ม.6

ข้อสอบ PAT 3 ปี 2554 ชุดที่ 1

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: MB613163

จำนวนข้อ

: 15 ข้อ

วิชา

: PAT 3

ระดับชั้น

: ม.6

สร้างเมื่อ

: 8 ก.ย. 59 เวลา 17:37 น.

ผู้สร้าง : ❤Math❤

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ให้คะแนน
00:00

1

ข้อที่ 1/15
คำถาม :

จงหาขนาดของโมเมนต์ที่จุด A ของคานที่กำหนดให้ (ไม่คิดน้ำหนักของคาน)

2

ข้อที่ 2/15
คำถาม :

นาย A ปาลูกบอลออกไปในแนวระดับด้วยความเร็ว 10 m/s จากระดับความสูง 80 เมตรดังรูป ถ้านาย  B เริ่มออกตัววิ่งจากตึกไปด้วยความเร่งคงที่ในขณะเดียวกันกับที่นาย A ปาลูกบอล จงหาว่านาย B จะต้องวิ่งไปด้วยความเร่งเท่าไรจึงจะสามารถรับลูกบอลได้พอดี กำหนดให้ค่าความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกมีค่าเท่ากับ 10 m/s2 และไม่คิดแรงต้านอากาศ

3

ข้อที่ 3/15
คำถาม :

กล่องมีน้ำหนัก 100 kN ถูกแขวนด้วยเคเบิล AB และ AC ที่จุด A ถ้าระบบอยู่ในสภาวะสมดุล จงคำนวณหาขนาดแรงตึงในเคเบิล AB และแรงดึงในเคเบิล AC

4

ข้อที่ 4/15
คำถาม :

จากรูปล้อยางรถยนต์มวล 20 กิโลกรัม รัศมี 50 เซนติเมตร มีแรง P มาดึงที่จุดศูนย์กลางของล้อโดยทำมุม 37° กับแนวราบ ถ้ามีกล่องสี่เหลี่ยมความสูง 10 เซนติเมตรขวางล้ออยู่และกล่องถูกยึดกับพื้น จงหาขนาดของแรง P ที่ทำให้ล้อกลิ้งข้ามกล่องได้พอดี (sin 37° = 0.6)

5

ข้อที่ 5/15
คำถาม :

โครงสร้างรับแรงกระทำที่จุดต่างๆ ดังรูป จงหาขนาดของแรงปฏิกิริยาที่กระทำที่จุดรองรับ B

6

ข้อที่ 6/15
คำถาม :

สายอากาศวิทยุแบบหนึ่งจะรับสัญญาณดีที่สุดต้องมีความยาวเป็นครึ่งหนึ่งของความยาวคลื่น จงหาความยาวของสายอากาศที่รับสัญญาณวิทยุที่มีความถี่ 102.0 MHz ได้ดีที่สุด กำหนดให้ความเร็วของคลื่นวิทยุมีค่าเท่ากับ 3 x 108 m/s

7

ข้อที่ 7/15
คำถาม :

หากบ้านหลังหนึ่งมีพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าในรอบวันดังกราฟข้างล่างนี้ อยากทราบว่าในวันดังกล่าวจะมีการใช้ไฟฟ้ากี่หน่วย

8

ข้อที่ 8/15
คำถาม :

ถ้าตรวจสอบความหนาของชิ้นงานโดยใช้คลื่นเสียงสะท้อนในวัสดุ หากกำหนดให้คลื่นเสียงในวัสดุมีความเร็ว  cm/s จะตรวจพบว่าเสียงที่สะท้อนกลับมาใช้เวลา 10 ms อยากทราบว่าชิ้นงานมีความหนาเท่าไร

9

ข้อที่ 9/15
คำถาม :

เมื่อนำไมโครโฟนไปวัดคลื่นนิ่งในท่อแอร์ พบว่าระยะระหว่างจุดเงียบเสียง (node) ที่ใกล้กันสองจุดต่างกัน 4 เมตร จงหาว่าคลื่นเสียงนี้มีความถี่เท่าใดเมื่อกำหนดให้ความเร็วของคลื่นเสียงในอากาศเป็น v = 340 m/s

10

ข้อที่ 10/15
คำถาม :

หากแหล่งจ่ายอินพุตสามารถแปรค่าความถี่ w ได้ ที่ค่าความถี่เท่ากับเท่าใดจึงจะทำให้ VL = 0V และที่ค่าความถี่นี้ค่า VR เท่ากับเท่าไร

11

ข้อที่ 11/15
คำถาม :

พิจารณาวงจรไฟฟ้าในรูป (ก) ที่มีรูปคลื่นสัญญาณดังรูป (ข) จงหารูป Vo เมื่อ C มีค่าประจุเริ่มต้นเป็นศูนย์

12

ข้อที่ 12/15
คำถาม :

ข้อความใดกล่าวได้ถูกต้องเกี่ยวกับสมบัติของพลาสติกที่ใช้ในการทำเก้าอี้นั่งนักเรียน
   ก. เมื่อได้รับความร้อนสามารคืนรูปเดิมหรือเปลี่ยนรูปได้
   ข. พลาสติกประเภทเทอร์มอเซ็ต (Thermosetting Plastic)
   ค. มีโครงสร้างโมเลกุลแบบเส้น

13

ข้อที่ 13/15
คำถาม :

ของเหลว A, B และ C ผสมกันอยู่ในภาชนะ โดยมีสมบัติของสารแต่ละชนิดดังตารางข้างล่าง
ของเหลว การละลายในน้ำ จุดเดือด (°C)
A ละลาย 70
B ไม่ละลาย 70
C ละลาย 80


นักเรียนคิดว่าควรแยกสารเหล่านี้โดยวิธีใด เพื่อให้การแยกสมบูรณ์ที่สุด

14

ข้อที่ 14/15
คำถาม :

ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับประโยชน์ของธาตุซิลิคอน (Si)
   ก. เป็นสารกึ่งตัวนำใช้ทำวงจรไฟฟ้าขนาดเล็ก เช่น ไมโครคอมพิวเตอร์ วิทยุ โทรทัศน์
   ข. ใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมทำแก้ว
   ค. ใช้ในอุตสาหกรรมเซรามิกส์
   ง. ซิลิคอนคาร์ไบต์ (SiC) มีโครงสร้างแบบร่างตาข่าย ทำให้มีความแข็งแรงมากนิยมใช้ทำเครื่องสับ เครื่องบด เครื่องโม่
   จ. ซิลิโคน เป็นพอลิเมอร์ของซิลิคอน ใช้เป็นฉนวนไฟฟ้าและเคลือบผิววัสดุ

15

ข้อที่ 15/15
คำถาม :

แก๊สชนิดใดที่มีความหนาแน่นมากที่สุดที่อุณหภูมิ 25°C ความดัน 1 บรรยากาศ กำหนดให้น้ำหนักอะตอม CI = 35.5, S = 32, O = 16, N = 14, H = 1, C = 12 และค่า R = 0.08 ลิตร-บรรยากาศ/โมล-เคลวิน

ระบบกำลังประมวลผล

  • ข้อปัจจุบัน
  • ข้อที่ทำแล้ว
  • ข้อที่ยังไม่ได้ทำ
  • ข้อที่ยังไม่ได้เปิด

กรุณาเลือกคำตอบ ก่อนกดปุ่มข้อถัดไป

ข้อแนะนำ : ท่านสามารถดูเฉลยของข้อสอบแต่ละข้อได้ เมื่อทำข้อสอบเสร็จและส่งข้อสอบแล้ว

ข้อความ..

ข้อความเตือน..

ส่งข้อสอบให้เพื่อน..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน