ม.3

ข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ปี 2558 ชุดที่ 3

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: LAMA313339

จำนวนข้อ

: 30 ข้อ

วิชา

: ภาษาต่างประเทศ

ระดับชั้น

: ม.3

สร้างเมื่อ

: 20 ม.ค. 60 เวลา 13:42 น.

ผู้สร้าง : ❤Math❤

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ให้คะแนน


00:00

1

ข้อที่ 1/30
คำถาม :

Directions: Choose the best answer.
   When Wu Kai, a Harbin resident, looked (1)_______ her apartment window on Monday, she couldn’t see anything. At first, she thought it (2)_______. Then she realized it was smog. Her husband left for work wearing a mask to (3)_______ his mouth and nose and stop him from breathing in the pollution. His regular bus wasn’t out of service (4)_______ the low visibility.
   Many people (5)________ get around. Authorities in the city closed schools and some highways on Monday. Harbin’s Taiping International Airport canceled or delayed at least 40 flights.

2

ข้อที่ 2/30
คำถาม :

Directions: Choose the best answer.
   When Wu Kai, a Harbin resident, looked (1)_______ her apartment window on Monday, she couldn’t see anything. At first, she thought it (2)_______. Then she realized it was smog. Her husband left for work wearing a mask to (3)_______ his mouth and nose and stop him from breathing in the pollution. His regular bus wasn’t out of service (4)_______ the low visibility.
   Many people (5)________ get around. Authorities in the city closed schools and some highways on Monday. Harbin’s Taiping International Airport canceled or delayed at least 40 flights.

3

ข้อที่ 3/30
คำถาม :

Directions: Choose the best answer.
   When Wu Kai, a Harbin resident, looked (1)_______ her apartment window on Monday, she couldn’t see anything. At first, she thought it (2)_______. Then she realized it was smog. Her husband left for work wearing a mask to (3)_______ his mouth and nose and stop him from breathing in the pollution. His regular bus wasn’t out of service (4)_______ the low visibility.
   Many people (5)________ get around. Authorities in the city closed schools and some highways on Monday. Harbin’s Taiping International Airport canceled or delayed at least 40 flights.

4

ข้อที่ 4/30
คำถาม :

Directions: Choose the best answer.
   When Wu Kai, a Harbin resident, looked (1)_______ her apartment window on Monday, she couldn’t see anything. At first, she thought it (2)_______. Then she realized it was smog. Her husband left for work wearing a mask to (3)_______ his mouth and nose and stop him from breathing in the pollution. His regular bus wasn’t out of service (4)_______ the low visibility.
   Many people (5)________ get around. Authorities in the city closed schools and some highways on Monday. Harbin’s Taiping International Airport canceled or delayed at least 40 flights.

5

ข้อที่ 5/30
คำถาม :

Directions: Choose the best answer.
   When Wu Kai, a Harbin resident, looked (1)_______ her apartment window on Monday, she couldn’t see anything. At first, she thought it (2)_______. Then she realized it was smog. Her husband left for work wearing a mask to (3)_______ his mouth and nose and stop him from breathing in the pollution. His regular bus wasn’t out of service (4)_______ the low visibility.
   Many people (5)________ get around. Authorities in the city closed schools and some highways on Monday. Harbin’s Taiping International Airport canceled or delayed at least 40 flights.

6

ข้อที่ 6/30
คำถาม :

Directions: Choose the correct answer which has the same meaning as the given sentence.

Tom is smarter than Big but not so smart as Paul.

7

ข้อที่ 7/30
คำถาม :

Directions: Choose the correct answer which has the same meaning as the given sentence.

Jimmy was a fruit seller for 10 years.

8

ข้อที่ 8/30
คำถาม :

Directions: Choose the correct answer which has the same meaning as the given sentence.

Henry’s favorite food is spaghetti.

9

ข้อที่ 9/30
คำถาม :

Directions: Choose the correct answer which has the same meaning as the given sentence.

He forgot to bring an umbrella, so he got wet.

10

ข้อที่ 10/30
คำถาม :

Directions: Choose the correct answer which has the same meaning as the given sentence.

Either Thomas or Linda will hold a party.

11

ข้อที่ 11/30
คำถาม :

Error Recognition
Directions:
Choose the answer which is grammatically incorrect.

Not (1) drinking enough water can lead (2) to health problems such as headaches, (3) poorly physical performance, and (4) more serious issues.

12

ข้อที่ 12/30
คำถาม :

Error Recognition
Directions:
 Choose the answer which is grammatically incorrect.

(1) Heavy rainfall caused the river (2) to overflow and (3) raise to a record breaking (4) 43-feet crest.

13

ข้อที่ 13/30
คำถาม :

Error Recognition
Directions:
 Choose the answer which is grammatically incorrect.

Around 88 million Americans (1) whom don’t smoke, (2) including 54% of children (3) between the ages of 3 and 11 , are (4) exposed to secondhand smoke.

14

ข้อที่ 14/30
คำถาม :

Error Recognition
Directions:
 Choose the answer which is grammatically incorrect.

The money (1) that the government collects from junk food taxes (2) will be put towards projects that (3) encouraging people to eat (4) healthy foods.

15

ข้อที่ 15/30
คำถาม :

Error Recognition
Directions:
 Choose the answer which is grammatically incorrect.

A school’s football season (1) often begins in (2) late summer when temperatures are still (3) high, so there (4) are a greater risk for heat stroke.

16

ข้อที่ 16/30
คำถาม :

Directions: Choose the best answer.
   When Wu Kai, a Harbin resident, looked (1)_______ her apartment window on Monday, she couldn’t see anything. At first, she thought it (2)_______. Then she realized it was smog. Her husband left for work wearing a mask to (3)_______ his mouth and nose and stop him from breathing in the pollution. His regular bus wasn’t out of service (4)_______ the low visibility.
   Many people (5)________ get around. Authorities in the city closed schools and some highways on Monday. Harbin’s Taiping International Airport canceled or delayed at least 40 flights.

17

ข้อที่ 17/30
คำถาม :

Directions: Choose the best answer.
   When Wu Kai, a Harbin resident, looked (1)_______ her apartment window on Monday, she couldn’t see anything. At first, she thought it (2)_______. Then she realized it was smog. Her husband left for work wearing a mask to (3)_______ his mouth and nose and stop him from breathing in the pollution. His regular bus wasn’t out of service (4)_______ the low visibility.
   Many people (5)________ get around. Authorities in the city closed schools and some highways on Monday. Harbin’s Taiping International Airport canceled or delayed at least 40 flights.

18

ข้อที่ 18/30
คำถาม :

Directions: Choose the best answer.
   When Wu Kai, a Harbin resident, looked (1)_______ her apartment window on Monday, she couldn’t see anything. At first, she thought it (2)_______. Then she realized it was smog. Her husband left for work wearing a mask to (3)_______ his mouth and nose and stop him from breathing in the pollution. His regular bus wasn’t out of service (4)_______ the low visibility.
   Many people (5)________ get around. Authorities in the city closed schools and some highways on Monday. Harbin’s Taiping International Airport canceled or delayed at least 40 flights.

19

ข้อที่ 19/30
คำถาม :

Directions: Choose the best answer.
   When Wu Kai, a Harbin resident, looked (1)_______ her apartment window on Monday, she couldn’t see anything. At first, she thought it (2)_______. Then she realized it was smog. Her husband left for work wearing a mask to (3)_______ his mouth and nose and stop him from breathing in the pollution. His regular bus wasn’t out of service (4)_______ the low visibility.
   Many people (5)________ get around. Authorities in the city closed schools and some highways on Monday. Harbin’s Taiping International Airport canceled or delayed at least 40 flights.

20

ข้อที่ 20/30
คำถาม :

Directions: Choose the best answer.
   When Wu Kai, a Harbin resident, looked (1)_______ her apartment window on Monday, she couldn’t see anything. At first, she thought it (2)_______. Then she realized it was smog. Her husband left for work wearing a mask to (3)_______ his mouth and nose and stop him from breathing in the pollution. His regular bus wasn’t out of service (4)_______ the low visibility.
   Many people (5)________ get around. Authorities in the city closed schools and some highways on Monday. Harbin’s Taiping International Airport canceled or delayed at least 40 flights.

21

ข้อที่ 21/30
คำถาม :

Directions: Choose the correct answer which has the same meaning as the given sentence.

Tom is smarter than Big but not so smart as Paul.

22

ข้อที่ 22/30
คำถาม :

Directions: Choose the correct answer which has the same meaning as the given sentence.

Jimmy was a fruit seller for 10 years.

23

ข้อที่ 23/30
คำถาม :

Directions: Choose the correct answer which has the same meaning as the given sentence.

Henry’s favorite food is spaghetti.

24

ข้อที่ 24/30
คำถาม :

Directions: Choose the correct answer which has the same meaning as the given sentence.

He forgot to bring an umbrella, so he got wet.

25

ข้อที่ 25/30
คำถาม :

Directions: Choose the correct answer which has the same meaning as the given sentence.

Either Thomas or Linda will hold a party.

26

ข้อที่ 26/30
คำถาม :

Error Recognition
Directions:
Choose the answer which is grammatically incorrect.

Not (1) drinking enough water can lead (2) to health problems such as headaches, (3) poorly physical performance, and (4) more serious issues.

27

ข้อที่ 27/30
คำถาม :

Error Recognition
Directions:
 Choose the answer which is grammatically incorrect.

(1) Heavy rainfall caused the river (2) to overflow and (3) raise to a record breaking (4) 43-feet crest.

28

ข้อที่ 28/30
คำถาม :

Error Recognition
Directions:
 Choose the answer which is grammatically incorrect.

Around 88 million Americans (1) whom don’t smoke, (2) including 54% of children (3) between the ages of 3 and 11 , are (4) exposed to secondhand smoke.

29

ข้อที่ 29/30
คำถาม :

Error Recognition
Directions:
 Choose the answer which is grammatically incorrect.

The money (1) that the government collects from junk food taxes (2) will be put towards projects that (3) encouraging people to eat (4) healthy foods.

30

ข้อที่ 30/30
คำถาม :

Error Recognition
Directions:
 Choose the answer which is grammatically incorrect.

A school’s football season (1) often begins in (2) late summer when temperatures are still (3) high, so there (4) are a greater risk for heat stroke.

ระบบกำลังประมวลผล

  • ข้อปัจจุบัน
  • ข้อที่ทำแล้ว
  • ข้อที่ยังไม่ได้ทำ
  • ข้อที่ยังไม่ได้เปิด

กรุณาเลือกคำตอบ ก่อนกดปุ่มข้อถัดไป

ข้อแนะนำ : ท่านสามารถดูเฉลยของข้อสอบแต่ละข้อได้ เมื่อทำข้อสอบเสร็จและส่งข้อสอบแล้ว

ข้อความ..

ข้อความเตือน..

ส่งข้อสอบให้เพื่อน..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน