เรื่อง สร้างสรรค์งานศิลป์ ป.3 ชุดที่1
ศิลปะ | 25.8K views

วิชา
ศิลปะ
ระดับชั้น
ป.3
จำนวน
15 ข้อ
เวลา
25 นาที
ผู้ออกข้อสอบ
ทรูปลูกปัญญา
ประวัติการทำแบบทดสอบ
การทดสอบ วันที่ทำแบบทดสอบ ผลการทดสอบ เวลาที่ใช้
กรุณา เพื่อบันทึกข้อมูลการทำแบบทดสอบ