ม.6

ข้อสอบวิชาสามัญ ภาษาไทย ปี 2555 ชุดที่ 1

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: THMB613228

จำนวนข้อ

: 25 ข้อ

วิชา

: ภาษาไทย

ระดับชั้น

: ม.6

สร้างเมื่อ

: 21 พ.ย. 59 เวลา 17:20 น.

ผู้สร้าง : ON_LEE

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ให้คะแนน
00:00

1

ข้อที่ 1/25
คำถาม :

คำในข้อใดใช้ลักษณนามเหมือนกันทุกคำ

2

ข้อที่ 2/25
คำถาม :

ข้อใดใช้สำนวนถูกต้อง

3

ข้อที่ 3/25
คำถาม :

สำนวนในข้อใดมีความหมายต่างจากพวก

4

ข้อที่ 4/25
คำถาม :

ข้อความต่อไปนี้ ส่วนใดใช้ภาษาต่างระดับกับส่วนอื่น
   ๑) ทุกวันนี้การผ่าตัดหมอนรองกระดูกสันหลังกดทับเส้นประสาทพัฒนาก้าวหน้าไปมากทีเดียว/ ๒) เพราะใช้วิธีการผ่าตัดผ่านกล้องที่มีกำลังขยายแถมยังใช้เครื่องเอกซเรย์ประสิทธิภาพสูงในช่วงที่ผ่าด้วย/ ๓) แผลที่ผ่าตัดจะมีขนาดเล็กลงไปเรื่อยๆ ทำให้ลดความเสี่ยงหลายๆ อย่างที่เกิดจากแผลขนาดใหญ่/ ๔) ก่อนที่ผู้ป่วยจะรับการผ่าตัดควรศึกษาผลกระทบจากการรักษา ซึ่งมีมากน้อยแตกต่างกัน/ ๕) ทั้งนี้การรักษาดังกล่าวอาจจะเหมาะหรือไม่เหมาะก็แล้วแต่ผู้ป่วยแต่ละคน

5

ข้อที่ 5/25
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่ประโยคที่แสดงเจตนาถามให้ตอบ

6

ข้อที่ 6/25
คำถาม :

ข้อใดตีความได้อย่างเดียว

7

ข้อที่ 7/25
คำถาม :

ข้อใดเขียนคำทำศัพท์ถูกต้องทุกคน

8

ข้อที่ 8/25
คำถาม :

ข้อใดใช้ราชาศัพท์ไม่ถูกต้อง

9

ข้อที่ 9/25
คำถาม :

ข้อใดมีการใช้เหตุผล

10

ข้อที่ 10/25
คำถาม :

ข้อใดมีการใช้เหตุผล

11

ข้อที่ 11/25
คำถาม :

ข้อใดมีวิธีการใช้เหตุผลต่างกับข้ออื่น

12

ข้อที่ 12/25
คำถาม :

ข้อใดมีการแสดงทรรศนะ

13

ข้อที่ 13/25
คำถาม :

ข้อความต่อไปนี้เป็นการแสดงทรรศนะประเภทใด
   เท่าที่สังเกตมาในช่วง ๓๐ ปี ภัยพิบัติทางธรรมชาติไม่ได้เกิดขึ้นตลอดเวลา แต่อาจจะเวียนกลับมาเกิดได้อีกในแต่ละพื้นที่ ถ้ามีการเตรียมความพร้อมป้องกันไว้ล่วงหน้าโดยที่ไม่รอให้มาถึงแล้วจึงแก้ไข ก็น่าจะช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาได้

14

ข้อที่ 14/25
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่การโต้แย้ง

15

ข้อที่ 15/25
คำถาม :

ข้อความต่อไปนี้ส่วนใดเป็นประเด็นที่จะใช้โต้แย้งได้
   ๑) เมื่อปี ๒๕๕๓ รัฐบาลอนุญาตให้บริษัทต่างๆ นำเข้าสารเคมีกำจัดศัตรูพืชร้ายแรง ๔ ชนิด/ ๒) ต่อมาปี ๒๕๕๔ อนุญาตให้นำเข้าสารพิษดังกล่าวอีก/ ๓) เนื่องจากเห็นว่าจะส่งผลดีต่อเกษตรกรในการช่วยลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตได้มากขึ้น/ ๔) กรมวิชาการเกษตรได้ทดลองใช้สารเคมีเหล่านี้เพื่อเตรียมขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายต่อไป

16

ข้อที่ 16/25
คำถาม :

ข้อใดไม่มีการโน้มน้าวใจ

17

ข้อที่ 17/25
คำถาม :

คำในข้อใดเติมในช่องว่างได้ถูกต้อง
   อาคารหลังนี้มียาม_______ตลอดทั้งคืน ยามกะหลังจะมา______เวรยามกะแรกตอนเที่ยงคืน ยากที่ใครจะเข้ามาในยาม______ได้

18

ข้อที่ 18/25
คำถาม :

ข้อใดใช้คำถูกความหมาย

19

ข้อที่ 19/25
คำถาม :

ข้อใดมีความหมายกำกวม

20

ข้อที่ 20/25
คำถาม :

ข้อใดไม่เป็นประโยค

21

ข้อที่ 21/25
คำถาม :

ข้อความต่อไปนี้มีวิธีการเขียนตามข้อใด
   เต่าทะเลเป็นสัตว์เลือดเย็น มีกระดูกสันหลัง หายใจด้วยปอด มีกระดองปกคลุมร่างกายเพื่อป้องกันตัวเอง เต่าทะเลจะอาศัยเฉพาะในเขตร้อนและเขตอบอุ่น มีอายุเฉลี่ยประมาณ ๕๐ ปี บรรพบุรุษของเต่าเป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่ในยุคดึกดำบรรพ์ ยุคเดียวกับไดโนเสาร์ และมีวิวัฒนาการมาจนถึงปัจจุบัน

22

ข้อที่ 22/25
คำถาม :

ข้อความต่อไปนี้ส่วนใดไม่ใช้พรรณนาโวหาร
   ๑) หลังมื้อเย็นที่เจ้าบ้านต้อนรับผู้มาเยือนจากเมืองหลวงด้วยข้าวกล้องหอมมะลิ/ ๒) ผสมกับข้าวหอมนิลกลิ่นหอมฉุย/ ๓) บรรดาชาวนาก็เปิดวงสนทนาเล็กๆ/ ๔) ชวนให้ผู้เยือนย้อนไปสู่อดีตอันแสนขมขื่นของคนปลูกข้าวก่อนจะก้าวข้ามมาถึงวันนี้ได้

23

ข้อที่ 23/25
คำถาม :

เมื่อเรียงลำดับถูกต้องแล้วข้อใดเป็นลำดับที่ ๓

24

ข้อที่ 24/25
คำถาม :

ข้อใดเรียงลำดับข้อความต่อไปนี้ได้ถูกต้อง
   ๑. บ้านต้องการความรัก ความเอาใจใส่ ผู้หญิงที่อยู่กับเหย้าเฝ้ากับเรือนจึงเป็นคนพิเศษที่ทำหน้าที่นี้
   ๒. ผู้หญิงที่ทำงานนอกบ้านมักถามว่าเบื่อบ้างหรือไม่ที่ต้องทำงานบ้านตลอดวันเช่นนั้น
   ๓. ที่สำคัญคือการทำงานใดๆ ถ้าทำด้วยใจรักเราก้ทำได้เต็มที่อย่างมีความสุข
   ๔. เมื่อเอ่ยคำว่า อยู่กับเหย้าเฝ้ากับเรือน เรามักนึกถึงผู้หญิงที่มีภาระอยู่ในบ้านตั้งแต่เช้าจดค่ำ
   ๕. พวกเธอบอกว่าไม่เบื่อเลยเพราะมีงานหลากหลายให้ทำได้ตลอดเวลาตราบเท่าที่ใจและกายไม่เหนื่อยล้า

25

ข้อที่ 25/25
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่ความคิดของผู้เขียนข้อความต่อไปนี้
   ๑. บ้านต้องการความรัก ความเอาใจใส่ ผู้หญิงที่อยู่กับเหย้าเฝ้ากับเรือนจึงเป็นคนพิเศษที่ทำหน้าที่นี้
   ๒. ผู้หญิงที่ทำงานนอกบ้านมักถามว่าเบื่อบ้างหรือไม่ที่ต้องทำงานบ้านตลอดวันเช่นนั้น
   ๓. ที่สำคัญคือการทำงานใดๆ ถ้าทำด้วยใจรักเราก้ทำได้เต็มที่อย่างมีความสุข
   ๔. เมื่อเอ่ยคำว่า อยู่กับเหย้าเฝ้ากับเรือน เรามักนึกถึงผู้หญิงที่มีภาระอยู่ในบ้านตั้งแต่เช้าจดค่ำ
   ๕. พวกเธอบอกว่าไม่เบื่อเลยเพราะมีงานหลากหลายให้ทำได้ตลอดเวลาตราบเท่าที่ใจและกายไม่เหนื่อยล้า

ระบบกำลังประมวลผล

  • ข้อปัจจุบัน
  • ข้อที่ทำแล้ว
  • ข้อที่ยังไม่ได้ทำ
  • ข้อที่ยังไม่ได้เปิด

กรุณาเลือกคำตอบ ก่อนกดปุ่มข้อถัดไป

ข้อแนะนำ : ท่านสามารถดูเฉลยของข้อสอบแต่ละข้อได้ เมื่อทำข้อสอบเสร็จและส่งข้อสอบแล้ว

ข้อความ..

ข้อความเตือน..

ส่งข้อสอบให้เพื่อน..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน