ม.6

แนวข้อสอบ O-NET วิชาศิลปะ(2553) ชุดที่1

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: ARMB012816

จำนวนข้อ

: 17 ข้อ

วิชา

: ศิลปะ

ระดับชั้น

: ม.6

สร้างเมื่อ

: 11 ต.ค. 58 เวลา 21:34 น.

ผู้สร้าง : laeyl

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ให้คะแนน
00:00

1

ข้อที่ 1/17
คำถาม :

ภาพนี้แสดงทัศนธาตุใดที่สื่อให้เห็นความงามของภาพไทย

2

ข้อที่ 2/17
คำถาม :

ขั้นตอนและวิธีการในการวิจารณ์ผลงานทัศนศิลป์ข้อใดถูกต้องที่สุด

3

ข้อที่ 3/17
คำถาม :

ภาพ “ยามเช้า” ผลงานของศาสตราจารย์ประหยัด พงษ์ดำ เป็นการสร้างสรรค์ด้วยเทคนิคและอุปกรณ์ชนิดใด

4

ข้อที่ 4/17
คำถาม :

ศิลปินไทยนำเปลวไฟเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ลายใด

5

ข้อที่ 5/17
คำถาม :

ในการวาดภาพกล้วยไข่สุกด้วยเทคนิคสีน้ำ ท่านจะเลือกใช้สีอะไรบ้างผสมกันเพื่อให้เหมือนจริง ขณะเดียวกันกล้วยไข่วางอยู่บนผ้าสีม่วง สีที่เป็นเงาของกล้วยไข่ควรใช้สีอะไร เพื่อให้เกิดเงาสะท้อน (Reflected) ต่อกัน 

6

ข้อที่ 6/17
คำถาม :

มิติระยะของภาพจะเกิดขึ้นได้ด้วยการเน้นวิธีใด

7

ข้อที่ 7/17
คำถาม :

อ่านข้อความต่อไปนี้ และตอบคำถามข้อ 7-10
"การ์ตูนกับสังคมไทย"
     การ์ตูนเป็นศิลปะการวาดภาพอย่างหนึ่งที่ช่วงส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์การจินตนาการแฝงด้วยอารมณ์สนุกสนาน นักเขียนการ์ตูนจึงต้องมีจิตวิทยาในการนำเสนอเนื้อหาและรูปแบบที่เรียบง่าย ตลกขบขัน น่าสนใจ
     โดยวาดภาพอย่างง่ายๆ ที่เน้นลีลาของเส้น-สี มีลักษณะไม่เหมือนจริง อาจจะเกินความจริงหรือน้อยกว่าความเป็นจริง โดยการลดตัดทอนหรือเพิ่มเติมเพื่อแสดงออกให้เกิดความตลกขบขัน ล้อเลียน เสียดสี ที่สอดแทรก เรื่องราว วิถีชีวิตหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคม
     ปัจจุบันการ์ตูนไทยที่ถือได้ว่าครองใจคนทุกเพศทุกวัยอันดับหนึ่งคือ ขายหัวเราะ มหาสนุก ซึ่งเป็นการ์ตูนแนวเรื่องสั้น นอกจากนี้ยังมีการ์ตูนประเภทล้อเลียนการเมือง เขียนโดยชัย ราชวัตร
     การ์ตูนมีหลายประเภท ดังนี้
          1. การ์ตูนการเมืองเป็นการ์ตูนที่มุ่งล้อเลียน เสียดสี ประชดประชันบุคคลหรือเหตุการณ์ทางการเมือง เพื่อกระตุ้นให้ผู้อ่านเกิดความคิดเห็นใหม่ๆ อาจมีคำบรรยายหรือไม่มีก็ได้ โดยนำเสนอภาพเป็นช่องเดียวหรือหลายช่องก็ได้
          2. การ์ตูนขบขัน เป็นการ์ตูนที่เน้นความตลกขบขันเป็นหลัก ที่เก็บเนื้อเรื่องมาจากวิถีชีวิตหรือเหตุการณ์ในชีวิตประจำวัน
          3. การ์ตูนเรื่องราว เป็นการ์ตูนที่นำเสนอเรื่องราวที่มีความต่อเนื่องกันจนจบ มีคำบรรยายบทสนทนาภายในภาพ สำหรับการ์ตูนไทยที่นิยมเขียนจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับวรรณคดี นิยายพื้นบ้านเรื่องจักรๆ วงศ์ๆ
          4. การ์ตูนประกอบเรื่องเป็นการ์ตูนที่เขียนเพื่อสื่อสารประกอบข้อความ หรืออธิบายข้อความให้เข้าใจง่ายและน่าสนใจ เช่น การ์ตูนโฆษณา การ์ตูนประกอบสื่อการศึกษา
          5. การ์ตูนมีชีวิต หรือภาพยนตร์การ์ตูน มีการลำดับภาพและเรื่องราวต่อเนื่องคล้ายกับภาพนักแสดงที่เป็นคนในภาพยนตร์ หรือใช้แสดงประกอบกับนักแสดงที่เป็นคนในภาพยนตร์
     การเขียนการ์ตูนที่ดีควรมีการสื่อสารอารมณ์ความรู้สึกในเชิงตลกขบขัน มีรูปแบบที่เรียบง่ายด้วยลีลาของเส้น สี รูปร่าง มีเอกลักษณ์เฉพาะตน ผู้เริ่มฝึกเขียนการ์ตูนจึงควรมีทักษะ ดังนี้
          1. ฝึกเขียนลีลาของเส้นในลักษณะต่างๆ เช่น เส้นตรง เส้นโค้ง เส้นอิสระ
          2. เขียนภาพวัตถุ สิ่งของ ภาพคน ภาพสัตว์ หรือภาพสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเพื่อใช้เป็นแนวทางในการนำมาเขียนภาพการ์ตูน
          3. ฝึกการเขียนรูปแบบจากธรรมชาติที่อยู่รอบตัวในเชิงลดตัดทอน หรือเพิ่มเติมรูปแบบให้เรียบง่ายในลักษณะคล้ายจริง เกินความจริง น้อยกว่าความจริง เป็นต้น
          4. ศึกษาแนวหรือประเภทการ์ตูนที่ชื่นชอบ เช่น การ์ตูนล้อการเมือง การ์ตูนขบขัน การ์ตูนประกอบเรื่อง เป็นต้น
          5. พล็อตเรื่องที่จะวาดเริ่มจาก THEME แล้วแบ่งเรื่องเป็นตอนใน (Story board)
          6. ร่างภาพจากแนวคิดจินตนาการ
          7. ตัดเส้น ลงสี เก็บรายละเอียด

ทัศนธาตุใดที่ต้องฝึกฝนเพื่อเป็นพื้นฐานในการวาดภาพการ์ตูน

8

ข้อที่ 8/17
คำถาม :

ถ้าท่านจะวาดภาพการ์ตูนให้เป็นที่นิยมของคนทั่วไปต้องคำนึงถึงอะไร

9

ข้อที่ 9/17
คำถาม :

ถ้านักเรียนต้องการวาดภาพการ์ตูนล้อเลียนการเมืองจะดำเนินการอย่างไร

10

ข้อที่ 10/17
คำถาม :

การ์ตูนประเภทใดที่นำเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องมากที่สุด

11

ข้อที่ 11/17
คำถาม :

จิตรกรรมไทยใช้ลักษณะเด่นของทัศนธาตุข้อใดมากที่สุด

12

ข้อที่ 12/17
คำถาม :

การผสมวงดนตรีในข้อใดเรียงลำดับตามยุคสมัยประวัติศาสตร์ไทยถูกต้อง

13

ข้อที่ 13/17
คำถาม :

บทเพลงใดประพันธ์เพื่อใช้ประกอบกิจกรรมในสังคม มิใช้การฟังเพื่อความไพเราะ

14

ข้อที่ 14/17
คำถาม :

ในการแสดงเพื่อสื่อถึงบรรยากาศที่สดชื่นรื่นรมย์ ควรใช้เพลงใด

15

ข้อที่ 15/17
คำถาม :

เอกลักษณ์สำคัญของการขับร้องเพลงไทยเดิมคืออะไร

16

ข้อที่ 16/17
คำถาม :

การใช้เพลงประกอบการแสดงทำให้เกิดอรรถรสด้านใดมากที่สุด

17

ข้อที่ 17/17
คำถาม :

บทเพลงสวดทางศาสนา นิกายโรมันคาธอลิก ที่เรียกว่า ชานต์ (Chant) ในยุคโบราณมีลักษณะอย่างไร

ระบบกำลังประมวลผล

  • ข้อปัจจุบัน
  • ข้อที่ทำแล้ว
  • ข้อที่ยังไม่ได้ทำ
  • ข้อที่ยังไม่ได้เปิด

กรุณาเลือกคำตอบ ก่อนกดปุ่มข้อถัดไป

ข้อแนะนำ : ท่านสามารถดูเฉลยของข้อสอบแต่ละข้อได้ เมื่อทำข้อสอบเสร็จและส่งข้อสอบแล้ว

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

วันที่สร้าง รหัสข้อสอบ ชื่อข้อสอบ จำนวน ระดับชั้น เข้าชม เพิ่มรายการโปรด
17 ก.พ. 2553 ARPB601529 เรื่อง เสียงเพลงไพเราะ ป.6 20 ข้อ 21,228 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
20 ส.ค. 2552 ARPB400177 วิชาศิลปะ ป.4 ชุดที่2 5 ข้อ 18,926 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
21 ธ.ค. 2554 ARMB405653 ทัศนธาตุและหลัการออกแบบ 10 ข้อ 54,791 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
16 ก.พ. 2553 ARPB501519 เรื่อง นาฏศิลป์ในชีวิตประจำวัน ป.5 15 ข้อ 89,502 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
4 ก.พ. 2553 ARPA301337 เรื่อง สร้างสรรค์งานศิลป์ ป.3 ชุดที่1 15 ข้อ 24,127 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
4 ก.พ. 2553 ARPA301345 เรื่อง หลักการดนตรี ป.3 14 ข้อ 48,627 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
17 มี.ค. 2553 ARMB602023 ข้อสอบ O-Net วิชาศิลปะ ปี 2551 ชุดที่ 2 13 ข้อ 97,169 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
4 ก.พ. 2553 ARPA301347 เรื่อง ดนตรีน่ารู้ ป.3 20 ข้อ 33,116 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
20 ส.ค. 2552 ARPA300224 วิชาศิลปะ ป.3 ชุดที่ 4 12 ข้อ 13,790 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
12 ก.พ. 2553 ARPB401483 เรื่อง กิจกรรมดนตรี ป.4 ชุดที่1 15 ข้อ 66,061 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อความ..

ข้อความเตือน..

ส่งข้อสอบให้เพื่อน..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน