ม.6

แนวข้อสอบ O-NET วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี(2553) ชุดที่1

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: TEMB012846

จำนวนข้อ

: 19 ข้อ

วิชา

: การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ระดับชั้น

: ม.6

สร้างเมื่อ

: 18 ต.ค. 58 เวลา 14:49 น.

ผู้สร้าง : laeyl

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ให้คะแนน
00:00

1

ข้อที่ 1/19
คำถาม :

ปัจจุบันเครื่องรับโทรทัศน์ที่ใช้เทคโนโลยีใหม่โดยมีขนาดบางและความคมชัดสูงซึ่งเลือกใช้จอแสดงภาพชนิดใด

2

ข้อที่ 2/19
คำถาม :

การก่อสร้างอาคารขนาดสูง อิฐชนิดใดที่ควรนำมาใช้

3

ข้อที่ 3/19
คำถาม :

อุปกรณ์ชนิดใด ที่ใช้เป็นทางเลือกในการผลิตกระแสไฟฟ้าในขนาดครอบครัว

4

ข้อที่ 4/19
คำถาม :

รถยนต์ในปัจจุบันมีการพัฒนาระบบไฮบริดจ์ (Hybrid) มาใช้ในการขับเคลื่อนรถยนต์แหล่งพลังงานใดที่ใช้การขับเคลื่อนช่วงระยะเวลาต่ำ

5

ข้อที่ 5/19
คำถาม :

ในงานเชื่อมโลหะเช่น ประตู เหล็กดัด สิ่งที่ต้องปฏิบัติคือ

6

ข้อที่ 6/19
คำถาม :

ข้อมูลนี้ใช้ตอบคำถามข้อ 6


ถ้านักเรียนมีความต้องการในการเทพื้นปูนซีเมนต์ที่มีขนาด ความกว้าง 1 เมตร ยาว 1 เมตร และพื้นมีความหนา 15 เซนติเมตร ควรเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ประเภทใดบ้าง

7

ข้อที่ 7/19
คำถาม :

ข้อมูลนี้ใช้ตอบคำถามข้อ 7


นักเรียนสามารถเลือกวัสดุในท้องถิ่นชนิดใดเพื่อสร้างงานประดิษฐ์เพื่อใช้สอยและจัดจำหน่ายได้

8

ข้อที่ 8/19
คำถาม :

ผลของพืชชนิดใด เมื่อแปรรูปแล้วมีราคาสูงที่สุด

9

ข้อที่ 9/19
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่เทคโนโลยีเกี่ยวกับการปลูกพืช

10

ข้อที่ 10/19
คำถาม :

ลุงแดงเลี้ยงโคและอยากกำจัดพยาธิในโค โดยใช้พืชสมุนไพร ดังนั้นลุงแดงต้องเลือกใช้พืชสมุนไพรชนิดใด

11

ข้อที่ 11/19
คำถาม :

"ตรงตามพันธุ์" และเพิ่มปริมาณจำนวนต้นพืชที่จะนำไปปลูกได้จำนวนมากในเวลาอันสั้น เกี่ยวข้องกับการขยายพันธุ์พืชแบบใด

12

ข้อที่ 12/19
คำถาม :

ลุงขาวต้องการทำการเกษตรที่หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีในการผลิต ใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินและควบคุมกำจัดศัตรูพืชโดยวิธีการทางชีวภาพ ดังนั้นลุงขาวควรเลือกทำการเกษตรรูปแบบใด

13

ข้อที่ 13/19
คำถาม :

ลุงเขียวต้องการสกัดสารอิเล็กโทรไลต์ เพื่อใช้ผลิตพลังงานไฟฟ้า ลุงเขียวต้องนำต้องนำส่วนใดของกล้วยมาใช้

14

ข้อที่ 14/19
คำถาม :

นิสัยพื้นฐานที่ไม่จำเป็นสำหรับผู้ประกอบอาชีพเกษตรกร

15

ข้อที่ 15/19
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่ระบบปฏิบัติการที่นำมาใช้บนอุปกรณ์พกพาประเภท Smartphone

16

ข้อที่ 16/19
คำถาม :

ไฟล์ประเภทใดในข้อต่อไปนี้เก็บข้อมูลในลักษณะตัวอักษร

17

ข้อที่ 17/19
คำถาม :

ลิขสิทธิ์โปรแกรมประเภทรหัสเปิด (Open Source) อนุญาตให้ผู้ใช้ทำอะไรได้บ้าง
   ก. นำโปรแกรมมาใช้งานโดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์
   ข. ทดลองใช้โปรแกรมก่อน ถ้าพอใจจึงจ่ายค่าลิขสิทธิ์
   ค. แก้ไขปรับปรุงโปรแกรมเองได้

18

ข้อที่ 18/19
คำถาม :

ระบบกระดานสนทนาหรือเว็บบอร์ดแห่งหนึ่งมีความต้องการดังนี้
   ก. ต้องการให้ผู้ใช้สามารถตั้งกระทู้โต้ตอบกันได้ โดยผู้ใช้ต้องแสดงตัวตน(ล็อคอิน)เพื่อเข้าระบบก่อน
   ข. ผู้ใช้สามารถตั้งกระทู้หรือเข้าไปตอบกระทู้ที่ตั้งไว้แล้วได้
   ค. ระบบจะบันทึกชื่อผู้ตั้งและผู้ตอบไว้ด้วยในการออกแบบฐานข้อมูลสำหรับระบบดังกล่าว ข้อใดกล่าวถูกต้อง 

19

ข้อที่ 19/19
คำถาม :

อุปกรณ์ในข้อใดคือหน่วยประมวลผลกลางของคอมพิวเตอร์

ระบบกำลังประมวลผล

  • ข้อปัจจุบัน
  • ข้อที่ทำแล้ว
  • ข้อที่ยังไม่ได้ทำ
  • ข้อที่ยังไม่ได้เปิด

กรุณาเลือกคำตอบ ก่อนกดปุ่มข้อถัดไป

ข้อแนะนำ : ท่านสามารถดูเฉลยของข้อสอบแต่ละข้อได้ เมื่อทำข้อสอบเสร็จและส่งข้อสอบแล้ว

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

วันที่สร้าง รหัสข้อสอบ ชื่อข้อสอบ จำนวน ระดับชั้น เข้าชม เพิ่มรายการโปรด
19 ส.ค. 2552 TEPB400139 วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.4 15 ข้อ 208,601 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
29 ม.ค. 2558 TEPB612460 ข้อสอบ O-NET การงานอาชีพและเทคโนโลยี ปี 2552 ชุดที่ 1 15 ข้อ 28,546 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
20 ส.ค. 2552 TEMA000193 การจัดการข้อมูลและการคำนวณในโปรแกรม EXCEL ชุดที่ 3 10 ข้อ 21,655 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
15 มี.ค. 2553 TEPB501961 เรื่อง เทคโนโลยีและภูมิปัญญาไทย ป.5 10 ข้อ 77,973 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
20 ส.ค. 2552 TEMA000199 การจัดการข้อมูลและการคำนวณในโปรแกรม EXCEL ชุดที่ 5 10 ข้อ 17,409 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
21 ส.ค. 2552 TEPB400304 วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.4 ชุดที่ 3 20 ข้อ 15,331 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
5 มี.ค. 2553 TEPA301761 งานบ้าน ป.3 ชุดที่1 15 ข้อ 32,304 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
25 ส.ค. 2552 TEPB500359 วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.5 ชุดที่ 3 20 ข้อ 237,291 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
25 ม.ค. 2553 TEPA201220 งานประดิษฐ์ ป.2 19 ข้อ 38,744 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
9 มี.ค. 2553 TEPB401841 งานบ้านน่ารู้ ป.4 ชุดที่1 15 ข้อ 51,491 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อความ..

ข้อความเตือน..

ส่งข้อสอบให้เพื่อน..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน