ม.6

แนวข้อสอบ O-NET วิชาศิลปะ(2553) ชุดที่1

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: ARMB012816

จำนวนข้อ

: 34 ข้อ

วิชา

: ศิลปะ

ระดับชั้น

: ม.6

สร้างเมื่อ

: 11 ต.ค. 58 เวลา 21:34 น.

ผู้สร้าง : laeyl

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ให้คะแนน


00:00

1

ข้อที่ 1/34
คำถาม :

ภาพนี้แสดงทัศนธาตุใดที่สื่อให้เห็นความงามของภาพไทย

2

ข้อที่ 2/34
คำถาม :

ขั้นตอนและวิธีการในการวิจารณ์ผลงานทัศนศิลป์ข้อใดถูกต้องที่สุด

3

ข้อที่ 3/34
คำถาม :

ภาพ “ยามเช้า” ผลงานของศาสตราจารย์ประหยัด พงษ์ดำ เป็นการสร้างสรรค์ด้วยเทคนิคและอุปกรณ์ชนิดใด

4

ข้อที่ 4/34
คำถาม :

ศิลปินไทยนำเปลวไฟเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ลายใด

5

ข้อที่ 5/34
คำถาม :

ในการวาดภาพกล้วยไข่สุกด้วยเทคนิคสีน้ำ ท่านจะเลือกใช้สีอะไรบ้างผสมกันเพื่อให้เหมือนจริง ขณะเดียวกันกล้วยไข่วางอยู่บนผ้าสีม่วง สีที่เป็นเงาของกล้วยไข่ควรใช้สีอะไร เพื่อให้เกิดเงาสะท้อน (Reflected) ต่อกัน 

6

ข้อที่ 6/34
คำถาม :

มิติระยะของภาพจะเกิดขึ้นได้ด้วยการเน้นวิธีใด

7

ข้อที่ 7/34
คำถาม :

อ่านข้อความต่อไปนี้ และตอบคำถามข้อ 7-10
"การ์ตูนกับสังคมไทย"
     การ์ตูนเป็นศิลปะการวาดภาพอย่างหนึ่งที่ช่วงส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์การจินตนาการแฝงด้วยอารมณ์สนุกสนาน นักเขียนการ์ตูนจึงต้องมีจิตวิทยาในการนำเสนอเนื้อหาและรูปแบบที่เรียบง่าย ตลกขบขัน น่าสนใจ
     โดยวาดภาพอย่างง่ายๆ ที่เน้นลีลาของเส้น-สี มีลักษณะไม่เหมือนจริง อาจจะเกินความจริงหรือน้อยกว่าความเป็นจริง โดยการลดตัดทอนหรือเพิ่มเติมเพื่อแสดงออกให้เกิดความตลกขบขัน ล้อเลียน เสียดสี ที่สอดแทรก เรื่องราว วิถีชีวิตหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคม
     ปัจจุบันการ์ตูนไทยที่ถือได้ว่าครองใจคนทุกเพศทุกวัยอันดับหนึ่งคือ ขายหัวเราะ มหาสนุก ซึ่งเป็นการ์ตูนแนวเรื่องสั้น นอกจากนี้ยังมีการ์ตูนประเภทล้อเลียนการเมือง เขียนโดยชัย ราชวัตร
     การ์ตูนมีหลายประเภท ดังนี้
          1. การ์ตูนการเมืองเป็นการ์ตูนที่มุ่งล้อเลียน เสียดสี ประชดประชันบุคคลหรือเหตุการณ์ทางการเมือง เพื่อกระตุ้นให้ผู้อ่านเกิดความคิดเห็นใหม่ๆ อาจมีคำบรรยายหรือไม่มีก็ได้ โดยนำเสนอภาพเป็นช่องเดียวหรือหลายช่องก็ได้
          2. การ์ตูนขบขัน เป็นการ์ตูนที่เน้นความตลกขบขันเป็นหลัก ที่เก็บเนื้อเรื่องมาจากวิถีชีวิตหรือเหตุการณ์ในชีวิตประจำวัน
          3. การ์ตูนเรื่องราว เป็นการ์ตูนที่นำเสนอเรื่องราวที่มีความต่อเนื่องกันจนจบ มีคำบรรยายบทสนทนาภายในภาพ สำหรับการ์ตูนไทยที่นิยมเขียนจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับวรรณคดี นิยายพื้นบ้านเรื่องจักรๆ วงศ์ๆ
          4. การ์ตูนประกอบเรื่องเป็นการ์ตูนที่เขียนเพื่อสื่อสารประกอบข้อความ หรืออธิบายข้อความให้เข้าใจง่ายและน่าสนใจ เช่น การ์ตูนโฆษณา การ์ตูนประกอบสื่อการศึกษา
          5. การ์ตูนมีชีวิต หรือภาพยนตร์การ์ตูน มีการลำดับภาพและเรื่องราวต่อเนื่องคล้ายกับภาพนักแสดงที่เป็นคนในภาพยนตร์ หรือใช้แสดงประกอบกับนักแสดงที่เป็นคนในภาพยนตร์
     การเขียนการ์ตูนที่ดีควรมีการสื่อสารอารมณ์ความรู้สึกในเชิงตลกขบขัน มีรูปแบบที่เรียบง่ายด้วยลีลาของเส้น สี รูปร่าง มีเอกลักษณ์เฉพาะตน ผู้เริ่มฝึกเขียนการ์ตูนจึงควรมีทักษะ ดังนี้
          1. ฝึกเขียนลีลาของเส้นในลักษณะต่างๆ เช่น เส้นตรง เส้นโค้ง เส้นอิสระ
          2. เขียนภาพวัตถุ สิ่งของ ภาพคน ภาพสัตว์ หรือภาพสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเพื่อใช้เป็นแนวทางในการนำมาเขียนภาพการ์ตูน
          3. ฝึกการเขียนรูปแบบจากธรรมชาติที่อยู่รอบตัวในเชิงลดตัดทอน หรือเพิ่มเติมรูปแบบให้เรียบง่ายในลักษณะคล้ายจริง เกินความจริง น้อยกว่าความจริง เป็นต้น
          4. ศึกษาแนวหรือประเภทการ์ตูนที่ชื่นชอบ เช่น การ์ตูนล้อการเมือง การ์ตูนขบขัน การ์ตูนประกอบเรื่อง เป็นต้น
          5. พล็อตเรื่องที่จะวาดเริ่มจาก THEME แล้วแบ่งเรื่องเป็นตอนใน (Story board)
          6. ร่างภาพจากแนวคิดจินตนาการ
          7. ตัดเส้น ลงสี เก็บรายละเอียด

ทัศนธาตุใดที่ต้องฝึกฝนเพื่อเป็นพื้นฐานในการวาดภาพการ์ตูน

8

ข้อที่ 8/34
คำถาม :

ถ้าท่านจะวาดภาพการ์ตูนให้เป็นที่นิยมของคนทั่วไปต้องคำนึงถึงอะไร

9

ข้อที่ 9/34
คำถาม :

ถ้านักเรียนต้องการวาดภาพการ์ตูนล้อเลียนการเมืองจะดำเนินการอย่างไร

10

ข้อที่ 10/34
คำถาม :

การ์ตูนประเภทใดที่นำเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องมากที่สุด

11

ข้อที่ 11/34
คำถาม :

จิตรกรรมไทยใช้ลักษณะเด่นของทัศนธาตุข้อใดมากที่สุด

12

ข้อที่ 12/34
คำถาม :

การผสมวงดนตรีในข้อใดเรียงลำดับตามยุคสมัยประวัติศาสตร์ไทยถูกต้อง

13

ข้อที่ 13/34
คำถาม :

บทเพลงใดประพันธ์เพื่อใช้ประกอบกิจกรรมในสังคม มิใช้การฟังเพื่อความไพเราะ

14

ข้อที่ 14/34
คำถาม :

ในการแสดงเพื่อสื่อถึงบรรยากาศที่สดชื่นรื่นรมย์ ควรใช้เพลงใด

15

ข้อที่ 15/34
คำถาม :

เอกลักษณ์สำคัญของการขับร้องเพลงไทยเดิมคืออะไร

16

ข้อที่ 16/34
คำถาม :

การใช้เพลงประกอบการแสดงทำให้เกิดอรรถรสด้านใดมากที่สุด

17

ข้อที่ 17/34
คำถาม :

บทเพลงสวดทางศาสนา นิกายโรมันคาธอลิก ที่เรียกว่า ชานต์ (Chant) ในยุคโบราณมีลักษณะอย่างไร

18

ข้อที่ 18/34
คำถาม :

ภาพนี้แสดงทัศนธาตุใดที่สื่อให้เห็นความงามของภาพไทย

19

ข้อที่ 19/34
คำถาม :

ขั้นตอนและวิธีการในการวิจารณ์ผลงานทัศนศิลป์ข้อใดถูกต้องที่สุด

20

ข้อที่ 20/34
คำถาม :

ภาพ “ยามเช้า” ผลงานของศาสตราจารย์ประหยัด พงษ์ดำ เป็นการสร้างสรรค์ด้วยเทคนิคและอุปกรณ์ชนิดใด

21

ข้อที่ 21/34
คำถาม :

ศิลปินไทยนำเปลวไฟเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ลายใด

22

ข้อที่ 22/34
คำถาม :

ในการวาดภาพกล้วยไข่สุกด้วยเทคนิคสีน้ำ ท่านจะเลือกใช้สีอะไรบ้างผสมกันเพื่อให้เหมือนจริง ขณะเดียวกันกล้วยไข่วางอยู่บนผ้าสีม่วง สีที่เป็นเงาของกล้วยไข่ควรใช้สีอะไร เพื่อให้เกิดเงาสะท้อน (Reflected) ต่อกัน 

23

ข้อที่ 23/34
คำถาม :

มิติระยะของภาพจะเกิดขึ้นได้ด้วยการเน้นวิธีใด

24

ข้อที่ 24/34
คำถาม :

อ่านข้อความต่อไปนี้ และตอบคำถามข้อ 7-10
"การ์ตูนกับสังคมไทย"
     การ์ตูนเป็นศิลปะการวาดภาพอย่างหนึ่งที่ช่วงส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์การจินตนาการแฝงด้วยอารมณ์สนุกสนาน นักเขียนการ์ตูนจึงต้องมีจิตวิทยาในการนำเสนอเนื้อหาและรูปแบบที่เรียบง่าย ตลกขบขัน น่าสนใจ
     โดยวาดภาพอย่างง่ายๆ ที่เน้นลีลาของเส้น-สี มีลักษณะไม่เหมือนจริง อาจจะเกินความจริงหรือน้อยกว่าความเป็นจริง โดยการลดตัดทอนหรือเพิ่มเติมเพื่อแสดงออกให้เกิดความตลกขบขัน ล้อเลียน เสียดสี ที่สอดแทรก เรื่องราว วิถีชีวิตหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคม
     ปัจจุบันการ์ตูนไทยที่ถือได้ว่าครองใจคนทุกเพศทุกวัยอันดับหนึ่งคือ ขายหัวเราะ มหาสนุก ซึ่งเป็นการ์ตูนแนวเรื่องสั้น นอกจากนี้ยังมีการ์ตูนประเภทล้อเลียนการเมือง เขียนโดยชัย ราชวัตร
     การ์ตูนมีหลายประเภท ดังนี้
          1. การ์ตูนการเมืองเป็นการ์ตูนที่มุ่งล้อเลียน เสียดสี ประชดประชันบุคคลหรือเหตุการณ์ทางการเมือง เพื่อกระตุ้นให้ผู้อ่านเกิดความคิดเห็นใหม่ๆ อาจมีคำบรรยายหรือไม่มีก็ได้ โดยนำเสนอภาพเป็นช่องเดียวหรือหลายช่องก็ได้
          2. การ์ตูนขบขัน เป็นการ์ตูนที่เน้นความตลกขบขันเป็นหลัก ที่เก็บเนื้อเรื่องมาจากวิถีชีวิตหรือเหตุการณ์ในชีวิตประจำวัน
          3. การ์ตูนเรื่องราว เป็นการ์ตูนที่นำเสนอเรื่องราวที่มีความต่อเนื่องกันจนจบ มีคำบรรยายบทสนทนาภายในภาพ สำหรับการ์ตูนไทยที่นิยมเขียนจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับวรรณคดี นิยายพื้นบ้านเรื่องจักรๆ วงศ์ๆ
          4. การ์ตูนประกอบเรื่องเป็นการ์ตูนที่เขียนเพื่อสื่อสารประกอบข้อความ หรืออธิบายข้อความให้เข้าใจง่ายและน่าสนใจ เช่น การ์ตูนโฆษณา การ์ตูนประกอบสื่อการศึกษา
          5. การ์ตูนมีชีวิต หรือภาพยนตร์การ์ตูน มีการลำดับภาพและเรื่องราวต่อเนื่องคล้ายกับภาพนักแสดงที่เป็นคนในภาพยนตร์ หรือใช้แสดงประกอบกับนักแสดงที่เป็นคนในภาพยนตร์
     การเขียนการ์ตูนที่ดีควรมีการสื่อสารอารมณ์ความรู้สึกในเชิงตลกขบขัน มีรูปแบบที่เรียบง่ายด้วยลีลาของเส้น สี รูปร่าง มีเอกลักษณ์เฉพาะตน ผู้เริ่มฝึกเขียนการ์ตูนจึงควรมีทักษะ ดังนี้
          1. ฝึกเขียนลีลาของเส้นในลักษณะต่างๆ เช่น เส้นตรง เส้นโค้ง เส้นอิสระ
          2. เขียนภาพวัตถุ สิ่งของ ภาพคน ภาพสัตว์ หรือภาพสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเพื่อใช้เป็นแนวทางในการนำมาเขียนภาพการ์ตูน
          3. ฝึกการเขียนรูปแบบจากธรรมชาติที่อยู่รอบตัวในเชิงลดตัดทอน หรือเพิ่มเติมรูปแบบให้เรียบง่ายในลักษณะคล้ายจริง เกินความจริง น้อยกว่าความจริง เป็นต้น
          4. ศึกษาแนวหรือประเภทการ์ตูนที่ชื่นชอบ เช่น การ์ตูนล้อการเมือง การ์ตูนขบขัน การ์ตูนประกอบเรื่อง เป็นต้น
          5. พล็อตเรื่องที่จะวาดเริ่มจาก THEME แล้วแบ่งเรื่องเป็นตอนใน (Story board)
          6. ร่างภาพจากแนวคิดจินตนาการ
          7. ตัดเส้น ลงสี เก็บรายละเอียด

ทัศนธาตุใดที่ต้องฝึกฝนเพื่อเป็นพื้นฐานในการวาดภาพการ์ตูน

25

ข้อที่ 25/34
คำถาม :

ถ้าท่านจะวาดภาพการ์ตูนให้เป็นที่นิยมของคนทั่วไปต้องคำนึงถึงอะไร

26

ข้อที่ 26/34
คำถาม :

ถ้านักเรียนต้องการวาดภาพการ์ตูนล้อเลียนการเมืองจะดำเนินการอย่างไร

27

ข้อที่ 27/34
คำถาม :

การ์ตูนประเภทใดที่นำเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องมากที่สุด

28

ข้อที่ 28/34
คำถาม :

จิตรกรรมไทยใช้ลักษณะเด่นของทัศนธาตุข้อใดมากที่สุด

29

ข้อที่ 29/34
คำถาม :

การผสมวงดนตรีในข้อใดเรียงลำดับตามยุคสมัยประวัติศาสตร์ไทยถูกต้อง

30

ข้อที่ 30/34
คำถาม :

บทเพลงใดประพันธ์เพื่อใช้ประกอบกิจกรรมในสังคม มิใช้การฟังเพื่อความไพเราะ

31

ข้อที่ 31/34
คำถาม :

ในการแสดงเพื่อสื่อถึงบรรยากาศที่สดชื่นรื่นรมย์ ควรใช้เพลงใด

32

ข้อที่ 32/34
คำถาม :

เอกลักษณ์สำคัญของการขับร้องเพลงไทยเดิมคืออะไร

33

ข้อที่ 33/34
คำถาม :

การใช้เพลงประกอบการแสดงทำให้เกิดอรรถรสด้านใดมากที่สุด

34

ข้อที่ 34/34
คำถาม :

บทเพลงสวดทางศาสนา นิกายโรมันคาธอลิก ที่เรียกว่า ชานต์ (Chant) ในยุคโบราณมีลักษณะอย่างไร

ระบบกำลังประมวลผล

  • ข้อปัจจุบัน
  • ข้อที่ทำแล้ว
  • ข้อที่ยังไม่ได้ทำ
  • ข้อที่ยังไม่ได้เปิด

กรุณาเลือกคำตอบ ก่อนกดปุ่มข้อถัดไป

ข้อแนะนำ : ท่านสามารถดูเฉลยของข้อสอบแต่ละข้อได้ เมื่อทำข้อสอบเสร็จและส่งข้อสอบแล้ว

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

วันที่สร้าง รหัสข้อสอบ ชื่อข้อสอบ จำนวน ระดับชั้น เข้าชม เพิ่มรายการโปรด
12 ก.พ. 2553 ARPB401471 เรื่อง การเขียนภาพระบายสี ป.4 20 ข้อ 37,632 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
20 ส.ค. 2552 ARPB400177 วิชาศิลปะ ป.4 ชุดที่2 5 ข้อ 18,926 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
20 ส.ค. 2552 ARPA200159 วิชาศิลปะ ป.2 ชุดที่1 10 ข้อ 12,263 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
17 ก.พ. 2553 ARPB601525 เรื่อง สร้างสรรค์งานศิลป์ ป.6 ชุดที่2 15 ข้อ 19,863 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
20 ส.ค. 2552 ARPA200161 วิชาศิลปะ ป.2 ชุดที่2 7 ข้อ 7,307 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
17 มี.ค. 2553 ARMB602021 ข้อสอบ O-Net วิชาศิลปะ ปี 2551 ชุดที่ 1 14 ข้อ 89,224 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
12 ก.พ. 2553 ARPB401475 เรื่อง การพิมพ์ภาพ ป.4 17 ข้อ 40,117 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
20 ส.ค. 2552 ARPA200209 วิชาศิลปะ ป.2 ชุดที่ 3 16 ข้อ 11,730 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
4 ก.พ. 2553 ARPA301343 เรื่อง เสียงดนตรีไพเราะ ป.3 20 ข้อ 18,425 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
16 ก.พ. 2553 ARPB501501 เรื่อง สร้างสรรค์งานศิลป์ ป.5 ชุดที่2 15 ข้อ 45,127 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อความ..

ข้อความเตือน..

ส่งข้อสอบให้เพื่อน..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน