่ 36/40
คำถาม :

  ABCD เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาวด้านละ 8  เซนติเมตร และมีครึ่งวงกลมวางทั้งหมด 8 รูป วางอยู่บนด้าน  ด้านละ 2 รูป  จงหาพื้นที่แรงเงา
 

37

ข้อที่ 37/40
คำถาม :

 จงหาปริมาตรของรูปทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก เมื่อมีสี่เหลี่ยมขนาด 5 X 5 เจาะทะลุถึงกัน  
 

38

ข้อที่ 38/40
คำถาม :

ในถุงใบหนึ่งมีลูกแก้ว 5 ลูก  มีหมายเลข 1 ถึง  5  กำกับไว้  ลูกละหนึ่งหมายเลขที่แตกต่างกัน  ถ้าหยิบลูกแก้วมาสองลูกแบบสุ่มออกจากถุง แล้ว โอกาสที่จะหยิบลูกแก้วได้ผลรวมของหมายเลขเป็น 5  มีค่าเท่าใด
 

39

ข้อที่ 39/40
คำถาม :

 

40

ข้อที่ 40/40
คำถาม :

จากแผนภูมิวงกลมที่กําหนดให้แสดงค่าใช้จ่ายประจําเดือนของครอบครัวหนึ่ง ดังนี้     ข้อใดกล่าวได้ไม่ถูกต้อง
 

ระบบกำลังประมวลผล

  • ข้อปัจจุบัน
  • ข้อที่ทำแล้ว
  • ข้อที่ยังไม่ได้ทำ
  • ข้อที่ยังไม่ได้เปิด

กรุณาเลือกคำตอบ ก่อนกดปุ่มข้อถัดไป

ข้อแนะนำ : ท่านสามารถดูเฉลยของข้อสอบแต่ละข้อได้ เมื่อทำข้อสอบเสร็จและส่งข้อสอบแล้ว

ข้อความ..

ข้อความเตือน..

ส่งข้อสอบให้เพื่อน..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน