ม.6

ข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ปี 2558 ชุดที่ 3

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: THMB613299

จำนวนข้อ

: 25 ข้อ

วิชา

: ภาษาไทย

ระดับชั้น

: ม.6

สร้างเมื่อ

: 5 ม.ค. 60 เวลา 17:42 น.

ผู้สร้าง : ❤Math❤

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ให้คะแนน


00:00

1

ข้อที่ 1/25
คำถาม :

ข้อใดไม่มีการโน้มน้าวใจ

2

ข้อที่ 2/25
คำถาม :

ข้อใดเป็นประเด็นโต้แย้งของข้อความต่อไปนี้
   โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กอายุ ๐-๑ ปี เดือนละ ๔๐๐ บาทต่อคน จะทดลองใช้ ๑ ปี เริ่มตั้งแต่ ๑ ต.ค. ๒๕๕๘ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๙ โดยกำหนดเกณฑ์ให้เงินอุดหนุนเลี้ยงดูเด็กเล็กเฉพาะครอบครัวที่ยากจน โครงการนี้เป็นเสมือนสวัสดิการขั้นพื้นฐาน ถือเป็นเรื่องที่ดี แต่การกำหนดให้เฉพาะครอบครัวที่ยากจนอาจเกิดปัญหาว่าจะใช้อะไรเป็นเกณฑ์วัดว่ายากจนหรือไม่ยากจน

3

ข้อที่ 3/25
คำถาม :

ข้อความต่อไปนี้เป็นการแสดงทรรศนะประเภทใด
   ช่วงอากาศหนาวไม่ควรอาบน้ำอุ่นจัด หรืออาบนานเกินควรเพื่อรักษาน้ำมันหล่อเลี้ยงผิวไว้ให้มากที่สุด น้ำมันหล่อเลี้ยงผิวมีสารเพิ่มความชุ่มชื้นที่สร้างขึ้นเฉพาะตัว สารนี้มีแบคทีเรียที่เป็นมิตรกับผิว ช่วยป้องกันเชื้อโรคร้ายแรงอื่นไม่ให้เข้ามาในชั้นผิวหนัง การชำระล้างมากเกินไปนอกจากทำให้ผิวแห้งจากการสูญเสียน้ำมันหล่อเลี้ยงแล้ว ยังทำลายภูมิคุ้มกันของผิวหนังด้วย

4

ข้อที่ 4/25
คำถาม :

ข้อความต่อไปนี้ส่วนใดเป็นบรรยายโวหาร
   ๑) เมฆอันดำครึ้มปกคลุมไปทั่วท้องฟ้า/ ๒) แสงตะวันที่เคยเจิดจ้ากำลังจางหาย/ ๓) สายฝนชโลมผืนดินแห่งทุ่งกว้าง/ ๔) พากลิ่นหอมของดินฟุ้งขจายไปทั่วทุ่ง/ ๕) ชาวนาต่างดีใจที่จะได้เริ่มฤดูกาลทำนารอบใหม่

5

ข้อที่ 5/25
คำถาม :

ข้อความต่อไปนี้ใช้วิธีการอธิบายตามข้อใด
   ปลาชะโดมีนิสัยดุร้าย ก้าวร้าว ปลาชะโดตัวผู้มีหน้าที่ปกป้องฝูงลูกปลาตัวอ่อน ซึ่งเรียกว่าลูกครอกไม่ให้เป็นอันตราย จึงมักทำร้ายคนหรือสัตว์ที่ล่วงเข้าไปในอาณาเขตของมันจนบาดเจ็บหรือถึงตายได้

6

ข้อที่ 6/25
คำถาม :

ข้อความต่อไปนี้ส่วนใดใช้ภาษาไม่เหมาะสมกับรายงานทางวิชาการ
   ๑) วิทยาศาสตร์การกีฬาคือการรวมศาสตร์สาขาต่างๆ มาใช้เพื่อการศึกษา/ ๒) อาทิการใช้ฟิสิกส์วิเคราะห์การเคลื่อนไหวของนักกรีฑา/ ๓) การใช้โภชนวิทยาศึกษาโภชนาการที่เหมาะสมกับนักกีฬาแต่ละประเภท/ ๔) ความรู้เรื่องเคมี เช่น การศึกษาการเกิดและสลายของกรดแล็ตติกในกล้ามเนื้อ/ ๕) ที่เราต้องเอาศาสตร์ต่างๆ มาใช้ก็เพื่อเรียนรู้และเพิ่มขีดความสามารถของพวกนักกีฬา

7

ข้อที่ 7/25
คำถาม :

ข้อใดใช้ภาษาเหมาะสมกับการเขียนรายงานทางวิชาการ

8

ข้อที่ 8/25
คำถาม :

   การอ่านเป็นทักษะทางภาษาที่มีความสำคัญต่อการเรียนรู้ ด้วยเหตุนี้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๒๔ จึงไม่เพียงระบุให้สถานศึกษาต้องจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนเท่านั้น ครูยังต้องสอนให้ผู้เรียนรักการอ่าน เพื่อให้เกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องอีกด้วย

ข้อใดไม่ควรเป็นชื่อเรียงความที่มีเนื้อความข้างต้น

9

ข้อที่ 9/25
คำถาม :

ข้อใดเป็นประเด็นที่เหมาะสมสำหรับเขียนคำนำของเรียงความเรื่อง “อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย”

10

ข้อที่ 10/25
คำถาม :

ประกาศต่อไปนี้ไม่ปรากฏข้อมูลเรื่องใด

11

ข้อที่ 11/25
คำถาม :

ข้อใดเป็นโครงสร้างของการแสดงเหตุผลในข้อความต่อไปนี้
   เรือเหาะมีสมรรถนะในการลาดตระเวนดูเรือดำน้ำที่แล่นอยู่ในมหาสมุทร เรือเหาะสามารถบินได้นานอยู่ในระดับสูงเกินกว่าที่เรือดำน้ำของข้าศึกจะใช้อาวุธยิงได้ถึง ในสงครามโลกครั้งที่ ๒ มีการนำเรือเหาะมาใช้ในการสงครามด้วย

12

ข้อที่ 12/25
คำถาม :

ข้อความต่อไปนี้ส่วนใดมีการใช้เหตุผล
   ๑) เส้นไหมได้จากตัวไหม/ ๒) ซึ่งเป็นแมลงพวกเดียวกับผีเสื้อ/ ๓) มนุษย์เลี้ยงไหมมาช้านานนับเป็นพันปีแล้ว/ ๔) ไหมไม่สามารถดำรงชีวิตได้ด้วยตนเองในธรรมชาติ/ ๕) กลายเป็นสัตว์ที่ต้องเลี้ยงดู

13

ข้อที่ 13/25
คำถาม :

ข้อความต่อไปนี้ผู้พูดมีเจตนาตรงกับข้อใด
“คุณสมพงษ์ยังไม่รีบกลับบ้านใช่ไหม พอดีผมมีธุระด่วนจะให้คุณช่วยหน่อย”

14

ข้อที่ 14/25
คำถาม :

ข้อใดใช้ภาษาไม่เหมาะสม

15

ข้อที่ 15/25
คำถาม :

ข้อใดใช้คำลักษณนามไม่ถูกต้อง

16

ข้อที่ 16/25
คำถาม :

ข้อใดไม่มีคำประสม

17

ข้อที่ 17/25
คำถาม :

คำที่ขีดเส้นใต้ในข้อใดต้องใช้เป็นคำซ้ำเสมอ

18

ข้อที่ 18/25
คำถาม :

ข้อใดเป็นคำซ้อนทุกคำ

19

ข้อที่ 19/25
คำถาม :

ข้อใดมีคำทับศัพท์ภาษาอังกฤษมากที่สุด

20

ข้อที่ 20/25
คำถาม :

ข้อใดไม่มีคำยืมจากภาษาบาลีหรือสันสกฤต

21

ข้อที่ 21/25
คำถาม :

ข้อความต่อไปนี้ส่วนใดมีคำสมาส
   ๑) เรือนกระจกเป็นโรงเรือนที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นสถานที่จัดแสดงพืช/ ๒) ภายในปลูกและตกแต่งด้วยพืชประเภทเดียวกันชนิดต่างๆ/ ๓) ให้อยู่ในสภาพใกล้เคียงธรรมชาติมากที่สุด/ ๔) สามารถควบคุมความชื้น แสงหรืออุณหภูมิได้ในระดับหนึ่ง/ ๕) วัสดุที่ใช้เป็นโครงสร้างของอาคารต่างๆ เป็นโลหะผสมที่มีความแข็งแกร่งเป็นพิเศษ

22

ข้อที่ 22/25
คำถาม :

สำนวนในข้อใดถูกต้อง

23

ข้อที่ 23/25
คำถาม :

ข้อใดมีความหมายสอดคล้องกับข้อความต่อไปนี้
“รวบรวมทีละเล็กละน้อย ทำอะไรที่ประกอบด้วยส่วนเล็กส่วนน้อยจนสำเร็จเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมา”

24

ข้อที่ 24/25
คำถาม :

ข้อใดนำมาเติมท้ายข้อความต่อไปนี้แล้วยังคงเป็นประโยคสามัญ
“เจ้าหน้าที่อุทยานให้เข้าชมถ้ำเพียงบางส่วน………….”

25

ข้อที่ 25/25
คำถาม :

คำที่มีรูปวรรณยุกต์ในข้อใดใช้รูปวรรณยุกต์กับเสียงวรรณยุกต์ตรงกันทุกคำ

ระบบกำลังประมวลผล

  • ข้อปัจจุบัน
  • ข้อที่ทำแล้ว
  • ข้อที่ยังไม่ได้ทำ
  • ข้อที่ยังไม่ได้เปิด

กรุณาเลือกคำตอบ ก่อนกดปุ่มข้อถัดไป

ข้อแนะนำ : ท่านสามารถดูเฉลยของข้อสอบแต่ละข้อได้ เมื่อทำข้อสอบเสร็จและส่งข้อสอบแล้ว

ข้อความ..

ข้อความเตือน..

ส่งข้อสอบให้เพื่อน..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน