มัธยมต้น

เทคโนโลยีสารสนเทศทั่วไป ชุดที่ 2

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: TEMA013013

จำนวนข้อ

: 40 ข้อ

วิชา

: การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ระดับชั้น

: มัธยมต้น

สร้างเมื่อ

: 8 ธ.ค. 58 เวลา 10:06 น.

ตัวชี้ชัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง

เทคโนโลยีสารสนเทศทั่วไป

ผู้สร้าง : อนุชาญ

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ให้คะแนน


00:00

1

ข้อที่ 1/40
คำถาม :

  ข้อใดเรียงลำดับขั้นตอนการเข้าสู่โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2002 ได้ถูกต้อง          1.   คลิกเลือก All Programs          2.   คลิกที่ปุ่ม Start          3.   คลิกเลือก Microsoft PowerPoint  

2

ข้อที่ 2/40
คำถาม :

มุมมองใน Microsoft Word  ที่ใช้คำสั่ง View --> Print Layout เป็นมุมมองลักษณะใด  

3

ข้อที่ 3/40
คำถาม :

การเรียกใช้แถบเครื่องมือรูปแบบและมาตรฐานจะต้องเลือกที่เมนูใดเป็นอันดับแรก

4

ข้อที่ 4/40
คำถาม :

  ข้อใดคือชื่อของเอกสารต้นแบบในหน้าต่าง Template  

5

ข้อที่ 5/40
คำถาม :

ข้อใดคือการสร้างงานเอกสารใหม่                                 

6

ข้อที่ 6/40
คำถาม :

ข้อใดควรใช้โครงสร้างแบบทำซ้ำ  

7

ข้อที่ 7/40
คำถาม :

ข้อใดควรใช้โครงสร้างแบบทางเลือก  

8

ข้อที่ 8/40
คำถาม :

ผังงานแบบใดที่มีโครงสร้างเป็นไปตามเงื่อนไข  

9

ข้อที่ 9/40
คำถาม :

ข้อใดเขียนสัญลักษณ์ในผังงานผิด หลักเกณฑ์

10

ข้อที่ 10/40
คำถาม :

โครงสร้างผังงานแบบลำดับมีรูปแบบอย่างไร  

11

ข้อที่ 11/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่รูปแบบการเขียนผังงานโดยใช้โครงสร้างแบบทางเลือก

12

ข้อที่ 12/40
คำถาม :

ผังงานโปรแกรมแสดงการทำงานลักษณะใด  

13

ข้อที่ 13/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของผังงานระบบ  

14

ข้อที่ 14/40
คำถาม :

โครงสร้างแบบทางเลือกใช้สัญลักษณ์ข้อใดในการตัดสินใจ  

15

ข้อที่ 15/40
คำถาม :

โครงสร้างแบบลำดับมีลักษณะอย่างไร  

16

ข้อที่ 16/40
คำถาม :

  ผังงานโปรแกรมมีลักษณะอย่างไร  

17

ข้อที่ 17/40
คำถาม :

  ข้อใดอธิบายความหมายของ“ผังงาน”ได้ถูกต้อง  

18

ข้อที่ 18/40
คำถาม :

ระบบสารสนเทศประเภทต่างๆ จำแนกได้อย่างไร  

19

ข้อที่ 19/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่กระบวนการทำงานของระบบสารสนเทศ  

20

ข้อที่ 20/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นลักษณะของระบบสารสนเทศที่ดี  

21

ข้อที่ 21/40
คำถาม :

  ข้อใดเรียงลำดับขั้นตอนการเข้าสู่โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2002 ได้ถูกต้อง          1.   คลิกเลือก All Programs          2.   คลิกที่ปุ่ม Start          3.   คลิกเลือก Microsoft PowerPoint  

22

ข้อที่ 22/40
คำถาม :

มุมมองใน Microsoft Word  ที่ใช้คำสั่ง View --> Print Layout เป็นมุมมองลักษณะใด  

23

ข้อที่ 23/40
คำถาม :

การเรียกใช้แถบเครื่องมือรูปแบบและมาตรฐานจะต้องเลือกที่เมนูใดเป็นอันดับแรก

24

ข้อที่ 24/40
คำถาม :

  ข้อใดคือชื่อของเอกสารต้นแบบในหน้าต่าง Template  

25

ข้อที่ 25/40
คำถาม :

ข้อใดคือการสร้างงานเอกสารใหม่                                 

26

ข้อที่ 26/40
คำถาม :

ข้อใดควรใช้โครงสร้างแบบทำซ้ำ  

27

ข้อที่ 27/40
คำถาม :

ข้อใดควรใช้โครงสร้างแบบทางเลือก  

28

ข้อที่ 28/40
คำถาม :

ผังงานแบบใดที่มีโครงสร้างเป็นไปตามเงื่อนไข  

29

ข้อที่ 29/40
คำถาม :

ข้อใดเขียนสัญลักษณ์ในผังงานผิด หลักเกณฑ์

30

ข้อที่ 30/40
คำถาม :

โครงสร้างผังงานแบบลำดับมีรูปแบบอย่างไร  

31

ข้อที่ 31/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่รูปแบบการเขียนผังงานโดยใช้โครงสร้างแบบทางเลือก

32

ข้อที่ 32/40
คำถาม :

ผังงานโปรแกรมแสดงการทำงานลักษณะใด  

33

ข้อที่ 33/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของผังงานระบบ  

34

ข้อที่ 34/40
คำถาม :

โครงสร้างแบบทางเลือกใช้สัญลักษณ์ข้อใดในการตัดสินใจ  

35

ข้อที่ 35/40
คำถาม :

โครงสร้างแบบลำดับมีลักษณะอย่างไร  

36

ข้อที่ 36/40
คำถาม :

  ผังงานโปรแกรมมีลักษณะอย่างไร  

37

ข้อที่ 37/40
คำถาม :

  ข้อใดอธิบายความหมายของ“ผังงาน”ได้ถูกต้อง  

38

ข้อที่ 38/40
คำถาม :

ระบบสารสนเทศประเภทต่างๆ จำแนกได้อย่างไร  

39

ข้อที่ 39/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่กระบวนการทำงานของระบบสารสนเทศ  

40

ข้อที่ 40/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นลักษณะของระบบสารสนเทศที่ดี  

ระบบกำลังประมวลผล

  • ข้อปัจจุบัน
  • ข้อที่ทำแล้ว
  • ข้อที่ยังไม่ได้ทำ
  • ข้อที่ยังไม่ได้เปิด

กรุณาเลือกคำตอบ ก่อนกดปุ่มข้อถัดไป

ข้อแนะนำ : ท่านสามารถดูเฉลยของข้อสอบแต่ละข้อได้ เมื่อทำข้อสอบเสร็จและส่งข้อสอบแล้ว

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

วันที่สร้าง รหัสข้อสอบ ชื่อข้อสอบ จำนวน ระดับชั้น เข้าชม เพิ่มรายการโปรด
8 ธ.ค. 2558 TEMA013013 เทคโนโลยีสารสนเทศทั่วไป ชุดที่ 2 20 ข้อ 13,172 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
8 ธ.ค. 2558 TEMA013013 เทคโนโลยีสารสนเทศทั่วไป ชุดที่ 2 20 ข้อ 13,172 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
22 ส.ค. 2554 TEMA104319 แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 10 ข้อ 3,236 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
16 ธ.ค. 2558 TEMA013026 เทคโนโลยีสารสนเทศทั่วไป ชุดที่ 3 20 ข้อ 24,074 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
16 ธ.ค. 2558 TEMA013026 เทคโนโลยีสารสนเทศทั่วไป ชุดที่ 3 20 ข้อ 24,074 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
22 ส.ค. 2554 TEMA104319 แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 10 ข้อ 3,236 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
8 ธ.ค. 2558 TEMA013012 เทคโนโลยีสารสนเทศทั่วไป ชุดที่ 1 20 ข้อ 24,392 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
20 ส.ค. 2552 TEMA000207 วิชาคอมพิวเตอร์ ช่วงชั้นที่ 3 20 ข้อ 138,430 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
8 ธ.ค. 2558 TEMA013012 เทคโนโลยีสารสนเทศทั่วไป ชุดที่ 1 20 ข้อ 24,392 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อความ..

ข้อความเตือน..

ส่งข้อสอบให้เพื่อน..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน