ป.6

ข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ปี 2558 ชุดที่ 1

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: SCPB613320

จำนวนข้อ

: 32 ข้อ

วิชา

: วิทยาศาสตร์

ระดับชั้น

: ป.6

สร้างเมื่อ

: 17 ม.ค. 60 เวลา 17:39 น.

ผู้สร้าง : ❤Math❤

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ให้คะแนน


00:00

1

ข้อที่ 1/32
คำถาม :

นำของผสม ซึ่งประกอบด้วยสาร3 ชนิด คือ สาร A สาร B และสาร C มาแยกด้วยวิธีการดังนี้สาร A,B และ C ควรเป็นสารใด ตามลำดับ

2

ข้อที่ 2/32
คำถาม :

ลูกเต๋าพลาสติก 2 ชนิด มีสีเดียวกันชนิดละ 50 ลูก แต่ละลูกมีขนาดกว้าง ยาว สูงด้านละ 1 เซนติเมตรเท่าๆ กัน ถ้าต้องการแยกลูกเต๋าพลาสติกเหล่านี้ออกจากกันโดยการเอาไปแช่ในอ่างน้ำ ลูกเต๋าพลาสติกทั้งสองชนิดจะแยกจากกันได้เมื่อมวลของลูกเต๋าพลาสติกทั้งสองชนิดเป็นอย่างไร

3

ข้อที่ 3/32
คำถาม :

เครื่องใช้ในครัวสองชนิดในข้อใดมีหลักการทำงานคล้ายกันที่สุด

4

ข้อที่ 4/32
คำถาม :

ขวดแก้ว 3 ชั้น ชั้นกลางบรรจุเกล็ดไอโอดีน (ดังรูป)ถ้าต้องการให้เกิดผลึกไอโอดีนขึ้นที่ฝาด้านบนของชั้นกลางมากๆ จะต้องทำตามวิธีการใด

5

ข้อที่ 5/32
คำถาม :

ถ้าต้องการทดสอบความเป็นกรด – เบส ของสาร โดยใช้น้ำคั้นจากดอกอัญชันเป็นอินดิเคเตอร์ สารในข้อใดทำให้น้ำดอกอัญชันเปลี่ยนเป็นสีม่วงแดง

6

ข้อที่ 6/32
คำถาม :

เฮลิคอปเตอร์สามารถยกตัวเองขึ้นจากลานบินได้ เนื่องจากสาเหตุใด

7

ข้อที่ 7/32
คำถาม :

ชั่งแท่งยางดิบด้วยตาชั่งสปริง เมื่อชั่งในอากาศ (รูป ก.) อ่านค่าแรงได้เท่ากับ30 นิวตัน เมื่อชั่งโดยหย่อนแท่งยางดิบลงในถังน้ำ (รูป ข.) อ่านค่าแรงได้เท่ากับ 20 นิวตัน โดยถือว่าน้ำหนักของสปริงมีค่าน้อยมากจนไม่ต้องนำมาคิดแรงพยุงที่น้ำทำต่อแท่งยางดิบเท่ากับกี่นิวตัน

8

ข้อที่ 8/32
คำถาม :

แท่งวัตถุตันสองชิ้นประกบติดกันแน่นด้วยกาวดังรูป ชิ้น A ด้านบนมีความหนาแน่น 0.5 กรัม/ลบ.ซม. ส่วนชิ้น B ด้านล่าง มีความหนาแน่น 5.0 กรัม/ลบ.ซม.เมื่อนำไปใส่ในอ่างน้ำ จะเกิดเหตุการณ์ตามข้อใด

9

ข้อที่ 9/32
คำถาม :

การทดลองลากวัตถุชนิดหนึ่งบนพื้นผิวต่างชนิดกันได้ผลดังตาราง

ตารางผลของแรงที่ใช้ลากวัตถุให้เริ่มเคลื่อนที่บนพื้นผิวชนิดต่างๆ

ชนิดของพื้นผิว ขนาดของแรงที่ทำให้วัตถุเริ่มเคลื่อนที่ (นิวตัว)
กระเบื้อง 700
ยาง 900
ไม้ 800


ข้อใดคือตัวแปรต้นของการทดลองนี้

10

ข้อที่ 10/32
คำถาม :

พิจารณาอุปกรณ์ที่ประกอบด้วยโคมไฟ  กระดาษ  และเทอร์โมมิเตอร์วางอยู่ในลักษณะต่างๆ ดังรูป (ก ข ค และ ง)กำหนดให้จุดศูนย์กลางของกระดาษอยู่ห่างจากโคมไฟเท่ากัน เมื่อเปิดโคมไฟแล้วทิ้งไว้สักสองนาที เทอร์โมมิเตอร์ในรูปใดจะมีอุณหภูมิสูงที่สุด

11

ข้อที่ 11/32
คำถาม :

ขณะที่นักดนตรีดีดสายกีตาร์ด้วยตัวดีด (ปิ๊ก) ผู้ฟังได้ยินเสียงกีตาร์ได้เนื่องจากเหตุใด

12

ข้อที่ 12/32
คำถาม :

สนามแม่เหล็กที่เกิดขณะกระแสไฟฟ้าใหม่ผ่านสายไฟเป็นอย่างไร

13

ข้อที่ 13/32
คำถาม :เมื่อสับสวิตช์ของวงจรไฟฟ้านี้ลง  จะเกิดอะไรขึ้นกับหลอดไฟทั้งสาม

14

ข้อที่ 14/32
คำถาม :วัตถุ A คือวัตถุในข้อใดที่เมื่อต่อในวงจรแล้วทำให้หลอดไฟสว่าง

15

ข้อที่ 15/32
คำถาม :

ดินที่เหมาะสมต่อการปลูกพืชมากที่สุด คือข้อใด

16

ข้อที่ 16/32
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่วิธีการบำรุงดิน

17

ข้อที่ 17/32
คำถาม :

นำของผสม ซึ่งประกอบด้วยสาร3 ชนิด คือ สาร A สาร B และสาร C มาแยกด้วยวิธีการดังนี้สาร A,B และ C ควรเป็นสารใด ตามลำดับ

18

ข้อที่ 18/32
คำถาม :

ลูกเต๋าพลาสติก 2 ชนิด มีสีเดียวกันชนิดละ 50 ลูก แต่ละลูกมีขนาดกว้าง ยาว สูงด้านละ 1 เซนติเมตรเท่าๆ กัน ถ้าต้องการแยกลูกเต๋าพลาสติกเหล่านี้ออกจากกันโดยการเอาไปแช่ในอ่างน้ำ ลูกเต๋าพลาสติกทั้งสองชนิดจะแยกจากกันได้เมื่อมวลของลูกเต๋าพลาสติกทั้งสองชนิดเป็นอย่างไร

19

ข้อที่ 19/32
คำถาม :

เครื่องใช้ในครัวสองชนิดในข้อใดมีหลักการทำงานคล้ายกันที่สุด

20

ข้อที่ 20/32
คำถาม :

ขวดแก้ว 3 ชั้น ชั้นกลางบรรจุเกล็ดไอโอดีน (ดังรูป)ถ้าต้องการให้เกิดผลึกไอโอดีนขึ้นที่ฝาด้านบนของชั้นกลางมากๆ จะต้องทำตามวิธีการใด

21

ข้อที่ 21/32
คำถาม :

ถ้าต้องการทดสอบความเป็นกรด – เบส ของสาร โดยใช้น้ำคั้นจากดอกอัญชันเป็นอินดิเคเตอร์ สารในข้อใดทำให้น้ำดอกอัญชันเปลี่ยนเป็นสีม่วงแดง

22

ข้อที่ 22/32
คำถาม :

เฮลิคอปเตอร์สามารถยกตัวเองขึ้นจากลานบินได้ เนื่องจากสาเหตุใด

23

ข้อที่ 23/32
คำถาม :

ชั่งแท่งยางดิบด้วยตาชั่งสปริง เมื่อชั่งในอากาศ (รูป ก.) อ่านค่าแรงได้เท่ากับ30 นิวตัน เมื่อชั่งโดยหย่อนแท่งยางดิบลงในถังน้ำ (รูป ข.) อ่านค่าแรงได้เท่ากับ 20 นิวตัน โดยถือว่าน้ำหนักของสปริงมีค่าน้อยมากจนไม่ต้องนำมาคิดแรงพยุงที่น้ำทำต่อแท่งยางดิบเท่ากับกี่นิวตัน

24

ข้อที่ 24/32
คำถาม :

แท่งวัตถุตันสองชิ้นประกบติดกันแน่นด้วยกาวดังรูป ชิ้น A ด้านบนมีความหนาแน่น 0.5 กรัม/ลบ.ซม. ส่วนชิ้น B ด้านล่าง มีความหนาแน่น 5.0 กรัม/ลบ.ซม.เมื่อนำไปใส่ในอ่างน้ำ จะเกิดเหตุการณ์ตามข้อใด

25

ข้อที่ 25/32
คำถาม :

การทดลองลากวัตถุชนิดหนึ่งบนพื้นผิวต่างชนิดกันได้ผลดังตาราง

ตารางผลของแรงที่ใช้ลากวัตถุให้เริ่มเคลื่อนที่บนพื้นผิวชนิดต่างๆ

ชนิดของพื้นผิว ขนาดของแรงที่ทำให้วัตถุเริ่มเคลื่อนที่ (นิวตัว)
กระเบื้อง 700
ยาง 900
ไม้ 800


ข้อใดคือตัวแปรต้นของการทดลองนี้

26

ข้อที่ 26/32
คำถาม :

พิจารณาอุปกรณ์ที่ประกอบด้วยโคมไฟ  กระดาษ  และเทอร์โมมิเตอร์วางอยู่ในลักษณะต่างๆ ดังรูป (ก ข ค และ ง)กำหนดให้จุดศูนย์กลางของกระดาษอยู่ห่างจากโคมไฟเท่ากัน เมื่อเปิดโคมไฟแล้วทิ้งไว้สักสองนาที เทอร์โมมิเตอร์ในรูปใดจะมีอุณหภูมิสูงที่สุด

27

ข้อที่ 27/32
คำถาม :

ขณะที่นักดนตรีดีดสายกีตาร์ด้วยตัวดีด (ปิ๊ก) ผู้ฟังได้ยินเสียงกีตาร์ได้เนื่องจากเหตุใด

28

ข้อที่ 28/32
คำถาม :

สนามแม่เหล็กที่เกิดขณะกระแสไฟฟ้าใหม่ผ่านสายไฟเป็นอย่างไร

29

ข้อที่ 29/32
คำถาม :เมื่อสับสวิตช์ของวงจรไฟฟ้านี้ลง  จะเกิดอะไรขึ้นกับหลอดไฟทั้งสาม

30

ข้อที่ 30/32
คำถาม :วัตถุ A คือวัตถุในข้อใดที่เมื่อต่อในวงจรแล้วทำให้หลอดไฟสว่าง

31

ข้อที่ 31/32
คำถาม :

ดินที่เหมาะสมต่อการปลูกพืชมากที่สุด คือข้อใด

32

ข้อที่ 32/32
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่วิธีการบำรุงดิน

ระบบกำลังประมวลผล

  • ข้อปัจจุบัน
  • ข้อที่ทำแล้ว
  • ข้อที่ยังไม่ได้ทำ
  • ข้อที่ยังไม่ได้เปิด

กรุณาเลือกคำตอบ ก่อนกดปุ่มข้อถัดไป

ข้อแนะนำ : ท่านสามารถดูเฉลยของข้อสอบแต่ละข้อได้ เมื่อทำข้อสอบเสร็จและส่งข้อสอบแล้ว

ข้อความ..

ข้อความเตือน..

ส่งข้อสอบให้เพื่อน..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน