ม.3

แนวข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ Reading ปี2559 โดยสถาบัน aims

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: LAMA313076

จำนวนข้อ

: 32 ข้อ

วิชา

: ภาษาต่างประเทศ

ระดับชั้น

: ม.3

สร้างเมื่อ

: 22 ม.ค. 59 เวลา 14:09 น.

ตัวชี้ชัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง

การอ่านจับใจความ

ผู้สร้าง : ทีมงานทรูปลูกปัญญา

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ให้คะแนน


00:00

1

ข้อที่ 1/32
คำถาม :

Directions: Read the sign and choose the best answer.

What does this sign mean?

2

ข้อที่ 2/32
คำถาม :

Directions: Reading the passage and choose the best answers. (Item 2-8)
Passage 1
    Have you ever had the flu? If you have, you know how miserable it can make you feel. Most kids will get the flu sometime during their school years. When you have the flu, you usually get a fever (which can be high), have a cough, feel very tired, and may have a sore throat as well. It can make you feel sick for a few days or for as long as a week. Sometimes, it can be hard to tell if you have the flu or a cold, but with the flu, you'll usually have a higher fever and feel much worse. The flu is a type of virus, which means medicine will only help the symptoms such as the cough and fever. For most kids, the flu comes and goes, but for some, it can be a serious illness.
    Most kids get the flu in the winter because germs spread more easily when kids are inside in settings such as classrooms. The best way to prevent from getting the flu is to wash your hands often, keep your hands to yourself, and go to your doctor for the flu shot or mist.
Adapted from: http://mrnussbaum.com/influenza-reading-comprehension/

According to the passage, _______

3

ข้อที่ 3/32
คำถาม :

What question is answered in the first paragraph?

4

ข้อที่ 4/32
คำถาม :

Which sentence has the same meaning as this one?
For most kids, the flu comes and goes, but for some, it can be a serious illness.

5

ข้อที่ 5/32
คำถาม :

What does the author IMPLY in the following sentence?
The flu is a type of virus, which means medicine will only help the symptoms such as the cough and fever.

6

ข้อที่ 6/32
คำถาม :

Why is the flu most easily spread in the winter?

7

ข้อที่ 7/32
คำถาม :

Which of the following WOULD NOT help you in preventing the flu?

8

ข้อที่ 8/32
คำถาม :

Based on the following sentence, which of the following might be another setting where the flu could easily spread?
Most kids get the flu in the winter because germs spread more easily when kids are inside in settings such as classrooms.

9

ข้อที่ 9/32
คำถาม :

Schedule
Directions: Read the schedule and choose the best answers. (Item 9-10)

Adapted from: Barron’s TOEIC 5th Edition (2010)

Why was this schedule prepared?

10

ข้อที่ 10/32
คำถาม :

What immediately follows the presentations by the senior officers?

11

ข้อที่ 11/32
คำถาม :

Bar chart
Directions: Read the bar charts and choose the best answers. (Item 11-14)

What is this chart about?

12

ข้อที่ 12/32
คำถาม :

How many dollars in sales did the company make in 2002?

13

ข้อที่ 13/32
คำถาม :

Which year had the highest sales?

14

ข้อที่ 14/32
คำถาม :

In which year did the company have 3.5 million dollars in sales?

15

ข้อที่ 15/32
คำถาม :

Advertisement
Directions: Read the ad and choose the best answers. (Item 15-16)

Adapted from: Barron’s TOEIC 5th Edition (2010)

What is the purpose of this ad?

16

ข้อที่ 16/32
คำถาม :

Where will the event be held?

17

ข้อที่ 17/32
คำถาม :

Directions: Read the sign and choose the best answer.

What does this sign mean?

18

ข้อที่ 18/32
คำถาม :

Directions: Reading the passage and choose the best answers. (Item 2-8)
Passage 1
    Have you ever had the flu? If you have, you know how miserable it can make you feel. Most kids will get the flu sometime during their school years. When you have the flu, you usually get a fever (which can be high), have a cough, feel very tired, and may have a sore throat as well. It can make you feel sick for a few days or for as long as a week. Sometimes, it can be hard to tell if you have the flu or a cold, but with the flu, you'll usually have a higher fever and feel much worse. The flu is a type of virus, which means medicine will only help the symptoms such as the cough and fever. For most kids, the flu comes and goes, but for some, it can be a serious illness.
    Most kids get the flu in the winter because germs spread more easily when kids are inside in settings such as classrooms. The best way to prevent from getting the flu is to wash your hands often, keep your hands to yourself, and go to your doctor for the flu shot or mist.
Adapted from: http://mrnussbaum.com/influenza-reading-comprehension/

According to the passage, _______

19

ข้อที่ 19/32
คำถาม :

What question is answered in the first paragraph?

20

ข้อที่ 20/32
คำถาม :

Which sentence has the same meaning as this one?
For most kids, the flu comes and goes, but for some, it can be a serious illness.

21

ข้อที่ 21/32
คำถาม :

What does the author IMPLY in the following sentence?
The flu is a type of virus, which means medicine will only help the symptoms such as the cough and fever.

22

ข้อที่ 22/32
คำถาม :

Why is the flu most easily spread in the winter?

23

ข้อที่ 23/32
คำถาม :

Which of the following WOULD NOT help you in preventing the flu?

24

ข้อที่ 24/32
คำถาม :

Based on the following sentence, which of the following might be another setting where the flu could easily spread?
Most kids get the flu in the winter because germs spread more easily when kids are inside in settings such as classrooms.

25

ข้อที่ 25/32
คำถาม :

Schedule
Directions: Read the schedule and choose the best answers. (Item 9-10)

Adapted from: Barron’s TOEIC 5th Edition (2010)

Why was this schedule prepared?

26

ข้อที่ 26/32
คำถาม :

What immediately follows the presentations by the senior officers?

27

ข้อที่ 27/32
คำถาม :

Bar chart
Directions: Read the bar charts and choose the best answers. (Item 11-14)

What is this chart about?

28

ข้อที่ 28/32
คำถาม :

How many dollars in sales did the company make in 2002?

29

ข้อที่ 29/32
คำถาม :

Which year had the highest sales?

30

ข้อที่ 30/32
คำถาม :

In which year did the company have 3.5 million dollars in sales?

31

ข้อที่ 31/32
คำถาม :

Advertisement
Directions: Read the ad and choose the best answers. (Item 15-16)

Adapted from: Barron’s TOEIC 5th Edition (2010)

What is the purpose of this ad?

32

ข้อที่ 32/32
คำถาม :

Where will the event be held?

ระบบกำลังประมวลผล

  • ข้อปัจจุบัน
  • ข้อที่ทำแล้ว
  • ข้อที่ยังไม่ได้ทำ
  • ข้อที่ยังไม่ได้เปิด

กรุณาเลือกคำตอบ ก่อนกดปุ่มข้อถัดไป

ข้อแนะนำ : ท่านสามารถดูเฉลยของข้อสอบแต่ละข้อได้ เมื่อทำข้อสอบเสร็จและส่งข้อสอบแล้ว

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

วันที่สร้าง รหัสข้อสอบ ชื่อข้อสอบ จำนวน ระดับชั้น เข้าชม เพิ่มรายการโปรด
17 ก.พ. 2554 LAMB603498 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาอังกฤษ(2543) ชุดที่4 10 ข้อ 9,300 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
12 มิ.ย. 2556 LAMB609801 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาอังกฤษ(2547) ชุดที่11 20 ข้อ 3,558 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
12 มิ.ย. 2556 LAMB609796 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาอังกฤษ(2546) ชุดที่9 15 ข้อ 3,437 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
3 ต.ค. 2554 LAMB605188 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาอังกฤษ(2547) ชุดที่7 14 ข้อ 7,257 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
27 ก.ค. 2557 LAMB612171 ข้อสอบ Reading ชุดที่ 2 (ระดับ advance) 20 ข้อ 5,762 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
4 ต.ค. 2556 LAMB610841 แนวข้อสอบ สอบตรงเข้าคณะเศรษฐศาสตร์ ชุดที่2 17 ข้อ 2,432 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
30 มี.ค. 2553 LAMA002261 ภาษาอังกฤษ ช่วงชั้นที่ 3 ชุดที่ 11 20 ข้อ 19,138 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
20 ก.ค. 2556 LAMB610214 แนวข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ(2553) ชุดที่4 20 ข้อ 6,143 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
27 ก.ค. 2557 LAMA312154 ข้อสอบ Writing ชุดที่ 1 (ระดับ intermediate) 20 ข้อ 21,784 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
1 เม.ย. 2553 LAMA002287 ภาษาอังกฤษ ช่วงชั้นที่ 3 ชุดที่ 22 20 ข้อ 21,129 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อความ..

ข้อความเตือน..

ส่งข้อสอบให้เพื่อน..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน