ม.6

แนวข้อสอบ PAT 5 ปี 2552 ชุดที่ 3

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: KA013370

จำนวนข้อ

: 20 ข้อ

วิชา

: PAT 5

ระดับชั้น

: ม.6

สร้างเมื่อ

: 13 มี.ค. 60 เวลา 13:56 น.

ผู้สร้าง : ❤Math❤

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ให้คะแนน
00:00

1

ข้อที่ 1/20
คำถาม :

พิจารณาคำที่กำหนดให้สอดคล้องกับแผนภาพใด
วัว สัตว์ พืช สิ่งมีชีวิต

2

ข้อที่ 2/20
คำถาม :

พิจารณาคำที่กำหนดให้สอดคล้องกับแผนภาพใด
การละเล่นไทย มอญซ่อนผ้า หมากเก็บ งูกินหาง

3

ข้อที่ 3/20
คำถาม :

พิจารณาคำที่กำหนดให้สอดคล้องกับแผนภาพใด
ยานพาหนะ รถยนต์ เครื่องยนต์ จักรยาน

4

ข้อที่ 4/20
คำถาม :

ใช้ข้อมูลต่อไปนี้ตอบคำถาม
บริษัทแห่งหนึ่งเปิดทำงาน 5 วัน เริ่มจากวันจันทร์ถึงวันศุกร์ แต่ละสัปดาห์มีกิจกรรมประจำทุกวัน คือ กิจกรรม A, B, C, D และ E โดยมีเงื่อนไข ดังนี้
   A ต้องทำแรก ๆ ก่อน D และ E
   B ต้องทำแรก ๆ ก่อน C และ D
ทำได้เพียงวันละหนึ่งกิจกรรมเท่านั้น

กิจกรรมคู่ใดจัดในวันจันทร์ และอังคาร

5

ข้อที่ 5/20
คำถาม :

ใช้ข้อมูลต่อไปนี้ตอบคำถาม
บริษัทแห่งหนึ่งเปิดทำงาน 5 วัน เริ่มจากวันจันทร์ถึงวันศุกร์ แต่ละสัปดาห์มีกิจกรรมประจำทุกวัน คือ กิจกรรม A, B, C, D และ E โดยมีเงื่อนไข ดังนี้
   A ต้องทำแรก ๆ ก่อน D และ E
   B ต้องทำแรก ๆ ก่อน C และ D
ทำได้เพียงวันละหนึ่งกิจกรรมเท่านั้น

ถ้า E และ C จัดในวันพฤหัส ศุกร์ ตามลำดับข้อใดถูก

6

ข้อที่ 6/20
คำถาม :

ใช้ข้อมูลต่อไปนี้ตอบคำถาม
   ไล วิภา วันดี วันงาม วันชาติ และวันเฉลิม เกิดคนละปีกัน โดยปีเกิดของทั้ง 6 คน เรียงลำดับติดต่อกัน วิไลแก่กว่าวันดี 2 ปี วิไลเกิด พ.ศ. 2508 วันเฉลิมแก่กว่าวันงาม 2 ปี วิภาแก่กว่าวันงามและวันชาติสมาชิกที่อายุมากสุดในกลุ่มเกิด พ.ศ. 2505

ใครอายุมากสุด

7

ข้อที่ 7/20
คำถาม :

ใช้ข้อมูลต่อไปนี้ตอบคำถาม
   ไล วิภา วันดี วันงาม วันชาติ และวันเฉลิม เกิดคนละปีกัน โดยปีเกิดของทั้ง 6 คน เรียงลำดับติดต่อกัน วิไลแก่กว่าวันดี 2 ปี วิไลเกิด พ.ศ. 2508 วันเฉลิมแก่กว่าวันงาม 2 ปี วิภาแก่กว่าวันงามและวันชาติสมาชิกที่อายุมากสุดในกลุ่มเกิด พ.ศ. 2505

ข้อใดกล่าวถูกต้อง

8

ข้อที่ 8/20
คำถาม :

ใช้ข้อมูลต่อไปนี้ตอบคำถาม
   ลูกหิน 7 ลูก คือ สีฟ้า ชมพู เขียว ส้ม ขาว ดำ น้ำตาล วางเรียงต่อกันจากซ้ายไปขวา โดยลูกหินสีชมพู อยู่หน้าสีฟ้า โดยเรียงต่อกัน สีขาวไม่ใช่ลูกสุดท้าย สีเขียวอยู่ถัดจากสีส้ม มีลูกหินลูกหนึ่งอยู่คั่น ระหว่างสีดำ และสีเขียว มีลูกหิน 4 ลูก อยู่ระหว่างสีดำ และสีน้ำตาล
ลูกหินสีอะไรอยู่ตรงกลาง

9

ข้อที่ 9/20
คำถาม :

ใช้ข้อมูลต่อไปนี้ตอบคำถาม
   ลูกหิน 7 ลูก คือ สีฟ้า ชมพู เขียว ส้ม ขาว ดำ น้ำตาล วางเรียงต่อกันจากซ้ายไปขวา โดยลูกหินสีชมพู อยู่หน้าสีฟ้า โดยเรียงต่อกัน สีขาวไม่ใช่ลูกสุดท้าย สีเขียวอยู่ถัดจากสีส้ม มีลูกหินลูกหนึ่งอยู่คั่น ระหว่างสีดำ และสีเขียว มีลูกหิน 4 ลูก อยู่ระหว่างสีดำ และสีน้ำตาล
ลูกหินสีใดวางอยู่ห่างกันมากที่สุด

10

ข้อที่ 10/20
คำถาม :

ใช้ข้อมูลต่อไปนี้ตอบคำถาม
ผลการเรียนของนักเรียนกลุ่มหนึ่ง มีคะแนนระหว่าง 28-84 อาจารย์ กำหนดเกณฑ์การตัดเกรดดังนี้
   A = 77 คะแนนขึ้นไป
   B = 70-76
   C = 63-69
   D = 56-62
   F = น้อยกว่า 56 ลงไป
คะแนนของนักเรียนกลุ่มหนึ่งดังนี้ แมวได้มากกว่ามด 7 คะแนน นกน้อยกว่ามด 3 คะแนน อรมากกว่า แมว 2 คะแนน ยศมากกว่าอร 5 คะแนน ถ้ามดได้ 65 คะแนน

นักเรียนคู่ใดได้เกรดเดียวกัน

11

ข้อที่ 11/20
คำถาม :

ใช้ข้อมูลต่อไปนี้ตอบคำถาม
ผลการเรียนของนักเรียนกลุ่มหนึ่ง มีคะแนนระหว่าง 28-84 อาจารย์ กำหนดเกณฑ์การตัดเกรดดังนี้
   A = 77 คะแนนขึ้นไป
   B = 70-76
   C = 63-69
   D = 56-62
   F = น้อยกว่า 56 ลงไป
คะแนนของนักเรียนกลุ่มหนึ่งดังนี้ แมวได้มากกว่ามด 7 คะแนน นกน้อยกว่ามด 3 คะแนน อรมากกว่า แมว 2 คะแนน ยศมากกว่าอร 5 คะแนน ถ้ามดได้ 65 คะแนน

จำนวนเกรดที่นักเรียน 5 คน นี้ได้รับมีกี่ตัว

12

ข้อที่ 12/20
คำถาม :

ใช้ข้อมูลต่อไปนี้ตอบคำถาม
   บ้านหลังหนึ่งเป็นตึกแถว 6 ชั้น แต่ละชั้นมี 2 ห้อง ห้องหนึ่งจะอยู่ได้ไม่เกิน 2 คน มีห้องเก็บของ 2 ห้อง บางห้องไม่มีคนอยู่ มีคนอยู่ในบ้านนี้รวม 12 คน คือ ใหญ่ เล็ก น้อย นิด หนึ่ง หน่อย ต๋อย ต้น กาล ต่อ แดง ดำ มีเงื่อนไขการอยู่อาศัยดังนี้
   - ต้นอยู่ห้องเดียวกับตาลบนชั้นที่สูงกว่าดำ 2 ชั้น และสูงกว่าต๋อย 1 ชั้น
   - ดำ และหน่อยอยู่ห้องเดี่ยว และชั้นที่ 2 คนนี้อยู่มีห้องเก็บของ
   - ห้องเก็บของอยู่ชั้น 3 และชั้น 6
   - ห้องของหนึ่งกับนิดอยู่ต่ำกว่าหน่อย 2 ชั้น และอยู่สูงกว่าเล็ก ซึ่งอยู่กับต่อ 2 ชั้น
   - แดงอยู่กับน้อย และอยู่ชั้นต่ำกว่าห้องของเล็ก 1 ชั้น

ดำอยู่ชั้นที่เท่าไร

13

ข้อที่ 13/20
คำถาม :

ใช้ข้อมูลต่อไปนี้ตอบคำถาม
   บ้านหลังหนึ่งเป็นตึกแถว 6 ชั้น แต่ละชั้นมี 2 ห้อง ห้องหนึ่งจะอยู่ได้ไม่เกิน 2 คน มีห้องเก็บของ 2 ห้อง บางห้องไม่มีคนอยู่ มีคนอยู่ในบ้านนี้รวม 12 คน คือ ใหญ่ เล็ก น้อย นิด หนึ่ง หน่อย ต๋อย ต้น กาล ต่อ แดง ดำ มีเงื่อนไขการอยู่อาศัยดังนี้
   - ต้นอยู่ห้องเดียวกับตาลบนชั้นที่สูงกว่าดำ 2 ชั้น และสูงกว่าต๋อย 1 ชั้น
   - ดำ และหน่อยอยู่ห้องเดี่ยว และชั้นที่ 2 คนนี้อยู่มีห้องเก็บของ
   - ห้องเก็บของอยู่ชั้น 3 และชั้น 6
   - ห้องของหนึ่งกับนิดอยู่ต่ำกว่าหน่อย 2 ชั้น และอยู่สูงกว่าเล็ก ซึ่งอยู่กับต่อ 2 ชั้น
   - แดงอยู่กับน้อย และอยู่ชั้นต่ำกว่าห้องของเล็ก 1 ชั้น

ถ้าห้องของใหญ่อยู่ชั้นเดียวกับแดงและน้อย ชั้นใดจะมีห้องว่าง

14

ข้อที่ 14/20
คำถาม :

ใช้ข้อมูลต่อไปนี้ตอบคำถาม
   บ้านหลังหนึ่งเป็นตึกแถว 6 ชั้น แต่ละชั้นมี 2 ห้อง ห้องหนึ่งจะอยู่ได้ไม่เกิน 2 คน มีห้องเก็บของ 2 ห้อง บางห้องไม่มีคนอยู่ มีคนอยู่ในบ้านนี้รวม 12 คน คือ ใหญ่ เล็ก น้อย นิด หนึ่ง หน่อย ต๋อย ต้น กาล ต่อ แดง ดำ มีเงื่อนไขการอยู่อาศัยดังนี้
   - ต้นอยู่ห้องเดียวกับตาลบนชั้นที่สูงกว่าดำ 2 ชั้น และสูงกว่าต๋อย 1 ชั้น
   - ดำ และหน่อยอยู่ห้องเดี่ยว และชั้นที่ 2 คนนี้อยู่มีห้องเก็บของ
   - ห้องเก็บของอยู่ชั้น 3 และชั้น 6
   - ห้องของหนึ่งกับนิดอยู่ต่ำกว่าหน่อย 2 ชั้น และอยู่สูงกว่าเล็ก ซึ่งอยู่กับต่อ 2 ชั้น
   - แดงอยู่กับน้อย และอยู่ชั้นต่ำกว่าห้องของเล็ก 1 ชั้น

ข้อใดเรียงลำดับจากห้องที่อยู่ชั้นต่ำสุดถึงชั้นสูงสุด

15

ข้อที่ 15/20
คำถาม :

ใช้ข้อมูลต่อไปนี้ตอบคำถาม
การเดินทางไปเข้าค่ายพักแรมของนักเรียนกลุ่มหนึ่ง พวกเขาแต่ละคนเดินทางออกจากที่พักไปจุดต่าง ๆ กัน ดังนี้
   สมหวังห่างจากสมปองไปทางใต้ 10 เมตร
   สมชายอยู่ห่างจากที่พักไปทางเหนือ 40 เมตร
   สมศักดิ์อยู่ห่างจากสมชายไปทางตะวันออก 30 เมตร
   สมคิดอยู่ห่างจากสมปองไปทางตะวันออก 30 เมตร
   สมปองอยู่ห่างจากที่พักไปทางตะวันออกเฉียงใต้ 20 เมตร

นักเรียนคนไหน อยู่ใกล้ที่พักมากที่สุด

16

ข้อที่ 16/20
คำถาม :

ใช้ข้อมูลต่อไปนี้ตอบคำถาม
การเดินทางไปเข้าค่ายพักแรมของนักเรียนกลุ่มหนึ่ง พวกเขาแต่ละคนเดินทางออกจากที่พักไปจุดต่าง ๆ กัน ดังนี้
   สมหวังห่างจากสมปองไปทางใต้ 10 เมตร
   สมชายอยู่ห่างจากที่พักไปทางเหนือ 40 เมตร
   สมศักดิ์อยู่ห่างจากสมชายไปทางตะวันออก 30 เมตร
   สมคิดอยู่ห่างจากสมปองไปทางตะวันออก 30 เมตร
   สมปองอยู่ห่างจากที่พักไปทางตะวันออกเฉียงใต้ 20 เมตร

สมปองอยู่ทางทิศใดของสมศักดิ์

17

ข้อที่ 17/20
คำถาม :

ใช้ข้อมูลต่อไปนี้ตอบคำถาม
การเดินทางไปเข้าค่ายพักแรมของนักเรียนกลุ่มหนึ่ง พวกเขาแต่ละคนเดินทางออกจากที่พักไปจุดต่าง ๆ กัน ดังนี้
   สมหวังห่างจากสมปองไปทางใต้ 10 เมตร
   สมชายอยู่ห่างจากที่พักไปทางเหนือ 40 เมตร
   สมศักดิ์อยู่ห่างจากสมชายไปทางตะวันออก 30 เมตร
   สมคิดอยู่ห่างจากสมปองไปทางตะวันออก 30 เมตร
   สมปองอยู่ห่างจากที่พักไปทางตะวันออกเฉียงใต้ 20 เมตร

ถ้าสมศักดิ์เดินลัดตรงเข้าที่พักโดยไม่ผ่านสมชาย เขาต้องเดินเป็นระยะทางกี่เมตร

18

ข้อที่ 18/20
คำถาม :

นักเรียน 5 คนสอบได้คะแนนดังนี้
   A ได้คะแนนมากกว่า B 2 คะแนน
   B ได้คะแนน มากกว่า C 4 คะแนน
   D ได้คะแนนเป็น 2 เท่าของ A
   C ได้คะแนนน้อยกว่า E 3 คะแนน
ถ้า E สอบได้ 40 คะแนน ใครสอบได้คะแนนเป็นอันดับที่สาม

19

ข้อที่ 19/20
คำถาม :

ใช้ข้อมูลต่อไปนี้ตอบคำถาม
   - แดงสูงกว่า ดำ แต่ผอมกว่า เขียว
   - ดำเตี้ยกว่า เขียว และอ้วนกว่า เหลือง
   - เขียวสูงกว่า แดง และอ้วนกว่า เหลือง
   - เหลือง สูงกว่า ดำ แต่เตี้ยกว่า แดง และผอมกว่า แดง

ใครสูงสุด

20

ข้อที่ 20/20
คำถาม :

ใช้ข้อมูลต่อไปนี้ตอบคำถาม
   - แดงสูงกว่า ดำ แต่ผอมกว่า เขียว
   - ดำเตี้ยกว่า เขียว และอ้วนกว่า เหลือง
   - เขียวสูงกว่า แดง และอ้วนกว่า เหลือง
   - เหลือง สูงกว่า ดำ แต่เตี้ยกว่า แดง และผอมกว่า แดง

ใครอ้วนสุด

ระบบกำลังประมวลผล

  • ข้อปัจจุบัน
  • ข้อที่ทำแล้ว
  • ข้อที่ยังไม่ได้ทำ
  • ข้อที่ยังไม่ได้เปิด

กรุณาเลือกคำตอบ ก่อนกดปุ่มข้อถัดไป

ข้อแนะนำ : ท่านสามารถดูเฉลยของข้อสอบแต่ละข้อได้ เมื่อทำข้อสอบเสร็จและส่งข้อสอบแล้ว

ข้อความ..

ข้อความเตือน..

ส่งข้อสอบให้เพื่อน..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน