ม.6

ข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ปี 2558 ชุดที่ 4

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: SCMB613322

จำนวนข้อ

: 40 ข้อ

วิชา

: วิทยาศาสตร์

ระดับชั้น

: ม.6

สร้างเมื่อ

: 18 ม.ค. 60 เวลา 10:57 น.

ผู้สร้าง : ❤Math❤

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ให้คะแนน


00:00

1

ข้อที่ 1/40
คำถาม :

ทรัพยากรธรณีหรือแหล่งเที่ยวในประเทศไทยข้อใด ไม่มีส่วนสัมพันธ์กับหินภูเขาไฟ

2

ข้อที่ 2/40
คำถาม :

 ข้อใดจัดเป็นไดโนเสาร์ในกลุ่มเดียวกับไดโนเสาร์กินพืชตระกูลซอโรพอด คอยาว

3

ข้อที่ 3/40
คำถาม :

ซากดึกดำบรรพ์หรือฟอสซิล (fossil) ของฟิวซูลินิดที่ใช้เป็นหลักฐานกำหนดอายุของหินในกลุ่มหินสระบุรี (Saraburi Group) มีรานงายว่าถูกค้นพบในหินชนิดใด

4

ข้อที่ 4/40
คำถาม :

ดาวดวงใดต่อไปนี้มีอุณหภูมิพื้นผิวต่ำที่สุด

5

ข้อที่ 5/40
คำถาม :

จากข้อมูลโชติมาตรปรากฏ (apparent magnitude) เราจะเห็นดาวดวงใดต่อไปนี้สว่างน้อยที่สุด

6

ข้อที่ 6/40
คำถาม :

ดาวโจร (Sirius) มีมุมเพรัลแลกซ์ประมาณ 0.38 พิลิปดา เมื่อพิจารณาภาพถ่ายในบริเวณใกล้กับดาวดวงนี้ ซึ่งถ่ายในเวลาต่างกัน 6 เดือน ตำแหน่งของดาวโจรจะเปลี่ยนไปเทียบกับดาวพื้นหลังประมาณกี่พิลิปดา

7

ข้อที่ 7/40
คำถาม :

ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง

8

ข้อที่ 8/40
คำถาม :

ยาน New Horizons เดินทางจากโลกด้วยภารกิจศึกษาดาวพลูโต ดาวบริวาร และวัตถุอื่นๆ ในแถบไคเปอร์ (Kuiper belt) หลังจากการรอคอยมานานกว่า 9 ปี ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 เวลาประมาณ 18:50 น. ยาน New Horizons ได้บินฉียดผ่าน (flyby) พื้นผิวดาวพลูโตในระยะที่ใกล้ที่สุดเท่าที่เคยมีมา ขนะนั้นยานห่างจากโลกประมาณ 4.76 x 10เมตร ถ้ายาน New Horizons ได้ส่งข้อมูลด้วยคลื่นวิทยุกลับมายังโลกทันที สัญญาณข้อมูลจะมาถึงโลกวันที่และเวลาประมาณเท่าใด
(อัตราเร็วแสงเท่ากับ 3 x 108เมตรต่อวินาที)

9

ข้อที่ 9/40
คำถาม :

ปรากฏการณ์ใดต่อไปนี้ที่ไม่ได้เป็นผลมาจากการหมุนรอบตัวเองของโลก

10

ข้อที่ 10/40
คำถาม :

ดาวเคราะห์ดวงใดต่อไปนี้ถูกค้นพบด้วยวิธีที่แตกต่างจากดาวเคราะห์ดวงอื่น

11

ข้อที่ 11/40
คำถาม :

ในอนาคตเมื่อเราสามารถสร้างอาณานิคมบนดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะดวงหนึ่งซึ่งมีความหนาแน่นเท่ากับโลก แต่มีรัศมีเป็น 1.21 เท่าของรัศมีโลก ความเร็วน้อยที่สุดในการส่งจรวดจากดาวเคราะห์กลับมายังโลกมีค่าเป็นกี่เท่าของความเร็วน้อยที่สุดในการส่งจรวดจากโลกไปยังดาวดวงนี้

12

ข้อที่ 12/40
คำถาม :

จากการศึกษาเส้นสเปกตรัมดูดกลืนของกาแล็กซี M87 ซึ่งเป็นกาแล็กซีรูปวงรีขนาดยักษ์ในกลุ่มดาวหญิงสาว (Virgo) พบว่าเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วประมาณ 1,300 กิโลเมตรต่อวินาที กาแล็กซีนี้จะห่างจากระบบสุริยะประมาณกี่พาร์เซก
(กำหนดให้ค่าคงที่ฮับเบิล H0 = 75 km⋅s-! ⋅Mpc-1)

 

13

ข้อที่ 13/40
คำถาม :

เมื่อหลายปีก่อน มีกรณีไฟไหม้ปริศนาเกิดขึ้นกว่า 50 ครั้งใน 1 เดือนภายในบ้านหลังหนึ่ง เพื่อหาสาเหตุของเหตุการณ์ดังกล่าว วิธีการในข้อใดที่ไม่น่าจะถูกต้อง

14

ข้อที่ 14/40
คำถาม :

นักวิทยาศาสตร์พบว่า ผู้ที่ป่วยเป็นโรคธาลัสซีเมียซึ่งเป็นโรคโลหิตจางชนิดหนึ่งที่เกิดจากกรรมพันธุ์นั้น จะมีปัญหาต่อสุขภาพได้ถ้ารับประทานอาหารที่มีธาตุเหล็กมากเกินไป เพราะธาตุเหล็กจะไปสะสมในร่างกายและทำอันตรายต่ออวัยวะที่สำคัญได้ ดังนั้นผู้ที่เป็นโรคธาลัสซีเมียจึงควรหลีกเหลี่ยงอาหารชนิดใด

15

ข้อที่ 15/40
คำถาม :

ปฏิกิริยาไฮโดรลิซิสของยาเพนนิซิลินโดยใช้กรดเป็นตัวเร่งมีค่าคงที่ อัตราของปฏิกิริยา (k) ในหน่วย s-1 ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ (T) ในหน่วย K แสดงดังสมการ  และเมื่อทำการพล็อตกราฟระหว่าง ln k กับ  พบว่าเป็นกราฟเส้นตรงมีสมการเป็น y = -5000x + 15 ข้อสรุปใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง

16

ข้อที่ 16/40
คำถาม :

ป้ายข้อมูลแผ่นหนึ่งถูกติดไว้ในเครื่องบินโดยสารบริเวณทางออกฉุกเฉินจากข้อมูลบนป้ายดังกล่าว ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง


17

ข้อที่ 17/40
คำถาม :

ปัจจัยใดต่อไปนี้มีความสำคัญมากที่สุดสำหรับการสืบค้นข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตเพื่อนำมาทำรายงานส่งครู

18

ข้อที่ 18/40
คำถาม :

เพื่อการทดลองว่ากระดาษสีสามารถดูดกลืนพลังงานความร้อนได้ดีเพียงใด นักเรียนจะมีวิธีการทดสอบอย่างไรจึงจะเหมาะสมที่สุด โดยใช้เทอร์มอมิเตอร์แบบปรอทที่มีขายทั่วไป

19

ข้อที่ 19/40
คำถาม :

ไดโนเสาร์ของประเทศไทยในข้อใดต่อไปนี้ จัดเป็นชนิดไดโนเสาร์ที่ใกล้เคียงกับ ไทแรนโนซอรัส เรกซ์ (Tyrannosaurus rex) มากที่สุด

20

ข้อที่ 20/40
คำถาม :

คืนหนึ่งมีแสงประหลาดเกิดขึ้นบนท้องฟ้า ทำให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวาง นักเรียนคิดว่าการให้เหตุผลในข้อใดไม่ถูกต้อง

21

ข้อที่ 21/40
คำถาม :

ทรัพยากรธรณีหรือแหล่งเที่ยวในประเทศไทยข้อใด ไม่มีส่วนสัมพันธ์กับหินภูเขาไฟ

22

ข้อที่ 22/40
คำถาม :

 ข้อใดจัดเป็นไดโนเสาร์ในกลุ่มเดียวกับไดโนเสาร์กินพืชตระกูลซอโรพอด คอยาว

23

ข้อที่ 23/40
คำถาม :

ซากดึกดำบรรพ์หรือฟอสซิล (fossil) ของฟิวซูลินิดที่ใช้เป็นหลักฐานกำหนดอายุของหินในกลุ่มหินสระบุรี (Saraburi Group) มีรานงายว่าถูกค้นพบในหินชนิดใด

24

ข้อที่ 24/40
คำถาม :

ดาวดวงใดต่อไปนี้มีอุณหภูมิพื้นผิวต่ำที่สุด

25

ข้อที่ 25/40
คำถาม :

จากข้อมูลโชติมาตรปรากฏ (apparent magnitude) เราจะเห็นดาวดวงใดต่อไปนี้สว่างน้อยที่สุด

26

ข้อที่ 26/40
คำถาม :

ดาวโจร (Sirius) มีมุมเพรัลแลกซ์ประมาณ 0.38 พิลิปดา เมื่อพิจารณาภาพถ่ายในบริเวณใกล้กับดาวดวงนี้ ซึ่งถ่ายในเวลาต่างกัน 6 เดือน ตำแหน่งของดาวโจรจะเปลี่ยนไปเทียบกับดาวพื้นหลังประมาณกี่พิลิปดา

27

ข้อที่ 27/40
คำถาม :

ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง

28

ข้อที่ 28/40
คำถาม :

ยาน New Horizons เดินทางจากโลกด้วยภารกิจศึกษาดาวพลูโต ดาวบริวาร และวัตถุอื่นๆ ในแถบไคเปอร์ (Kuiper belt) หลังจากการรอคอยมานานกว่า 9 ปี ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 เวลาประมาณ 18:50 น. ยาน New Horizons ได้บินฉียดผ่าน (flyby) พื้นผิวดาวพลูโตในระยะที่ใกล้ที่สุดเท่าที่เคยมีมา ขนะนั้นยานห่างจากโลกประมาณ 4.76 x 10เมตร ถ้ายาน New Horizons ได้ส่งข้อมูลด้วยคลื่นวิทยุกลับมายังโลกทันที สัญญาณข้อมูลจะมาถึงโลกวันที่และเวลาประมาณเท่าใด
(อัตราเร็วแสงเท่ากับ 3 x 108เมตรต่อวินาที)

29

ข้อที่ 29/40
คำถาม :

ปรากฏการณ์ใดต่อไปนี้ที่ไม่ได้เป็นผลมาจากการหมุนรอบตัวเองของโลก

30

ข้อที่ 30/40
คำถาม :

ดาวเคราะห์ดวงใดต่อไปนี้ถูกค้นพบด้วยวิธีที่แตกต่างจากดาวเคราะห์ดวงอื่น

31

ข้อที่ 31/40
คำถาม :

ในอนาคตเมื่อเราสามารถสร้างอาณานิคมบนดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะดวงหนึ่งซึ่งมีความหนาแน่นเท่ากับโลก แต่มีรัศมีเป็น 1.21 เท่าของรัศมีโลก ความเร็วน้อยที่สุดในการส่งจรวดจากดาวเคราะห์กลับมายังโลกมีค่าเป็นกี่เท่าของความเร็วน้อยที่สุดในการส่งจรวดจากโลกไปยังดาวดวงนี้

32

ข้อที่ 32/40
คำถาม :

จากการศึกษาเส้นสเปกตรัมดูดกลืนของกาแล็กซี M87 ซึ่งเป็นกาแล็กซีรูปวงรีขนาดยักษ์ในกลุ่มดาวหญิงสาว (Virgo) พบว่าเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วประมาณ 1,300 กิโลเมตรต่อวินาที กาแล็กซีนี้จะห่างจากระบบสุริยะประมาณกี่พาร์เซก
(กำหนดให้ค่าคงที่ฮับเบิล H0 = 75 km⋅s-! ⋅Mpc-1)

 

33

ข้อที่ 33/40
คำถาม :

เมื่อหลายปีก่อน มีกรณีไฟไหม้ปริศนาเกิดขึ้นกว่า 50 ครั้งใน 1 เดือนภายในบ้านหลังหนึ่ง เพื่อหาสาเหตุของเหตุการณ์ดังกล่าว วิธีการในข้อใดที่ไม่น่าจะถูกต้อง

34

ข้อที่ 34/40
คำถาม :

นักวิทยาศาสตร์พบว่า ผู้ที่ป่วยเป็นโรคธาลัสซีเมียซึ่งเป็นโรคโลหิตจางชนิดหนึ่งที่เกิดจากกรรมพันธุ์นั้น จะมีปัญหาต่อสุขภาพได้ถ้ารับประทานอาหารที่มีธาตุเหล็กมากเกินไป เพราะธาตุเหล็กจะไปสะสมในร่างกายและทำอันตรายต่ออวัยวะที่สำคัญได้ ดังนั้นผู้ที่เป็นโรคธาลัสซีเมียจึงควรหลีกเหลี่ยงอาหารชนิดใด

35

ข้อที่ 35/40
คำถาม :

ปฏิกิริยาไฮโดรลิซิสของยาเพนนิซิลินโดยใช้กรดเป็นตัวเร่งมีค่าคงที่ อัตราของปฏิกิริยา (k) ในหน่วย s-1 ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ (T) ในหน่วย K แสดงดังสมการ  และเมื่อทำการพล็อตกราฟระหว่าง ln k กับ  พบว่าเป็นกราฟเส้นตรงมีสมการเป็น y = -5000x + 15 ข้อสรุปใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง

36

ข้อที่ 36/40
คำถาม :

ป้ายข้อมูลแผ่นหนึ่งถูกติดไว้ในเครื่องบินโดยสารบริเวณทางออกฉุกเฉินจากข้อมูลบนป้ายดังกล่าว ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง


37

ข้อที่ 37/40
คำถาม :

ปัจจัยใดต่อไปนี้มีความสำคัญมากที่สุดสำหรับการสืบค้นข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตเพื่อนำมาทำรายงานส่งครู

38

ข้อที่ 38/40
คำถาม :

เพื่อการทดลองว่ากระดาษสีสามารถดูดกลืนพลังงานความร้อนได้ดีเพียงใด นักเรียนจะมีวิธีการทดสอบอย่างไรจึงจะเหมาะสมที่สุด โดยใช้เทอร์มอมิเตอร์แบบปรอทที่มีขายทั่วไป

39

ข้อที่ 39/40
คำถาม :

ไดโนเสาร์ของประเทศไทยในข้อใดต่อไปนี้ จัดเป็นชนิดไดโนเสาร์ที่ใกล้เคียงกับ ไทแรนโนซอรัส เรกซ์ (Tyrannosaurus rex) มากที่สุด

40

ข้อที่ 40/40
คำถาม :

คืนหนึ่งมีแสงประหลาดเกิดขึ้นบนท้องฟ้า ทำให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวาง นักเรียนคิดว่าการให้เหตุผลในข้อใดไม่ถูกต้อง

ระบบกำลังประมวลผล

  • ข้อปัจจุบัน
  • ข้อที่ทำแล้ว
  • ข้อที่ยังไม่ได้ทำ
  • ข้อที่ยังไม่ได้เปิด

กรุณาเลือกคำตอบ ก่อนกดปุ่มข้อถัดไป

ข้อแนะนำ : ท่านสามารถดูเฉลยของข้อสอบแต่ละข้อได้ เมื่อทำข้อสอบเสร็จและส่งข้อสอบแล้ว

ข้อความ..

ข้อความเตือน..

ส่งข้อสอบให้เพื่อน..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน