ไม่ระบุระดับชั้น

ข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาภาษาไทย ชุดที่ 17

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: 013428

จำนวนข้อ

: 40 ข้อ

วิชา

: สอบบรรจุ

ระดับชั้น

: ไม่ระบุระดับชั้น

สร้างเมื่อ

: 3 มิ.ย. 60 เวลา 20:07 น.

ผู้สร้าง : -

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ให้คะแนน


00:00

1

ข้อที่ 1/40
คำถาม :

ไม่ว่าสิ่งใด ไม่ไกลเกินฝันหากเริ่มเก็บเล็กผสมน้อย แต่วันนี้ สิ่งที่ฝันก็ย่อมเป็นจริงได้” ข้อความนี้ตรงกับสำนวนใด

2

ข้อที่ 2/40
คำถาม :

ไม่ว่าสิ่งใด ไม่ไกลเกินฝันหากเริ่มเก็บเล็กผสมน้อย แต่วันนี้ สิ่งที่ฝันก็ย่อมเป็นจริงได้” คำว่า “ไม่ไกลเกินฝัน” ตรงกับข้อใด
 

3

ข้อที่ 3/40
คำถาม :

ไม่ว่าสิ่งใด ไม่ไกลเกินฝันหากเริ่มเก็บเล็กผสมน้อย แต่วันนี้ สิ่งที่ฝันก็ย่อมเป็นจริงได้” ข้อใด มีความหมายตรงข้ามกับคำว่า “เก็บเล็กผสมน้อย”
 

4

ข้อที่ 4/40
คำถาม :

ใครรานใครรุกด้าว      แดนไทย ไทยรบจนสุดใจ              ขาดดิ้น เสียเนื้อเลือดหลั่งไหล     ยอมสละ สิ้นแล เสียชีพไป่เสียสิ้น            ชื่อก้องเกียรติงาม  บทร้อยกรองนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่ออะไร
 

5

ข้อที่ 5/40
คำถาม :

ใครรานใครรุกด้าว      แดนไทย ไทยรบจนสุดใจ              ขาดดิ้น เสียเนื้อเลือดหลั่งไหล     ยอมสละ สิ้นแล เสียชีพไป่เสียสิ้น            ชื่อก้องเกียรติงาม  คำว่า “ใครรานใครรุกด้าว” หมายถึงข้อใด
 
 

6

ข้อที่ 6/40
คำถาม :

ใครรานใครรุกด้าว      แดนไทย ไทยรบจนสุดใจ              ขาดดิ้น เสียเนื้อเลือดหลั่งไหล     ยอมสละ สิ้นแล เสียชีพไป่เสียสิ้น            ชื่อก้องเกียรติงาม  บทร้อยกรองนี้ไม่ตรงกับบุคคลใด
 

7

ข้อที่ 7/40
คำถาม :

ใครรานใครรุกด้าว      แดนไทย ไทยรบจนสุดใจ              ขาดดิ้น เสียเนื้อเลือดหลั่งไหล     ยอมสละ สิ้นแล เสียชีพไป่เสียสิ้น            ชื่อก้องเกียรติงาม  บทร้อยกรองนี้ไม่ตรงกับบุคคลใด
 

8

ข้อที่ 8/40
คำถาม :

ใครรานใครรุกด้าว      แดนไทย ไทยรบจนสุดใจ              ขาดดิ้น เสียเนื้อเลือดหลั่งไหล     ยอมสละ สิ้นแล เสียชีพไป่เสียสิ้น            ชื่อก้องเกียรติงาม  คำว่า “ยอมสละ” หมายถึงสิ่งใด
 

9

ข้อที่ 9/40
คำถาม :

ใครรานใครรุกด้าว      แดนไทย ไทยรบจนสุดใจ              ขาดดิ้น เสียเนื้อเลือดหลั่งไหล     ยอมสละ สิ้นแล เสียชีพไป่เสียสิ้น            ชื่อก้องเกียรติงาม  คำกล่าวในข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับความหมายของบทร้อยกรองนี้
 

10

ข้อที่ 10/40
คำถาม :

“หวังรวยทางลัด     พ่อค้าตึกแถวจอด” คำที่ขีดเส้นใต้หมายถึงอะไร

11

ข้อที่ 11/40
คำถาม :

ภาพนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องใดมากที่สุด

12

ข้อที่ 12/40
คำถาม :

เหตุการณ์นี้น่าจะเป็นการนำเสนอทางสื่อสารมวลชนประเภทใด

13

ข้อที่ 13/40
คำถาม :

ภาพนี้ตรงกับคำคล้องจองว่าอย่างไร

14

ข้อที่ 14/40
คำถาม :

“แค่ทิ้งคนละชิ้น       เจ้าพระยาก็สิ้นแล้ว” ข้อความนี้จัดอยู่ในประเภทใด

15

ข้อที่ 15/40
คำถาม :

“แค่ทิ้งคนละชิ้น       เจ้าพระยาก็สิ้นแล้ว” ปัญหาที่เกิดขึ้นคืออะไร

16

ข้อที่ 16/40
คำถาม :

“แค่ทิ้งคนละชิ้น       เจ้าพระยาก็สิ้นแล้ว” ใครควรจะมีหน้าที่ในการแก้ปัญหาแม่น้ำเจ้าพระยา

17

ข้อที่ 17/40
คำถาม :

“แค่ทิ้งคนละชิ้น       เจ้าพระยาก็สิ้นแล้ว” คำว่า “คนละชิ้น” หมายถึงอะไร

18

ข้อที่ 18/40
คำถาม :

“แค่ทิ้งคนละชิ้น       เจ้าพระยาก็สิ้นแล้ว” บทร้อยกรองนี้ให้แง่คิดในเรื่องใด

19

ข้อที่ 19/40
คำถาม :

ข้อใดมีความหมายแตกต่างจากคำว่า “จิตใจมืดมน”

20

ข้อที่ 20/40
คำถาม :

บทร้อยกรองนี้จัดอยู่ในประเภทใด

21

ข้อที่ 21/40
คำถาม :

ไม่ว่าสิ่งใด ไม่ไกลเกินฝันหากเริ่มเก็บเล็กผสมน้อย แต่วันนี้ สิ่งที่ฝันก็ย่อมเป็นจริงได้” ข้อความนี้ตรงกับสำนวนใด

22

ข้อที่ 22/40
คำถาม :

ไม่ว่าสิ่งใด ไม่ไกลเกินฝันหากเริ่มเก็บเล็กผสมน้อย แต่วันนี้ สิ่งที่ฝันก็ย่อมเป็นจริงได้” คำว่า “ไม่ไกลเกินฝัน” ตรงกับข้อใด
 

23

ข้อที่ 23/40
คำถาม :

ไม่ว่าสิ่งใด ไม่ไกลเกินฝันหากเริ่มเก็บเล็กผสมน้อย แต่วันนี้ สิ่งที่ฝันก็ย่อมเป็นจริงได้” ข้อใด มีความหมายตรงข้ามกับคำว่า “เก็บเล็กผสมน้อย”
 

24

ข้อที่ 24/40
คำถาม :

ใครรานใครรุกด้าว      แดนไทย ไทยรบจนสุดใจ              ขาดดิ้น เสียเนื้อเลือดหลั่งไหล     ยอมสละ สิ้นแล เสียชีพไป่เสียสิ้น            ชื่อก้องเกียรติงาม  บทร้อยกรองนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่ออะไร
 

25

ข้อที่ 25/40
คำถาม :

ใครรานใครรุกด้าว      แดนไทย ไทยรบจนสุดใจ              ขาดดิ้น เสียเนื้อเลือดหลั่งไหล     ยอมสละ สิ้นแล เสียชีพไป่เสียสิ้น            ชื่อก้องเกียรติงาม  คำว่า “ใครรานใครรุกด้าว” หมายถึงข้อใด
 
 

26

ข้อที่ 26/40
คำถาม :

ใครรานใครรุกด้าว      แดนไทย ไทยรบจนสุดใจ              ขาดดิ้น เสียเนื้อเลือดหลั่งไหล     ยอมสละ สิ้นแล เสียชีพไป่เสียสิ้น            ชื่อก้องเกียรติงาม  บทร้อยกรองนี้ไม่ตรงกับบุคคลใด
 

27

ข้อที่ 27/40
คำถาม :

ใครรานใครรุกด้าว      แดนไทย ไทยรบจนสุดใจ              ขาดดิ้น เสียเนื้อเลือดหลั่งไหล     ยอมสละ สิ้นแล เสียชีพไป่เสียสิ้น            ชื่อก้องเกียรติงาม  บทร้อยกรองนี้ไม่ตรงกับบุคคลใด
 

28

ข้อที่ 28/40
คำถาม :

ใครรานใครรุกด้าว      แดนไทย ไทยรบจนสุดใจ              ขาดดิ้น เสียเนื้อเลือดหลั่งไหล     ยอมสละ สิ้นแล เสียชีพไป่เสียสิ้น            ชื่อก้องเกียรติงาม  คำว่า “ยอมสละ” หมายถึงสิ่งใด
 

29

ข้อที่ 29/40
คำถาม :

ใครรานใครรุกด้าว      แดนไทย ไทยรบจนสุดใจ              ขาดดิ้น เสียเนื้อเลือดหลั่งไหล     ยอมสละ สิ้นแล เสียชีพไป่เสียสิ้น            ชื่อก้องเกียรติงาม  คำกล่าวในข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับความหมายของบทร้อยกรองนี้
 

30

ข้อที่ 30/40
คำถาม :

“หวังรวยทางลัด     พ่อค้าตึกแถวจอด” คำที่ขีดเส้นใต้หมายถึงอะไร

31

ข้อที่ 31/40
คำถาม :

ภาพนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องใดมากที่สุด

32

ข้อที่ 32/40
คำถาม :

เหตุการณ์นี้น่าจะเป็นการนำเสนอทางสื่อสารมวลชนประเภทใด

33

ข้อที่ 33/40
คำถาม :

ภาพนี้ตรงกับคำคล้องจองว่าอย่างไร

34

ข้อที่ 34/40
คำถาม :

“แค่ทิ้งคนละชิ้น       เจ้าพระยาก็สิ้นแล้ว” ข้อความนี้จัดอยู่ในประเภทใด

35

ข้อที่ 35/40
คำถาม :

“แค่ทิ้งคนละชิ้น       เจ้าพระยาก็สิ้นแล้ว” ปัญหาที่เกิดขึ้นคืออะไร

36

ข้อที่ 36/40
คำถาม :

“แค่ทิ้งคนละชิ้น       เจ้าพระยาก็สิ้นแล้ว” ใครควรจะมีหน้าที่ในการแก้ปัญหาแม่น้ำเจ้าพระยา

37

ข้อที่ 37/40
คำถาม :

“แค่ทิ้งคนละชิ้น       เจ้าพระยาก็สิ้นแล้ว” คำว่า “คนละชิ้น” หมายถึงอะไร

38

ข้อที่ 38/40
คำถาม :

“แค่ทิ้งคนละชิ้น       เจ้าพระยาก็สิ้นแล้ว” บทร้อยกรองนี้ให้แง่คิดในเรื่องใด

39

ข้อที่ 39/40
คำถาม :

ข้อใดมีความหมายแตกต่างจากคำว่า “จิตใจมืดมน”

40

ข้อที่ 40/40
คำถาม :

บทร้อยกรองนี้จัดอยู่ในประเภทใด

ระบบกำลังประมวลผล

  • ข้อปัจจุบัน
  • ข้อที่ทำแล้ว
  • ข้อที่ยังไม่ได้ทำ
  • ข้อที่ยังไม่ได้เปิด

กรุณาเลือกคำตอบ ก่อนกดปุ่มข้อถัดไป

ข้อแนะนำ : ท่านสามารถดูเฉลยของข้อสอบแต่ละข้อได้ เมื่อทำข้อสอบเสร็จและส่งข้อสอบแล้ว

ข้อความ..

ข้อความเตือน..

ส่งข้อสอบให้เพื่อน..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน