ไม่ระบุระดับชั้น

ข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาชีพครู ชุดที่ 17

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: 013416

จำนวนข้อ

: 40 ข้อ

วิชา

: สอบบรรจุ

ระดับชั้น

: ไม่ระบุระดับชั้น

สร้างเมื่อ

: 1 มิ.ย. 60 เวลา 13:17 น.

ผู้สร้าง : -

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ให้คะแนน


00:00

1

ข้อที่ 1/40
คำถาม :

การที่ครูมุ่งมั่นในการพัฒนาผลงานอย่างต่อเนื่อง

2

ข้อที่ 2/40
คำถาม :

การที่ครูแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอยู่เสมอๆ

3

ข้อที่ 3/40
คำถาม :

ข้อกำหนดที่บัญญัติไว้ปฏิบัติเพื่อรักษาชื่อเสียงเกียรติคุณ ของ    วิชาชีพและฐานะของสมาชิกนั้นๆ

4

ข้อที่ 4/40
คำถาม :

ใครเป็นผู้กำหนดจรรยาบรรณวิชาชีพครู

5

ข้อที่ 5/40
คำถาม :

มาตรฐานวิชาชีพครูกำหนดไว้กี่ด้าน

6

ข้อที่ 6/40
คำถาม :

ไม่ใช่จรรยาบรรณวิชาชีพ

7

ข้อที่ 7/40
คำถาม :

ข้อใดคือจรรยาบรรณวิชาชีพ

8

ข้อที่ 8/40
คำถาม :

ครูต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา จัดอยู่ในกลุ่มใด

9

ข้อที่ 9/40
คำถาม :

มาตรฐานการปฏิบัติงานของครูกำหนดไว้กี่ข้อ

10

ข้อที่ 10/40
คำถาม :

“ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ ทักษะและนิสัยที่ถูกต้อง ดีงามแก่ศิษย์ ตามบทบาทหน้าที่เต็มความสามารถ ด้วยความบริสุทธิ์ใจ” จัดไว้ในกลุ่มใด

11

ข้อที่ 11/40
คำถาม :

ความดีงามของลักษณะนิสัยหรือพฤติกรรมที่กระทำจนเกิดความเคยชิน

12

ข้อที่ 12/40
คำถาม :

คุณธรรมสำหรับครูที่เป็นการประพฤติหรือกระทำที่เป็นปกติวิสัย

13

ข้อที่ 13/40
คำถาม :

“กัลยาณธรรม 8 เป็นธรรมในการดำเนินชีวิตของครูที่มีความสุขความเจริญ” ธรรมะใดหมายถึงการรู้แจ้งชัดกว้างไกลและลึกซึ้ง

14

ข้อที่ 14/40
คำถาม :

ธรรมที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจให้สะอาดใสคือข้อใด

15

ข้อที่ 15/40
คำถาม :

ธรรมข้อใดหมายถึงการให้

16

ข้อที่ 16/40
คำถาม :

ฆราวาสธรรม 4 เป็นธรรมสำหรับการครองเรือนข้อใดคือการข่มใจ ปรับปรุงตัว ฝึกฝนให้ติดเป็นนิสัย

17

ข้อที่ 17/40
คำถาม :

ธรรมะพรหมวิหาร 4 ที่แสดงความยินดี ความเบิกบานใจ

18

ข้อที่ 18/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นคุณธรรมของครูไทยที่พึงประสงค์

19

ข้อที่ 19/40
คำถาม :

มูลเหตุที่ต้องปลูกฝังคุณธรรมในตัวครู

20

ข้อที่ 20/40
คำถาม :

การที่ครูแต่งกายสุภาพเรียนร้อยการระวังอากัปกริยา  ให้อภัย การสงเคราะห์ช่วยเหลือ เป็นการเสริมสร้างคุณธรรมแนวทางใด

21

ข้อที่ 21/40
คำถาม :

การที่ครูมุ่งมั่นในการพัฒนาผลงานอย่างต่อเนื่อง

22

ข้อที่ 22/40
คำถาม :

การที่ครูแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอยู่เสมอๆ

23

ข้อที่ 23/40
คำถาม :

ข้อกำหนดที่บัญญัติไว้ปฏิบัติเพื่อรักษาชื่อเสียงเกียรติคุณ ของ    วิชาชีพและฐานะของสมาชิกนั้นๆ

24

ข้อที่ 24/40
คำถาม :

ใครเป็นผู้กำหนดจรรยาบรรณวิชาชีพครู

25

ข้อที่ 25/40
คำถาม :

มาตรฐานวิชาชีพครูกำหนดไว้กี่ด้าน

26

ข้อที่ 26/40
คำถาม :

ไม่ใช่จรรยาบรรณวิชาชีพ

27

ข้อที่ 27/40
คำถาม :

ข้อใดคือจรรยาบรรณวิชาชีพ

28

ข้อที่ 28/40
คำถาม :

ครูต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา จัดอยู่ในกลุ่มใด

29

ข้อที่ 29/40
คำถาม :

มาตรฐานการปฏิบัติงานของครูกำหนดไว้กี่ข้อ

30

ข้อที่ 30/40
คำถาม :

“ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ ทักษะและนิสัยที่ถูกต้อง ดีงามแก่ศิษย์ ตามบทบาทหน้าที่เต็มความสามารถ ด้วยความบริสุทธิ์ใจ” จัดไว้ในกลุ่มใด

31

ข้อที่ 31/40
คำถาม :

ความดีงามของลักษณะนิสัยหรือพฤติกรรมที่กระทำจนเกิดความเคยชิน

32

ข้อที่ 32/40
คำถาม :

คุณธรรมสำหรับครูที่เป็นการประพฤติหรือกระทำที่เป็นปกติวิสัย

33

ข้อที่ 33/40
คำถาม :

“กัลยาณธรรม 8 เป็นธรรมในการดำเนินชีวิตของครูที่มีความสุขความเจริญ” ธรรมะใดหมายถึงการรู้แจ้งชัดกว้างไกลและลึกซึ้ง

34

ข้อที่ 34/40
คำถาม :

ธรรมที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจให้สะอาดใสคือข้อใด

35

ข้อที่ 35/40
คำถาม :

ธรรมข้อใดหมายถึงการให้

36

ข้อที่ 36/40
คำถาม :

ฆราวาสธรรม 4 เป็นธรรมสำหรับการครองเรือนข้อใดคือการข่มใจ ปรับปรุงตัว ฝึกฝนให้ติดเป็นนิสัย

37

ข้อที่ 37/40
คำถาม :

ธรรมะพรหมวิหาร 4 ที่แสดงความยินดี ความเบิกบานใจ

38

ข้อที่ 38/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นคุณธรรมของครูไทยที่พึงประสงค์

39

ข้อที่ 39/40
คำถาม :

มูลเหตุที่ต้องปลูกฝังคุณธรรมในตัวครู

40

ข้อที่ 40/40
คำถาม :

การที่ครูแต่งกายสุภาพเรียนร้อยการระวังอากัปกริยา  ให้อภัย การสงเคราะห์ช่วยเหลือ เป็นการเสริมสร้างคุณธรรมแนวทางใด

ระบบกำลังประมวลผล

  • ข้อปัจจุบัน
  • ข้อที่ทำแล้ว
  • ข้อที่ยังไม่ได้ทำ
  • ข้อที่ยังไม่ได้เปิด

กรุณาเลือกคำตอบ ก่อนกดปุ่มข้อถัดไป

ข้อแนะนำ : ท่านสามารถดูเฉลยของข้อสอบแต่ละข้อได้ เมื่อทำข้อสอบเสร็จและส่งข้อสอบแล้ว

ข้อความ..

ข้อความเตือน..

ส่งข้อสอบให้เพื่อน..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน