ม.6

ข้อสอบวิชาสามัญ ภาษาไทย ปี 2555 ชุดที่ 2

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: THMB613229

จำนวนข้อ

: 25 ข้อ

วิชา

: ภาษาไทย

ระดับชั้น

: ม.6

สร้างเมื่อ

: 22 พ.ย. 59 เวลา 11:34 น.

ผู้สร้าง : ON_LEE

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ให้คะแนน
00:00

1

ข้อที่ 1/25
คำถาม :

คำประพันธ์ต่อไปนี้กล่าวถึงแนวคิดเรื่องใดเป็นสำคัญ
 

   ถ่านไฟยังลุกแดง
เติมเชื้อแล้วเติมฟืน
   ความหวังอาจวอดวับ    
เป่าไฟเพียงไม่นาน
ย่อมเปลวแรงจะกลับคืน
ก็โชติช่วงชัชวาล
ใช่มอดดับตลอดกาล
ยังแดงเด่นดังเช่นเดิม

2

ข้อที่ 2/25
คำถาม :

ข้อใดเป็นแนวคิดของข้อความต่อไปนี้
   พลังความรู้ใหม่คือวิทยาศาสตร์ เป็นพลังที่ยอมรับระดับชาติ และได้รับการส่งเสริมด้วยการจัดเป็นระบบการศึกษาแก่มวลชน มีงานอาชีพรองรับ เมื่อเรียนจบและก้าวหน้าเลี้ยงชีวิตไปจนกว่าจะเกษียณอายุงาน ให้ความสุขสนุกสนานจากการบริโภควัตถุ แต่ความหลุดพ้น การละกิเลส และการสวดมนต์ภาวนาไม่ค่อยมีใครเห็นประโยชน์ในวัฒนธรรมไทย

3

ข้อที่ 3/25
คำถาม :

   ความผิดหวังเป็นสิ่งที่มนุษย์ต้องเรียนรู้ที่จะรับให้ได้ก่อน สำหรับข้าพเจ้าความผิดหวังเริ่มตั้งแต่เมื่อลืมตาดูโลก เพราะพ่อแม่ส่งไปให้คนอื่นเลี้ยงจนโต เมื่อเข้ามหาวิทยาลัยก็เรียนไม่จบ ครั้นตั้งบริษัทได้แล้วก็ต้องเผชิญอุปสรรคนานัปการจนถูกหุ้นส่วนขับออกจากตำแหน่ง ต้องหวนกลับมาอีกรอบจึงสามารถสร้างผลงานให้คนทั่วโลกรู้จักได้เช่นนี้

ข้อใดเป็นข้อคิดที่ได้จากข้อความข้างต้น
   ก. ความล้มเหลวเป็นแรงกระตุ้นในการต่อสู้ชีวิตได้ดี
   ข. คนที่ไม่ท้อถอยย่อมประสบความสำเร็จในชีวิต
   ค. ไม่มีใครที่ไม่เคยผิดหวังเลยในชีวิต
   ง. ชีวิตจะมีความหมายเมื่อมีผลงานที่คนรู้จัก

4

ข้อที่ 4/25
คำถาม :

   ความผิดหวังเป็นสิ่งที่มนุษย์ต้องเรียนรู้ที่จะรับให้ได้ก่อน สำหรับข้าพเจ้าความผิดหวังเริ่มตั้งแต่เมื่อลืมตาดูโลก เพราะพ่อแม่ส่งไปให้คนอื่นเลี้ยงจนโต เมื่อเข้ามหาวิทยาลัยก็เรียนไม่จบ ครั้นตั้งบริษัทได้แล้วก็ต้องเผชิญอุปสรรคนานัปการจนถูกหุ้นส่วนขับออกจากตำแหน่ง ต้องหวนกลับมาอีกรอบจึงสามารถสร้างผลงานให้คนทั่วโลกรู้จักได้เช่นนี้
ข้อใดเป็นความคิดหรือความรู้สึกของผู้เขียน

5

ข้อที่ 5/25
คำถาม :

ข้อใดเป็นจุดประสงค์ของผู้เขียนข้อความต่อไปนี้
   หากเกษตรกรไม่สามารถหลีกเลี่ยงการใช้พื้นที่ที่มีความเสี่ยงหรือพื้นที่ลาดชันสูง ก็ควรต้องหาแนวทางป้องกันด้วยการช่วยกันอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อลดความสูญเสียที่เกิดขึ้น

6

ข้อที่ 6/25
คำถาม :

ข้อใดเป็นจุดประสงค์ของผู้เขียนข้อความต่อไปนี้
   ภูมิปัญญาของคนไทยมีค่าพอๆ กับวัตถุดิบหรือคุณสมบัติของสมุนไพรไทย คิดดูว่ากว่าจะผลิตสินค้าดีๆ ออกมาได้ เขาต้องสั่งสมความรู้อันยาวนาน จากรุ่นสู่รุ่น ลองผิดลองถูกมานับครั้งไม่ถ้วน ต้องใช้แรงงานชาวบ้านตั้งเท่าไรกว่าจะผลิตออกมาได้ เมื่อได้ใช้สินค้าชนิดนี้ซึ่งเป็นสินค้าเลือดไทย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ แล้วคุณจะรู้สึกภูมิใจมากเหมือนดิฉัน

7

ข้อที่ 7/25
คำถาม :

ข้อใดเป็นจุดประสงค์ของผู้เขียนข้อความต่อไปนี้
   จากสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นในขณะนี้ถือเป็นเรื่องเร่งด่วนของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ต้องตระหนักถึงการแก้ไขและต้องมีแผนป้องกัน ทุกภาคส่วนจึงต้องร่วมมือกันสร้างภาคีเครือข่ายเพื่อหาทางป้องกันและเตรียมแผนป้องกันภัยพิบัติจากธรรมชาติอย่างยั่งยืน

8

ข้อที่ 8/25
คำถาม :

ข้อใดเป็นสาระสำคัญของข้อความต่อไปนี้
   วิธีง่ายๆ ที่จะทำให้ผ่อนคลายความเครียดและได้อยู่กับธรรมชาติคือการปลูกต้นไม้ด้วยตัวคุณเอง แม้บ้านคุณจะไม่มีบริเวณมากนัก แต่อย่างน้อยๆ ริมระเบียงก็คงว่างพอสำหรับวางกระถางกุหลาบสักต้นสองต้น วิธีดูแลก็ไม่ยุ่งยาก เพียงหมั่นรดน้ำพรวนดินคุณก็สามารถอยู่ใกล้ธรรมชาติได้แล้ว และยังสามารถชื่นชมผลงานของคุณด้วยความรู้สึกภูมิใจ

9

ข้อที่ 9/25
คำถาม :

ข้อใดเป็นสาระสำคัญของข้อความต่อไปนี้
   เป็นที่น่าสังเกตว่าบทร้องและบทเจรจาโต้ตอบในการละเล่นของเด็กไทยนั้นทำให้เด็กๆ ได้คุ้นเคยกับคำที่ใช้เรียกชื่อหรือใช้บอกกิริยาอาการต่างๆ ช่วยให้เด็กได้มีพัฒนาการทางภาษาโดยไม่รู้ตัว ในบทเจรจาโต้ตอบก็เป็นคำพูดในชีวิตประจำวัน

10

ข้อที่ 10/25
คำถาม :

ข้อใดควรเป็นข้อสรุปของข้อความต่อไปนี้
   การบริจาคโลหิตสามารถช่วยชีวิตผู้คนที่ประสบอุบัติเหตุหรือป่วยเป็นโรคร้ายแรง ถ้าไม่มีโลหิตไปช่วยได้ทันเวลาก็อาจทำให้เสียชีวิตได้ โลหิตที่บริจาคออกไปร่างกายก็สามารถสร้างใหม่ชดเชยได้ในเร็ววัน แต่ถ้าชีวิตเสียไปแล้วก็เสียเลย ไม่มีการสร้างใหม่ การช่วยกันคนละไม้คนละมือเช่นนี้เป็นการทำบุญที่ยิ่งใหญ่ประการหนึ่ง

11

ข้อที่ 11/25
คำถาม :

   เมื่อเร็วๆ นี้มีการค้นพบพีระมิดใหม่ ๑๗ แห่งในอียิปต์ ส่วนมากเป็นสุสานของเหล่าขุนนางของฟาโรห์ผู้โด่งดัง สุสานนี้ฝังจมพื้นทรายมาหลายพันปีทางตอนใต้ของกรุงไคโร ทางการอียิปต์หวังว่าการขุดพบโบราณสถานนี้จะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้กลับคืนมาเยือนอียิปต์ได้เหมือนเดิม เพราะจำนวนนักท่องเที่ยวลดลงไปอย่างมาก หลังจากการจลาจลต่อต้านผู้ปกครองเผด็จการ
ข้อความข้างต้นกล่าวถึงประเด็นใดเป็นสำคัญ

12

ข้อที่ 12/25
คำถาม :

   เมื่อเร็วๆ นี้มีการค้นพบพีระมิดใหม่ ๑๗ แห่งในอียิปต์ ส่วนมากเป็นสุสานของเหล่าขุนนางของฟาโรห์ผู้โด่งดัง สุสานนี้ฝังจมพื้นทรายมาหลายพันปีทางตอนใต้ของกรุงไคโร ทางการอียิปต์หวังว่าการขุดพบโบราณสถานนี้จะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้กลับคืนมาเยือนอียิปต์ได้เหมือนเดิม เพราะจำนวนนักท่องเที่ยวลดลงไปอย่างมาก หลังจากการจลาจลต่อต้านผู้ปกครองเผด็จการ
ข้อใดไม่สามารถอนุมานได้จากข้อความข้างต้น

13

ข้อที่ 13/25
คำถาม :

ข้อใดไม่อาจอนุมานได้จากข้อความต่อไปนี้
   ฟันผุหากปล่อยให้ลุกลามจะมีอาการปวดเพิ่มขึ้น เชื้อโรคจะแพร่ะกระจายไปตามกระแสเลือดและอวัยวะสำคัญต่างๆ ส่งผลเสียต่อโรคหัวใจได้เนื่องจากมีการตรวจพบว่าเชื้อโรคที่ทำให้ฟันผุคือสเตร็ปโตคอกคัส ซึ่งเป็นเชื้อโรคชนิดเดียวกับที่ตรวจพบที่เยื่อบุหัวใจและลิ้นหัวใจเมื่อมีอาการอักเสบ

14

ข้อที่ 14/25
คำถาม :

ข้อใดไม่สอดคล้องกับข้อความต่อไปนี้
   ลาภอันยิ่งใหญ่ของมนุษย์ที่เหนือกว่าทรัพย์สินเงินทองใดๆ คือการได้พบครูบาอาจารย์ผู้เมตตาสั่งสอนและถ่ายทอดศิลปวิทยาการอันวิเศษให้ ครูเปรียบดังแสงสว่างหรือผู้นำทาง วิชาความรู้ที่ท่านให้เหมือนเสบียงกรังหรืออาวุธที่จะฟันฝ่าอุปสรรคไปในการดำเนินชีวิต บำบัดทุกข์ในยามคับขัน พาชีวิตให้ราบรื่น

15

ข้อที่ 15/25
คำถาม :

ข้อใดไม่อาจอนุมานได้จากข้อความต่อไปนี้
   ที่บ้านฉันส่งเสริมให้สมาชิกทำการเกษตรแบบพอเพียง คือ ปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกเพื่อลดรายจ่ายประจำวัน ส่วนอาชีพเสริมหลังทำนาก็ให้ปลูกถั่วเขียวเพื่อเป็นรายได้เสริม โดยสหกรณ์จะแจกเมล็ดพันธุ์ให้

16

ข้อที่ 16/25
คำถาม :

ข้อใดมีความคิดที่ไม่สอดคล้องกับข้อความต่อไปนี้
   ม้าตัวหนึ่งตาบอด เจ้าของไม่ได้ใช้งานแล้วจึงปล่อยให้เดินเล่นในทุ่งหญ้าทุกเช้า ข้างหน้าม้าตัวนั้นมีม้าสีขาวตัวหนึ่ง ที่คอมีกระดิ่งเล็กๆ ผูกอยู่ เมื่อม้าสีขาวเดินไปทางใดจะสั่นหัวให้กระดิ่งดัง ม้าตาบอดก็จะเดินตามไป ถึงเวลาเย็น ม้าสีขาวจะหยุดคอยเป็นระยะๆ และหันมามองว่าม้าตาบอดตามมาทันหรือยัง แล้วจึงกลับเข้าคอกพร้อมกัน

17

ข้อที่ 17/25
คำถาม :

ข้อใดมีเนื้อความไม่สอดคล้องกับคำกล่าวถึงคนชราผู้หนึ่งในคำประพันธ์ต่อไปนี้
หลังโกงโก่งคุ่มงุ้มงอ
สีหน้าแววตาซื่อตรง
บ่าแบกแอกล้าไหล่หลัง   
ดูราวตะขอ
ยืนหยัดดำรง
ใช่เพียงเอกัง   
ยืนเหยียดแทบไม่มั่นคง
เลี้ยงชีพอยู่เพียงลำพัง
แต่เลี้ยงปากท้องหลายคน

18

ข้อที่ 18/25
คำถาม :

ข้อใดมีความเชื่อปรากฏอยู่
   ก. เมื่อก้าวขึ้นบันไดเรือนหอเธอพนมมือขอขมาแล้วจึงผลักประตูห้องนอนเข้าไป
   ข. ห้อมเป็นไม้ป่าต้นเล็ก รากใบและต้นมีคุณวิเศษ หมักเป็นน้ำสีครามเอาไว้ย้อมผ้า
   ค. ระหว่างเดินป่าถ้ามีเสียงทักถาม อย่าด่วนตอบเพราะจะถูกเรียกเอาขวัญไปโดยไม่รู้ตัว
   ง. ใกล้รุ่งคืนนั้นดาวประกายพรึกส่องสว่าง แผ่นดินหนาวเย็นเหมือนคนเป็นไข้

19

ข้อที่ 19/25
คำถาม :

ข้อความส่วนใดแสดงค่านิยม
   ๑) หลายคนอาจเคยมีประสบการณ์ไปซื้อสินค้าจากร้านหรือห้างสรรพสินค้าต่างๆ/ ๒) พอกลับมาถึงบ้านกลับพบว่าของที่ซื้อมามีปัญหา เช่น ชำรุด หมดอายุ หรือไม่เป็นไปตามโฆษณา/ ๓) ทำให้อยากนำสินค้าไปคืนหรือขอเปลี่ยนใหม่ บางครั้งโชคดีเปลี่ยนได้/ ๔) แต่ก็อาจโชคร้ายที่ผู้ประกอบการไม่ยอมเปลี่ยนให้/ ๕) บางคนจึงตัดความรำคาญยอมรับสภาพไป โดยถือเสียว่าไม่เป็นไรช่างมันเถิด

20

ข้อที่ 20/25
คำถาม :

ข้อใดเป็นประโยคแสดงเจตนาต่างกับข้ออื่น 

21

ข้อที่ 21/25
คำถาม :

ข้อใดสรุปได้จากคำกล่าวต่อไปนี้
   ผมไม่ค่อยปฏิเสธเวลามีคนเชิญไปพูด ยกเว้นเมื่อไม่มีเวลาจริงๆ ผมถือว่าเมื่อเรามีความรู้เราควรจะบอกต่อๆ ไป ไม่อย่างนั้นความรู้ก็จบที่เรา เวลาผมบรรยายบนเวทีแล้วเห็นคนผงกหัว ผมดีใจที่ทำให้เขาเข้าใจสิ่งที่พูดได้ พอพูดจบแล้วมีคนมาแสดงความยินดี ผมจะมีความสุขมาก

22

ข้อที่ 22/25
คำถาม :

คำพูดของนักเรียนข้อใดตรงกับเจตนาของครูตามสถานการณ์ต่อไปนี้
   ในชั่วโมงคณิตศาสตร์ช่วงบ่าย ครูเดินเข้ามาในห้องเรียนแล้วพูดว่า “ร้อนจัง! พัดลมเสียเหรอ”

23

ข้อที่ 23/25
คำถาม :

คำถามข้อใดสามารถตอบได้ทั้ง ๕ ข้อต่อไปนี้
   ก. ปีนรั้ว
   ข. เข้าทางประตู
   ค. ไขกุญแจเข้าไป
   ง. ประตูไม่ได้ล็อก
   จ. กดกริ่งแล้วรอคนมาเปิด

24

ข้อที่ 24/25
คำถาม :

คำพูดของชมพู่ในข้อความต่อไปนี้อนุมานได้ว่าชมพู่เป็นคนอย่างไร
   หลังจากเครียดกับการสอบมาตลอดสัปดาห์ พอถึงวันหยุดชมพู่ตั้งใจจะหาหนังดีๆ นอนดูที่บ้านคนเดียวให้สบายใจ แต่เพื่อนโทรศัพท์มาบอกว่า “เหงามาก” ชมพู่บอกเพื่อนไปว่า “เสียดายที่วันนี้มีธุระ ไม่งั้นจะชวนออกไปดูหนัง”

25

ข้อที่ 25/25
คำถาม :

ข้อใดไม่มีน้ำเสียงตำหนิ

ระบบกำลังประมวลผล

  • ข้อปัจจุบัน
  • ข้อที่ทำแล้ว
  • ข้อที่ยังไม่ได้ทำ
  • ข้อที่ยังไม่ได้เปิด

กรุณาเลือกคำตอบ ก่อนกดปุ่มข้อถัดไป

ข้อแนะนำ : ท่านสามารถดูเฉลยของข้อสอบแต่ละข้อได้ เมื่อทำข้อสอบเสร็จและส่งข้อสอบแล้ว

ข้อความ..

ข้อความเตือน..

ส่งข้อสอบให้เพื่อน..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน