ป.6

ข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ปี 2558 ชุดที่ 2

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: SCPB613321

จำนวนข้อ

: 32 ข้อ

วิชา

: วิทยาศาสตร์

ระดับชั้น

: ป.6

สร้างเมื่อ

: 18 ม.ค. 60 เวลา 10:44 น.

ผู้สร้าง : ❤Math❤

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ให้คะแนน


00:00

1

ข้อที่ 1/32
คำถาม :

ข้อใดเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้หินตะกอนกลายเป็นหินแปร

2

ข้อที่ 2/32
คำถาม :

หลายเหตุการณ์ที่ทำให้คาดการณ์ได้ล่วงหน้าว่าอาจเกิดดินถล่มยกเว้นข้อใด

3

ข้อที่ 3/32
คำถาม :

รูปแสดงระบบสุริยะ (ขนาดของดาวในรูปและระยะวงโคจรไม่ใช่ขนาดและระยะจริง)ดาวเคราะห์หมายเลขใด เป็นดาวเคราะห์หิน

4

ข้อที่ 4/32
คำถาม :

เด็กหญิงนันทวรรณสังเกตดูดาวดวงหนึ่ง พบว่าสามารถวัดมุมเงยของดาวดวงนี้ได้โดยการกำมือเพื่อวัด ดังรูปดาวดวงนี้อยู่สูงจากพื้นเป็นมุมเงยประมาณเท่าใด

5

ข้อที่ 5/32
คำถาม :

รูปแสดงการหมุนรอบตัวเองของโลกและการโคจรรอบดวงอาทิตย์


(ภาพจาก Encyclopedia Britannica)

ตำแหน่งของวงโคจรที่ซีกโลกเหนืออยู่ในช่วงฤดูหนาว

6

ข้อที่ 6/32
คำถาม :

กราฟแสดงการเติบโตด้านความสูงของเพศหญิงและเพศชายในช่วงอายุต่างๆข้อใดอธิบายกราฟได้ถูกต้อง

7

ข้อที่ 7/32
คำถาม :

เด็กชายนาวิน เก็บดอกไม้ 4 ชนิด ชนิดละ 2 ดอกมาศึกษาโดยการ ผ่า และดึงดูส่วนประกอบต่างๆ ของดอก แล้วบันทึกผลการศึกษาเป็นตาราง

ตาราง ส่วนประกอบของดอกไม้ชนิดต่างๆ

หมายเหตุ สัญลักษณ์ / = มี, × = ไม่มี

จากตาราง ข้อใดสรุปถูกต้อง

8

ข้อที่ 8/32
คำถาม :

แผนภาพการหมุนเวียนเลือดในร่างกายมนุษย์หลอดเลือดซึ่งนำเลือดที่มีออกซิเจนสูง  คือหมายเลขใด

9

ข้อที่ 9/32
คำถาม :จากรูป ธงโภชนาการที่ระบุสัดส่วน สำหรับเด็กหญิงอายุ 10 ปีที่มีร่างกายสมส่วนซึ่งควรได้รับพลังงานประมาณวันละ 1,600 กิโลแคลอรี A และ B ในธงโภชนาการควรเป็นอาหารประเภทใด

10

ข้อที่ 10/32
คำถาม :

ตารางปริมาณสารอาหารประเภทต่างๆ ในอาหาร 4 ชนิด

กำหนดให้
   โปรตีน 1 กรัม ให้พลังงาน 4.5 กิโลแคลอรี
   คาร์โบไฮเดรต 1 กรัม ให้พลังงาน 4.5 กิโลแคลอรี
   ไขมัน 1 กรัม ให้พลังงาน 9.0 กิโลแคลอรี

อาหารชนิดใดให้พลังงานสูงสุด

11

ข้อที่ 11/32
คำถาม :จากแผนผัง ข้อสรุปใดถูกต้อง

12

ข้อที่ 12/32
คำถาม :

เด็กชายนทีสำรวจพืชในโรงเรียน แล้วแบ่งพืชเป็น 3 กลุ่มดังนี้
   กลุ่มที่ 1 ได้แก่ หญ้า พุทธรักษา
   กลุ่มที่ 2 ได้แก่ ทานตะวัน ถั่วลิสง
   กลุ่มที่ 3 ได้แก่ เฟินข้าหลวงหลังลาย มอส
เด็กชายนทีใช้ลักษณะอะไรบ้างในการจำแนกพืชได้เป็น 3 กลุ่ม

13

ข้อที่ 13/32
คำถาม :สัตว์กลุ่ม 3 และกลุ่ม 4 มีลักษณะใดเหมือนกัน

14

ข้อที่ 14/32
คำถาม :

การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมและผลกระทบที่เกิดขึ้นในข้อใดที่ไม่สอดคล้องกัน

15

ข้อที่ 15/32
คำถาม :

แผนภาพสายใยอาหารข้อความที่ถูกคือข้อใด

16

ข้อที่ 16/32
คำถาม :

สารผสมประกอบด้วย สาร 4 ชนิด ที่มีลักษณะและสมบัติแตกต่างกันดังตาราง

ตาราง ลักษณะและสมบัติของสาร 4 ชนิด

ชนิดของสาร ลักษณะ การละลายน้ำ
A ผงละเอียดเหมือนแป้ง ได้
B ผงละเอียดเท่าเกลือป่น ไม่ได้
C เม็ดขนาด 0.6 ซม. ได้
D เม็ดขนาด 0.4 ซม. ไม่ได้
  เมื่อแยกสารผสมโดยการร่อนด้วยตะแกรงที่มีรูขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5 ซม. นำสารที่ผ่านการร่อนแล้วไปผสมกับน้ำเปล่าให้เข้ากัน จากนั้นนำไปกรองด้วยกระดาษกรอง นำของเหลวที่ผ่านกระดาษกรองไประเหยแห้ง หลังจากใช้กระบวนการแผกสารทุกขั้นตอนที่กำหนดให้ข้างต้นแล้ว ตัวเลือกข้อใดกล่าวได้ถูกต้อง 

17

ข้อที่ 17/32
คำถาม :

ข้อใดเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้หินตะกอนกลายเป็นหินแปร

18

ข้อที่ 18/32
คำถาม :

หลายเหตุการณ์ที่ทำให้คาดการณ์ได้ล่วงหน้าว่าอาจเกิดดินถล่มยกเว้นข้อใด

19

ข้อที่ 19/32
คำถาม :

รูปแสดงระบบสุริยะ (ขนาดของดาวในรูปและระยะวงโคจรไม่ใช่ขนาดและระยะจริง)ดาวเคราะห์หมายเลขใด เป็นดาวเคราะห์หิน

20

ข้อที่ 20/32
คำถาม :

เด็กหญิงนันทวรรณสังเกตดูดาวดวงหนึ่ง พบว่าสามารถวัดมุมเงยของดาวดวงนี้ได้โดยการกำมือเพื่อวัด ดังรูปดาวดวงนี้อยู่สูงจากพื้นเป็นมุมเงยประมาณเท่าใด

21

ข้อที่ 21/32
คำถาม :

รูปแสดงการหมุนรอบตัวเองของโลกและการโคจรรอบดวงอาทิตย์


(ภาพจาก Encyclopedia Britannica)

ตำแหน่งของวงโคจรที่ซีกโลกเหนืออยู่ในช่วงฤดูหนาว

22

ข้อที่ 22/32
คำถาม :

กราฟแสดงการเติบโตด้านความสูงของเพศหญิงและเพศชายในช่วงอายุต่างๆข้อใดอธิบายกราฟได้ถูกต้อง

23

ข้อที่ 23/32
คำถาม :

เด็กชายนาวิน เก็บดอกไม้ 4 ชนิด ชนิดละ 2 ดอกมาศึกษาโดยการ ผ่า และดึงดูส่วนประกอบต่างๆ ของดอก แล้วบันทึกผลการศึกษาเป็นตาราง

ตาราง ส่วนประกอบของดอกไม้ชนิดต่างๆ

หมายเหตุ สัญลักษณ์ / = มี, × = ไม่มี

จากตาราง ข้อใดสรุปถูกต้อง

24

ข้อที่ 24/32
คำถาม :

แผนภาพการหมุนเวียนเลือดในร่างกายมนุษย์หลอดเลือดซึ่งนำเลือดที่มีออกซิเจนสูง  คือหมายเลขใด

25

ข้อที่ 25/32
คำถาม :จากรูป ธงโภชนาการที่ระบุสัดส่วน สำหรับเด็กหญิงอายุ 10 ปีที่มีร่างกายสมส่วนซึ่งควรได้รับพลังงานประมาณวันละ 1,600 กิโลแคลอรี A และ B ในธงโภชนาการควรเป็นอาหารประเภทใด

26

ข้อที่ 26/32
คำถาม :

ตารางปริมาณสารอาหารประเภทต่างๆ ในอาหาร 4 ชนิด

กำหนดให้
   โปรตีน 1 กรัม ให้พลังงาน 4.5 กิโลแคลอรี
   คาร์โบไฮเดรต 1 กรัม ให้พลังงาน 4.5 กิโลแคลอรี
   ไขมัน 1 กรัม ให้พลังงาน 9.0 กิโลแคลอรี

อาหารชนิดใดให้พลังงานสูงสุด

27

ข้อที่ 27/32
คำถาม :จากแผนผัง ข้อสรุปใดถูกต้อง

28

ข้อที่ 28/32
คำถาม :

เด็กชายนทีสำรวจพืชในโรงเรียน แล้วแบ่งพืชเป็น 3 กลุ่มดังนี้
   กลุ่มที่ 1 ได้แก่ หญ้า พุทธรักษา
   กลุ่มที่ 2 ได้แก่ ทานตะวัน ถั่วลิสง
   กลุ่มที่ 3 ได้แก่ เฟินข้าหลวงหลังลาย มอส
เด็กชายนทีใช้ลักษณะอะไรบ้างในการจำแนกพืชได้เป็น 3 กลุ่ม

29

ข้อที่ 29/32
คำถาม :สัตว์กลุ่ม 3 และกลุ่ม 4 มีลักษณะใดเหมือนกัน

30

ข้อที่ 30/32
คำถาม :

การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมและผลกระทบที่เกิดขึ้นในข้อใดที่ไม่สอดคล้องกัน

31

ข้อที่ 31/32
คำถาม :

แผนภาพสายใยอาหารข้อความที่ถูกคือข้อใด

32

ข้อที่ 32/32
คำถาม :

สารผสมประกอบด้วย สาร 4 ชนิด ที่มีลักษณะและสมบัติแตกต่างกันดังตาราง

ตาราง ลักษณะและสมบัติของสาร 4 ชนิด

ชนิดของสาร ลักษณะ การละลายน้ำ
A ผงละเอียดเหมือนแป้ง ได้
B ผงละเอียดเท่าเกลือป่น ไม่ได้
C เม็ดขนาด 0.6 ซม. ได้
D เม็ดขนาด 0.4 ซม. ไม่ได้
  เมื่อแยกสารผสมโดยการร่อนด้วยตะแกรงที่มีรูขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5 ซม. นำสารที่ผ่านการร่อนแล้วไปผสมกับน้ำเปล่าให้เข้ากัน จากนั้นนำไปกรองด้วยกระดาษกรอง นำของเหลวที่ผ่านกระดาษกรองไประเหยแห้ง หลังจากใช้กระบวนการแผกสารทุกขั้นตอนที่กำหนดให้ข้างต้นแล้ว ตัวเลือกข้อใดกล่าวได้ถูกต้อง 

ระบบกำลังประมวลผล

  • ข้อปัจจุบัน
  • ข้อที่ทำแล้ว
  • ข้อที่ยังไม่ได้ทำ
  • ข้อที่ยังไม่ได้เปิด

กรุณาเลือกคำตอบ ก่อนกดปุ่มข้อถัดไป

ข้อแนะนำ : ท่านสามารถดูเฉลยของข้อสอบแต่ละข้อได้ เมื่อทำข้อสอบเสร็จและส่งข้อสอบแล้ว

ข้อความ..

ข้อความเตือน..

ส่งข้อสอบให้เพื่อน..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน