ม.6

แนวข้อสอบ PAT 5 ปี 2552 ชุดที่ 6

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: MB613373

จำนวนข้อ

: 24 ข้อ

วิชา

: PAT 5

ระดับชั้น

: ม.6

สร้างเมื่อ

: 13 มี.ค. 60 เวลา 18:08 น.

ผู้สร้าง : ❤Math❤

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ให้คะแนน


00:00

1

ข้อที่ 1/24
คำถาม :

   “เราอย่าไปตั้งข้อรังเกียจคนแต่ละสาขาอาชีพ เพราะเราจะไปบังคับให้ทุกคนประกอบอาชีพเดียวกันคงไม่ได้”
ผู้พูดต้องการให้ผู้ฟังเกิดความรู้สึกเรื่องใด

2

ข้อที่ 2/24
คำถาม :

เมื่อท่านเห็นเพื่อนถูกครูตำหนิเรื่องไม่ส่งการบ้าน ในฐานะที่ท่านเป็นเพื่อนสนิทของเพื่อนคนนี้ ท่านจะพูดกับเขาอย่างไร

3

ข้อที่ 3/24
คำถาม :

   “จากการศึกษาในเรื่องการนอนในมนุษย์พบว่า ผู้ที่นอนหลับไม่เพียงพอจะส่งผลเสียหายหลายประการด้วยกัน อาทิ การใช้พลังงานจากเซลล์สมองจะใช้ได้ไม่เต็มที่ มีของเสียคั่งค้างอยู่ภายใจสมอง ระบบการย่อยอาหารไม่ดี ระบบการขับถ่ายไม่เป็นปกติ ระบบฮอร์โมนการเจริญเติบโตบกพร่อง รวมทั้งเกิดอาการเครียดทางจิตใจได้ง่ายด้วย”
ผู้เขียนข้อความข้างต้นนี้มีจุดมุ่งหมายในการสื่อสารอย่างไร

4

ข้อที่ 4/24
คำถาม :

   “การลดอาหารไขมันอิ่มตัว เสมือนเราลดปัจจัยเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดโรคเส้นเลือดหัวใจอุดตัน ขณะเดียวกันเนื่องจากไขมันเป็นอาหารที่ให้พลังงานสูงมาก เมื่อเราควบคุมอาหารประเภทนี้จะทำให้เราสามารถควบคุมน้ำหนักตัวให้อยู่ในพิกัดมาตรฐานสมส่วนได้ง่าย ซึ่งเป็นการลดเหตุแห่งการเกิดโรคเบาหวาน โรคข้อเสื่อม ที่จะตามมา แล้วสุดท้ายรูปร่างที่สมส่วนก็จะทำให้สบายตัว ขยับเขยื้อนร่างกายได้คล่อง ทำให้สนุกสนานกับการทำงาน”
ผู้พูดข้อความข้างต้นนี้มีจุดประสงค์อย่างไร

5

ข้อที่ 5/24
คำถาม :

   “ผลการเรียนภาษาอังกฤษ และความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของคนไทยด้อยกว่าเป้าหมาย ดังจะเห็นได้จากข้อมูลการสอบโทเฟล พบว่าประเทศไทยมีคะแนนเฉลี่ยของการสอบโทเฟลอยู่ในละดับที่ 8 ของกลุ่มประเทศอาเซียน”
ผู้พูดต้องการให้ผู้ฟังเกิดความรู้สึกใดมากที่สุด

6

ข้อที่ 6/24
คำถาม :

“เพื่อนมนุษย์ชาติ จงอย่าละความกล้า เมื่อเผชิญกับความทุกข์ให้อดทนและสุขุม” จงมีความสุขที่ได้ยึดมั่นคำพูดข้างบนน่าจะเป็นข้อความในลักษณะใด

7

ข้อที่ 7/24
คำถาม :

จงอ่านคำประพันธ์ต่อไปนี้แล้วตอบคำถาม
   “......ยี่สิบห้าตุลาคมวันลมจัด
พฤหัสบดีปีศูนย์ห้า
ปากพนังทั่วถิ่นกินน้ำตา
ประสบวาดภัยบรรลัยกัลป์”

ควรตั้งชื่อคำประพันธ์ข้างต้นว่าอย่างไร

8

ข้อที่ 8/24
คำถาม :

   “ผู้ชมทางโทรทัศน์ส่วนใหญ่ มักจะประเมินอัตราการเกิดคดีอาชญากรรม หรืออุบัติภัยจากความถี่ของข่าวที่ปรากฏในรายการโทรทัศน์ ในขณะที่รายการข่าวในโทรทัศน์ส่วนใหญ่มักจะเลือกเสนอเหตุการณ์ที่น่าตื่นเต้น และมีสีสัน เช่น การเกิดเพลิงไหม้ หรือ รถน้ำมันระเบิด มากกว่าที่จะเสนอเรื่องการสร้างเอกสารเท็จเพื่อโกงภาษีของบริษัทเอกชนบางแห่ง” ถ้าหากข้อความข้างต้นเป็นความจริง ข้อความใดต่อไปนี้จะเป็นจริงด้วย

9

ข้อที่ 9/24
คำถาม :

   “การเพิ่มของระดับกรดไขมันความหนาแน่นสูง หรือ เอชดีแอลในกระแสเลือดจะทำให้ระดับของโคเลสเตอรอลลดลง เพราะมันช่วยเพิ่มความสามารถของร่างกายในการขจัดโคเลสเตอรอล ส่วนเกิน สำหรับบางคน การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ และการควบคุมน้ำหนักให้อยู่เกณฑ์ที่เหมาะสม สามารถช่วยเพิ่มระดับเอชดีแอลในกระแสเลือดอย่างได้ผล”
ข้อสรุปใดต่อไปนี้ สอดคล้องกับข้อความข้างต้นอย่างสมเหตุสมผลที่สุด

10

ข้อที่ 10/24
คำถาม :

   “การห้ามการโฆษณาสินค้าประเภทบุหรี่ และยาสูบ ในสื่อมวลชนทุกชนิด เป็นมาตรการที่ไม่มีประสิทธิภาพ เพราะไม่ช่วยลดจำนวนผู้สูบบุหรี่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มวัยรุ่นตราบใดที่ทางการยังอนุญาตให้มีการจำหน่ายบุหรี่ วัยรุ่นเหล่านี้ก็สามารถซื้อมาสูบได้ โดยไม่ต้องอาศัยข้อมูลจากการโฆษณา” ข้อใดต่อไปนี้ ซึ่งถ้าหากเป็นจริง จะทำให้ข้อความข้างต้นมีน้ำหนักลดน้อยลง

11

ข้อที่ 11/24
คำถาม :

   “กลุ่มผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับกฎหมายที่บังคับให้คนขับ และผู้โดยสารรถยนต์ส่วนบุคคลรัดเข็มขัดนิรภัยในขณะขับขี่ได้โต้แย้งว่า ในสังคมประชาธิปไตย ประชาชนมีสิทธิในชีวิตและทรัพย์สินของตน ดังนั้นทุกคนจึงมีเสรีภาพที่จะเสี่ยงตราบเท่าที่การเสี่ยงนั้นไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต และทรัพย์สินของผู้อื่น ดังนั้นการจะรัดเข็มขัดนิรภัยในขณะขับขี่หรือไม่นั้น ควรจะเป็นการตัดสินของแต่ละบุคคล”
ข้อใดต่อไปนี้ ซึ่งถ้าหากว่าเป็นจริง จะลบล้างเหตุผลที่อ้างในบทความข้างต้นได้ดีที่สุด

12

ข้อที่ 12/24
คำถาม :

   “การแก้ไขความยากไร้ของประชากรประการหนึ่ง คือ การตัดการใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือยออก ใช้จ่ายในสิ่งจำเป็น เช่น การเลิกเที่ยวเตร่ เลิกการชมมหรสพที่ต้องเสียเงิน เลิกซื้อของที่ไม่จำเป็นแก่ชีวิต ของที่ยังใช้ได้ เช่น เสื้อผ้า ควรใช้เท่าที่จำเป็น อย่าเปลี่ยนของให้เห่อตามเพื่อน การไม่รู้จักประหยัดนี้เอง ทำให้ประเทศของเราไม่สามารถพัฒนาไปได้เต็มที่”
บทความนี้เน้นเรื่องใดมากที่สุด

13

ข้อที่ 13/24
คำถาม :

   “เราอย่าไปตั้งข้อรังเกียจคนแต่ละสาขาอาชีพ เพราะเราจะไปบังคับให้ทุกคนประกอบอาชีพเดียวกันคงไม่ได้”
ผู้พูดต้องการให้ผู้ฟังเกิดความรู้สึกเรื่องใด

14

ข้อที่ 14/24
คำถาม :

เมื่อท่านเห็นเพื่อนถูกครูตำหนิเรื่องไม่ส่งการบ้าน ในฐานะที่ท่านเป็นเพื่อนสนิทของเพื่อนคนนี้ ท่านจะพูดกับเขาอย่างไร

15

ข้อที่ 15/24
คำถาม :

   “จากการศึกษาในเรื่องการนอนในมนุษย์พบว่า ผู้ที่นอนหลับไม่เพียงพอจะส่งผลเสียหายหลายประการด้วยกัน อาทิ การใช้พลังงานจากเซลล์สมองจะใช้ได้ไม่เต็มที่ มีของเสียคั่งค้างอยู่ภายใจสมอง ระบบการย่อยอาหารไม่ดี ระบบการขับถ่ายไม่เป็นปกติ ระบบฮอร์โมนการเจริญเติบโตบกพร่อง รวมทั้งเกิดอาการเครียดทางจิตใจได้ง่ายด้วย”
ผู้เขียนข้อความข้างต้นนี้มีจุดมุ่งหมายในการสื่อสารอย่างไร

16

ข้อที่ 16/24
คำถาม :

   “การลดอาหารไขมันอิ่มตัว เสมือนเราลดปัจจัยเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดโรคเส้นเลือดหัวใจอุดตัน ขณะเดียวกันเนื่องจากไขมันเป็นอาหารที่ให้พลังงานสูงมาก เมื่อเราควบคุมอาหารประเภทนี้จะทำให้เราสามารถควบคุมน้ำหนักตัวให้อยู่ในพิกัดมาตรฐานสมส่วนได้ง่าย ซึ่งเป็นการลดเหตุแห่งการเกิดโรคเบาหวาน โรคข้อเสื่อม ที่จะตามมา แล้วสุดท้ายรูปร่างที่สมส่วนก็จะทำให้สบายตัว ขยับเขยื้อนร่างกายได้คล่อง ทำให้สนุกสนานกับการทำงาน”
ผู้พูดข้อความข้างต้นนี้มีจุดประสงค์อย่างไร

17

ข้อที่ 17/24
คำถาม :

   “ผลการเรียนภาษาอังกฤษ และความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของคนไทยด้อยกว่าเป้าหมาย ดังจะเห็นได้จากข้อมูลการสอบโทเฟล พบว่าประเทศไทยมีคะแนนเฉลี่ยของการสอบโทเฟลอยู่ในละดับที่ 8 ของกลุ่มประเทศอาเซียน”
ผู้พูดต้องการให้ผู้ฟังเกิดความรู้สึกใดมากที่สุด

18

ข้อที่ 18/24
คำถาม :

“เพื่อนมนุษย์ชาติ จงอย่าละความกล้า เมื่อเผชิญกับความทุกข์ให้อดทนและสุขุม” จงมีความสุขที่ได้ยึดมั่นคำพูดข้างบนน่าจะเป็นข้อความในลักษณะใด

19

ข้อที่ 19/24
คำถาม :

จงอ่านคำประพันธ์ต่อไปนี้แล้วตอบคำถาม
   “......ยี่สิบห้าตุลาคมวันลมจัด
พฤหัสบดีปีศูนย์ห้า
ปากพนังทั่วถิ่นกินน้ำตา
ประสบวาดภัยบรรลัยกัลป์”

ควรตั้งชื่อคำประพันธ์ข้างต้นว่าอย่างไร

20

ข้อที่ 20/24
คำถาม :

   “ผู้ชมทางโทรทัศน์ส่วนใหญ่ มักจะประเมินอัตราการเกิดคดีอาชญากรรม หรืออุบัติภัยจากความถี่ของข่าวที่ปรากฏในรายการโทรทัศน์ ในขณะที่รายการข่าวในโทรทัศน์ส่วนใหญ่มักจะเลือกเสนอเหตุการณ์ที่น่าตื่นเต้น และมีสีสัน เช่น การเกิดเพลิงไหม้ หรือ รถน้ำมันระเบิด มากกว่าที่จะเสนอเรื่องการสร้างเอกสารเท็จเพื่อโกงภาษีของบริษัทเอกชนบางแห่ง” ถ้าหากข้อความข้างต้นเป็นความจริง ข้อความใดต่อไปนี้จะเป็นจริงด้วย

21

ข้อที่ 21/24
คำถาม :

   “การเพิ่มของระดับกรดไขมันความหนาแน่นสูง หรือ เอชดีแอลในกระแสเลือดจะทำให้ระดับของโคเลสเตอรอลลดลง เพราะมันช่วยเพิ่มความสามารถของร่างกายในการขจัดโคเลสเตอรอล ส่วนเกิน สำหรับบางคน การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ และการควบคุมน้ำหนักให้อยู่เกณฑ์ที่เหมาะสม สามารถช่วยเพิ่มระดับเอชดีแอลในกระแสเลือดอย่างได้ผล”
ข้อสรุปใดต่อไปนี้ สอดคล้องกับข้อความข้างต้นอย่างสมเหตุสมผลที่สุด

22

ข้อที่ 22/24
คำถาม :

   “การห้ามการโฆษณาสินค้าประเภทบุหรี่ และยาสูบ ในสื่อมวลชนทุกชนิด เป็นมาตรการที่ไม่มีประสิทธิภาพ เพราะไม่ช่วยลดจำนวนผู้สูบบุหรี่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มวัยรุ่นตราบใดที่ทางการยังอนุญาตให้มีการจำหน่ายบุหรี่ วัยรุ่นเหล่านี้ก็สามารถซื้อมาสูบได้ โดยไม่ต้องอาศัยข้อมูลจากการโฆษณา” ข้อใดต่อไปนี้ ซึ่งถ้าหากเป็นจริง จะทำให้ข้อความข้างต้นมีน้ำหนักลดน้อยลง

23

ข้อที่ 23/24
คำถาม :

   “กลุ่มผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับกฎหมายที่บังคับให้คนขับ และผู้โดยสารรถยนต์ส่วนบุคคลรัดเข็มขัดนิรภัยในขณะขับขี่ได้โต้แย้งว่า ในสังคมประชาธิปไตย ประชาชนมีสิทธิในชีวิตและทรัพย์สินของตน ดังนั้นทุกคนจึงมีเสรีภาพที่จะเสี่ยงตราบเท่าที่การเสี่ยงนั้นไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต และทรัพย์สินของผู้อื่น ดังนั้นการจะรัดเข็มขัดนิรภัยในขณะขับขี่หรือไม่นั้น ควรจะเป็นการตัดสินของแต่ละบุคคล”
ข้อใดต่อไปนี้ ซึ่งถ้าหากว่าเป็นจริง จะลบล้างเหตุผลที่อ้างในบทความข้างต้นได้ดีที่สุด

24

ข้อที่ 24/24
คำถาม :

   “การแก้ไขความยากไร้ของประชากรประการหนึ่ง คือ การตัดการใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือยออก ใช้จ่ายในสิ่งจำเป็น เช่น การเลิกเที่ยวเตร่ เลิกการชมมหรสพที่ต้องเสียเงิน เลิกซื้อของที่ไม่จำเป็นแก่ชีวิต ของที่ยังใช้ได้ เช่น เสื้อผ้า ควรใช้เท่าที่จำเป็น อย่าเปลี่ยนของให้เห่อตามเพื่อน การไม่รู้จักประหยัดนี้เอง ทำให้ประเทศของเราไม่สามารถพัฒนาไปได้เต็มที่”
บทความนี้เน้นเรื่องใดมากที่สุด

ระบบกำลังประมวลผล

  • ข้อปัจจุบัน
  • ข้อที่ทำแล้ว
  • ข้อที่ยังไม่ได้ทำ
  • ข้อที่ยังไม่ได้เปิด

กรุณาเลือกคำตอบ ก่อนกดปุ่มข้อถัดไป

ข้อแนะนำ : ท่านสามารถดูเฉลยของข้อสอบแต่ละข้อได้ เมื่อทำข้อสอบเสร็จและส่งข้อสอบแล้ว

ข้อความ..

ข้อความเตือน..

ส่งข้อสอบให้เพื่อน..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน