ม.6

แนวข้อสอบ O-NET สังคมศึกษาฯ ปี 2559 ชุดที่ 2 โดยครูแพรไหม

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: SOMB613352

จำนวนข้อ

: 44 ข้อ

วิชา

: สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ระดับชั้น

: ม.6

สร้างเมื่อ

: 9 ก.พ. 60 เวลา 15:48 น.

ผู้สร้าง : ทีมงานทรูปลูกปัญญา

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ให้คะแนน


00:00

1

ข้อที่ 1/44
คำถาม :

ศีลศักดิ์สิทธิ์ที่มีความสำคัญของศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์คือข้อใด

2

ข้อที่ 2/44
คำถาม :

พิธีเข้าเป็นพุทธมามกะ เปรียบได้กับพิธีใดในศาสนาคริสต์

3

ข้อที่ 3/44
คำถาม :

วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ (Good Friday) ของคริสต์ศาสนิกชนหมายถึงวันใด

4

ข้อที่ 4/44
คำถาม :

ทำไมศาสนาอิสลามจึงห้ามบูชาเครื่องรางของขลัง

5

ข้อที่ 5/44
คำถาม :

มุสลิมเชื่อว่าคัมภีร์อัลกุรอาน คืออะไร

6

ข้อที่ 6/44
คำถาม :

ความเชื่อของชาวมุสลิมข้อใดที่ใกล้เคียงกับเรื่องกรรมในพระพุทธศาสนา

7

ข้อที่ 7/44
คำถาม :

การบริจาคทานที่เรียกว่า “ชะกาต” ในศาสนาอิสลามมีจุดประสงค์หลักเพื่ออะไร

8

ข้อที่ 8/44
คำถาม :

ภารกิจที่สำคัญในการผูกพันมนุษย์ทั้งร่างกายและจิตใจไว้กับพระอัลเลาะห์คืออะไร

9

ข้อที่ 9/44
คำถาม :

การปฎิบัติตามหลักธรรมของศาสนาอิสลามข้อไหนจะทำให้เข้าใจเพื่อนมนุษย์ได้เร็ว

10

ข้อที่ 10/44
คำถาม :

ศาสนกิจอะไรที่ศาสนาอิสลามไม่บังคับให้มุสลิมทุกคนปฏิบัติ

11

ข้อที่ 11/44
คำถาม :

เทวทูตที่นำโองการของพระเจ้ามาประทานแก่นบีมูฮัมหมัดจนเป็นพระคัมภีร์อัลกุรอานมีชื่อว่าอะไร

12

ข้อที่ 12/44
คำถาม :

“ฮิจเราะห์ศักราช” เป็นปีที่เกิดเหตุการณ์สำคัญอย่างไร 

13

ข้อที่ 13/44
คำถาม :

องค์ประกอบของศาสนาที่สำคัญที่สุดที่จะขาดไม่ได้คือข้อใด

14

ข้อที่ 14/44
คำถาม :

ข้อใดต่อไปนี้ศาสนาเอกเทวนิยม

15

ข้อที่ 15/44
คำถาม :

ศาสนาใดที่มีความเชื่อเรื่องวันพิพากษา

16

ข้อที่ 16/44
คำถาม :

ศาสนาพุทธมีความคล้ายคลึงกับศาสนาคริสต์ในข้อใด

17

ข้อที่ 17/44
คำถาม :

จงเก็บรักษาเหรียญสลึงไว้ให้ดี แล้วเหรียญบาทจะรักษาตัวมันเอง เป็นคำสอนของศาสนาใด

18

ข้อที่ 18/44
คำถาม :

ถ้าเราทราบเส้นละติจูด ที่เป็นเส้นแสดงข้อมูลทางภูมิศาสตร์จะทำให้เราเห็นข้อใดต่อไปนี้ได้ชัดเจน 

19

ข้อที่ 19/44
คำถาม :

การบริหารแบบจัดการรูปแบบจังหวัด ควรนำเทคโนโลยีใดเข้ามาช่วยในการพัฒนาพื้นที่ 

20

ข้อที่ 20/44
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของรีโมตเซนซิง

21

ข้อที่ 21/44
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่เครื่องมือวัดลักษณะอากาศ

22

ข้อที่ 22/44
คำถาม :

ใครใช้อุปกรณ์ที่บอกตำแหน่งที่ตั้ง

23

ข้อที่ 23/44
คำถาม :

ศีลศักดิ์สิทธิ์ที่มีความสำคัญของศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์คือข้อใด

24

ข้อที่ 24/44
คำถาม :

พิธีเข้าเป็นพุทธมามกะ เปรียบได้กับพิธีใดในศาสนาคริสต์

25

ข้อที่ 25/44
คำถาม :

วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ (Good Friday) ของคริสต์ศาสนิกชนหมายถึงวันใด

26

ข้อที่ 26/44
คำถาม :

ทำไมศาสนาอิสลามจึงห้ามบูชาเครื่องรางของขลัง

27

ข้อที่ 27/44
คำถาม :

มุสลิมเชื่อว่าคัมภีร์อัลกุรอาน คืออะไร

28

ข้อที่ 28/44
คำถาม :

ความเชื่อของชาวมุสลิมข้อใดที่ใกล้เคียงกับเรื่องกรรมในพระพุทธศาสนา

29

ข้อที่ 29/44
คำถาม :

การบริจาคทานที่เรียกว่า “ชะกาต” ในศาสนาอิสลามมีจุดประสงค์หลักเพื่ออะไร

30

ข้อที่ 30/44
คำถาม :

ภารกิจที่สำคัญในการผูกพันมนุษย์ทั้งร่างกายและจิตใจไว้กับพระอัลเลาะห์คืออะไร

31

ข้อที่ 31/44
คำถาม :

การปฎิบัติตามหลักธรรมของศาสนาอิสลามข้อไหนจะทำให้เข้าใจเพื่อนมนุษย์ได้เร็ว

32

ข้อที่ 32/44
คำถาม :

ศาสนกิจอะไรที่ศาสนาอิสลามไม่บังคับให้มุสลิมทุกคนปฏิบัติ

33

ข้อที่ 33/44
คำถาม :

เทวทูตที่นำโองการของพระเจ้ามาประทานแก่นบีมูฮัมหมัดจนเป็นพระคัมภีร์อัลกุรอานมีชื่อว่าอะไร

34

ข้อที่ 34/44
คำถาม :

“ฮิจเราะห์ศักราช” เป็นปีที่เกิดเหตุการณ์สำคัญอย่างไร 

35

ข้อที่ 35/44
คำถาม :

องค์ประกอบของศาสนาที่สำคัญที่สุดที่จะขาดไม่ได้คือข้อใด

36

ข้อที่ 36/44
คำถาม :

ข้อใดต่อไปนี้ศาสนาเอกเทวนิยม

37

ข้อที่ 37/44
คำถาม :

ศาสนาใดที่มีความเชื่อเรื่องวันพิพากษา

38

ข้อที่ 38/44
คำถาม :

ศาสนาพุทธมีความคล้ายคลึงกับศาสนาคริสต์ในข้อใด

39

ข้อที่ 39/44
คำถาม :

จงเก็บรักษาเหรียญสลึงไว้ให้ดี แล้วเหรียญบาทจะรักษาตัวมันเอง เป็นคำสอนของศาสนาใด

40

ข้อที่ 40/44
คำถาม :

ถ้าเราทราบเส้นละติจูด ที่เป็นเส้นแสดงข้อมูลทางภูมิศาสตร์จะทำให้เราเห็นข้อใดต่อไปนี้ได้ชัดเจน 

41

ข้อที่ 41/44
คำถาม :

การบริหารแบบจัดการรูปแบบจังหวัด ควรนำเทคโนโลยีใดเข้ามาช่วยในการพัฒนาพื้นที่ 

42

ข้อที่ 42/44
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของรีโมตเซนซิง

43

ข้อที่ 43/44
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่เครื่องมือวัดลักษณะอากาศ

44

ข้อที่ 44/44
คำถาม :

ใครใช้อุปกรณ์ที่บอกตำแหน่งที่ตั้ง

ระบบกำลังประมวลผล

  • ข้อปัจจุบัน
  • ข้อที่ทำแล้ว
  • ข้อที่ยังไม่ได้ทำ
  • ข้อที่ยังไม่ได้เปิด

กรุณาเลือกคำตอบ ก่อนกดปุ่มข้อถัดไป

ข้อแนะนำ : ท่านสามารถดูเฉลยของข้อสอบแต่ละข้อได้ เมื่อทำข้อสอบเสร็จและส่งข้อสอบแล้ว

ข้อความ..

ข้อความเตือน..

ส่งข้อสอบให้เพื่อน..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน