ม.6

ข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ปี 2558 ชุดที่ 1

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: SCMB613315

จำนวนข้อ

: 40 ข้อ

วิชา

: วิทยาศาสตร์

ระดับชั้น

: ม.6

สร้างเมื่อ

: 16 ม.ค. 60 เวลา 13:35 น.

ผู้สร้าง : ❤Math❤

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ให้คะแนน


00:00

1

ข้อที่ 1/40
คำถาม :

ออร์แกเนลล์ใดที่พบเฉพาะภายในเซลล์ของสัตว์เท่านั้น

2

ข้อที่ 2/40
คำถาม :

เราควรทำเช่นไร จึงจะยืดอายุของดอกกุหลาบที่ปักในแจกันให้อยู่ได้นาน

3

ข้อที่ 3/40
คำถาม :

อวัยวะใดที่ปลาไม่ได้ใช้ในการรักษาดุลยภาพของน้ำและแร่ธาตุในร่างกาย

4

ข้อที่ 4/40
คำถาม :

นักท่องเที่ยวชาวไทยไปเที่ยวประเทศอินเดียในช่วงที่มีอากาศร้อนจัด ร่างกายของเขา จะเกิดการเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้ ยกเว้นข้อใด

5

ข้อที่ 5/40
คำถาม :

ข้อใดจับคู่ระหว่างอวัยวะในระบบภูมิคุ้มกันและหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง

6

ข้อที่ 6/40
คำถาม :

เซลล์ในรูปมีการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสในระยะใด

7

ข้อที่ 7/40
คำถาม :

จากการเกิดครอสซิงโอเวอร์ระหว่างคู่โครโมโซมดังภาพ มีผลทำให้ได้เซลล์สืบพันธุ์กี่แบบ

8

ข้อที่ 8/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นจีเอ็มโอที่เกิดจากการทำพันธุวิศวกรรม

9

ข้อที่ 9/40
คำถาม :

สัตว์กลุ่มใดต่อไปนี้มีความหลากหลายทางสปีชีส์ต่ำที่สุด

10

ข้อที่ 10/40
คำถาม :

ทฤษฎีการคัดเลือกโดยธรรมชาติมีสาระสำคัญดังต่อไปนี้ ยกเว้นข้อใด

11

ข้อที่ 11/40
คำถาม :

ลักษณะชีวนิเวศหรือไบโอมแบบใด ที่พบว่าพืชชนิดต่างๆได้เกิดวิวัฒนาการไปสู่สปีชีส์ใหม่มากที่สุด

12

ข้อที่ 12/40
คำถาม :

ชีวนิเวศหรือไบโอมแบบใดที่ไม่พบในประเทศไทย

13

ข้อที่ 13/40
คำถาม :

ในการศึกษาระบบนิเวศในท้องถิ่น ข้อใดที่จับคู่ผิดระหว่างเครื่องมือและสิ่งที่ตรวจวัด

14

ข้อที่ 14/40
คำถาม :

สายใยอาหารที่ประกอบด้วยสิ่งมีชีวิตดังต่อไปนี้ นกหัวขวาน เหยี่ยว หนอนบุ้ง ไส้เดือน และเชื้อรา การถ่ายทอดพลังงานเริ่มต้นจากสิ่งมีชีวิตในข้อใด 

15

ข้อที่ 15/40
คำถาม :

ข้อใดเรียงลำดับของพืชที่น่าจะพบเมื่อทำการเผาไร่ข้าวโพดแล้วปล่อยให้รกร้างได้อย่างถูกต้อง

16

ข้อที่ 16/40
คำถาม :

วัฏจักรของสารใดในระบบนิเวศซึ่งหากเสียสมดุลไปแล้ว จะมีผลกระทบอย่างชัดเจนต่อการดำรงชีวิตของสัตว์มีกระดูกสันหลังโดยเฉพาะ

17

ข้อที่ 17/40
คำถาม :

ข้อใดที่ระบุประเภทของทรัพยากรธรรมชาติไม่ถูกต้อง

18

ข้อที่ 18/40
คำถาม :

ข้อใดไม่สามารถนำกลับมาผลิตใช้ใหม่ (recycle) ได้

19

ข้อที่ 19/40
คำถาม :

ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับธาตุที่เป็นไอโซโทปกัน

20

ข้อที่ 20/40
คำถาม :

J เป็นธาตุสมมติชนิดหนึ่ง มีประจุในนิวเคลียสเป็น 3 เท่าของ  และมีเลขมวลเป็น 5 เท่าของ  เมื่อเกิดเป็นไอออน J2+ จะมีจำนวนอนุภาคมูลฐานตามข้อใด

21

ข้อที่ 21/40
คำถาม :

ออร์แกเนลล์ใดที่พบเฉพาะภายในเซลล์ของสัตว์เท่านั้น

22

ข้อที่ 22/40
คำถาม :

เราควรทำเช่นไร จึงจะยืดอายุของดอกกุหลาบที่ปักในแจกันให้อยู่ได้นาน

23

ข้อที่ 23/40
คำถาม :

อวัยวะใดที่ปลาไม่ได้ใช้ในการรักษาดุลยภาพของน้ำและแร่ธาตุในร่างกาย

24

ข้อที่ 24/40
คำถาม :

นักท่องเที่ยวชาวไทยไปเที่ยวประเทศอินเดียในช่วงที่มีอากาศร้อนจัด ร่างกายของเขา จะเกิดการเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้ ยกเว้นข้อใด

25

ข้อที่ 25/40
คำถาม :

ข้อใดจับคู่ระหว่างอวัยวะในระบบภูมิคุ้มกันและหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง

26

ข้อที่ 26/40
คำถาม :

เซลล์ในรูปมีการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสในระยะใด

27

ข้อที่ 27/40
คำถาม :

จากการเกิดครอสซิงโอเวอร์ระหว่างคู่โครโมโซมดังภาพ มีผลทำให้ได้เซลล์สืบพันธุ์กี่แบบ

28

ข้อที่ 28/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นจีเอ็มโอที่เกิดจากการทำพันธุวิศวกรรม

29

ข้อที่ 29/40
คำถาม :

สัตว์กลุ่มใดต่อไปนี้มีความหลากหลายทางสปีชีส์ต่ำที่สุด

30

ข้อที่ 30/40
คำถาม :

ทฤษฎีการคัดเลือกโดยธรรมชาติมีสาระสำคัญดังต่อไปนี้ ยกเว้นข้อใด

31

ข้อที่ 31/40
คำถาม :

ลักษณะชีวนิเวศหรือไบโอมแบบใด ที่พบว่าพืชชนิดต่างๆได้เกิดวิวัฒนาการไปสู่สปีชีส์ใหม่มากที่สุด

32

ข้อที่ 32/40
คำถาม :

ชีวนิเวศหรือไบโอมแบบใดที่ไม่พบในประเทศไทย

33

ข้อที่ 33/40
คำถาม :

ในการศึกษาระบบนิเวศในท้องถิ่น ข้อใดที่จับคู่ผิดระหว่างเครื่องมือและสิ่งที่ตรวจวัด

34

ข้อที่ 34/40
คำถาม :

สายใยอาหารที่ประกอบด้วยสิ่งมีชีวิตดังต่อไปนี้ นกหัวขวาน เหยี่ยว หนอนบุ้ง ไส้เดือน และเชื้อรา การถ่ายทอดพลังงานเริ่มต้นจากสิ่งมีชีวิตในข้อใด 

35

ข้อที่ 35/40
คำถาม :

ข้อใดเรียงลำดับของพืชที่น่าจะพบเมื่อทำการเผาไร่ข้าวโพดแล้วปล่อยให้รกร้างได้อย่างถูกต้อง

36

ข้อที่ 36/40
คำถาม :

วัฏจักรของสารใดในระบบนิเวศซึ่งหากเสียสมดุลไปแล้ว จะมีผลกระทบอย่างชัดเจนต่อการดำรงชีวิตของสัตว์มีกระดูกสันหลังโดยเฉพาะ

37

ข้อที่ 37/40
คำถาม :

ข้อใดที่ระบุประเภทของทรัพยากรธรรมชาติไม่ถูกต้อง

38

ข้อที่ 38/40
คำถาม :

ข้อใดไม่สามารถนำกลับมาผลิตใช้ใหม่ (recycle) ได้

39

ข้อที่ 39/40
คำถาม :

ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับธาตุที่เป็นไอโซโทปกัน

40

ข้อที่ 40/40
คำถาม :

J เป็นธาตุสมมติชนิดหนึ่ง มีประจุในนิวเคลียสเป็น 3 เท่าของ  และมีเลขมวลเป็น 5 เท่าของ  เมื่อเกิดเป็นไอออน J2+ จะมีจำนวนอนุภาคมูลฐานตามข้อใด

ระบบกำลังประมวลผล

  • ข้อปัจจุบัน
  • ข้อที่ทำแล้ว
  • ข้อที่ยังไม่ได้ทำ
  • ข้อที่ยังไม่ได้เปิด

กรุณาเลือกคำตอบ ก่อนกดปุ่มข้อถัดไป

ข้อแนะนำ : ท่านสามารถดูเฉลยของข้อสอบแต่ละข้อได้ เมื่อทำข้อสอบเสร็จและส่งข้อสอบแล้ว

ข้อความ..

ข้อความเตือน..

ส่งข้อสอบให้เพื่อน..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน