ม.6

แนวข้อสอบ O-NET วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี(2553) ชุดที่1

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: TEMB012846

จำนวนข้อ

: 19 ข้อ

วิชา

: การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ระดับชั้น

: ม.6

สร้างเมื่อ

: 18 ต.ค. 58 เวลา 14:49 น.

ผู้สร้าง : laeyl

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ให้คะแนน


00:00

1

ข้อที่ 1/19
คำถาม :

ปัจจุบันเครื่องรับโทรทัศน์ที่ใช้เทคโนโลยีใหม่โดยมีขนาดบางและความคมชัดสูงซึ่งเลือกใช้จอแสดงภาพชนิดใด

2

ข้อที่ 2/19
คำถาม :

การก่อสร้างอาคารขนาดสูง อิฐชนิดใดที่ควรนำมาใช้

3

ข้อที่ 3/19
คำถาม :

อุปกรณ์ชนิดใด ที่ใช้เป็นทางเลือกในการผลิตกระแสไฟฟ้าในขนาดครอบครัว

4

ข้อที่ 4/19
คำถาม :

รถยนต์ในปัจจุบันมีการพัฒนาระบบไฮบริดจ์ (Hybrid) มาใช้ในการขับเคลื่อนรถยนต์แหล่งพลังงานใดที่ใช้การขับเคลื่อนช่วงระยะเวลาต่ำ

5

ข้อที่ 5/19
คำถาม :

ในงานเชื่อมโลหะเช่น ประตู เหล็กดัด สิ่งที่ต้องปฏิบัติคือ

6

ข้อที่ 6/19
คำถาม :

ข้อมูลนี้ใช้ตอบคำถามข้อ 6


ถ้านักเรียนมีความต้องการในการเทพื้นปูนซีเมนต์ที่มีขนาด ความกว้าง 1 เมตร ยาว 1 เมตร และพื้นมีความหนา 15 เซนติเมตร ควรเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ประเภทใดบ้าง

7

ข้อที่ 7/19
คำถาม :

ข้อมูลนี้ใช้ตอบคำถามข้อ 7


นักเรียนสามารถเลือกวัสดุในท้องถิ่นชนิดใดเพื่อสร้างงานประดิษฐ์เพื่อใช้สอยและจัดจำหน่ายได้

8

ข้อที่ 8/19
คำถาม :

ผลของพืชชนิดใด เมื่อแปรรูปแล้วมีราคาสูงที่สุด

9

ข้อที่ 9/19
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่เทคโนโลยีเกี่ยวกับการปลูกพืช

10

ข้อที่ 10/19
คำถาม :

ลุงแดงเลี้ยงโคและอยากกำจัดพยาธิในโค โดยใช้พืชสมุนไพร ดังนั้นลุงแดงต้องเลือกใช้พืชสมุนไพรชนิดใด

11

ข้อที่ 11/19
คำถาม :

"ตรงตามพันธุ์" และเพิ่มปริมาณจำนวนต้นพืชที่จะนำไปปลูกได้จำนวนมากในเวลาอันสั้น เกี่ยวข้องกับการขยายพันธุ์พืชแบบใด

12

ข้อที่ 12/19
คำถาม :

ลุงขาวต้องการทำการเกษตรที่หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีในการผลิต ใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินและควบคุมกำจัดศัตรูพืชโดยวิธีการทางชีวภาพ ดังนั้นลุงขาวควรเลือกทำการเกษตรรูปแบบใด

13

ข้อที่ 13/19
คำถาม :

ลุงเขียวต้องการสกัดสารอิเล็กโทรไลต์ เพื่อใช้ผลิตพลังงานไฟฟ้า ลุงเขียวต้องนำต้องนำส่วนใดของกล้วยมาใช้

14

ข้อที่ 14/19
คำถาม :

นิสัยพื้นฐานที่ไม่จำเป็นสำหรับผู้ประกอบอาชีพเกษตรกร

15

ข้อที่ 15/19
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่ระบบปฏิบัติการที่นำมาใช้บนอุปกรณ์พกพาประเภท Smartphone

16

ข้อที่ 16/19
คำถาม :

ไฟล์ประเภทใดในข้อต่อไปนี้เก็บข้อมูลในลักษณะตัวอักษร

17

ข้อที่ 17/19
คำถาม :

ลิขสิทธิ์โปรแกรมประเภทรหัสเปิด (Open Source) อนุญาตให้ผู้ใช้ทำอะไรได้บ้าง
   ก. นำโปรแกรมมาใช้งานโดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์
   ข. ทดลองใช้โปรแกรมก่อน ถ้าพอใจจึงจ่ายค่าลิขสิทธิ์
   ค. แก้ไขปรับปรุงโปรแกรมเองได้

18

ข้อที่ 18/19
คำถาม :

ระบบกระดานสนทนาหรือเว็บบอร์ดแห่งหนึ่งมีความต้องการดังนี้
   ก. ต้องการให้ผู้ใช้สามารถตั้งกระทู้โต้ตอบกันได้ โดยผู้ใช้ต้องแสดงตัวตน(ล็อคอิน)เพื่อเข้าระบบก่อน
   ข. ผู้ใช้สามารถตั้งกระทู้หรือเข้าไปตอบกระทู้ที่ตั้งไว้แล้วได้
   ค. ระบบจะบันทึกชื่อผู้ตั้งและผู้ตอบไว้ด้วยในการออกแบบฐานข้อมูลสำหรับระบบดังกล่าว ข้อใดกล่าวถูกต้อง 

19

ข้อที่ 19/19
คำถาม :

อุปกรณ์ในข้อใดคือหน่วยประมวลผลกลางของคอมพิวเตอร์

ระบบกำลังประมวลผล

  • ข้อปัจจุบัน
  • ข้อที่ทำแล้ว
  • ข้อที่ยังไม่ได้ทำ
  • ข้อที่ยังไม่ได้เปิด

กรุณาเลือกคำตอบ ก่อนกดปุ่มข้อถัดไป

ข้อแนะนำ : ท่านสามารถดูเฉลยของข้อสอบแต่ละข้อได้ เมื่อทำข้อสอบเสร็จและส่งข้อสอบแล้ว

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

วันที่สร้าง รหัสข้อสอบ ชื่อข้อสอบ จำนวน ระดับชั้น เข้าชม เพิ่มรายการโปรด
20 ก.ค. 2553 TEPA103079 วิชางานบ้าน ป.1 ชุดที่1 18 ข้อ 14,143 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
26 ส.ค. 2552 TEPA200420 วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.2 ชุดที่ 2 19 ข้อ 52,492 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
20 ส.ค. 2552 TEMA000188 การจัดการข้อมูลและการคำนวณในโปรแกรม EXCEL ชุดที่ 1 10 ข้อ 32,539 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
29 ม.ค. 2558 TEPB612460 ข้อสอบ O-NET การงานอาชีพและเทคโนโลยี ปี 2552 ชุดที่ 1 15 ข้อ 28,546 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
20 พ.ย. 2552 TEPA200847 วิชางานบ้าน ป.2 ชุดที่3 16 ข้อ 8,031 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
21 ส.ค. 2552 TEPA300249 วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.3 ชุดที่ 1 20 ข้อ 14,952 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
15 พ.ค. 2557 TEMA111816 การประดิษฐ์ของใช้ฯ 10 ข้อ 16,458 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
19 ส.ค. 2552 TEPB400139 วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.4 15 ข้อ 208,601 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
20 พ.ย. 2552 TEPA200845 วิชางานบ้าน ป.2 ชุดที่1 15 ข้อ 7,316 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
20 พ.ย. 2552 TEPA200851 วิชางานประดิษฐ์และงานช่าง ป.2 ชุดที่1 20 ข้อ 13,200 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อความ..

ข้อความเตือน..

ส่งข้อสอบให้เพื่อน..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน