ป.3

เรื่อง ศิลปะกับชีวิต ป.3

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: ARPA301341

จำนวนข้อ

: 40 ข้อ

วิชา

: ศิลปะ

ระดับชั้น

: ป.3

สร้างเมื่อ

: 4 ก.พ. 53 เวลา 11:32 น.

ผู้สร้าง : Noo_Wow

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ให้คะแนน


00:00

1

ข้อที่ 1/40
คำถาม :

จากภาพ เป็นผลงานศิลปะประเภทใดจากภาพ  เป็นผลงานศิลปะประเภทใด

2

ข้อที่ 2/40
คำถาม :

จากข้อ 1. เราสามารถหาชมได้จากที่ใด

3

ข้อที่ 3/40
คำถาม :

จากภาพ เป็นผลงานศิลปะข้อใดจากภาพ  เป็นผลงานศิลปะข้อใด

4

ข้อที่ 4/40
คำถาม :

จากภาพ เป็นอุปกรณ์ใช้ในการทำงานศิลปะข้อใดจากภาพ  เป็นอุปกรณ์ใช้ในการทำงานศิลปะข้อใด

5

ข้อที่ 5/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นวัสดุที่ใช้ในงานปั้น

6

ข้อที่ 6/40
คำถาม :

ผลงานศิลปะข้อใด ใช้กระดาษวาดเขียนเป็นอุปกรณ์ในการทำ

7

ข้อที่ 7/40
คำถาม :

ผลงานศิลปะข้อใด เป็นรูป 3 มิติ

8

ข้อที่ 8/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นการนำเอาความรู้ทางศิลปะไปใช้ในการเรียนคณิตศาสตร์

9

ข้อที่ 9/40
คำถาม :

จากภาพ เป็นการปั้นเป็นรูปอะไร

10

ข้อที่ 10/40
คำถาม :

ข้อใดเกี่ยวข้องกับวิชาวิทยาศาสตร์

11

ข้อที่ 11/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติต่อผลงานศิลปะในท้องถิ่น

12

ข้อที่ 12/40
คำถาม :

ผลงานศิลปะของท้องถิ่นมีคุณค่าในด้านใด

13

ข้อที่ 13/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นผลงานศิลปะที่มีชื่อเสียงของภาคใต้

14

ข้อที่ 14/40
คำถาม :

จากภาพ เป็นผลงานศิลปะของจังหวัดใดจากภาพ เป็นผลงานศิลปะของจังหวัดใด

15

ข้อที่ 15/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นผลงานศิลปะที่เหมาะกับการประดับฝาผนังบ้าน

16

ข้อที่ 16/40
คำถาม :

จากภาพ เป็นผลงานศิลปะของท้องถิ่นใด

17

ข้อที่ 17/40
คำถาม :

จากภาพเป็นผลงานศิลปะประเภทใดจากภาพเป็นผลงานศิลปะประเภทใด

18

ข้อที่ 18/40
คำถาม :

ผลงานศิลปะข้อใด จัดอยู่ในประเภทงานปั้น

19

ข้อที่ 19/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่ผลงานศิลปะในท้องถิ่น

20

ข้อที่ 20/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นผลงานศิลปะที่สร้างจากวิธีการแกะสลัก

21

ข้อที่ 21/40
คำถาม :

จากภาพ เป็นผลงานศิลปะประเภทใดจากภาพ  เป็นผลงานศิลปะประเภทใด

22

ข้อที่ 22/40
คำถาม :

จากข้อ 1. เราสามารถหาชมได้จากที่ใด

23

ข้อที่ 23/40
คำถาม :

จากภาพ เป็นผลงานศิลปะข้อใดจากภาพ  เป็นผลงานศิลปะข้อใด

24

ข้อที่ 24/40
คำถาม :

จากภาพ เป็นอุปกรณ์ใช้ในการทำงานศิลปะข้อใดจากภาพ  เป็นอุปกรณ์ใช้ในการทำงานศิลปะข้อใด

25

ข้อที่ 25/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นวัสดุที่ใช้ในงานปั้น

26

ข้อที่ 26/40
คำถาม :

ผลงานศิลปะข้อใด ใช้กระดาษวาดเขียนเป็นอุปกรณ์ในการทำ

27

ข้อที่ 27/40
คำถาม :

ผลงานศิลปะข้อใด เป็นรูป 3 มิติ

28

ข้อที่ 28/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นการนำเอาความรู้ทางศิลปะไปใช้ในการเรียนคณิตศาสตร์

29

ข้อที่ 29/40
คำถาม :

จากภาพ เป็นการปั้นเป็นรูปอะไร

30

ข้อที่ 30/40
คำถาม :

ข้อใดเกี่ยวข้องกับวิชาวิทยาศาสตร์

31

ข้อที่ 31/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติต่อผลงานศิลปะในท้องถิ่น

32

ข้อที่ 32/40
คำถาม :

ผลงานศิลปะของท้องถิ่นมีคุณค่าในด้านใด

33

ข้อที่ 33/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นผลงานศิลปะที่มีชื่อเสียงของภาคใต้

34

ข้อที่ 34/40
คำถาม :

จากภาพ เป็นผลงานศิลปะของจังหวัดใดจากภาพ เป็นผลงานศิลปะของจังหวัดใด

35

ข้อที่ 35/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นผลงานศิลปะที่เหมาะกับการประดับฝาผนังบ้าน

36

ข้อที่ 36/40
คำถาม :

จากภาพ เป็นผลงานศิลปะของท้องถิ่นใด

37

ข้อที่ 37/40
คำถาม :

จากภาพเป็นผลงานศิลปะประเภทใดจากภาพเป็นผลงานศิลปะประเภทใด

38

ข้อที่ 38/40
คำถาม :

ผลงานศิลปะข้อใด จัดอยู่ในประเภทงานปั้น

39

ข้อที่ 39/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่ผลงานศิลปะในท้องถิ่น

40

ข้อที่ 40/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นผลงานศิลปะที่สร้างจากวิธีการแกะสลัก

ระบบกำลังประมวลผล

  • ข้อปัจจุบัน
  • ข้อที่ทำแล้ว
  • ข้อที่ยังไม่ได้ทำ
  • ข้อที่ยังไม่ได้เปิด

กรุณาเลือกคำตอบ ก่อนกดปุ่มข้อถัดไป

ข้อแนะนำ : ท่านสามารถดูเฉลยของข้อสอบแต่ละข้อได้ เมื่อทำข้อสอบเสร็จและส่งข้อสอบแล้ว

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

วันที่สร้าง รหัสข้อสอบ ชื่อข้อสอบ จำนวน ระดับชั้น เข้าชม เพิ่มรายการโปรด
20 ส.ค. 2552 ARPB400174 วิชาศิลปะ ป.4 ชุดที่1 10 ข้อ 89,026 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
17 ก.พ. 2553 ARPB601527 เรื่อง ศิลปะกับชีวิต ป.6 20 ข้อ 29,271 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
4 ก.พ. 2553 ARPA301339 เรื่อง สร้างสรรค์งานศิลป์ ป.3 ชุดที่2 15 ข้อ 24,848 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
20 ส.ค. 2552 ARPA100190 วิชาศิลปะ ป.1 ชุดที่4 17 ข้อ 32,115 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
12 ม.ค. 2553 ARPA101095 เรื่อง การสร้างสรรค์จากเศษวัสดุ ป.1 18 ข้อ 6,718 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
21 ส.ค. 2552 ARPB600270 วิชาศิลปะ ป.6 ชุดที่ 2 19 ข้อ 25,903 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
22 ม.ค. 2557 ARPB611349 แนวข้อสอบ O-NET วิชาศิลปะ(ปี2550-2553) ชุดที่2 20 ข้อ 33,103 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
22 ม.ค. 2553 ARPA201200 เรื่อง ภาพวาดสวยงาม ป.2 20 ข้อ 17,143 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
20 ส.ค. 2552 ARPA100190 วิชาศิลปะ ป.1 ชุดที่4 17 ข้อ 32,115 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
30 พ.ค. 2557 ARPA111945 งานศิลป์ในชีวิตประจำวัน 10 ข้อ 22,039 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อความ..

ข้อความเตือน..

ส่งข้อสอบให้เพื่อน..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน