ม.6

ข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ปี 2558 ชุดที่ 3

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: SCMB613319

จำนวนข้อ

: 40 ข้อ

วิชา

: วิทยาศาสตร์

ระดับชั้น

: ม.6

สร้างเมื่อ

: 17 ม.ค. 60 เวลา 16:40 น.

ผู้สร้าง : ❤Math❤

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ให้คะแนน


00:00

1

ข้อที่ 1/40
คำถาม :

ถ้าในธรรมชาติไม่มีแรงนิวเคลียร์ เหตุการณ์ใดต่อไปนี้น่าจะเป็นไปได้มากที่สุด

2

ข้อที่ 2/40
คำถาม :

ในขณะที่แผ่นซีดีกำลังหมุน ตำแหน่งที่รัศมี 2.0 cm จะมีอัตราเร็วเป็นกี่เท่าของตำแหน่งที่รัศมี 4.0 cm

3

ข้อที่ 3/40
คำถาม :

ใช้มือดึงแถบกระดาษผ่านเครื่องเคาะสัญญาณ ถ้าต้องการคำนวณหาความเร่งเฉลี่ยระหว่างจุดที่ 5 และจุดที่ 10 นักเรียนจะต้องทราบข้อมูลตำแหน่งอย่างน้อยที่สุดที่จุดใดบ้างจึงจะเพียงพอต่อการคำควณ

4

ข้อที่ 4/40
คำถาม :

ดีดก้อนยางลบออกไปในแนวราบจากขอบโต๊ะ ก้อนยางลบเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์และไปตกไกลจากขาโต๊ะ 2 เมตร ถ้าต้องการให้ไปตกไกลจากขาโต๊ะ 4 เมตร จะต้องดีดให้อัตราเร็วในแนวราบเป็นกี่เท่าของของเดิม

5

ข้อที่ 5/40
คำถาม :

ทิศของแรงที่ทำให้เกิดการเคลื่อนที่แบบวงกลมด้วยอัตราเร็วคงตัวและทิศของความเร็วขณะที่ของวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่ในลักษณะดังกล่าว สัมพันธ์กันอย่างไร

6

ข้อที่ 6/40
คำถาม :

ในขณะที่มวลติดปลายสปริงกำลังสั่นและระบบมีพลังงานรวมลดลง เราจะสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างไร

7

ข้อที่ 7/40
คำถาม :

สมบัติใดของคลื่นกลที่แตกต่างไปจากของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

8

ข้อที่ 8/40
คำถาม :

เมื่อจุ่มหลอดกาแฟลงในแก้วที่มีน้ำจะพบว่า หลอดกาแฟส่วนที่อยู่ใต้น้ำไม่ต่อเป็นแนวเดียวกับส่วนที่อยู่เหนือน้ำ ปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นเนื่องจากสมบัติใดของคลื่นแสง

9

ข้อที่ 9/40
คำถาม :

เสียงบีตส์เกิดจากการผสมกันของคลื่นเสียงสองขบวนที่มีสมบัติใดต่างกันเล็กน้อย

10

ข้อที่ 10/40
คำถาม :

ข้อใดบรรยายลักษณะของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าไม่ถูกต้อง

11

ข้อที่ 11/40
คำถาม :

คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดใดต่อไปนี้ มีความสามารถในการทะลุทะลวงสูงที่สุด

12

ข้อที่ 12/40
คำถาม :

เหตุใดปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชันจึงเกิดขึ้นที่อุณหภูมิสูงมากกว่าล้านองศาเซลเซียส

13

ข้อที่ 13/40
คำถาม :

เมื่อสารกัมมันตรังสีสลายตัวให้อนุภาคบีตา 2 ตัว นิวเคลียสของสารดังกล่าวจะมีเลขมวลและเลขอะตอมเปลี่ยนไปอย่างไร

14

ข้อที่ 14/40
คำถาม :

ข้อใดจับคู่ความสัมพันธ์ระหว่างสารกัมมันตรังสีและประโยชน์ไม่ถูกต้อง

15

ข้อที่ 15/40
คำถาม :

ในการศึกษาชั้นของโลก นักวิทยาศาสตร์สามารถศึกษาลำดับชั้นหินบริเวณรอยต่อระหว่างเปลือกโลกกับเนื้อโลกได้จากข้อใด

16

ข้อที่ 16/40
คำถาม :

หลักฐานอายุหินบริเวณพื้นมหาสมุทรที่ใช้สนับสนุนทฤษฎีทวีปเลื่อนและการขยายตัวของพื้นท้องมหาสมุทร ได้จากการศึกษาหินในข้อใด

17

ข้อที่ 17/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นรอยต่อแบบแยกออกจากกัน ของแผ่นธรณีภาคใต้มหาสมุทร

18

ข้อที่ 18/40
คำถาม :

รอยเลื่อนซานแอนเดรียสในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นรอยเลื่อนแบบใด

19

ข้อที่ 19/40
คำถาม :

คลื่นชนิดใดมีอัตราเร็วในการเคลื่อนที่แผ่กระจายออกไปมากที่สุด

20

ข้อที่ 20/40
คำถาม :

นอกจากระดับความรุนแรงของแผ่นดินไหวจะขึ้นอยู่กับระยะห่างจากจุดเหนือศูนย์เกิดแผ่นดินไหวแล้ว ยังขึ้นอยู่กับสาเหตุในข้อใด

21

ข้อที่ 21/40
คำถาม :

ถ้าในธรรมชาติไม่มีแรงนิวเคลียร์ เหตุการณ์ใดต่อไปนี้น่าจะเป็นไปได้มากที่สุด

22

ข้อที่ 22/40
คำถาม :

ในขณะที่แผ่นซีดีกำลังหมุน ตำแหน่งที่รัศมี 2.0 cm จะมีอัตราเร็วเป็นกี่เท่าของตำแหน่งที่รัศมี 4.0 cm

23

ข้อที่ 23/40
คำถาม :

ใช้มือดึงแถบกระดาษผ่านเครื่องเคาะสัญญาณ ถ้าต้องการคำนวณหาความเร่งเฉลี่ยระหว่างจุดที่ 5 และจุดที่ 10 นักเรียนจะต้องทราบข้อมูลตำแหน่งอย่างน้อยที่สุดที่จุดใดบ้างจึงจะเพียงพอต่อการคำควณ

24

ข้อที่ 24/40
คำถาม :

ดีดก้อนยางลบออกไปในแนวราบจากขอบโต๊ะ ก้อนยางลบเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์และไปตกไกลจากขาโต๊ะ 2 เมตร ถ้าต้องการให้ไปตกไกลจากขาโต๊ะ 4 เมตร จะต้องดีดให้อัตราเร็วในแนวราบเป็นกี่เท่าของของเดิม

25

ข้อที่ 25/40
คำถาม :

ทิศของแรงที่ทำให้เกิดการเคลื่อนที่แบบวงกลมด้วยอัตราเร็วคงตัวและทิศของความเร็วขณะที่ของวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่ในลักษณะดังกล่าว สัมพันธ์กันอย่างไร

26

ข้อที่ 26/40
คำถาม :

ในขณะที่มวลติดปลายสปริงกำลังสั่นและระบบมีพลังงานรวมลดลง เราจะสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างไร

27

ข้อที่ 27/40
คำถาม :

สมบัติใดของคลื่นกลที่แตกต่างไปจากของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

28

ข้อที่ 28/40
คำถาม :

เมื่อจุ่มหลอดกาแฟลงในแก้วที่มีน้ำจะพบว่า หลอดกาแฟส่วนที่อยู่ใต้น้ำไม่ต่อเป็นแนวเดียวกับส่วนที่อยู่เหนือน้ำ ปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นเนื่องจากสมบัติใดของคลื่นแสง

29

ข้อที่ 29/40
คำถาม :

เสียงบีตส์เกิดจากการผสมกันของคลื่นเสียงสองขบวนที่มีสมบัติใดต่างกันเล็กน้อย

30

ข้อที่ 30/40
คำถาม :

ข้อใดบรรยายลักษณะของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าไม่ถูกต้อง

31

ข้อที่ 31/40
คำถาม :

คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดใดต่อไปนี้ มีความสามารถในการทะลุทะลวงสูงที่สุด

32

ข้อที่ 32/40
คำถาม :

เหตุใดปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชันจึงเกิดขึ้นที่อุณหภูมิสูงมากกว่าล้านองศาเซลเซียส

33

ข้อที่ 33/40
คำถาม :

เมื่อสารกัมมันตรังสีสลายตัวให้อนุภาคบีตา 2 ตัว นิวเคลียสของสารดังกล่าวจะมีเลขมวลและเลขอะตอมเปลี่ยนไปอย่างไร

34

ข้อที่ 34/40
คำถาม :

ข้อใดจับคู่ความสัมพันธ์ระหว่างสารกัมมันตรังสีและประโยชน์ไม่ถูกต้อง

35

ข้อที่ 35/40
คำถาม :

ในการศึกษาชั้นของโลก นักวิทยาศาสตร์สามารถศึกษาลำดับชั้นหินบริเวณรอยต่อระหว่างเปลือกโลกกับเนื้อโลกได้จากข้อใด

36

ข้อที่ 36/40
คำถาม :

หลักฐานอายุหินบริเวณพื้นมหาสมุทรที่ใช้สนับสนุนทฤษฎีทวีปเลื่อนและการขยายตัวของพื้นท้องมหาสมุทร ได้จากการศึกษาหินในข้อใด

37

ข้อที่ 37/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นรอยต่อแบบแยกออกจากกัน ของแผ่นธรณีภาคใต้มหาสมุทร

38

ข้อที่ 38/40
คำถาม :

รอยเลื่อนซานแอนเดรียสในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นรอยเลื่อนแบบใด

39

ข้อที่ 39/40
คำถาม :

คลื่นชนิดใดมีอัตราเร็วในการเคลื่อนที่แผ่กระจายออกไปมากที่สุด

40

ข้อที่ 40/40
คำถาม :

นอกจากระดับความรุนแรงของแผ่นดินไหวจะขึ้นอยู่กับระยะห่างจากจุดเหนือศูนย์เกิดแผ่นดินไหวแล้ว ยังขึ้นอยู่กับสาเหตุในข้อใด

ระบบกำลังประมวลผล

  • ข้อปัจจุบัน
  • ข้อที่ทำแล้ว
  • ข้อที่ยังไม่ได้ทำ
  • ข้อที่ยังไม่ได้เปิด

กรุณาเลือกคำตอบ ก่อนกดปุ่มข้อถัดไป

ข้อแนะนำ : ท่านสามารถดูเฉลยของข้อสอบแต่ละข้อได้ เมื่อทำข้อสอบเสร็จและส่งข้อสอบแล้ว

ข้อความ..

ข้อความเตือน..

ส่งข้อสอบให้เพื่อน..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน