ม.3

ข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ปี 2558 ชุดที่ 1

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: THMA313330

จำนวนข้อ

: 32 ข้อ

วิชา

: ภาษาไทย

ระดับชั้น

: ม.3

สร้างเมื่อ

: 19 ม.ค. 60 เวลา 15:10 น.

ผู้สร้าง : ❤Math❤

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ให้คะแนน


00:00

1

ข้อที่ 1/32
คำถาม :

   อะไรคือความหวัง ความหวังเกิดขึ้นเมื่อไหร่ เพราะอะไร ส่วนตัวแล้วผมคิดว่าความหวังเป็นสัญลักษณ์ของความไร้เดียงสา เพราะคนที่เคยเจ็บปวดกับความผิดหวังมาแล้วย่อมบอกตัวเองว่าไม่ควรคาดหวัง หรืออย่างน้อยก็ควรลดความคาดหวังลง แต่ความหวังเป็นเรื่องที่ห้ามยาก มันเกิดขึ้นของมันเอง ที่แปลกก็คือทุกครั้งที่มีความหวัง เราจะมีพลังกลับไปเยาว์วัยอีกครั้ง แววตาเราจะเปลี่ยนไป หัวใจเต้นแรง เลือดลมสูบฉีด
   “ความหวัง” เกิดขึ้นพร้อม “ความรัก” เรารักเราจึงคาดหวัง ไม่ว่ากับคนหรืองานหรือเรื่องต่างๆ ในชีวิต เรารู้สึกเป็นส่วนหนึ่งกับสิ่งนั้น หลอมรวมตัวเองเข้ากับสิ่งนั้นเป็นเนื้อเดียวกัน คาดหวังในเรื่องนั้นในสิ่งนั้น ถึงที่สุดแล้วคือความหวังกับตัวเอง หากสมหวัง เราก็จะเป็นคนที่เรารัก เป็นคนที่เราอยากเป็น

ข้อใดเป็นประโยคใจความสำคัญของข้อความตอนนี้

2

ข้อที่ 2/32
คำถาม :

   อะไรคือความหวัง ความหวังเกิดขึ้นเมื่อไหร่ เพราะอะไร ส่วนตัวแล้วผมคิดว่าความหวังเป็นสัญลักษณ์ของความไร้เดียงสา เพราะคนที่เคยเจ็บปวดกับความผิดหวังมาแล้วย่อมบอกตัวเองว่าไม่ควรคาดหวัง หรืออย่างน้อยก็ควรลดความคาดหวังลง แต่ความหวังเป็นเรื่องที่ห้ามยาก มันเกิดขึ้นของมันเอง ที่แปลกก็คือทุกครั้งที่มีความหวัง เราจะมีพลังกลับไปเยาว์วัยอีกครั้ง แววตาเราจะเปลี่ยนไป หัวใจเต้นแรง เลือดลมสูบฉีด
   “ความหวัง” เกิดขึ้นพร้อม “ความรัก” เรารักเราจึงคาดหวัง ไม่ว่ากับคนหรืองานหรือเรื่องต่างๆ ในชีวิต เรารู้สึกเป็นส่วนหนึ่งกับสิ่งนั้น หลอมรวมตัวเองเข้ากับสิ่งนั้นเป็นเนื้อเดียวกัน คาดหวังในเรื่องนั้นในสิ่งนั้น ถึงที่สุดแล้วคือความหวังกับตัวเอง หากสมหวัง เราก็จะเป็นคนที่เรารัก เป็นคนที่เราอยากเป็น

ข้อใดไม่ใช่ข้อสนับสนุนของผู้เขียนที่ปรากฏในข้อความตอนนี้

3

ข้อที่ 3/32
คำถาม :

   ความหวังเกิดกับสิ่งที่เราเชื่อว่าเราสามารถสร้างให้เกิดขึ้นจริงได้ เรามีผลต่อสิ่งนั้นเปลี่ยนแปลงมันได้ ลงมือทำมันได้ ทำมันให้สำเร็จได้ เราอยากเห็นมันเป็นจริง เรารัก “ภาพสุดท้าย” นั้น และภาพสุดท้ายนั้นมักมีเราอยู่ในนั้นด้วยเสมอ เมื่อรักแล้ว เราจึงจะหลอมรวมตัวเองเป็นส่วนหนึ่งกับสิ่งที่รัก และเมื่อ “ภาพสุดท้าย” ไม่เป็นไปตามที่หวังไว้เราจึงเจ็บปวด เหมือนตัวตนเราพังทลายไปพร้อมๆ สิ่งที่หวัง
   ความผิดหวังทำให้เรากลับมาเป็น “ผู้ใหญ่” อีกครั้ง เติบโตจากวุฒิภาวะว่าเราไม่สามารถควบคุมทุกอย่างในโลกใบนี้ได้ใจเต้นช้าลง แววตาสงบขึ้น มีสติ ไม่เพ้อคลั่งเพราะความรักในสิ่งนั้นอีกต่อไป กระทั่งตักเตือนตัวเองว่าอย่าคาดหวังให้มากนัก และระวังความรักให้ดี กระนั้นเมื่อความรักในใครสักคนหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นอีกครั้ง ถ้ามันมากพอ เราจะกล้าหวังอีกหน แล้วเราจะเข้าสู่โหมดไร้เดียงสาอีกครา เราจะวาด “ภาพสุดท้าย” แบบไม่กลัวเสียใจอีกครั้ง

ข้อใดเป็นข้อคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียน

4

ข้อที่ 4/32
คำถาม :

   ความหวังเกิดกับสิ่งที่เราเชื่อว่าเราสามารถสร้างให้เกิดขึ้นจริงได้ เรามีผลต่อสิ่งนั้นเปลี่ยนแปลงมันได้ ลงมือทำมันได้ ทำมันให้สำเร็จได้ เราอยากเห็นมันเป็นจริง เรารัก “ภาพสุดท้าย” นั้น และภาพสุดท้ายนั้นมักมีเราอยู่ในนั้นด้วยเสมอ เมื่อรักแล้ว เราจึงจะหลอมรวมตัวเองเป็นส่วนหนึ่งกับสิ่งที่รัก และเมื่อ “ภาพสุดท้าย” ไม่เป็นไปตามที่หวังไว้เราจึงเจ็บปวด เหมือนตัวตนเราพังทลายไปพร้อมๆ สิ่งที่หวัง
   ความผิดหวังทำให้เรากลับมาเป็น “ผู้ใหญ่” อีกครั้ง เติบโตจากวุฒิภาวะว่าเราไม่สามารถควบคุมทุกอย่างในโลกใบนี้ได้ใจเต้นช้าลง แววตาสงบขึ้น มีสติ ไม่เพ้อคลั่งเพราะความรักในสิ่งนั้นอีกต่อไป กระทั่งตักเตือนตัวเองว่าอย่าคาดหวังให้มากนัก และระวังความรักให้ดี กระนั้นเมื่อความรักในใครสักคนหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นอีกครั้ง ถ้ามันมากพอ เราจะกล้าหวังอีกหน แล้วเราจะเข้าสู่โหมดไร้เดียงสาอีกครา เราจะวาด “ภาพสุดท้าย” แบบไม่กลัวเสียใจอีกครั้ง

“ภาพสุดท้าย” ในข้อความตอนนี้มีความหมายเดียวกับข้อใด

5

ข้อที่ 5/32
คำถาม :

   แต่ถ้าลองได้ผิดหวังมาหลายครั้งแล้ว เราจะรู้เองว่า “ภาพสุดท้าย” ย่อมไม่เป็นไปตามที่เราวาดไว้ทั้งหมด แต่นั่นไม่ใช่เหตุผลที่เราไม่ควรจินตนาการถึงภาพสุดท้ายที่สวยงามที่สุด มันกลับทำให้เราไม่กลัวที่จะหวัง เพราะเข้าใจธรรมชาติของความคาดหวังแล้วและถึงที่สุด ความสำคัญไม่ได้อยู่ที่สมหวังหรือผิดหวังมากเท่ากับที่เรายังมีความหวัง เพราะมันทำให้เรารู้สึกได้ถึงชีวิต ถึงความหมายของการมีชีวิต หวังโดยไม่กลัวผิดหวัง ผิดหวังซ้ำๆ จนกลายเป็นเรื่องธรรมดามันไม่ได้เจ็บปวดน้อยลง แต่เรารับมือมันได้ดีขึ้นเหมือนยังคงเจ็บตอนหกล้ม แต่ไม่ตกอกตกใจเหมือนตอนล้มครั้งแรก
   สิ่งที่น่าดีใจที่สุดที่เรายังมีความหวังก็คือ มันหมายความว่า เรายังหล้าที่จะรักและการที่จะรักแบบหมดหัวใจนั้นต้องใช้ความไร้เดียงสาราวกับว่าโลกนี้ไม่มีความผิดหวัง

ข้อความใดกล่าวสรุปได้ถูกต้อง

6

ข้อที่ 6/32
คำถาม :

   แต่ถ้าลองได้ผิดหวังมาหลายครั้งแล้ว เราจะรู้เองว่า “ภาพสุดท้าย” ย่อมไม่เป็นไปตามที่เราวาดไว้ทั้งหมด แต่นั่นไม่ใช่เหตุผลที่เราไม่ควรจินตนาการถึงภาพสุดท้ายที่สวยงามที่สุด มันกลับทำให้เราไม่กลัวที่จะหวัง เพราะเข้าใจธรรมชาติของความคาดหวังแล้วและถึงที่สุด ความสำคัญไม่ได้อยู่ที่สมหวังหรือผิดหวังมากเท่ากับที่เรายังมีความหวัง เพราะมันทำให้เรารู้สึกได้ถึงชีวิต ถึงความหมายของการมีชีวิต หวังโดยไม่กลัวผิดหวัง ผิดหวังซ้ำๆ จนกลายเป็นเรื่องธรรมดามันไม่ได้เจ็บปวดน้อยลง แต่เรารับมือมันได้ดีขึ้นเหมือนยังคงเจ็บตอนหกล้ม แต่ไม่ตกอกตกใจเหมือนตอนล้มครั้งแรก
   สิ่งที่น่าดีใจที่สุดที่เรายังมีความหวังก็คือ มันหมายความว่า เรายังหล้าที่จะรักและการที่จะรักแบบหมดหัวใจนั้นต้องใช้ความไร้เดียงสาราวกับว่าโลกนี้ไม่มีความผิดหวัง

จากข้อคิดเห็นของผู้เขียนในตอนนี้ ข้อใดต่อไปนี้กล่าวได้สมเหตุสมผล

7

ข้อที่ 7/32
คำถาม :

คำประพันธ์ต่อไปนี้ ใช้ตอบคำถาม
   กลางสนามรบนามสนามโลก
หนึ่งพระคุณคงมั่นมิผันแปร
   อานุภาพแห่งสองมือแม่คือดาบ
กี่ปัญหาทุกข์ร้อนล้วนผ่อนเบา
   สายใยรักถักทอก่อโล่แกร่ง
อุทิศแดทั้งดวงด้วยห่วงใย
   ทิพย์คำสอนเพียงเกราะทองคุ้มครองลูก      
ชี้ถูกผิดปูแนวทางสร้างชีวา
   จึงเกิดคนเต็มคนบนแหล่งหล้า
แม่สร้างลูก…ลูกสร้างชาติ…ประกาศคำ
   ประจักษ์ชัดสังคมดีเพราะมีแม่
คือ “วีรสตรี” มั่นขวัญกมล
ล้วนสุขโศกเปลี่ยนผ่านกาลกระแส
คือ “วีรสตรี” แท้ “แม่” ของเรา
คอยปรามปราบอวิชชาฆ่าขลาดเขลา
ท่านปัดเป่าทุกข์ผองประคองใจ
ทุ่มเทแรงเลี้ยงดูเป็นผู้ให้
ป้องกันภัยเลวร้ายกล้ำกรายมา
แม่ฝังปลูกความดีทวีค่า
มอบปัญญาเปี่ยมความรู้คู่คุณธรรม
พัฒนาสังคมให้ไม่ตกต่ำ
โลกเลิศล้ำด้วยศรัทธามารดาดล
กราบรักแท้…กตัญญูเชิดชูผล
ลูกทุกคนน้อมบูชิตนิจนิรันดร์


คำประพันธ์ข้างต้นนี้ ควรตั้งชื่อว่าอะไร

8

ข้อที่ 8/32
คำถาม :

คำประพันธ์ต่อไปนี้ ใช้ตอบคำถาม
   กลางสนามรบนามสนามโลก
หนึ่งพระคุณคงมั่นมิผันแปร
   อานุภาพแห่งสองมือแม่คือดาบ
กี่ปัญหาทุกข์ร้อนล้วนผ่อนเบา
   สายใยรักถักทอก่อโล่แกร่ง
อุทิศแดทั้งดวงด้วยห่วงใย
   ทิพย์คำสอนเพียงเกราะทองคุ้มครองลูก      
ชี้ถูกผิดปูแนวทางสร้างชีวา
   จึงเกิดคนเต็มคนบนแหล่งหล้า
แม่สร้างลูก…ลูกสร้างชาติ…ประกาศคำ
   ประจักษ์ชัดสังคมดีเพราะมีแม่
คือ “วีรสตรี” มั่นขวัญกมล
ล้วนสุขโศกเปลี่ยนผ่านกาลกระแส
คือ “วีรสตรี” แท้ “แม่” ของเรา
คอยปรามปราบอวิชชาฆ่าขลาดเขลา
ท่านปัดเป่าทุกข์ผองประคองใจ
ทุ่มเทแรงเลี้ยงดูเป็นผู้ให้
ป้องกันภัยเลวร้ายกล้ำกรายมา
แม่ฝังปลูกความดีทวีค่า
มอบปัญญาเปี่ยมความรู้คู่คุณธรรม
พัฒนาสังคมให้ไม่ตกต่ำ
โลกเลิศล้ำด้วยศรัทธามารดาดล
กราบรักแท้…กตัญญูเชิดชูผล
ลูกทุกคนน้อมบูชิตนิจนิรันดร์


ข้อใดต่อไปนี้ แบ่งจังหวะการอ่านบทร้อยกรองไม่ถูกต้อง

9

ข้อที่ 9/32
คำถาม :

คำประพันธ์ต่อไปนี้ ใช้ตอบคำถาม
   กลางสนามรบนามสนามโลก
หนึ่งพระคุณคงมั่นมิผันแปร
   อานุภาพแห่งสองมือแม่คือดาบ
กี่ปัญหาทุกข์ร้อนล้วนผ่อนเบา
   สายใยรักถักทอก่อโล่แกร่ง
อุทิศแดทั้งดวงด้วยห่วงใย
   ทิพย์คำสอนเพียงเกราะทองคุ้มครองลูก      
ชี้ถูกผิดปูแนวทางสร้างชีวา
   จึงเกิดคนเต็มคนบนแหล่งหล้า
แม่สร้างลูก…ลูกสร้างชาติ…ประกาศคำ
   ประจักษ์ชัดสังคมดีเพราะมีแม่
คือ “วีรสตรี” มั่นขวัญกมล
ล้วนสุขโศกเปลี่ยนผ่านกาลกระแส
คือ “วีรสตรี” แท้ “แม่” ของเรา
คอยปรามปราบอวิชชาฆ่าขลาดเขลา
ท่านปัดเป่าทุกข์ผองประคองใจ
ทุ่มเทแรงเลี้ยงดูเป็นผู้ให้
ป้องกันภัยเลวร้ายกล้ำกรายมา
แม่ฝังปลูกความดีทวีค่า
มอบปัญญาเปี่ยมความรู้คู่คุณธรรม
พัฒนาสังคมให้ไม่ตกต่ำ
โลกเลิศล้ำด้วยศรัทธามารดาดล
กราบรักแท้…กตัญญูเชิดชูผล
ลูกทุกคนน้อมบูชิตนิจนิรันดร์


คำประพันธ์ข้อใดต่อไปนี้ไม่ปรากฏการใช้ภาพพจน์

10

ข้อที่ 10/32
คำถาม :

คำประพันธ์ต่อไปนี้ ใช้ตอบคำถาม
   กลางสนามรบนามสนามโลก
หนึ่งพระคุณคงมั่นมิผันแปร
   อานุภาพแห่งสองมือแม่คือดาบ
กี่ปัญหาทุกข์ร้อนล้วนผ่อนเบา
   สายใยรักถักทอก่อโล่แกร่ง
อุทิศแดทั้งดวงด้วยห่วงใย
   ทิพย์คำสอนเพียงเกราะทองคุ้มครองลูก      
ชี้ถูกผิดปูแนวทางสร้างชีวา
   จึงเกิดคนเต็มคนบนแหล่งหล้า
แม่สร้างลูก…ลูกสร้างชาติ…ประกาศคำ
   ประจักษ์ชัดสังคมดีเพราะมีแม่
คือ “วีรสตรี” มั่นขวัญกมล
ล้วนสุขโศกเปลี่ยนผ่านกาลกระแส
คือ “วีรสตรี” แท้ “แม่” ของเรา
คอยปรามปราบอวิชชาฆ่าขลาดเขลา
ท่านปัดเป่าทุกข์ผองประคองใจ
ทุ่มเทแรงเลี้ยงดูเป็นผู้ให้
ป้องกันภัยเลวร้ายกล้ำกรายมา
แม่ฝังปลูกความดีทวีค่า
มอบปัญญาเปี่ยมความรู้คู่คุณธรรม
พัฒนาสังคมให้ไม่ตกต่ำ
โลกเลิศล้ำด้วยศรัทธามารดาดล
กราบรักแท้…กตัญญูเชิดชูผล
ลูกทุกคนน้อมบูชิตนิจนิรันดร์


คำประพันธ์ข้างต้นแต่งขึ้นเพื่อจุดประสงค์ใด

11

ข้อที่ 11/32
คำถาม :

คำประพันธ์ต่อไปนี้ ใช้ตอบคำถาม
   กลางสนามรบนามสนามโลก
หนึ่งพระคุณคงมั่นมิผันแปร
   อานุภาพแห่งสองมือแม่คือดาบ
กี่ปัญหาทุกข์ร้อนล้วนผ่อนเบา
   สายใยรักถักทอก่อโล่แกร่ง
อุทิศแดทั้งดวงด้วยห่วงใย
   ทิพย์คำสอนเพียงเกราะทองคุ้มครองลูก      
ชี้ถูกผิดปูแนวทางสร้างชีวา
   จึงเกิดคนเต็มคนบนแหล่งหล้า
แม่สร้างลูก…ลูกสร้างชาติ…ประกาศคำ
   ประจักษ์ชัดสังคมดีเพราะมีแม่
คือ “วีรสตรี” มั่นขวัญกมล
ล้วนสุขโศกเปลี่ยนผ่านกาลกระแส
คือ “วีรสตรี” แท้ “แม่” ของเรา
คอยปรามปราบอวิชชาฆ่าขลาดเขลา
ท่านปัดเป่าทุกข์ผองประคองใจ
ทุ่มเทแรงเลี้ยงดูเป็นผู้ให้
ป้องกันภัยเลวร้ายกล้ำกรายมา
แม่ฝังปลูกความดีทวีค่า
มอบปัญญาเปี่ยมความรู้คู่คุณธรรม
พัฒนาสังคมให้ไม่ตกต่ำ
โลกเลิศล้ำด้วยศรัทธามารดาดล
กราบรักแท้…กตัญญูเชิดชูผล
ลูกทุกคนน้อมบูชิตนิจนิรันดร์


ข้อใดนำเหตุผลจากคำประพันธ์มาใช้พูดโน้มน้าวใจได้ดีที่สุด

12

ข้อที่ 12/32
คำถาม :

ข้อใดสรุปเนื้อหาของวรรณคดีได้ถูกต้อง

13

ข้อที่ 13/32
คำถาม :

คำประพันธ์ข้อใดสะท้อนวัฒนธรรมไทย

14

ข้อที่ 14/32
คำถาม :

คำสอนข้อใดจากเรื่องพระบรมราโชวาทที่เหมาะกับการนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของนักเรียนขณะนี้มากที่สุด

15

ข้อที่ 15/32
คำถาม :

คำประพันธ์บทใด เหมาะสำหรับนำไปใช้ประกอบการพูดเรื่อง “ความพอเพียง”

16

ข้อที่ 16/32
คำถาม :

ธนกรต้องการจะขอให้เพื่อนมาเข้ากลุ่มทำโครงงานประจำภาค ธนกรไม่ควรกล่าวถึงสิ่งใดในการโน้มน้าวใจเพื่อน

17

ข้อที่ 17/32
คำถาม :

   อะไรคือความหวัง ความหวังเกิดขึ้นเมื่อไหร่ เพราะอะไร ส่วนตัวแล้วผมคิดว่าความหวังเป็นสัญลักษณ์ของความไร้เดียงสา เพราะคนที่เคยเจ็บปวดกับความผิดหวังมาแล้วย่อมบอกตัวเองว่าไม่ควรคาดหวัง หรืออย่างน้อยก็ควรลดความคาดหวังลง แต่ความหวังเป็นเรื่องที่ห้ามยาก มันเกิดขึ้นของมันเอง ที่แปลกก็คือทุกครั้งที่มีความหวัง เราจะมีพลังกลับไปเยาว์วัยอีกครั้ง แววตาเราจะเปลี่ยนไป หัวใจเต้นแรง เลือดลมสูบฉีด
   “ความหวัง” เกิดขึ้นพร้อม “ความรัก” เรารักเราจึงคาดหวัง ไม่ว่ากับคนหรืองานหรือเรื่องต่างๆ ในชีวิต เรารู้สึกเป็นส่วนหนึ่งกับสิ่งนั้น หลอมรวมตัวเองเข้ากับสิ่งนั้นเป็นเนื้อเดียวกัน คาดหวังในเรื่องนั้นในสิ่งนั้น ถึงที่สุดแล้วคือความหวังกับตัวเอง หากสมหวัง เราก็จะเป็นคนที่เรารัก เป็นคนที่เราอยากเป็น

ข้อใดเป็นประโยคใจความสำคัญของข้อความตอนนี้

18

ข้อที่ 18/32
คำถาม :

   อะไรคือความหวัง ความหวังเกิดขึ้นเมื่อไหร่ เพราะอะไร ส่วนตัวแล้วผมคิดว่าความหวังเป็นสัญลักษณ์ของความไร้เดียงสา เพราะคนที่เคยเจ็บปวดกับความผิดหวังมาแล้วย่อมบอกตัวเองว่าไม่ควรคาดหวัง หรืออย่างน้อยก็ควรลดความคาดหวังลง แต่ความหวังเป็นเรื่องที่ห้ามยาก มันเกิดขึ้นของมันเอง ที่แปลกก็คือทุกครั้งที่มีความหวัง เราจะมีพลังกลับไปเยาว์วัยอีกครั้ง แววตาเราจะเปลี่ยนไป หัวใจเต้นแรง เลือดลมสูบฉีด
   “ความหวัง” เกิดขึ้นพร้อม “ความรัก” เรารักเราจึงคาดหวัง ไม่ว่ากับคนหรืองานหรือเรื่องต่างๆ ในชีวิต เรารู้สึกเป็นส่วนหนึ่งกับสิ่งนั้น หลอมรวมตัวเองเข้ากับสิ่งนั้นเป็นเนื้อเดียวกัน คาดหวังในเรื่องนั้นในสิ่งนั้น ถึงที่สุดแล้วคือความหวังกับตัวเอง หากสมหวัง เราก็จะเป็นคนที่เรารัก เป็นคนที่เราอยากเป็น

ข้อใดไม่ใช่ข้อสนับสนุนของผู้เขียนที่ปรากฏในข้อความตอนนี้

19

ข้อที่ 19/32
คำถาม :

   ความหวังเกิดกับสิ่งที่เราเชื่อว่าเราสามารถสร้างให้เกิดขึ้นจริงได้ เรามีผลต่อสิ่งนั้นเปลี่ยนแปลงมันได้ ลงมือทำมันได้ ทำมันให้สำเร็จได้ เราอยากเห็นมันเป็นจริง เรารัก “ภาพสุดท้าย” นั้น และภาพสุดท้ายนั้นมักมีเราอยู่ในนั้นด้วยเสมอ เมื่อรักแล้ว เราจึงจะหลอมรวมตัวเองเป็นส่วนหนึ่งกับสิ่งที่รัก และเมื่อ “ภาพสุดท้าย” ไม่เป็นไปตามที่หวังไว้เราจึงเจ็บปวด เหมือนตัวตนเราพังทลายไปพร้อมๆ สิ่งที่หวัง
   ความผิดหวังทำให้เรากลับมาเป็น “ผู้ใหญ่” อีกครั้ง เติบโตจากวุฒิภาวะว่าเราไม่สามารถควบคุมทุกอย่างในโลกใบนี้ได้ใจเต้นช้าลง แววตาสงบขึ้น มีสติ ไม่เพ้อคลั่งเพราะความรักในสิ่งนั้นอีกต่อไป กระทั่งตักเตือนตัวเองว่าอย่าคาดหวังให้มากนัก และระวังความรักให้ดี กระนั้นเมื่อความรักในใครสักคนหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นอีกครั้ง ถ้ามันมากพอ เราจะกล้าหวังอีกหน แล้วเราจะเข้าสู่โหมดไร้เดียงสาอีกครา เราจะวาด “ภาพสุดท้าย” แบบไม่กลัวเสียใจอีกครั้ง

ข้อใดเป็นข้อคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียน

20

ข้อที่ 20/32
คำถาม :

   ความหวังเกิดกับสิ่งที่เราเชื่อว่าเราสามารถสร้างให้เกิดขึ้นจริงได้ เรามีผลต่อสิ่งนั้นเปลี่ยนแปลงมันได้ ลงมือทำมันได้ ทำมันให้สำเร็จได้ เราอยากเห็นมันเป็นจริง เรารัก “ภาพสุดท้าย” นั้น และภาพสุดท้ายนั้นมักมีเราอยู่ในนั้นด้วยเสมอ เมื่อรักแล้ว เราจึงจะหลอมรวมตัวเองเป็นส่วนหนึ่งกับสิ่งที่รัก และเมื่อ “ภาพสุดท้าย” ไม่เป็นไปตามที่หวังไว้เราจึงเจ็บปวด เหมือนตัวตนเราพังทลายไปพร้อมๆ สิ่งที่หวัง
   ความผิดหวังทำให้เรากลับมาเป็น “ผู้ใหญ่” อีกครั้ง เติบโตจากวุฒิภาวะว่าเราไม่สามารถควบคุมทุกอย่างในโลกใบนี้ได้ใจเต้นช้าลง แววตาสงบขึ้น มีสติ ไม่เพ้อคลั่งเพราะความรักในสิ่งนั้นอีกต่อไป กระทั่งตักเตือนตัวเองว่าอย่าคาดหวังให้มากนัก และระวังความรักให้ดี กระนั้นเมื่อความรักในใครสักคนหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นอีกครั้ง ถ้ามันมากพอ เราจะกล้าหวังอีกหน แล้วเราจะเข้าสู่โหมดไร้เดียงสาอีกครา เราจะวาด “ภาพสุดท้าย” แบบไม่กลัวเสียใจอีกครั้ง

“ภาพสุดท้าย” ในข้อความตอนนี้มีความหมายเดียวกับข้อใด

21

ข้อที่ 21/32
คำถาม :

   แต่ถ้าลองได้ผิดหวังมาหลายครั้งแล้ว เราจะรู้เองว่า “ภาพสุดท้าย” ย่อมไม่เป็นไปตามที่เราวาดไว้ทั้งหมด แต่นั่นไม่ใช่เหตุผลที่เราไม่ควรจินตนาการถึงภาพสุดท้ายที่สวยงามที่สุด มันกลับทำให้เราไม่กลัวที่จะหวัง เพราะเข้าใจธรรมชาติของความคาดหวังแล้วและถึงที่สุด ความสำคัญไม่ได้อยู่ที่สมหวังหรือผิดหวังมากเท่ากับที่เรายังมีความหวัง เพราะมันทำให้เรารู้สึกได้ถึงชีวิต ถึงความหมายของการมีชีวิต หวังโดยไม่กลัวผิดหวัง ผิดหวังซ้ำๆ จนกลายเป็นเรื่องธรรมดามันไม่ได้เจ็บปวดน้อยลง แต่เรารับมือมันได้ดีขึ้นเหมือนยังคงเจ็บตอนหกล้ม แต่ไม่ตกอกตกใจเหมือนตอนล้มครั้งแรก
   สิ่งที่น่าดีใจที่สุดที่เรายังมีความหวังก็คือ มันหมายความว่า เรายังหล้าที่จะรักและการที่จะรักแบบหมดหัวใจนั้นต้องใช้ความไร้เดียงสาราวกับว่าโลกนี้ไม่มีความผิดหวัง

ข้อความใดกล่าวสรุปได้ถูกต้อง

22

ข้อที่ 22/32
คำถาม :

   แต่ถ้าลองได้ผิดหวังมาหลายครั้งแล้ว เราจะรู้เองว่า “ภาพสุดท้าย” ย่อมไม่เป็นไปตามที่เราวาดไว้ทั้งหมด แต่นั่นไม่ใช่เหตุผลที่เราไม่ควรจินตนาการถึงภาพสุดท้ายที่สวยงามที่สุด มันกลับทำให้เราไม่กลัวที่จะหวัง เพราะเข้าใจธรรมชาติของความคาดหวังแล้วและถึงที่สุด ความสำคัญไม่ได้อยู่ที่สมหวังหรือผิดหวังมากเท่ากับที่เรายังมีความหวัง เพราะมันทำให้เรารู้สึกได้ถึงชีวิต ถึงความหมายของการมีชีวิต หวังโดยไม่กลัวผิดหวัง ผิดหวังซ้ำๆ จนกลายเป็นเรื่องธรรมดามันไม่ได้เจ็บปวดน้อยลง แต่เรารับมือมันได้ดีขึ้นเหมือนยังคงเจ็บตอนหกล้ม แต่ไม่ตกอกตกใจเหมือนตอนล้มครั้งแรก
   สิ่งที่น่าดีใจที่สุดที่เรายังมีความหวังก็คือ มันหมายความว่า เรายังหล้าที่จะรักและการที่จะรักแบบหมดหัวใจนั้นต้องใช้ความไร้เดียงสาราวกับว่าโลกนี้ไม่มีความผิดหวัง

จากข้อคิดเห็นของผู้เขียนในตอนนี้ ข้อใดต่อไปนี้กล่าวได้สมเหตุสมผล

23

ข้อที่ 23/32
คำถาม :

คำประพันธ์ต่อไปนี้ ใช้ตอบคำถาม
   กลางสนามรบนามสนามโลก
หนึ่งพระคุณคงมั่นมิผันแปร
   อานุภาพแห่งสองมือแม่คือดาบ
กี่ปัญหาทุกข์ร้อนล้วนผ่อนเบา
   สายใยรักถักทอก่อโล่แกร่ง
อุทิศแดทั้งดวงด้วยห่วงใย
   ทิพย์คำสอนเพียงเกราะทองคุ้มครองลูก      
ชี้ถูกผิดปูแนวทางสร้างชีวา
   จึงเกิดคนเต็มคนบนแหล่งหล้า
แม่สร้างลูก…ลูกสร้างชาติ…ประกาศคำ
   ประจักษ์ชัดสังคมดีเพราะมีแม่
คือ “วีรสตรี” มั่นขวัญกมล
ล้วนสุขโศกเปลี่ยนผ่านกาลกระแส
คือ “วีรสตรี” แท้ “แม่” ของเรา
คอยปรามปราบอวิชชาฆ่าขลาดเขลา
ท่านปัดเป่าทุกข์ผองประคองใจ
ทุ่มเทแรงเลี้ยงดูเป็นผู้ให้
ป้องกันภัยเลวร้ายกล้ำกรายมา
แม่ฝังปลูกความดีทวีค่า
มอบปัญญาเปี่ยมความรู้คู่คุณธรรม
พัฒนาสังคมให้ไม่ตกต่ำ
โลกเลิศล้ำด้วยศรัทธามารดาดล
กราบรักแท้…กตัญญูเชิดชูผล
ลูกทุกคนน้อมบูชิตนิจนิรันดร์


คำประพันธ์ข้างต้นนี้ ควรตั้งชื่อว่าอะไร

24

ข้อที่ 24/32
คำถาม :

คำประพันธ์ต่อไปนี้ ใช้ตอบคำถาม
   กลางสนามรบนามสนามโลก
หนึ่งพระคุณคงมั่นมิผันแปร
   อานุภาพแห่งสองมือแม่คือดาบ
กี่ปัญหาทุกข์ร้อนล้วนผ่อนเบา
   สายใยรักถักทอก่อโล่แกร่ง
อุทิศแดทั้งดวงด้วยห่วงใย
   ทิพย์คำสอนเพียงเกราะทองคุ้มครองลูก      
ชี้ถูกผิดปูแนวทางสร้างชีวา
   จึงเกิดคนเต็มคนบนแหล่งหล้า
แม่สร้างลูก…ลูกสร้างชาติ…ประกาศคำ
   ประจักษ์ชัดสังคมดีเพราะมีแม่
คือ “วีรสตรี” มั่นขวัญกมล
ล้วนสุขโศกเปลี่ยนผ่านกาลกระแส
คือ “วีรสตรี” แท้ “แม่” ของเรา
คอยปรามปราบอวิชชาฆ่าขลาดเขลา
ท่านปัดเป่าทุกข์ผองประคองใจ
ทุ่มเทแรงเลี้ยงดูเป็นผู้ให้
ป้องกันภัยเลวร้ายกล้ำกรายมา
แม่ฝังปลูกความดีทวีค่า
มอบปัญญาเปี่ยมความรู้คู่คุณธรรม
พัฒนาสังคมให้ไม่ตกต่ำ
โลกเลิศล้ำด้วยศรัทธามารดาดล
กราบรักแท้…กตัญญูเชิดชูผล
ลูกทุกคนน้อมบูชิตนิจนิรันดร์


ข้อใดต่อไปนี้ แบ่งจังหวะการอ่านบทร้อยกรองไม่ถูกต้อง

25

ข้อที่ 25/32
คำถาม :

คำประพันธ์ต่อไปนี้ ใช้ตอบคำถาม
   กลางสนามรบนามสนามโลก
หนึ่งพระคุณคงมั่นมิผันแปร
   อานุภาพแห่งสองมือแม่คือดาบ
กี่ปัญหาทุกข์ร้อนล้วนผ่อนเบา
   สายใยรักถักทอก่อโล่แกร่ง
อุทิศแดทั้งดวงด้วยห่วงใย
   ทิพย์คำสอนเพียงเกราะทองคุ้มครองลูก      
ชี้ถูกผิดปูแนวทางสร้างชีวา
   จึงเกิดคนเต็มคนบนแหล่งหล้า
แม่สร้างลูก…ลูกสร้างชาติ…ประกาศคำ
   ประจักษ์ชัดสังคมดีเพราะมีแม่
คือ “วีรสตรี” มั่นขวัญกมล
ล้วนสุขโศกเปลี่ยนผ่านกาลกระแส
คือ “วีรสตรี” แท้ “แม่” ของเรา
คอยปรามปราบอวิชชาฆ่าขลาดเขลา
ท่านปัดเป่าทุกข์ผองประคองใจ
ทุ่มเทแรงเลี้ยงดูเป็นผู้ให้
ป้องกันภัยเลวร้ายกล้ำกรายมา
แม่ฝังปลูกความดีทวีค่า
มอบปัญญาเปี่ยมความรู้คู่คุณธรรม
พัฒนาสังคมให้ไม่ตกต่ำ
โลกเลิศล้ำด้วยศรัทธามารดาดล
กราบรักแท้…กตัญญูเชิดชูผล
ลูกทุกคนน้อมบูชิตนิจนิรันดร์


คำประพันธ์ข้อใดต่อไปนี้ไม่ปรากฏการใช้ภาพพจน์

26

ข้อที่ 26/32
คำถาม :

คำประพันธ์ต่อไปนี้ ใช้ตอบคำถาม
   กลางสนามรบนามสนามโลก
หนึ่งพระคุณคงมั่นมิผันแปร
   อานุภาพแห่งสองมือแม่คือดาบ
กี่ปัญหาทุกข์ร้อนล้วนผ่อนเบา
   สายใยรักถักทอก่อโล่แกร่ง
อุทิศแดทั้งดวงด้วยห่วงใย
   ทิพย์คำสอนเพียงเกราะทองคุ้มครองลูก      
ชี้ถูกผิดปูแนวทางสร้างชีวา
   จึงเกิดคนเต็มคนบนแหล่งหล้า
แม่สร้างลูก…ลูกสร้างชาติ…ประกาศคำ
   ประจักษ์ชัดสังคมดีเพราะมีแม่
คือ “วีรสตรี” มั่นขวัญกมล
ล้วนสุขโศกเปลี่ยนผ่านกาลกระแส
คือ “วีรสตรี” แท้ “แม่” ของเรา
คอยปรามปราบอวิชชาฆ่าขลาดเขลา
ท่านปัดเป่าทุกข์ผองประคองใจ
ทุ่มเทแรงเลี้ยงดูเป็นผู้ให้
ป้องกันภัยเลวร้ายกล้ำกรายมา
แม่ฝังปลูกความดีทวีค่า
มอบปัญญาเปี่ยมความรู้คู่คุณธรรม
พัฒนาสังคมให้ไม่ตกต่ำ
โลกเลิศล้ำด้วยศรัทธามารดาดล
กราบรักแท้…กตัญญูเชิดชูผล
ลูกทุกคนน้อมบูชิตนิจนิรันดร์


คำประพันธ์ข้างต้นแต่งขึ้นเพื่อจุดประสงค์ใด

27

ข้อที่ 27/32
คำถาม :

คำประพันธ์ต่อไปนี้ ใช้ตอบคำถาม
   กลางสนามรบนามสนามโลก
หนึ่งพระคุณคงมั่นมิผันแปร
   อานุภาพแห่งสองมือแม่คือดาบ
กี่ปัญหาทุกข์ร้อนล้วนผ่อนเบา
   สายใยรักถักทอก่อโล่แกร่ง
อุทิศแดทั้งดวงด้วยห่วงใย
   ทิพย์คำสอนเพียงเกราะทองคุ้มครองลูก      
ชี้ถูกผิดปูแนวทางสร้างชีวา
   จึงเกิดคนเต็มคนบนแหล่งหล้า
แม่สร้างลูก…ลูกสร้างชาติ…ประกาศคำ
   ประจักษ์ชัดสังคมดีเพราะมีแม่
คือ “วีรสตรี” มั่นขวัญกมล
ล้วนสุขโศกเปลี่ยนผ่านกาลกระแส
คือ “วีรสตรี” แท้ “แม่” ของเรา
คอยปรามปราบอวิชชาฆ่าขลาดเขลา
ท่านปัดเป่าทุกข์ผองประคองใจ
ทุ่มเทแรงเลี้ยงดูเป็นผู้ให้
ป้องกันภัยเลวร้ายกล้ำกรายมา
แม่ฝังปลูกความดีทวีค่า
มอบปัญญาเปี่ยมความรู้คู่คุณธรรม
พัฒนาสังคมให้ไม่ตกต่ำ
โลกเลิศล้ำด้วยศรัทธามารดาดล
กราบรักแท้…กตัญญูเชิดชูผล
ลูกทุกคนน้อมบูชิตนิจนิรันดร์


ข้อใดนำเหตุผลจากคำประพันธ์มาใช้พูดโน้มน้าวใจได้ดีที่สุด

28

ข้อที่ 28/32
คำถาม :

ข้อใดสรุปเนื้อหาของวรรณคดีได้ถูกต้อง

29

ข้อที่ 29/32
คำถาม :

คำประพันธ์ข้อใดสะท้อนวัฒนธรรมไทย

30

ข้อที่ 30/32
คำถาม :

คำสอนข้อใดจากเรื่องพระบรมราโชวาทที่เหมาะกับการนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของนักเรียนขณะนี้มากที่สุด

31

ข้อที่ 31/32
คำถาม :

คำประพันธ์บทใด เหมาะสำหรับนำไปใช้ประกอบการพูดเรื่อง “ความพอเพียง”

32

ข้อที่ 32/32
คำถาม :

ธนกรต้องการจะขอให้เพื่อนมาเข้ากลุ่มทำโครงงานประจำภาค ธนกรไม่ควรกล่าวถึงสิ่งใดในการโน้มน้าวใจเพื่อน

ระบบกำลังประมวลผล

  • ข้อปัจจุบัน
  • ข้อที่ทำแล้ว
  • ข้อที่ยังไม่ได้ทำ
  • ข้อที่ยังไม่ได้เปิด

กรุณาเลือกคำตอบ ก่อนกดปุ่มข้อถัดไป

ข้อแนะนำ : ท่านสามารถดูเฉลยของข้อสอบแต่ละข้อได้ เมื่อทำข้อสอบเสร็จและส่งข้อสอบแล้ว

ข้อความ..

ข้อความเตือน..

ส่งข้อสอบให้เพื่อน..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน