ม.3

ข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ปี 2558 ชุดที่ 1

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: SCMA313343

จำนวนข้อ

: 40 ข้อ

วิชา

: วิทยาศาสตร์

ระดับชั้น

: ม.3

สร้างเมื่อ

: 20 ม.ค. 60 เวลา 16:26 น.

ผู้สร้าง : ❤Math❤

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ให้คะแนน


00:00

1

ข้อที่ 1/40
คำถาม :

พิจารณาสิ่งมีชีวิตต่อไปนี้ แล้วตอบคำถาม
   เฟิร์น, หม้อข้าวหม้อแกงลิง, บัว, ผักกาดขาว
สิ่งมีชีวิตในข้อใดสังเคราะห์ด้วยแสงได้ทั้งหมด

2

ข้อที่ 2/40
คำถาม :

นายดำนำต้นมะม่วงที่มีรสชาติมันมาขยายพันธุ์ต่อไว้หลายต้น เมื่อได้ผลผลิตจึงนำผลมาต้นละ 1 ผล แล้วรับประทานพบว่า
   ผลจากต้นที่ 1 มีรสชาติจืด
   ผลจากต้นที่ 2 มีรสชาติมัน
   ผลจากต้นที่ 3 มีรสชาติเปรี้ยว
นายดำได้สรุปวิธีการปลูกต้นมะม่วงมันไว้ดังนี้
   ก. ต้นที่ 1 ปลูกโดยใช้ต้นที่ได้จากการติดตา
   ข. ต้นที่ 2 ปลูกโดยใช้ต้นที่ได้จากการทาบกิ่ง
   ค. ต้นที่ 3 ปลูกโดยใช้ต้นที่ได้จากการเพาะเมล็ด
   ง. ทั้ง 3 ต้น ปลูกโดยใช้ต้นที่ได้จากการตอน
ข้อใดเป็นข้อสรุปที่น่าเชื่อถือ

3

ข้อที่ 3/40
คำถาม :

นักเรียนคนหนึ่งกำลังเคี้ยวอาหาร① เอื้อมมือไปตักแกงจืดพลาดไปสัมผัสกับชามแกงจืดที่ร้อนจึงชักมือกลับทันที② ด้วยความตกใจทำให้หัวใจเต้นแรง
พฤติกรรมของนักเรียนคนนี้ เฉพาะคำขีดเส้นใต้สัมพันธ์กับระบบใด เรียงตามลำดับ

4

ข้อที่ 4/40
คำถาม :

ชายหนุ่มคนหนึ่งมีลักษณะผิวดำพันธุ์แท้ แต่งงานกับหญิงสาวผิวขาว มีลูก 2 คน ลูกทั้งสองคนมีโอกาสเป็นแบบใด

5

ข้อที่ 5/40
คำถาม :

พิจารณาแผนภาพแล้วตอบคำถามชายหญิงคู่นี้มีโอกาสมีลูกชายลักษณะใด

6

ข้อที่ 6/40
คำถาม :

เฟิร์นเกาะติดต้นไม้ใหญ่ เป็นลักษณะการอยู่ร่วมกันที่คล้ายคลึงกับข้อใด

7

ข้อที่ 7/40
คำถาม :

พิจารณาสายใยอาหาร แล้วตอบคำถามข้อใดเป็นผู้บริโภคอันดับสองทั้งหมด

8

ข้อที่ 8/40
คำถาม :

พิจารณารูปพีระมิดจำนวนของสิ่งมีชีวิต แล้วตอบคำถามโซ่อาหารในข้อใดเป็นไปตามรูปพีระมิดจำนวนของสิ่งมีชีวิต

9

ข้อที่ 9/40
คำถาม :

พิจารณาวัฏจักรการหมุนเวียนของคาร์บอน แล้วตอบคำถามก   ข   ค   ง   คือกระบวนการใด

10

ข้อที่ 10/40
คำถาม :

ตาราง ผลการสำรวจจำนวนไม้ยืนต้นในป่าดิบชื้น 4 บริเวณ
บริเวณป่าดิบชื้น พื้นที่ป่าดิบชื้น(ไร่) จำนวนไม้ยืนต้น
1 120 75
2 200 90
3 250 150
4 500 180


บริเวณที่ควรปลูกไม้ยืนต้นเพิ่มเป็นอันดับแรก คือบริเวณใด

11

ข้อที่ 11/40
คำถาม :การจัดการกลุ่มทรัพยากรธรรมชาติแบบนี้ใช้อะไรเป็นเกณฑ์

12

ข้อที่ 12/40
คำถาม :

พิจารณาแผนภาพต่อไปนี้ แล้วตอบคำถามเหล็ก และน้ำมีสมบัติเหมือนกันในข้อใด

13

ข้อที่ 13/40
คำถาม :

พิจารณาข้อมูลต่อไปนี้ แล้วตอบคำถาม


กราฟความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิของสาร กับเวลาที่ใช้ต้มสาร

สารชนิดนี้มีจุดหลอมเหลวกี่องศาเซลเซียส

14

ข้อที่ 14/40
คำถาม :นำน้ำหมึกสีดำไปแยกหาองค์ประกอบโดยวิธีโครมาโทกราฟี โดยมีน้ำเป็นตัวทำละลาย แท่งชอล์กสีขาวเป็นตัวดูดซับได้ผลคือ สารที่มีสีแยกออกมาเป็นสาร A B C และ D สารที่มีสีชนิดใดละลายน้ำได้ดีที่สุด

15

ข้อที่ 15/40
คำถาม :

ของผสมชนิดหนึ่งมีผงตะไบเหล็ก ทรายละเอียด และผงสารส้มผสมกันอยู่ นักเรียนจะแยกสารในของผสมชนิดนี้ ออกจากกันจะใช้วิธีใดจึงจะเหมาะสมที่สุด

16

ข้อที่ 16/40
คำถาม :

ตาราง ปริมาณสารละลาย และตัวละลายของสารละลายชนิดต่างๆ
สารละลาย ปริมาณสารละลาย (cm3) ปริมาณตัวละลาย (cm3)
120 30
80 24
60 15


สารละลายในข้อใดมีความเข้มข้นเท่ากัน

17

ข้อที่ 17/40
คำถาม :

พิจารณาข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถาม
   ก. การย่อยอาหาร
   ข. น้ำแข็งหลอมเหลว
   ค. การเกิดสนิมเหล็ก
ข้อใดมีการเปลี่ยนแปลงทางเคมี

18

ข้อที่ 18/40
คำถาม :เด็กชายเอกขี่จักรยานเป็นวงกลม ตามภาพ จากตำแหน่ง A ครบ 2 รอบจนถึงตำแหน่ง A เหมือนเดิมใช้เวลา 2 นาที ความเร็วของการขี่จักรยานของเด็กชายเอกมีค่ากี่เมตรต่อวินาที

19

ข้อที่ 19/40
คำถาม :

พิจารณากราฟแสดงความเร็วของการขี่จักรยานคันหนึ่ง แล้วตอบคำถามช่วงเวลาใดที่การขี่จักรยานมีอัตราการเพิ่มความเร็วสูงสุด

20

ข้อที่ 20/40
คำถาม :

นักเรียนคนหนึ่งเดินเร็วจากตำแหน่ง ก → ข → ค → ง ใช้เวลา 6 นาที ความเร็วในการเดินของนักเรียนมีค่ากี่เมตรต่อวินาที

21

ข้อที่ 21/40
คำถาม :

พิจารณาสิ่งมีชีวิตต่อไปนี้ แล้วตอบคำถาม
   เฟิร์น, หม้อข้าวหม้อแกงลิง, บัว, ผักกาดขาว
สิ่งมีชีวิตในข้อใดสังเคราะห์ด้วยแสงได้ทั้งหมด

22

ข้อที่ 22/40
คำถาม :

นายดำนำต้นมะม่วงที่มีรสชาติมันมาขยายพันธุ์ต่อไว้หลายต้น เมื่อได้ผลผลิตจึงนำผลมาต้นละ 1 ผล แล้วรับประทานพบว่า
   ผลจากต้นที่ 1 มีรสชาติจืด
   ผลจากต้นที่ 2 มีรสชาติมัน
   ผลจากต้นที่ 3 มีรสชาติเปรี้ยว
นายดำได้สรุปวิธีการปลูกต้นมะม่วงมันไว้ดังนี้
   ก. ต้นที่ 1 ปลูกโดยใช้ต้นที่ได้จากการติดตา
   ข. ต้นที่ 2 ปลูกโดยใช้ต้นที่ได้จากการทาบกิ่ง
   ค. ต้นที่ 3 ปลูกโดยใช้ต้นที่ได้จากการเพาะเมล็ด
   ง. ทั้ง 3 ต้น ปลูกโดยใช้ต้นที่ได้จากการตอน
ข้อใดเป็นข้อสรุปที่น่าเชื่อถือ

23

ข้อที่ 23/40
คำถาม :

นักเรียนคนหนึ่งกำลังเคี้ยวอาหาร① เอื้อมมือไปตักแกงจืดพลาดไปสัมผัสกับชามแกงจืดที่ร้อนจึงชักมือกลับทันที② ด้วยความตกใจทำให้หัวใจเต้นแรง
พฤติกรรมของนักเรียนคนนี้ เฉพาะคำขีดเส้นใต้สัมพันธ์กับระบบใด เรียงตามลำดับ

24

ข้อที่ 24/40
คำถาม :

ชายหนุ่มคนหนึ่งมีลักษณะผิวดำพันธุ์แท้ แต่งงานกับหญิงสาวผิวขาว มีลูก 2 คน ลูกทั้งสองคนมีโอกาสเป็นแบบใด

25

ข้อที่ 25/40
คำถาม :

พิจารณาแผนภาพแล้วตอบคำถามชายหญิงคู่นี้มีโอกาสมีลูกชายลักษณะใด

26

ข้อที่ 26/40
คำถาม :

เฟิร์นเกาะติดต้นไม้ใหญ่ เป็นลักษณะการอยู่ร่วมกันที่คล้ายคลึงกับข้อใด

27

ข้อที่ 27/40
คำถาม :

พิจารณาสายใยอาหาร แล้วตอบคำถามข้อใดเป็นผู้บริโภคอันดับสองทั้งหมด

28

ข้อที่ 28/40
คำถาม :

พิจารณารูปพีระมิดจำนวนของสิ่งมีชีวิต แล้วตอบคำถามโซ่อาหารในข้อใดเป็นไปตามรูปพีระมิดจำนวนของสิ่งมีชีวิต

29

ข้อที่ 29/40
คำถาม :

พิจารณาวัฏจักรการหมุนเวียนของคาร์บอน แล้วตอบคำถามก   ข   ค   ง   คือกระบวนการใด

30

ข้อที่ 30/40
คำถาม :

ตาราง ผลการสำรวจจำนวนไม้ยืนต้นในป่าดิบชื้น 4 บริเวณ
บริเวณป่าดิบชื้น พื้นที่ป่าดิบชื้น(ไร่) จำนวนไม้ยืนต้น
1 120 75
2 200 90
3 250 150
4 500 180


บริเวณที่ควรปลูกไม้ยืนต้นเพิ่มเป็นอันดับแรก คือบริเวณใด

31

ข้อที่ 31/40
คำถาม :การจัดการกลุ่มทรัพยากรธรรมชาติแบบนี้ใช้อะไรเป็นเกณฑ์

32

ข้อที่ 32/40
คำถาม :

พิจารณาแผนภาพต่อไปนี้ แล้วตอบคำถามเหล็ก และน้ำมีสมบัติเหมือนกันในข้อใด

33

ข้อที่ 33/40
คำถาม :

พิจารณาข้อมูลต่อไปนี้ แล้วตอบคำถาม


กราฟความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิของสาร กับเวลาที่ใช้ต้มสาร

สารชนิดนี้มีจุดหลอมเหลวกี่องศาเซลเซียส

34

ข้อที่ 34/40
คำถาม :นำน้ำหมึกสีดำไปแยกหาองค์ประกอบโดยวิธีโครมาโทกราฟี โดยมีน้ำเป็นตัวทำละลาย แท่งชอล์กสีขาวเป็นตัวดูดซับได้ผลคือ สารที่มีสีแยกออกมาเป็นสาร A B C และ D สารที่มีสีชนิดใดละลายน้ำได้ดีที่สุด

35

ข้อที่ 35/40
คำถาม :

ของผสมชนิดหนึ่งมีผงตะไบเหล็ก ทรายละเอียด และผงสารส้มผสมกันอยู่ นักเรียนจะแยกสารในของผสมชนิดนี้ ออกจากกันจะใช้วิธีใดจึงจะเหมาะสมที่สุด

36

ข้อที่ 36/40
คำถาม :

ตาราง ปริมาณสารละลาย และตัวละลายของสารละลายชนิดต่างๆ
สารละลาย ปริมาณสารละลาย (cm3) ปริมาณตัวละลาย (cm3)
120 30
80 24
60 15


สารละลายในข้อใดมีความเข้มข้นเท่ากัน

37

ข้อที่ 37/40
คำถาม :

พิจารณาข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถาม
   ก. การย่อยอาหาร
   ข. น้ำแข็งหลอมเหลว
   ค. การเกิดสนิมเหล็ก
ข้อใดมีการเปลี่ยนแปลงทางเคมี

38

ข้อที่ 38/40
คำถาม :เด็กชายเอกขี่จักรยานเป็นวงกลม ตามภาพ จากตำแหน่ง A ครบ 2 รอบจนถึงตำแหน่ง A เหมือนเดิมใช้เวลา 2 นาที ความเร็วของการขี่จักรยานของเด็กชายเอกมีค่ากี่เมตรต่อวินาที

39

ข้อที่ 39/40
คำถาม :

พิจารณากราฟแสดงความเร็วของการขี่จักรยานคันหนึ่ง แล้วตอบคำถามช่วงเวลาใดที่การขี่จักรยานมีอัตราการเพิ่มความเร็วสูงสุด

40

ข้อที่ 40/40
คำถาม :

นักเรียนคนหนึ่งเดินเร็วจากตำแหน่ง ก → ข → ค → ง ใช้เวลา 6 นาที ความเร็วในการเดินของนักเรียนมีค่ากี่เมตรต่อวินาที

ระบบกำลังประมวลผล

  • ข้อปัจจุบัน
  • ข้อที่ทำแล้ว
  • ข้อที่ยังไม่ได้ทำ
  • ข้อที่ยังไม่ได้เปิด

กรุณาเลือกคำตอบ ก่อนกดปุ่มข้อถัดไป

ข้อแนะนำ : ท่านสามารถดูเฉลยของข้อสอบแต่ละข้อได้ เมื่อทำข้อสอบเสร็จและส่งข้อสอบแล้ว

ข้อความ..

ข้อความเตือน..

ส่งข้อสอบให้เพื่อน..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน