ม.6

แนวข้อสอบ O-NET วิชาศิลปะ(2553) ชุดที่2

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: ARMB012818

จำนวนข้อ

: 16 ข้อ

วิชา

: ศิลปะ

ระดับชั้น

: ม.6

สร้างเมื่อ

: 11 ต.ค. 58 เวลา 21:46 น.

ผู้สร้าง : laeyl

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ให้คะแนน
00:00

1

ข้อที่ 1/16
คำถาม :

ข้อใดน่าจะเป็นเรื่องราวของดนตรีในยุคบาโรค

2

ข้อที่ 2/16
คำถาม :

การสืบทอดดนตรีไทยสำนักหนึ่งที่สำคัญ มีการถ่ายทอดต่อกันมา ข้อใดเป็นการสืบทอดในสายเดียวกัน

3

ข้อที่ 3/16
คำถาม :

ในช่วงกรุงรัตนโกสินทร์ในรัชสมัยใด ที่ดนตรีไทยเฟื่องฟู คนไทยมีความภาคภูมิใจ นิยมชมชื่นดนตรี ไทยอย่างมาก และยุคใดที่ดนตรีไทยกลายเป็นวัฒนธรรมที่ถูกจำกัดในการแสดง ทำให้ดนตรีไทยแทบสูญสิ้นไปจากแผ่นดินไทย 

4

ข้อที่ 4/16
คำถาม :

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเครื่องเป่าได้อย่างยอดเยี่ยม เครื่องเป่าในที่นี้คืออะไร

5

ข้อที่ 5/16
คำถาม :

ในช่วงหนึ่งของการแสดงดนตรีไทย บทเพลงที่บรรเลงติดต่อกัน 2 บทเพลง คือ เพลงเทพทองและเพลงขับไม้บัณเฑาะว์ การบรรเลงเพลงในช่วงนี้บ่งบอกถึงยุคใดทางดนตรี

6

ข้อที่ 6/16
คำถาม :

การแสดงนาฏศิลป์พื้นเมืองอีสานโดยส่วนใหญ่ มีลักษณะการเคลื่อนไหวร่างกายเป็นอย่างไร

7

ข้อที่ 7/16
คำถาม :

ในการจัดการแสดงระบำโคมบัวที่มีผู้แสดง 10-12 คน เพื่อให้การแสดงดังกล่าว เกิดความสวยงาม แปลกตา ชวนให้ติดตามชม ควรใช้วิธีการใด

8

ข้อที่ 8/16
คำถาม :

องค์ประกอบนาฏศิลป์ข้อใดที่ควรนำมาเป็นหลักในการวิจารณ์

9

ข้อที่ 9/16
คำถาม :

หากท่านได้รับมอบหมายให้จัดการแสดงละครที่มีแนวความคิดเกี่ยวกับความเสียสละและความรักชาติ ดังนั้นควรเลือกเรื่องใด

10

ข้อที่ 10/16
คำถาม :

ข้อใดแสดงให้เห็นถึงการเห็นคุณค่าและภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรมของชาติน้อยที่สุด

11

ข้อที่ 11/16
คำถาม :

ภาพในข้อใดไม่ใช่นาฏศิลป์ตะวันออกแบบดั้งเดิม

12

ข้อที่ 12/16
คำถาม :

การแสดงชุดใดเหมาะสมที่จะนำไปแสดงในงานฌาปนกิจศพ

13

ข้อที่ 13/16
คำถาม :

จงอ่านบทความต่อไปนี้ และตอบคำถามข้อ 13-14
     “ศิลปะการแสดงเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม ทั้งสภาพชีวิต ความเป็นอยู่ การดำเนินกิจกรรมทางสังคมของมนุษย์ ในขณะที่เด็กไทยในปัจจุบันได้ไหลไปตามกระแสวัฒนธรรมประชานิยมหรือตามแฟชั่น เรียนรู้ที่จะเลือกชมการแสดงที่กำลังอินเทรนด์ มิเช่นนั้นจะไม่ได้รับการยอมรับจากเพื่อน จนลืมไปแล้วว่ายังมีนาฏศิลป์ประจำชาติ ภาวะเช่นนี้เป็นที่น่าวิตกว่า นาฏศิลป์ไทยจะยังคงเหลือถึงลูกหลานของเราในวันข้างหน้าหรือไม่ เหตุใดรำไทยจึงไม่มีใครดู เหตุผลนี้ได้ยินเสมอๆ คือ น่าเบื่อ น่ารำคาญ ชักช้ายืดยาด เทคนิคแย่ รำซ้ำไปซ้ำมา ไม่เข้าใจ ฯลฯ ซึ่งเราเองก็ไม่อาจฝืนกระแสวัฒนธรรมประชานิยมนี้ได้มากเท่าไร
     น่าดีใจที่ปัจจุบันกระแสนิยมไทยกำลังกลับมา มีโรงเรียนสอนรำ โรงละคร โรงหุ่น สถานที่เอื้อต่อการจัดการแสดงเกิดขึ้นมากมายและได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี เพราะคนกลุ่มหนึ่งพยายามที่จะเปลี่ยนวิกฤตของศิลปะการแสดงของไทยให้เป็นโอกาส (ทางธุรกิจ) อันดี ทั้งนี้ผู้ประกอบการไม่ควรมองข้ามความเป็นศิลปะแห่งงานนาฏกรรม มิใช่มุ่งผลิตที่เน้นปริมาณมากกว่าคุณภาพ นิมิตหมายอันดีนี้น่าจะเป็นอานิสงส์มาจากนาฏยศิลปินกลุ่มหนึ่งยอมรับในเรื่องการบริหารจัดการด้านวัฒนธรรม
     แม้ว่าคนไทยในชาติจะตอบรับน้อยก็ตาม แต่ก็สามารถทำให้งานนาฏศิลป์ไทยกลายเป็นสินค้าทางวัฒนธรรมที่ตอบรับกับธุรกิจการท่องเที่ยวได้มากกกว่าการขายสุนทรียะในผลงาน”

จากบทความดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงสถานการณ์ของนาฏศิลป์ไทยในปัจจุบันว่าเป็นอย่างไร

14

ข้อที่ 14/16
คำถาม :

หากต้องการให้นาฏศิลป์ไทยกลับมาได้รับความนิยมในปัจจุบัน ผู้จัดการแสดงควรดำเนินการอย่างไร

15

ข้อที่ 15/16
คำถาม :

ภาพใดที่แสดงให้เห็นถึงความแข็งแรงของผู้แสดงน้อยที่สุด

16

ข้อที่ 16/16
คำถาม :

ข้อใดเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้เยาวชนตระหนักถึงความสำคัญของนาฏศิลป์อันเป็นวัฒนธรรมประจำชาติ

ระบบกำลังประมวลผล

  • ข้อปัจจุบัน
  • ข้อที่ทำแล้ว
  • ข้อที่ยังไม่ได้ทำ
  • ข้อที่ยังไม่ได้เปิด

กรุณาเลือกคำตอบ ก่อนกดปุ่มข้อถัดไป

ข้อแนะนำ : ท่านสามารถดูเฉลยของข้อสอบแต่ละข้อได้ เมื่อทำข้อสอบเสร็จและส่งข้อสอบแล้ว

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

วันที่สร้าง รหัสข้อสอบ ชื่อข้อสอบ จำนวน ระดับชั้น เข้าชม เพิ่มรายการโปรด
22 ม.ค. 2553 ARPA201210 เรื่อง ลีลานาฏศิลป์ ป.2 20 ข้อ 20,739 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
20 ส.ค. 2552 ARPA200161 วิชาศิลปะ ป.2 ชุดที่2 7 ข้อ 7,307 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
20 ส.ค. 2552 ARPB400234 วิชาศิลปะ ป.4 ชุดที่ 4 17 ข้อ 52,603 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
22 ม.ค. 2553 ARPA201211 เรื่อง นาฏศิลป์เบื้องต้น ป.2 20 ข้อ 37,614 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
20 ส.ค. 2552 ARPA100154 วิชาศิลปะ ป.1 ชุดที่3 7 ข้อ 6,952 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
20 ส.ค. 2552 ARPB500184 วิชาศิลปะ ป.5 ชุดที่3 5 ข้อ 23,304 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
17 ก.พ. 2553 ARPB601529 เรื่อง เสียงเพลงไพเราะ ป.6 20 ข้อ 21,228 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
17 ก.พ. 2553 ARPB601541 เรื่อง ละครไทย วิถีไทย ป.6 20 ข้อ 30,201 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
4 ก.พ. 2553 ARPA301347 เรื่อง ดนตรีน่ารู้ ป.3 20 ข้อ 33,116 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
20 ส.ค. 2552 ARPA300170 วิชาศิลปะ ป.3 ชุดที่3 9 ข้อ 8,206 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อความ..

ข้อความเตือน..

ส่งข้อสอบให้เพื่อน..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน