ม.6

แนวข้อสอบ O-NET วิชาศิลปะ(2553) ชุดที่2

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: ARMB012818

จำนวนข้อ

: 32 ข้อ

วิชา

: ศิลปะ

ระดับชั้น

: ม.6

สร้างเมื่อ

: 11 ต.ค. 58 เวลา 21:46 น.

ผู้สร้าง : laeyl

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ให้คะแนน


00:00

1

ข้อที่ 1/32
คำถาม :

ข้อใดน่าจะเป็นเรื่องราวของดนตรีในยุคบาโรค

2

ข้อที่ 2/32
คำถาม :

การสืบทอดดนตรีไทยสำนักหนึ่งที่สำคัญ มีการถ่ายทอดต่อกันมา ข้อใดเป็นการสืบทอดในสายเดียวกัน

3

ข้อที่ 3/32
คำถาม :

ในช่วงกรุงรัตนโกสินทร์ในรัชสมัยใด ที่ดนตรีไทยเฟื่องฟู คนไทยมีความภาคภูมิใจ นิยมชมชื่นดนตรี ไทยอย่างมาก และยุคใดที่ดนตรีไทยกลายเป็นวัฒนธรรมที่ถูกจำกัดในการแสดง ทำให้ดนตรีไทยแทบสูญสิ้นไปจากแผ่นดินไทย 

4

ข้อที่ 4/32
คำถาม :

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเครื่องเป่าได้อย่างยอดเยี่ยม เครื่องเป่าในที่นี้คืออะไร

5

ข้อที่ 5/32
คำถาม :

ในช่วงหนึ่งของการแสดงดนตรีไทย บทเพลงที่บรรเลงติดต่อกัน 2 บทเพลง คือ เพลงเทพทองและเพลงขับไม้บัณเฑาะว์ การบรรเลงเพลงในช่วงนี้บ่งบอกถึงยุคใดทางดนตรี

6

ข้อที่ 6/32
คำถาม :

การแสดงนาฏศิลป์พื้นเมืองอีสานโดยส่วนใหญ่ มีลักษณะการเคลื่อนไหวร่างกายเป็นอย่างไร

7

ข้อที่ 7/32
คำถาม :

ในการจัดการแสดงระบำโคมบัวที่มีผู้แสดง 10-12 คน เพื่อให้การแสดงดังกล่าว เกิดความสวยงาม แปลกตา ชวนให้ติดตามชม ควรใช้วิธีการใด

8

ข้อที่ 8/32
คำถาม :

องค์ประกอบนาฏศิลป์ข้อใดที่ควรนำมาเป็นหลักในการวิจารณ์

9

ข้อที่ 9/32
คำถาม :

หากท่านได้รับมอบหมายให้จัดการแสดงละครที่มีแนวความคิดเกี่ยวกับความเสียสละและความรักชาติ ดังนั้นควรเลือกเรื่องใด

10

ข้อที่ 10/32
คำถาม :

ข้อใดแสดงให้เห็นถึงการเห็นคุณค่าและภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรมของชาติน้อยที่สุด

11

ข้อที่ 11/32
คำถาม :

ภาพในข้อใดไม่ใช่นาฏศิลป์ตะวันออกแบบดั้งเดิม

12

ข้อที่ 12/32
คำถาม :

การแสดงชุดใดเหมาะสมที่จะนำไปแสดงในงานฌาปนกิจศพ

13

ข้อที่ 13/32
คำถาม :

จงอ่านบทความต่อไปนี้ และตอบคำถามข้อ 13-14
     “ศิลปะการแสดงเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม ทั้งสภาพชีวิต ความเป็นอยู่ การดำเนินกิจกรรมทางสังคมของมนุษย์ ในขณะที่เด็กไทยในปัจจุบันได้ไหลไปตามกระแสวัฒนธรรมประชานิยมหรือตามแฟชั่น เรียนรู้ที่จะเลือกชมการแสดงที่กำลังอินเทรนด์ มิเช่นนั้นจะไม่ได้รับการยอมรับจากเพื่อน จนลืมไปแล้วว่ายังมีนาฏศิลป์ประจำชาติ ภาวะเช่นนี้เป็นที่น่าวิตกว่า นาฏศิลป์ไทยจะยังคงเหลือถึงลูกหลานของเราในวันข้างหน้าหรือไม่ เหตุใดรำไทยจึงไม่มีใครดู เหตุผลนี้ได้ยินเสมอๆ คือ น่าเบื่อ น่ารำคาญ ชักช้ายืดยาด เทคนิคแย่ รำซ้ำไปซ้ำมา ไม่เข้าใจ ฯลฯ ซึ่งเราเองก็ไม่อาจฝืนกระแสวัฒนธรรมประชานิยมนี้ได้มากเท่าไร
     น่าดีใจที่ปัจจุบันกระแสนิยมไทยกำลังกลับมา มีโรงเรียนสอนรำ โรงละคร โรงหุ่น สถานที่เอื้อต่อการจัดการแสดงเกิดขึ้นมากมายและได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี เพราะคนกลุ่มหนึ่งพยายามที่จะเปลี่ยนวิกฤตของศิลปะการแสดงของไทยให้เป็นโอกาส (ทางธุรกิจ) อันดี ทั้งนี้ผู้ประกอบการไม่ควรมองข้ามความเป็นศิลปะแห่งงานนาฏกรรม มิใช่มุ่งผลิตที่เน้นปริมาณมากกว่าคุณภาพ นิมิตหมายอันดีนี้น่าจะเป็นอานิสงส์มาจากนาฏยศิลปินกลุ่มหนึ่งยอมรับในเรื่องการบริหารจัดการด้านวัฒนธรรม
     แม้ว่าคนไทยในชาติจะตอบรับน้อยก็ตาม แต่ก็สามารถทำให้งานนาฏศิลป์ไทยกลายเป็นสินค้าทางวัฒนธรรมที่ตอบรับกับธุรกิจการท่องเที่ยวได้มากกกว่าการขายสุนทรียะในผลงาน”

จากบทความดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงสถานการณ์ของนาฏศิลป์ไทยในปัจจุบันว่าเป็นอย่างไร

14

ข้อที่ 14/32
คำถาม :

หากต้องการให้นาฏศิลป์ไทยกลับมาได้รับความนิยมในปัจจุบัน ผู้จัดการแสดงควรดำเนินการอย่างไร

15

ข้อที่ 15/32
คำถาม :

ภาพใดที่แสดงให้เห็นถึงความแข็งแรงของผู้แสดงน้อยที่สุด

16

ข้อที่ 16/32
คำถาม :

ข้อใดเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้เยาวชนตระหนักถึงความสำคัญของนาฏศิลป์อันเป็นวัฒนธรรมประจำชาติ

17

ข้อที่ 17/32
คำถาม :

ข้อใดน่าจะเป็นเรื่องราวของดนตรีในยุคบาโรค

18

ข้อที่ 18/32
คำถาม :

การสืบทอดดนตรีไทยสำนักหนึ่งที่สำคัญ มีการถ่ายทอดต่อกันมา ข้อใดเป็นการสืบทอดในสายเดียวกัน

19

ข้อที่ 19/32
คำถาม :

ในช่วงกรุงรัตนโกสินทร์ในรัชสมัยใด ที่ดนตรีไทยเฟื่องฟู คนไทยมีความภาคภูมิใจ นิยมชมชื่นดนตรี ไทยอย่างมาก และยุคใดที่ดนตรีไทยกลายเป็นวัฒนธรรมที่ถูกจำกัดในการแสดง ทำให้ดนตรีไทยแทบสูญสิ้นไปจากแผ่นดินไทย 

20

ข้อที่ 20/32
คำถาม :

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเครื่องเป่าได้อย่างยอดเยี่ยม เครื่องเป่าในที่นี้คืออะไร

21

ข้อที่ 21/32
คำถาม :

ในช่วงหนึ่งของการแสดงดนตรีไทย บทเพลงที่บรรเลงติดต่อกัน 2 บทเพลง คือ เพลงเทพทองและเพลงขับไม้บัณเฑาะว์ การบรรเลงเพลงในช่วงนี้บ่งบอกถึงยุคใดทางดนตรี

22

ข้อที่ 22/32
คำถาม :

การแสดงนาฏศิลป์พื้นเมืองอีสานโดยส่วนใหญ่ มีลักษณะการเคลื่อนไหวร่างกายเป็นอย่างไร

23

ข้อที่ 23/32
คำถาม :

ในการจัดการแสดงระบำโคมบัวที่มีผู้แสดง 10-12 คน เพื่อให้การแสดงดังกล่าว เกิดความสวยงาม แปลกตา ชวนให้ติดตามชม ควรใช้วิธีการใด

24

ข้อที่ 24/32
คำถาม :

องค์ประกอบนาฏศิลป์ข้อใดที่ควรนำมาเป็นหลักในการวิจารณ์

25

ข้อที่ 25/32
คำถาม :

หากท่านได้รับมอบหมายให้จัดการแสดงละครที่มีแนวความคิดเกี่ยวกับความเสียสละและความรักชาติ ดังนั้นควรเลือกเรื่องใด

26

ข้อที่ 26/32
คำถาม :

ข้อใดแสดงให้เห็นถึงการเห็นคุณค่าและภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรมของชาติน้อยที่สุด

27

ข้อที่ 27/32
คำถาม :

ภาพในข้อใดไม่ใช่นาฏศิลป์ตะวันออกแบบดั้งเดิม

28

ข้อที่ 28/32
คำถาม :

การแสดงชุดใดเหมาะสมที่จะนำไปแสดงในงานฌาปนกิจศพ

29

ข้อที่ 29/32
คำถาม :

จงอ่านบทความต่อไปนี้ และตอบคำถามข้อ 13-14
     “ศิลปะการแสดงเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม ทั้งสภาพชีวิต ความเป็นอยู่ การดำเนินกิจกรรมทางสังคมของมนุษย์ ในขณะที่เด็กไทยในปัจจุบันได้ไหลไปตามกระแสวัฒนธรรมประชานิยมหรือตามแฟชั่น เรียนรู้ที่จะเลือกชมการแสดงที่กำลังอินเทรนด์ มิเช่นนั้นจะไม่ได้รับการยอมรับจากเพื่อน จนลืมไปแล้วว่ายังมีนาฏศิลป์ประจำชาติ ภาวะเช่นนี้เป็นที่น่าวิตกว่า นาฏศิลป์ไทยจะยังคงเหลือถึงลูกหลานของเราในวันข้างหน้าหรือไม่ เหตุใดรำไทยจึงไม่มีใครดู เหตุผลนี้ได้ยินเสมอๆ คือ น่าเบื่อ น่ารำคาญ ชักช้ายืดยาด เทคนิคแย่ รำซ้ำไปซ้ำมา ไม่เข้าใจ ฯลฯ ซึ่งเราเองก็ไม่อาจฝืนกระแสวัฒนธรรมประชานิยมนี้ได้มากเท่าไร
     น่าดีใจที่ปัจจุบันกระแสนิยมไทยกำลังกลับมา มีโรงเรียนสอนรำ โรงละคร โรงหุ่น สถานที่เอื้อต่อการจัดการแสดงเกิดขึ้นมากมายและได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี เพราะคนกลุ่มหนึ่งพยายามที่จะเปลี่ยนวิกฤตของศิลปะการแสดงของไทยให้เป็นโอกาส (ทางธุรกิจ) อันดี ทั้งนี้ผู้ประกอบการไม่ควรมองข้ามความเป็นศิลปะแห่งงานนาฏกรรม มิใช่มุ่งผลิตที่เน้นปริมาณมากกว่าคุณภาพ นิมิตหมายอันดีนี้น่าจะเป็นอานิสงส์มาจากนาฏยศิลปินกลุ่มหนึ่งยอมรับในเรื่องการบริหารจัดการด้านวัฒนธรรม
     แม้ว่าคนไทยในชาติจะตอบรับน้อยก็ตาม แต่ก็สามารถทำให้งานนาฏศิลป์ไทยกลายเป็นสินค้าทางวัฒนธรรมที่ตอบรับกับธุรกิจการท่องเที่ยวได้มากกกว่าการขายสุนทรียะในผลงาน”

จากบทความดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงสถานการณ์ของนาฏศิลป์ไทยในปัจจุบันว่าเป็นอย่างไร

30

ข้อที่ 30/32
คำถาม :

หากต้องการให้นาฏศิลป์ไทยกลับมาได้รับความนิยมในปัจจุบัน ผู้จัดการแสดงควรดำเนินการอย่างไร

31

ข้อที่ 31/32
คำถาม :

ภาพใดที่แสดงให้เห็นถึงความแข็งแรงของผู้แสดงน้อยที่สุด

32

ข้อที่ 32/32
คำถาม :

ข้อใดเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้เยาวชนตระหนักถึงความสำคัญของนาฏศิลป์อันเป็นวัฒนธรรมประจำชาติ

ระบบกำลังประมวลผล

  • ข้อปัจจุบัน
  • ข้อที่ทำแล้ว
  • ข้อที่ยังไม่ได้ทำ
  • ข้อที่ยังไม่ได้เปิด

กรุณาเลือกคำตอบ ก่อนกดปุ่มข้อถัดไป

ข้อแนะนำ : ท่านสามารถดูเฉลยของข้อสอบแต่ละข้อได้ เมื่อทำข้อสอบเสร็จและส่งข้อสอบแล้ว

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

วันที่สร้าง รหัสข้อสอบ ชื่อข้อสอบ จำนวน ระดับชั้น เข้าชม เพิ่มรายการโปรด
16 ก.พ. 2553 ARPB401491 เรื่อง กิจกรรมนาฏศิลป์ ป.4 ชุดที่1 15 ข้อ 45,802 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
17 ก.พ. 2553 ARPB601535 เรื่อง การละคร ป.6 20 ข้อ 25,618 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
4 ก.พ. 2555 ARPA106483 วิชาดนตรี-นาฏศิลป์ ป.1 ชุดที่6 10 ข้อ 20,507 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
17 ก.พ. 2553 ARPB601529 เรื่อง เสียงเพลงไพเราะ ป.6 20 ข้อ 21,228 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
20 ส.ค. 2552 ARPA100192 วิชาศิลปะ ป.1 ชุดที่5 19 ข้อ 7,589 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
20 ส.ค. 2552 ARPB500183 วิชาศิลปะ ป.5 ชุดที่2 5 ข้อ 21,714 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
21 ส.ค. 2552 ARPB500253 วิชาศิลปะ ป.5 ชุดที่ 2 17 ข้อ 94,304 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
17 ก.พ. 2553 ARPB601537 เรื่อง นาฏศิลป์ไทยเบื้องต้น ป.6 20 ข้อ 51,764 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
17 ก.พ. 2553 ARPB601533 เรื่อง ภูมิปัญญาทางดนตรี ป.6 20 ข้อ 77,748 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
20 ส.ค. 2552 ARPB500184 วิชาศิลปะ ป.5 ชุดที่3 5 ข้อ 23,304 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อความ..

ข้อความเตือน..

ส่งข้อสอบให้เพื่อน..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน